Pridanie, aktualizácia alebo odstránenie kreditnej karty alebo bankového konta v službách Office 365 for business

Prejdite na Centrum spravovania služieb Office 365, kde môžete pridať novú kreditnú kartu alebo nový bankový účet, aktualizovať existujúcu kreditnú kartu alebo bankový účet, prípadne odstrániť kreditnú kartu alebo bankový účet, ktoré už nepoužívate. Môžete tiež zmeniť kreditnú kartu alebo bankový účet používané pri uskutočňovaní platby za predplatné.

Poznámka : Ak platíte kreditnou kartou a tá bude zamietnutá, dostanete e-mail s informáciou, že sa nám nepodarilo spracovať platbu. Informácie o kreditnej karte môžete aktualizovať a okamžite odoslať platbu pomocou tlačidla Zaplatiť na stránke Predplatné. Ďalšie informácie nájdete v časti Čo robiť, ak uplynula platnosť kreditnej karty a úhrada je po termíne splatnosti? v téme Platba za predplatné na Office 365 for business.

Čo vás zaujíma?

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca. Použite na to pracovné alebo školské konto. Ako sa prihlásiť.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a vyberte položku Správca.

 3. V centre spravovania vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

 4. Vyberte predplatné, za ktoré chcete platiť pomocou novej kreditnej karty alebo nového bankového účtu. Potom vyberte položku Zmeniť podrobnosti o platbe.

  Snímka obrazovky s prepojením Zmena podrobností platby.

 5. Vyberte rozbaľovaciu šípku v časti Pridanie alebo výber spôsobu úhrady a vyberte položku Nová kreditná karta alebo Nový bankový účet.

  Rozbaľovacia ponuka zobrazujúca možnosti Nová kreditná karta a Nový bankový účet.
 6. Zadajte informácie pre novú kreditnú kartu alebo nový bankový účet. Potom vyberte položku Odoslať.

  Poznámka : Nová kreditná karta alebo nový bankový účet sa použije iba pre predplatné na Office 365, ktoré ste vybrali v kroku 4. Ak máte aj ďalšie predplatné, pre ktoré chcete použiť novú kreditnú kartu alebo nový bankový účet, podľa krokov v tomto článku a zmeňte kreditnú kartu alebo bankový účet používané na platbu jednotlivých predplatných.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca. Použite na to pracovné alebo školské konto. Ako sa prihlásiť.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a vyberte položku Správca.

 3. V centre spravovania vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

 4. Vyberte predplatné zakúpené pomocou bankového účtu priradeného ku kreditnej karte, ktorú chcete aktualizovať. Potom vyberte položku Zmeniť podrobnosti platby.

  Poznámka : Ak niektoré predplatné kúpil iný správca, informácie o kreditnej karte alebo bankovom účte pre toto predplatné nemôžete aktualizovať. Ak platnosť kreditnej karty čoskoro uplynie a príslušný správca ju nemôže aktualizovať, prerušeniu služby môžete zabrániť tak, že pre dané predplatné pridáte ďalšiu kreditnú kartu alebo nový bankový účet.

  Snímka obrazovky s prepojením Zmena podrobností platby.

 5. Vyberte rozbaľovaciu šípku v časti Pridanie alebo výber spôsobu úhrady a vyberte kreditnú kartu alebo bankový účet, ktorý chcete aktualizovať. Potom vyberte položku Upraviť podrobnosti.

  Tabla Zmeniť podrobnosti platby pri zaplatení predplatného prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu.
 6. Podľa potreby aktualizujte informácie o kreditnej karte alebo bankovom účte (meno na kreditnej karte alebo meno majiteľa bankového účtu, adresa pre fakturáciu, telefónne číslo alebo dátum uplynutia platnosti). Potom vyberte položku Odoslať.

  Poznámky : 

  • Na aktualizáciu podrobností o existujúcej kreditnej karte nepotrebujete kód CVV/CVN.

  • Číslo na existujúcej kreditnej karte alebo číslo existujúceho bankového účtu nie je možné zmeniť. Ak sa z nejakého dôvodu číslo vašej kreditnej karty alebo bankového účtu zmení, najprv odstráňte existujúcu kreditnú kartu alebo existujúci bankový účet. Potom pridajte nové.

 7. Malo by sa zobraziť potvrdenie. Ak sa tak nestane, pozrite si tému Riešenie problémov s kreditnými kartami a bankovými účtami.

  Snímka obrazovky s potvrdením: Váš spôsob úhrady bol úspešne aktualizovaný.

Poznámka : Kreditnú kartu alebo bankový účet môžete odstrániť, pokiaľ na nich nemáte nevyrovnaný zostatok a ani ich nepoužívate na úhradu za aktívne predplatné.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca. Použite na to pracovné alebo školské konto. Ako sa prihlásiť.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a vyberte položku Správca.

 3. V centre spravovania vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

 4. Vyberte ktorékoľvek predplatné a potom vyberte položku Zmeniť podrobnosti platby.

  Snímka obrazovky s prepojením Zmena podrobností platby.

