Pridanie alebo odstránenie čísel riadkov

Word dokáže automaticky zrátať riadky v dokumente a zobraziť príslušné číslo vedľa každého riadka textu. Ide o užitočnú funkciu, a to najmä vtedy, keď potrebujete odkazovať na konkrétne riadky v dokumente, akými sú napríklad spisy či zmluvy. Word predvolene čísluje všetky riadky v dokumente (okrem riadkov v tabuľkách, poznámkach pod čiarou, vysvetlivkách, textových poliach, rámoch, hlavičkách a pätách). Vy si však môžete vybrať, ktoré čísla riadkov sa majú zobraziť. Čísla riadkov môžete napríklad zobraziť v celom dokumente alebo len v jeho časti. Taktiež môžete nastaviť zobrazovanie riadkov v intervaloch, napríklad každý desiaty riadok (10, 20, 30 atď.). Ak nechcete, aby Word očísloval konkrétne riadky, napríklad nadpisy alebo prázdne riadky, čísla riadkov týchto položiek môžete preskočiť a pokračovať v číslovaní ďalších riadkov.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie čísel riadkov v celom dokumente

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v časti Rozloženie textu na položku Čísla riadkov a potom kliknite na požadovanú položku.

  Karta Rozloženie, skupina Rozloženie textu

Pridanie čísel riadkov v konkrétnej časti dokumentu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Vyberte text, ktorý chcete očíslovať.

 3. Na karte Rozloženie kliknite v časti Rozloženie textu na položku Čísla riadkov a potom kliknite na položku Ďalšie číslovanie riadkov.

  Karta Rozloženie, skupina Rozloženie textu

 4. V kontextovej ponuke Použiť na kliknite na položku Vybratý text.

 5. Kliknite na položku Číslovanie riadkov.

 6. Vyberte začiarkavacie políčko Pridať čísla riadkov a potom vyberte požadované možnosti.

  Word automaticky vloží zlom sekcie pred a za text s číslami riadkov.

Pridanie čísel riadkov do sekcií v dokumente

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na sekcia alebo vyberte niekoľko sekcií.

 3. Na karte Rozloženie kliknite v časti Rozloženie textu na položku Čísla riadkov a potom kliknite na položku Ďalšie číslovanie riadkov.

  Karta Rozloženie, skupina Rozloženie textu

 4. Kliknite na položku Číslovanie riadkov.

 5. Vyberte začiarkavacie políčko Pridať čísla riadkov a potom vyberte požadované možnosti.

Odstránenie čísel riadkov z dokumentu so sekciami

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Vyberte sekcia, z ktorého chcete odstrániť čísla riadkov.

 3. Na karte Rozloženie kliknite v časti Rozloženie textu na položku Čísla riadkov a potom kliknite na položku Ďalšie číslovanie riadkov.

  Karta Rozloženie, skupina Rozloženie textu

 4. Kliknite na položku Číslovanie riadkov.

 5. Zrušte začiarknutie políčka Pridať čísla riadkov.

Odstránenie čísel riadkov z dokumentu bez sekcií

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v časti Rozloženie textu na položku Čísla riadkov a potom kliknite na položku Ďalšie číslovanie riadkov.

  Karta Rozloženie, skupina Rozloženie textu

 3. Kliknite na položku Číslovanie riadkov.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Pridať čísla riadkov.

Pozrite tiež

Pridanie a odstránenie čísel strán

Vloženie, odstránenie alebo zmena zlomu sekcie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×