Pridanie a odstránenie členov skupiny v Outlooku

Ako projekty prichádzajú a odchádzajú, tak aj členovia skupiny. Pri živote skupiny je nepochybne potrebné pridať a odstrániť členov. možno dokonca budete musieť pridať alebo odstrániť vlastníkov skupiny.

Ktorýkoľvek člen skupiny môže pozvať ostatných do skupiny, ale iba vlastník skupiny ich môže odstrániť. Vlastník skupiny je zvyčajne osobou, ktorá skupinu vytvorila, ale aj ostatným môže byť táto rola priradená.

Ak chcete pridať a odstrániť členov vrátane hosťujúcich členov, vyberte kartu, ktorá zodpovedá vašej verzii Outlooku.

Pridanie členov do skupiny

 1. Otvorte Outlook pre Windows.

 2. V časti skupiny na ľavej table priečinok vyberte svoju skupinu.

  Na ľavom navigačnom paneli vyberte skupinu

 3. Na páse s nástrojmi skupiny vyberte položku pridať členov.

 4. V poli pridať členov vyhľadajte ľudí vo vašej organizácii podľa ich celého mena alebo e-mailovej adresy a potom vyberte mená, ktoré chcete pridať.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Členstvo v skupine nie je možné upravovať pomocou adresára.  Ak sa pokúsite pridať alebo odstrániť členov pomocou adresára, môže sa zobraziť chyba.

Pridanie hostí do skupiny

Keď do skupiny pridáte hostí, ktorí sa nazývajú aj externí používatelia, môžete im poskytnúť prístup ku všetkým informáciám v rámci skupiny. Patria sem e-maily, kalendár, poznámky k projektu, projektové súbory a projektové plány. Na navigačnej table v Outlooku sa v Outlooku nezobrazuje uzol skupiny, ale prijímanie skupinových e-mailov a prepojení na súbory prostredníctvom priečinka Doručená pošta.

Hlavička skupiny označuje, kedy sa hosťujúci používatelia zahrnú do skupiny, ako je to znázornené v tomto príklade.

Hosťovské členstvo je uvedené v hlavičke skupiny

Keď pozvete hostí, aby sa pripojili k skupine, budú upozornení prostredníctvom e-mailu, ktorý ste pridali. Začnú dostávať skupinové konverzácie a udalosti v kalendári v priečinku Doručená pošta. Hosťujúci členovia však majú obmedzenia o tom, čo môžu vidieť a robiť v skupine. Hostia napríklad nemôžu:

 • Byť vlastníkmi skupiny

 • Zobrazenie globálneho zoznamu adries

 • Zobrazenie všetkých informácií o kartách kontaktných členov skupiny

 • Zobrazenie členstva v skupine

Vlastník skupiny môže kedykoľvek zrušiť hosťovský prístup.

Pridanie hostí do skupiny

 1. Otvorte Outlook pre Windows.

 2. V časti skupiny na ľavej table priečinok vyberte svoju skupinu.

  Na ľavom navigačnom paneli vyberte skupinu

 3. Na páse s nástrojmi skupiny vyberte položku pridať členov.

 4. Do poľa pridať členov zadajte e-mailovú adresu hosťa a stlačte kláves Enter.

 5. Vyberte tlačidlo OK.

Odstránenie člena zo skupiny

Členovia môžu odstrániť iba vlastníci skupiny.

 1. V časti skupiny na ľavej table priečinok vyberte svoju skupinu.

  Na ľavom navigačnom paneli vyberte skupinu

 2. Na páse s nástrojmi vyberte položku Upraviť skupinu.

 3. V poli Upraviť skupinu ukážte na meno člena, ktorého chcete odstrániť, a kliknite na položku X.

  Remove a member

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii pre účastníkov programu Office Insider s predplatným na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

Pridanie členov do skupiny

 1. Otvorenie Outlooku pre Mac

 2. Otvorte skupinovú kartu skupiny, do ktorej chcete pridať členov.

 3. Vyberte položku členovia.

  Zobrazuje sa pridanie členov

 4. Zadajte mená alebo e-mailové adresy alebo vyberte položku členovia v zozname. Do skupiny môžete pridať hostí, teda osoby mimo vašej školy alebo organizácie. Zobrazuje sa pridanie členov do skupiny

 5. Vyberte položku pridať členov.

Odstránenie člena zo skupiny

 1. Otvorenie Outlooku pre Mac

 2. Otvorte skupinovú kartu skupiny, z ktorej chcete odstrániť členov. Členovia môžu odstrániť iba vlastníci skupiny.

 3. Vyberte položku členovia.

 4. Kliknite na položku X vedľa mena osoby, ktorú chcete odstrániť zo skupiny. Zobrazuje sa odstránenie členov skupiny

 5. Vyberte položku Odstrániť.

Vyberte pokyny pre svoju verziu

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate novú verziu služby Outlook na webe. Vyberte verziu služby Outlook na webe, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe verzia beta

Pozrite si časť Pokyny pre novú službu Outlook na webe.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe.

Poznámka: Ak vaša organizácia do panelu s nástrojmi pridala svoje logo, môže sa vám zobraziť ničo iné ako to, čo sa zobrazuje vyššie.

Pokyny pre novú službu Outlook na webe

Ako vlastník prijímate žiadosti o členstvo v skupine od ľudí, ktorí nie sú súčasťou vašej skupiny, ale chcete sa stať členom skupiny. 

 1. Je možné požiadať o členstvo v skupinách dvomi spôsobmi: Ak ide o súkromnú skupinu, vyberte položku žiadosť o spojenie, ak je verejná skupina, vyberte položku spojiť.

 2. Vlastník alebo vlastníci skupiny získajú e-mail s požiadavkou na spojenie. Vlastník môže žiadosť o spojenie schváliť alebo odmietnuť v rámci e-mailu.

Všetci ostatní vlastníci uvidia aj to, že žiadosť bola schválená a nemusí na nej konať. Používateľ môže zistiť skupinu a chcieť sa k nej pridať. Ak je skupina súkromná, vlastník dostane e-mail so žiadosťou. Vlastník môže žiadosť schváliť alebo odmietnuť.

Člen skupiny môže odoslať aj žiadosť o pridanie ďalších používateľov do skupiny.

Ako vlastník budete dostávať e-maily od člena skupiny, ktorý chce pridať ďalších používateľov do skupiny. Rovnaký e-mail sa presunie na ostatných vlastníkov. Na základe vykonanej akcie sa e-mailom aktualizuje a zobrazí stav požiadaviek. 

Môžete pozvať ľudí, aby sa pripojili k svojej skupine. Ak ide o súkromnú skupinu, vlastník skupiny dostane žiadosť od pozvanej osoby, aby sa pripojil k skupine. Môžete tiež pozvať hostí, aby sa pripojili k skupine. Do priečinka doručenej pošty budú dostávať skupinové konverzácie a udalosti v kalendári. Hostia však nemôžu byť vlastníkmi skupín, Zobraziť globálny zoznam adries, Zobraziť všetky informácie o kartách kontaktných členov skupiny alebo Zobraziť členstvo v skupine.

 1. Spustite Outlook na webe.

 2. Na table priečinok v časti skupinyvyberte svoju skupinu.

  Snímka obrazovky skupiny na navigačnej table

 3. V hlavičke skupiny vyberte počet členov vedľa položky Nastavenia pre nástroj na migráciu služby SPO .

  Snímka obrazovky s tlačidlom členovia skupiny

 4. Vedľa fotografie skupiny vyberte položku Ďalšie možnosti Ďalšie možnosti pozvať ostatných.

  Snímka obrazovky s možnosťou pozvať ostatných na karte skupiny

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vyberte položku Kopírovať , ak chcete prilepiť prepojenie a pripojiť sa k skupine do e-mailu, ktorý ste už spustili.

  • Výberom položky e-mail spustite novú poštu s prepojením na pripojenie k skupine v správe. Príjemca bude musieť kliknúť na toto prepojenie, aby sa pripojil k skupine.

   Ak je skupina súkromná, prepojenie v správe odošle vlastníkovi skupiny žiadosť, aby sa pripojil k skupine.

 6. Dokončite vytváranie e-mailu a kliknite na položku Odoslať.

Ak chcete odstrániť členov, musíte byť vlastníkom skupiny. Ak si nie ste istí, či ste vlastníkom skupiny, pozrite si časť "zobrazenie vlastníkov skupiny" nižšie.

 1. V hlavičke skupiny vyberte počet členov vedľa položky Nastavenia pre nástroj na migráciu služby SPO .

  Snímka obrazovky s tlačidlom členovia skupiny

 2. Vedľa mena člena, ktorý chcete odstrániť, vyberte položku odstrániť zo skupiny Odstrániť zo skupiny .

 1. V hlavičke skupiny vyberte počet členov vedľa položky Nastavenia pre nástroj na migráciu služby SPO .

  Snímka obrazovky s tlačidlom členovia skupiny

 2. V stĺpci role môžete zistiť, či je osoba v skupine vlastníkom alebo členom.

Ak chcete podporiť niektorého z členov skupiny, musíte byť vlastníkom skupiny.

 1. V hlavičke skupiny vyberte počet členov vedľa položky Nastavenia pre nástroj na migráciu služby SPO .

  Snímka obrazovky s tlačidlom členovia skupiny

 2. Vyhľadajte osobu, ktorú chcete povýšiť vlastníkovi.

 3. V stĺpci role vyberte položku člen > povýšiť na vlastníka.

Pri rozčlenenia vlastníka na stav člena Majte na pamäti, že skupina musí mať aspoň jedného vlastníka. Degradovať môžu iba vlastníci skupiny.

