Pridanie čísel strán do dokumentu programu Word 2010

V dokumente programu Word 2010 možno pridať čísla strán do horného okraja (hlavičky), dolného okraja (päty) a dokonca aj do bočného okraja. Pomocou krokov v tomto článku zistite, kde a ako chcete čísla strán zobraziť.

Tip : Ak chcete do hlavičky alebo päty pridať informácie, napríklad dátum a čas, meno autora, názov dokumentu, cestu k dokumentu, slová Dôverné podnikové dokumenty či iné údaje, pozrite si tému Pridanie alebo odstránenie hlavičky alebo päty v programe Word 2010 Takisto máte možnosť pridať názov súboru.

Pridanie čísel strán

Tento postup použite na číslovanie všetkých strán alebo vynechanie titulnej (prvej) strany.

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Číslo strany.

  Вставка номера страницы

 2. Vyberte miesto v dokumente, kde sa má číslo strany nachádzať, napríklad Horná časť strany (hlavička), Spodná časť strany (päta), Okraje strany (bočné okraje), alebo Aktuálna pozícia.

  Tip : Výberom možnosti Aktuálna pozícia vložíte číslo strany na miesto v dokumente, kde sa momentálne nachádza kurzor.

  Выберите расположение для номеров страниц

 3. V rozbaľovacom zozname vyberte formát čísel strán.

 4. Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, stlačte kláves Esc alebo kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu na karte Návrh.

  На вкладке "Конструктор" щелкните "Закрыть окно колонтитулов"

  Tip : Ak chcete z číslovania vynechať titulnú stranu, v časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh začiarknite políčko Iné na prvej strane.

  Установите флажок "Особый колонтитул для первой страницы"

Pridanie X z Y čísel strán (napríklad Strana 1 z 25)

Zobraziť možno číslo aktuálnej strany spolu s celkovým počtom strán dokumentu.

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Číslo strany.

  Вставка номера страницы

 2. Vyberte miesto v dokumente, kde sa má číslo strany nachádzať, napríklad Horná časť strany (hlavička), Spodná časť strany (päta) alebo Aktuálna pozícia.

  Tip : Výberom možnosti Aktuálna pozícia vložíte číslo strany na miesto v dokumente, kde sa momentálne nachádza kurzor.

  Выберите расположение для номеров страниц

 3. V rozbaľovacom zozname v časti Strana X z Y vyberte možnosť Tučné čísla 1, Tučné čísla 2 alebo Tučné čísla 3.

  Выберите формат "Стр. X из Y"

 4. Ak chcete zmeniť štýl číslovania, v časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh kliknite na položku Číslo strany a potom na položku Formát – číslovanie strán.

  Формат номеров страниц

 5. V zozname formátov čísel vyberte požadovaný štýl a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie párnych a nepárnych čísel strán

Tento postup použite, ak chcete umiestniť nepárne čísla strán do pravej časti päty na strane alebo do ľavej časti päty na strane.

 1. Kliknite na stranu s nepárnym číslom, napríklad na prvú stranu dokumentu, ktorá má obsahovať číslo strany.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Päta.

 3. Zo zoznamu formátov Vstavané vyberte možnosť Strohá (nepárna strana).

  Выберите "Строгий (нечетная страница)"

 4. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh začiarknite políčko Rôzne párne a nepárne strany.

  Установите флажок "Разные колонтитулы для четных и нечетных страниц"

  Poznámka : Ak chcete z číslovania vynechať titulnú stranu, v časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh začiarknite políčko Iné na prvej strane.

  Установите флажок "Особый колонтитул для первой страницы"

 5. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh kliknite na položku Ďalší, čím sa kurzor presunie do päty pre strany s párnym číslom.

  Нажмите кнопку "Далее"

 6. V časti Nástroje hlavičiek a piat kliknite na karte Návrh na položku Päta.

 7. Zo zoznamu formátov Vstavané vyberte možnosť Strohá (párna strana).

Pridanie čísel strán rôznym častiam dokumentu

Väčšie dokumenty niekedy vyžadujú odlišné formáty čísel strán pre jednotlivé sekcie. Titulná (prvá) strana nepotrebuje číslo strany, na stranách obsahu možno použiť rímske číslice (i., ii., iii.) a hlavný dokument môže používať arabské číslice (1, 2, 3). Pomocou tohto postupu možno nastaviť odlišné formáty čísel strán v dokumente. K dispozícii tiež máte toto video.

 1. Ak chcete zobraziť všetky symboly skrytých znakov v dokumente, kliknite na karte Domov na symbol skrytého znaku Символ "Скрытые знаки" .

  На вкладке "Главная" нажмите символ "Скрытые знаки".

  Tip : Toto vám pomôže zobraziť zlomy sekcií, ktoré budete pridávať.

 2. Posuňte sa do dolnej časti titulnej (prvej) strany.

 3. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku Zlomy a potom v časti Zlomy sekcií kliknite na položku Nasledujúca strana.

  Щелкните "Следующая страница"

 4. Tip : Titulnú stranu predstavuje Sekcia 1 a zvyšok dokumentu predstavuje Sekcia 2.

 5. Presuňte sa do dolnej časti prvej strany Sekcie 2 (obsahu) a dvojitým kliknutím otvorte pätu. Zobrazí sa prepojenie Rovnaké ako predchádzajúce, ktoré treba zrušiť.

  В нижнем колонтитуле: Как в предыдущем

 6. S aktívnym kurzorom v päte kliknite v časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh na položku Prepojiť s predchádzajúcim.

  Poznámka : Týmto sa preruší prepojenie medzi Sekciou 1 (titulnou stranou) a Sekciou 2 (obsahom).

 7. Presuňte sa do dolnej časti poslednej strany Sekcie 2 (obsahu).

 8. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku Zlomy a potom v časti Zlomy sekcií kliknite na položku Nasledujúca strana.

  Щелкните "Следующая страница"

 9. S aktívnym kurzorom v päte kliknite v časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh na položku Prepojiť s predchádzajúcim.

  Poznámka : Týmto sa preruší prepojenie medzi Sekciou 2 (obsahom) a Sekciou 3 (zvyškom dokumentu).

 10. Kliknite na ľubovoľné miesto v obsahu, na karte Vložiť kliknite na položky Číslo strany, Spodná časť strany a v rozbaľovacom zozname vyberte možnosť Obyčajné číslo 2.

 11. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh kliknite na položku Číslo strany a potom na položku Formát – číslovanie strán.

  Формат номеров страниц

 12. V zozname formátov čísel vyberte formát rímskych číslic a kliknite na tlačidlo OK.

  Выберите формат "Римские цифры"

 13. Posuňte sa do päty prvej strane Sekcie 3 (zvyšnej časti dokumentu).

 14. Na karte Vložiť kliknite na položky Číslo strany, Spodná časť strany a v rozbaľovacom zozname vyberte možnosť Obyčajné číslo 2.

  Poznámky : Ak je zobrazené číslo strany iné číslo ako 1, vykonaním nasledovných krokov ho zmeňte.

  • V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh kliknite na položku Číslo strany a potom na položku Formát – číslovanie strán.

  • V časti Číslovanie strán zadajte do poľa Začať od číslo 1 a kliknite na tlačidlo OK.

  Задать номер начальной страницы

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×