Pridanie a úprava vlastností používateľského profilu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

SharePoint Online používateľských profilov zahŕňajú predvolené nastavenie vlastností používateľa, ktoré dodávajú adresárovej služby Office 365. Pomocou centra spravovania služby SharePoint na pridanie a úprava vlastností používateľského profilu a definovanie politík profilov na sledovanie dôležitých informácií, v opačnom prípade nie je k dispozícii.

Kľúčové potreby podniku môžu vyžadovať vytvorenie nových vlastností, ktoré spájajú používateľov s dôležitými obchodnými procesmi. Oddelenie predaja napríklad môže vytvoriť vlastnosť pre špecifickú rolu predaja na zdieľanie informácií s konkrétnou cieľovou skupinou alebo skupinami. Vlastné vlastnosti profilov možno upraviť tak, aby lepšie vyhovovali potrebám podniku alebo aby ich bolo možné odstrániť v prípade, že už nie sú potrebné.

Dôležité :  Informácie o používateľskom konte je možné synchronizovať iba jedným spôsobom – z adresárovej služby služieb Office 365 do SharePointu Online. Ak vytvoríte vlastnosti sharepointového používateľského profilu, budú viazané na sharepointové používateľské profily a nebudú k dispozícii žiadnej inej službe balíka Office 365.

Pridanie vlastnosti používateľského profilu

Postupujte podľa týchto krokov na vytvorenie vlastnosti používateľského profilu.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Kliknite na položku používateľské profily na ľavej table.

 5. V časti Ľudia vyberte položku Spravovať používateľské vlastnosti.

  Spravovať používateľské vlastnosti prepojenia v časti Správca používateľské profily.

 6. Vyberte položku Nová vlastnosť.

 7. V časti Nastavenia vlastnosti do poľa názov zadajte názov aplikácie služby používateľského profilu určené vlastnosti profilu. Názov musí byť jedinečný. (Zobrazované meno nemá byť jedinečný.)

  Nastavenie vlastností v časti používateľského profilu v správcu
 8. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte názov vlastnosti profilu, ktorý sa bude zobrazovať všetkým používateľom.

  Poznámka :  Ak sa na lokalite používajú viaceré jazyky, výberom príkazu Upraviť jazyky môžete pre jednotlivé jazyky zadať alternatívne zobrazované názvy. V dialógovom okne vyberte príkaz Pridať jazyk, z ponuky vyberte jazyk a potom zadajte zobrazovaný názov v danom jazyku. Podobne môžete pridať zobrazované názvy vo všetkých dostupných jazykoch. Podoba, v akej sa zobrazovaný názov zobrazí používateľovi, ktorý vlastnosť zobrazuje, závisí od jazykového nastavenia daného používateľa.

 9. V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti.

  Poznámka : Ak vyberiete typ reťazec (viac hodnôt), vlastnosť sa natrvalo nastaví ako vlastnosť s viacerými hodnotami. Po kliknutí na tlačidlo OK toto nastavenie už nebude možné zmeniť. Túto vlastnosť bude možné iba odstrániť a opätovne ju pridať ako novú vlastnosť s jednou hodnotou.

 10. Do poľa Dĺžka zadajte maximálny počet povolených znakov pre hodnoty tejto vlastnosti.

 11. Ak chcete priradiť vlastnosť profilu spravovaných metaúdajov množinu výrazov, vyberte položku Konfigurovať množinu výrazov, ktorá sa použije pre túto vlastnosť; a potom vyberte množinu výrazov zo zoznamu. Táto možnosť je k dispozícii iba pre jeden hodnota vlastnosti.

 12. Ak vytvárate vlastnosti používateľského profilu v sekcii Podtyp profilu, vyberte Predvolený podtyp používateľského profilu priradiť predvolený podtyp používateľského profilu s tejto vlastnosti používateľského profilu (Ak používate podtypov a chcete, aby tento rozsah na vašej vlastnej podtyp).

 13. V sekcii Používateľský Popis do poľa Popis zadajte pokyny alebo informácie, ktoré sa zobrazia používateľom o tejto vlastnosti profilu.

  Poznámky : 

  • Ak sa na lokalite používajú viaceré jazyky, výberom príkazu Upraviť jazyky môžete pre jednotlivé jazyky zadať alternatívne zobrazované názvy. V dialógovom okne vyberte príkaz Pridať jazyk, z ponuky vyberte jazyk a potom zadajte zobrazovaný názov v danom jazyku. Podobne môžete pridať zobrazované názvy vo všetkých dostupných jazykoch. Podoba, v akej sa zobrazovaný názov zobrazí používateľovi, ktorý vlastnosť zobrazuje, závisí od jazykového nastavenia daného používateľa.

  • Nebudete môcť nastaviť, ak nastavíte predvolený jazyk v časti Predvoľby jazyka v hlavnom vlastnosti stránky.

 14. V sekcii Nastavenie politiky vyberte nastavenie politiky a predvolené nastavenie ochrany osobných údajov pre túto vlastnosť. Kliknutím na pole Používateľ môže prepisovať používateľom umožníte tieto nastavenia prepisovať.

 15. V sekcii Nastavenie úprav vyberte, či používatelia budú môcť upravovať hodnoty tejto vlastnosti.

 16. V sekcii Nastavenie zobrazenia určite, či a akým spôsobom budú používatelia môcť zobrazovať túto vlastnosť.

 17. V časti Nastavenia vyhľadávania, kliknite na položku Alias začiarknutie políčka, začiarknite políčko indexované alebo oboje, v závislosti od druhy vyhľadávania, ktoré chcete mať priradené k tejto vlastnosti používateľského profilu.

  Poznámka :  Začiarkavacie políčko Alias je k dispozícii iba v prípade, ak je položka Predvolené nastavenie ochrany osobných údajov nastavená na hodnotu Všetci. Ak vlastnosť nastavíte ako indexovanú, vyhľadávanie jej hodnôt vráti daný profil. Ak je napríklad indexovaná vlastnosť telefónneho čísla, pomocou vyhľadávania telefónnych čísiel sa vyhľadá zamestnanec s daným telefónnym číslom. Ak vlastnosť označíte aliasom, táto vlastnosť bude vhodným aliasom pre daného používateľa. Ak vyhľadávate napríklad all documents by John Kane, výsledkom bude vrátenie dokumentov s podpismi mironagy@contoso.com aj Miroslav Nagy, pokiaľ sú vlastnosti profilu označené týmito hodnotami ako aliasmi.

 18. Kliknite na tlačidlo OK.

Postupujte podľa týchto krokov na úpravu vlastnosti používateľského profilu.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Kliknite na položku používateľské profily na ľavej table.

 5. V časti Ľudia vyberte položku Spravovať používateľské vlastnosti.

  Spravovať používateľské vlastnosti prepojenia v časti Správca používateľské profily.

 6. Na stránke Správa vlastností profilu v stĺpci Názov vlastnosti kliknite na vlastnosť profilu, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 7. Upraviť prvky, ktoré chcete zmeniť.

  Poznámka : Niektoré prvky vlastnosti profilu, ako je napríklad Typ prvok nie sú k dispozícii, pretože ich nie je možné upravovať. Ak chcete definovať tieto prvky, vytvorte novú vlastnosť. Výnimkou je vlastnosť pripojenie zdroja údajov. Je vopred definovaných v SharePointe Online a nie je možné zmeniť.

 8. Keď ste hotoví, kliknite na tlačidlo OK.

Postupujte podľa týchto krokov na odstránenie vlastnosti používateľského profilu.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Kliknite na položku používateľské profily na ľavej table.

 5. V časti Ľudia vyberte položku Spravovať používateľské vlastnosti.

  Spravovať používateľské vlastnosti prepojenia v časti Správca používateľské profily.

 6. V stĺpci Názov vlastnosti kliknite na vlastnosť profilu, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť.

  Poznámka : Ak nie je k dispozícii na príkaz odstrániť objekt, ktorý sa pokúšate odstrániť je predvolenou vlastnosťou služby SharePoint Online a nie je možné odstrániť.

 7. V dialógovom okne overte, či ste vybrali správnu vlastnosť profilu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×