Pridanie, úprava alebo odstránenie komentárov v prezentácii

Komentár je poznámka, ktorú môžete pripojiť k písmenu alebo k slovu na snímke, k obrázku alebo inému objektu či celej snímke. Komentáre sú skvelým spôsobom, ako ostatným poskytnúť pripomienky k ich prezentácii.

Pridanie komentára

 1. Kliknite na snímke na miesto, kam chcete pridať komentár s odkazom.

 2. Kliknite na položky Revízia > Nový komentár.

  Tip   Na snímke sa zobrazí ikona komentára Ikona Komentáre a otvorí sa tabla Komentáre.

 3. Na table Komentáre napíšte do poľa svoju správu a stlačte kláves Enter alebo kliknite mimo poľa komentára.

  Pridať komentár

  Poznámky   

  • Prvky s komentármi sú označené ikonou komentára Ikona Komentáre. Kliknutím na ikonu zobrazíte na table Komentáre komentáre k danému prvku.

  • Medzi komentármi sa pohybujete pomocou šípok nahor a nadol, ktoré sa nachádzajú v hornej časti tably Komentáre.

Úprava komentára alebo odpoveď naň

 1. Na úpravu komentárov pridaných inými recenzentmi alebo na odpovede na ne použite tablu Komentáre.

 2. Úprava komentára: kliknite na text komentára, ktorý chcete upraviť. Otvorí sa pole na zadávanie textu s komentárom. Vykonajte požadované zmeny a na ukončenie kliknite mimo poľa komentára.

Odpoveď na komentár: v komentári, na ktorý chcete odpovedať, kliknite na položku Odpovedať. Do poľa na zadávanie textu napíšte odpoveď a na ukončenie stlačte kláves Tab.

Odstránenie komentára

 1. Na snímke:    kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu komentára Ikona Komentáre, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť komentár.

 2. Na table Komentáre:    kliknite na komentár, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na čierny znak X.

Platí pre: PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk