Pridanie a spájanie tvarov vo Visiu Online

Vo Visiu Online je k dispozícii mnoho tvarov, ktoré sú usporiadané do množín tvarov. Pred vytvorením diagramu môžete pridať množiny tvarov na paletu tvarov, vďaka čomu sa neskôr rýchlo dostanete k požadovaným tvarom. Ak chcete vytvoriť diagram procesov, môžete najprv pridať množinu základných tvarov a potom množinu základných tvarov vývojového diagramu.

Pri vytváraní diagramu budete chcieť pridať a spojiť tvary rýchlo a hladko, bez mnohých prechodov medzi paletou Tvary a plátnom diagramu. Ak sa spojnice pretínajú, môžete pridať alebo odstrániť posuny spojníc. Tu sú základné spôsoby, ktoré vám pomôžu vytvoriť správny diagram hneď na prvýkrát.

Spravovanie tvarov na palete tvarov

Paleta tvarov sa používa na pridávanie, zobrazenie a odstránenie množín tvarov.

Paleta tvarov

Pridanie množiny tvarov

 1. Otvorte diagram v editore Visio Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. V oblasti kariet vyberte položku Pridať tvary Ikona Pridať .

 3. Prechádzajte zoznamom množín tvarov a zistite, aké tvary sú k dispozícii.

  Zoznam množín tvarov
 4. Ak chcete zobraziť dostupné tvary v množine tvarov, vyberte položku Ukážka Ikona Ukážka .

 5. Množinu tvarov pridajte vybratím položky Pridať.

Zobrazenie pridanej množiny tvarov

Chcete zobraziť množinu tvarov, ktorú ste už pridali, no momentálne nie je viditeľná.

 1. Otvorte diagram v editore Visio Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. V oblasti kariet vyberte ikonu množiny tvarov. Ak chcete zistiť názov vybratej množiny tvarov, ukážte na ikonu.

  Ikony množín tvarov

Odstránenie množiny tvarov

Ak chcete uvoľniť paletu tvarov, môžete odobrať niektorú množinu tvarov. Množinu tvarov môžete kedykoľvek znova pridať.

 1. Otvorte diagram v editore Visio Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. V oblasti kariet tvarov kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu množiny tvarov a potom vyberte položku Odstrániť.

Pridanie a spájanie tvarov pomocou funkcie Rýchle tvary

Vytvárajte diagramy rýchlo a jednoducho pomocou funkcie Rýchle tvary. Každá skupina tvarov obsahuje Rýchle tvary, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa urýchlil priebeh práce využitím príslušných návrhov.

 1. Otvorte diagram v editore Visio Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. Presuňte tvar z tably Tvary na stranu a potom uvoľnite tlačidlo myši.

  Presunutie tvaru z tably Tvary na stranu
 3. Podržte ukazovateľ nad tvarom, kým sa nezobrazia modré šípky.

  Kurzor umiestnený nad tvarom, zobrazujúce sa modré šípky
 4. Posuňte ukazovateľ na vrchnú časť modrej šípky, ktorá naznačuje, kam chcete umiestniť nový tvar.

  Presunutie kurzora na požadovanú šípku
 5. Na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na jeden zo štyroch tvarov.

  Ukázaním myšou na šípku automatického pripojenia sa zobrazí panel s nástrojmi tvarov, ktoré chcete pridať.

  Nový tvar sa pridá do diagramu a automaticky sa pripojí k pôvodnému tvaru.

 6. Pridajte všetky požadované tvary tak, že podržíte myš nad novým tvarom, kým sa nezobrazí miniatúrny panel s nástrojmi.

  Ukázaním myšou na novopridaný tvar zobrazíte šípky automatického pripojenia, ktoré slúžia na pridávanie ďalších tvarov.

Tip    Ak sa požadovaný tvar na miniatúrnom paneli s nástrojmi nenachádza, požadovaný tvar môžete presunúť z tably Tvary na modrú šípku. Nový tvar sa pripojí k pôvodnému tvaru, akoby ste naň klikli na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Prepojenie tvarov, ktoré sa už nachádzajú na strane

Dva tvary, ktoré sú už na strane, môžete spojiť presunutím šípky z bodu pripojenia jedného tvaru do druhého.

 1. Otvorte diagram v editore Visio Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. Na prvom tvare, ktorý chcete spojiť, kliknite na bod pripojenia a potom presuňte prerušovanú čiaru na druhý tvar, ktorý chcete spojiť.

  Vytvorenie spojnice s nemennými bodmi pripojenia
 3. Podržte ukazovateľ myši nad druhým tvarom. Tvar sa zvýrazní a zobrazia sa všetky body pripojenia.

  Prilepte spojnicu k tvaru a umožnite spojnici vykonať dynamický pohyb, aby smerovala k bodom v tvare.
 4. Presuňte spojnicu na požadovaný bod pripojenia a potom uvoľnite tlačidlo myši.

Zmena spojnice na iný typ

Spojnica je predvolene plná čiara s jednou šípkou smerujúcou k pripojenému tvaru. Ak ste použili motív, môže však byť iná. Možno budete chcieť zmeniť typ čiary spojnice.

 1. Otvorte diagram v editore Visio Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. Vyberte spojnicu.

 3. Na páse s nástrojmi vyberte kartu Tvar, vyberte tlačidlo Typ spojnice a potom vyberte položku Priama, Zalomená alebo Zaoblená.

  Typy spojníc

Zobrazenie alebo odstránenie posunov spojníc

V prípade, že sa pri úprave diagramu a pridávaní ďalších tvarov vo Visiu Online prekrížia spojnice, program vytvorí posuny čiar. Môžete ich zobraziť alebo odstrániť.

 1. Otvorte diagram v editore Visio Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte položku Tvar a potom položku Typ spojníc Ikona Typ spojnice .

 3. Ak chcete zobraziť posuny nad prekríženými čiarami, vyberte položku Zobraziť posuny čiar.

  Zobrazenie posunov čiar
 4. Ak chcete odstrániť posuny nad prekríženými čiarami, vyberte položku Odstrániť posuny čiar.

  Odstránenie posunov čiar

Pozrite tiež

Pomocník pre Visio Online

Výber, kopírovanie a premiestnenie tvarov vo Visiu Online

Zmena veľkosti, otočenia a zmena poradia tvaru vo Visiu Online

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×