 5. Vyberte rozbaľovaciu šípku v časti Pridanie alebo výber spôsobu úhrady a vyberte kreditnú kartu alebo bankový účet, ktorý chcete odstrániť. Potom vyberte položku Odstrániť.

  Tabla Zmeniť podrobnosti platby pri zaplatení predplatného prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu.
 6. Opätovným výberom tlačidla Odstrániť kreditnú kartu alebo bankový účet odstráňte.

  Snímka obrazovky s tlačidlami Odstrániť a Zrušiť.

  Poznámky : 

  • Kreditnú kartu alebo bankový účet, ktorý aktuálne používate na uskutočnenie platby za predplatné, nebude možné odstrániť. Ak sa o to pokúsite, zobrazí sa správa podobná tejto:

  • Chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí pri pokuse o odstránenie kreditnej karty alebo bankového účtu, ktoré sa používajú na platbu za aktívne predplatné.

  • Ak chcete túto kreditnú kartu alebo bankový účet odstrániť, vyberte položku Späť a pomocou krokov v tomto článku zmeňte kreditnú kartu alebo bankový účet, ktoré používate na uskutočnenie platby za predplatné. Potom znova skúste kreditnú kartu alebo bankový účet odstrániť.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca. Použite na to pracovné alebo školské konto. Ako sa prihlásiť.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a vyberte položku Správca.

 3. V centre spravovania vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

 4. Vyberte predplatné, za ktoré chcete platiť pomocou novej kreditnej karty alebo nového bankového účtu. Potom vyberte položku Zmeniť podrobnosti o platbe.

  Snímka obrazovky s prepojením Zmena podrobností platby.

 5. Vyberte rozbaľovaciu šípku v časti Pridanie alebo výber spôsobu úhrady.

  Tabla Zmeniť podrobnosti platby pri zaplatení predplatného prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu.
 6. Vyberte kreditnú kartu alebo bankový účet, ktoré chcete použiť, a vyberte položku Odoslať. Ak sa kreditná karta alebo bankový účet, ktoré chcete použiť, ešte v zozname nenachádza, môžete ich sem pridať výberom položky Nová kreditná karta alebo Nový bankový účet.

Riešenie problémov s kreditnými kartami alebo bankovými účtami

Problém

Kroky na riešenie problémov

Zobrazí sa chybové hlásenie V prehliadači je momentálne nastavená možnosť blokovania súborov cookie.

Zapnite v prehliadači súbory cookie tretích strán a skúste to znova.

Moja karta bola odmietnutá.

Najskôr dôkladne skontrolujte, či sú podrobnosti o kreditnej karte – číslo, dátum uplynutia platnosti, meno na kreditnej karte a adresa vrátane mesta, štátu a PSČ – uvedené presne tak ako na kreditnej karte a na výpise ku kreditnej karte. V prípade potreby upravte informácie o kreditnej karte, ako uvádzame vyššie.

Ak sa bude hlásenie o odmietnutí zobrazovať aj naďalej, kontaktujte svoju banku. Je možné, že kreditná karta nie je aktívna. Ak ste napríklad len nedávno dostali kreditnú kartu poštou s aktualizovaným dátumom uplynutia platnosti, je potrebné kreditnú kartu aktivovať. Vaša banka vám môže tiež oznámiť, že karta nie je schválená na online, medzinárodné alebo opakované transakcie.

Musím si aktualizovať číslo kreditnej karty alebo bankového účtu.

Číslo na existujúcej kreditnej karte alebo číslo existujúceho bankového účtu nie je možné zmeniť. Ak sa z nejakého dôvodu číslo vašej kreditnej karty alebo bankového účtu zmení, najprv odstráňte existujúcu kreditnú kartu alebo existujúci bankový účet. Potom pridajte nové.

V konte mám uloženú len jednu kreditnú kartu alebo jeden bankový účet, ktoré chcem odstrániť.

Ak máte len jednu kreditnú kartu alebo jeden bankový účet, pri pokuse o jej odstránenie sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete tento problém vyriešiť, skontrolujte, či na uskutočnenie platby za všetky vaše predplatné používate iný spôsob, a potom skúste kreditnú kartu alebo bankový účet odstrániť ešte raz.

Odošlite nám komentár

Boli tieto kroky užitočné? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto témy. Ak neboli užitočné a problém stále pretrváva, povedzte nám, ako ste sa problém pokúšali odstrániť a aké problémy sa vyskytli.

Stále potrebujete pomoc? Obráťte sa na oddelenie podpory.

Ak ste správcom služieb Office 365 for business, môžete bezplatne kontaktovať skúsených pracovníkov oddelenia podpory, ktorí vám poskytnú predpredajovú podporu, podporu pre fakturáciu a podporu pre konto a pomôžu vám pri riešení technických problémov. Môžete tiež kontaktovať technickú podporu v zastúpení používateľov služieb Office 365 vo vašej organizácii.

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Zmena spôsobu platby za služby Office 365 for business

Fakturácia v službách Office 365 for business – Pomocník pre správcov

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×