 1. V hlavičke skupiny vyberte počet členov vedľa položky Nastavenia pre nástroj na migráciu služby SPO .

  Snímka obrazovky s tlačidlom členovia skupiny

 2. Vyhľadajte osobu, ktorej chcete znížiť úroveň na člena.

 3. V stĺpci role vyberte položku vlastník > odstrániť stav vlastníka.

Pokyny pre klasický Outlook na webe

Môžete pozvať ľudí, aby sa pripojili k svojej skupine. Ak ide o súkromnú skupinu, vlastník skupiny dostane žiadosť od pozvanej osoby, aby sa pripojil k skupine. Môžete tiež pozvať hostí, aby sa pripojili k skupine. Do priečinka doručenej pošty budú dostávať skupinové konverzácie a udalosti v kalendári. Hostia však nemôžu byť vlastníkmi skupín, Zobraziť globálny zoznam adries, Zobraziť všetky informácie o kartách kontaktných členov skupiny alebo Zobraziť členstvo v skupine.

 1. Otvorte Outlook na webe.

 2. Na navigačnej table vyberte v časti Skupiny svoju skupinu.

 3. V hlavičke skupiny vyberte počet členov.

  Ak chcete prejsť na stránku členovia, vyberte položku počet členov.
 4. Vyberte položku Pridanie členov.

 5. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pridať.

 6. Vyberte možnosť Uložiť.

Ak chcete odstrániť členov, musíte byť vlastníkom skupiny. Ako zistím, či som vlastníkom skupiny?

 1. V hlavičke skupiny vyberte počet členov.

  Ak chcete prejsť na stránku členovia, vyberte položku počet členov.
 2. Ak chcete zobraziť všetkých členov skupiny, vyberte položku všetky .

  Ak chcete zobraziť členov tejto skupiny, vyberte položku všetky.
 3. Vedľa mena člena, ktorého chcete odstrániť, a kliknite na položku Ikona Ďalšie akcie Ikona Ďalšie akcie odstrániť zo skupiny.

 1. V hlavičke skupiny vyberte počet členov.

  Ak chcete prejsť na stránku členovia, vyberte položku počet členov.
 2. Vyberte položku vlastníci a zobrazia sa všetci vlastníci skupiny.

  Hlavička skupiny so zvýrazneným prepojením vlastníkov

Ak chcete podporiť niektorého z členov skupiny, musíte byť vlastníkom skupiny.

 1. V hlavičke skupiny vyberte počet členov.

  Ak chcete prejsť na stránku členovia, vyberte položku počet členov.
 2. Ak chcete zobraziť všetkých členov skupiny, vyberte položku všetky .

  Ak chcete zobraziť členov tejto skupiny, vyberte položku všetky.
 3. Ukážte kurzorom na meno člena, ktorého chcete propagovať, a vyberte položku Ikona Ďalšie akcie >vytvoriť vlastníka.

Pri rozčlenenia vlastníka na stav člena Majte na pamäti, že skupina musí mať aspoň jedného vlastníka. Degradovať môžu iba vlastníci skupiny.

 1. V hlavičke skupiny vyberte počet členov.

  Ak chcete prejsť na stránku členovia, vyberte položku počet členov.
 2. Vyberte položku vlastníci.

  Hlavička skupiny so zvýrazneným prepojením vlastníkov

 3. Ukážte kurzorom na meno člena, ktorého chcete propagovať, a vyberte položku Ikona Ďalšie akcie Ikona Ďalšie akcie odstrániť stav vlastníka.

Pridanie členov do skupiny

 1. Otvorte mobilnú aplikáciu Outlook.

 2. Na table priečinkov vyberte položku Skupiny.

  Priečinok Skupiny na navigačnej table

 3. Ťuknite na názov skupiny, do ktorej chcete pridať členov.

  Domovská obrazovka mobilnej aplikácie skupiny
 4. Ťuknutím na názov skupiny prejdite na stránku Podrobnosti o skupine.

  Ťuknutím na tlačidlo člen zobrazíte stránku členovia
 5. Pod zoznamom členov ťuknite na prepojenie Zobraziť všetko .

  Ak chcete zobraziť členov skupiny, vyberte prepojenie Zobraziť všetkých členov
 6. Na stránke členovia ťuknite na položku Pridať.

 7. Zadajte mená alebo e-mailové adresy alebo vyberte položku členovia v zozname. Členovia, ktorí nie sú členmi vašej školy alebo organizácie, budú mať pod ich menom "hosť".

 8. Ťuknite na položku Check mark symbol . Zobrazí sa aktualizovaný zoznam členov.

Odstránenie člena zo skupiny

Členovia môžu odstrániť iba vlastníci skupiny.

 1. Otvorte mobilnú aplikáciu Outlook.

 2. Na table priečinkov vyberte položku Skupiny.

  Priečinok Skupiny na navigačnej table

 3. Ťuknite na názov skupiny, do ktorej chcete odstrániť členov.

  Domovská obrazovka mobilnej aplikácie skupiny
 4. Ťuknutím na názov skupiny prejdite na stránku Podrobnosti o skupine.

  Ťuknutím na tlačidlo člen zobrazíte stránku členovia
 5. Na stránke Podrobnosti o skupine ťuknite na položku ... vedľa mena osoby, ktorú chcete odstrániť zo skupiny.

 6. Ťuknite na položku odstrániť zo skupiny.

Pozrite tiež

Vytvorenie skupiny Outlook.com a pridanie členov

Hosťovský prístup do skupín v Office 365

Vytvorenie skupiny

Pridanie do skupiny

Odstránenie skupiny

Leave a group

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×