Pridanie ľudí do zoznamu kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pridanie ľudí do zoznamu kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používanie klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, ak chcete rýchlo pridať osoby a skupiny do zoznamu kontaktov v Skype for Business. Môžete pridať ľudí či skupín v organizácii, a tiež ľudí, ktorí nie sú vo vašej organizácii, ak viete, že majú Skype konta.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie osoby alebo skupiny, ktorá je vo vašej organizácii

 1. Ak chcete spustiť Skype for Business, stlačte kláves s logom Windows, napíšte Skype for Business a stlačte kláves Enter.

  V predvolenom nastavení sa Skype for Business otvorí v zobrazení Kontakty s vybraným vyhľadávacím poľom Nájsť osobu.

  Tip : Ak chcete otvoriť zobrazenie Kontakty z iného zobrazenia v Skype for Business (ako napríklad karta Konverzácie alebo karta Schôdze), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 1.

 2. Do vyhľadávacieho poľa Nájsť osobu zadajte meno, adresu okamžitých správ, telefónne číslo alebo názov zoznamu programu Exchange. Ak vaša organizácia používa skupiny Office 365, môžete vyhľadávať aj názov skupiny. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania a zobrazí sa karta Moje kontakty.

  Poznámka : V závislosti od typu vášho konta sa môžu zobraziť ďalšie dve karty, Schopnosti a Hovorne. Keď je vybratá karta Moje kontakty, Skype for Business bude hľadať v adresári vašej organizácie.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť meno osoby, ktorú chcete pridať.

 4. Stlačením klávesu Enter otvoríte kontextovú ponuku. Ozve sa „Tlačidlo Poslať okamžitú správu“.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Viac možností“ a následne otvorte ponuku stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete pridať osobu alebo skupinu do skupiny Obľúbené položky v zozname kontaktov, stlačte kláves A.

  • Ak chcete pridať osobu alebo skupinu do inej skupiny v zozname kontaktov, ako napríklad Ostatné kontakty, stlačte kláves O a následne pomocou klávesu so šípkou nadol prehľadajte skupiny. Keď sa ozve názov požadovanej skupiny, stlačte kláves Enter.

Pridanie osoby alebo skupiny, ktorá nie je vo vašej organizácii

Poznámka : Správca môže povoliť alebo zakázať funkciu vyhľadávania v adresári Skype v súlade s politikou vyhľadávania v organizácii. Ak karta Adresár Skype nie je k dispozícii, nebudete môcť vyhľadávať používateľov Skype.

Ak osoba alebo skupina, ktorú chcete pridať, nie je vo vašej organizácii, ale viete, že má konto Skype:

 1. Otvorte Skype for Business. Okno programu Skype for Business sa otvorí v zobrazení Kontakty s vybratým vyhľadávacím poľom Nájsť osobu.

 2. Do vyhľadávacieho poľa Nájsť osobu zadajte meno, adresu okamžitých správ alebo telefónne číslo. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania na karte Moje kontakty.

  Poznámka : Ak je vybratá karta Skype Adresár, Skype for Business vyhľadáva milióny používateľov Skype. Ak poznáte Skype ID a lokalitu osoby alebo skupiny, ktoré chcete pridať, pomôže to spresniť vyhľadávanie. Môžete vyhľadávať aj pomocou e-mailovej adresy alebo konta Microsoft, napríklad John@outlook.com.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Vyhľadať Moje kontakty, 1 z 3“.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Vyhľadať adresár Skype, 2 z 3“. Následne stlačte kláves Enter. Ozve sa „Vybrané.“

 5. Dvojitým stlačením klávesu Tab zmeníte výber na výsledky vyhľadávania a následne stlačte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve meno osoby, ktorú chcete pridať.

 6. Stlačením klávesu Enter otvorte kontextovú ponuku. Ozve sa „Tlačidlo Pridať do skupiny“. Ponuku otvoríte stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete pridať osobu do zoznamu Obľúbené, stlačte kláves A.

  • Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve meno požadovanej skupiny, a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka : Ak pridáte Skype kontakt v Skype for Business, zašle sa oznámenie osobe, ktorú ste práve pridali. Pred tým, ako danej osobe môžete posielať správy, musí prijať vašu žiadosť.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu

 1. V zobrazení Kontakty stláčajte kláves Tab, kým sa neozve meno kontaktu. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve meno kontaktu, ktorý chcete odstrániť.

 2. Stlačením klávesu Enter otvoríte kontextovú ponuku. Ozve sa „Tlačidlo Poslať okamžitú správu“.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Viac možností“ a následne otvorte ponuku stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete odstrániť kontakt z aktuálnej skupiny a presunúť ho do skupiny Ostatné kontakty, stlačte kláves G.

  • Ak chcete odstrániť osobu alebo skupinu zo zoznamu Kontakty, stlačte kláves R.

 4. Otvorí sa okno potvrdenia. Ozve sa: „Žiadne tlačidlo“. Ak chcete potvrdiť odstránenie, stlačte kláves Y.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie obrazovky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii Skype for Business pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Môžete rýchlo pridať ľudí do zoznamu kontaktov v Skype for Business pre Mac pomocou funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS. Môžete pridať osoby alebo skupiny v organizácii, a tiež ľudí, ktorí nie sú vo vašej organizácii alebo odstrániť kontakty, ktoré sú momentálne vo vašom zozname.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Pridanie osoby, ktorá je vo vašej organizácii

Môžete rýchlo pridať osoby z vašej organizácie, vyhľadaním jeho meno, adresa pre okamžité správy alebo kontaktovať číslo.

 1. Spustite Skype for Business pre Mac a v prípade potreby sa prihláste. Otvorí sa okno Skype for Business pre Mac v zobrazení Kontakty. Ak chcete vybrať pole Vyhľadávanie kontaktov, opakovane stláčajte kláves Tab. Ozve sa: „Vyhľadávanie kontaktov“.

  Tip : Možnosť Quick Nav vám umožňuje pohybovať sa medzi aplikáciami iba pomocou klávesov so šípkami. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť možnosť Quick Nav, stlačte v rovnakom čase kláves so šípkou doľava a doprava. Ak sa chcete dozvedieť viac o možnosti Quick Nav, prejdite na tému Funkcia VoiceOver pre počítač Mac: pohyb pomocou možnosti Quick Nav.

 2. Do poľa Vyhľadávanie kontaktov zadajte meno, adresu okamžitých správ alebo telefónne číslo. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania.

 3. Ak chcete prejsť na zoznam výsledkov, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Opúšťa sa skupina. Tabuľka“ a prvý výsledok vyhľadávania. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve meno osoby, ktorú chcete pridať.

 4. Ak chcete vstúpiť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Fn + Control + F2. Ozve sa: „Panel s ponukami, Apple“.

 5. Pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na položku Kontakty a následne stlačením klávesu so šípkou nadol otvorte ponuku Kontakty. Ozve sa „Kontakty“.

 6. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte položku Pridať kontakt. Ozve sa: „Pridať kontakt“. Následným stlačením klávesu Enter pridáte osobu do zoznamu.

Pridanie osoby, ktorá nie je vo vašej organizácii

Môžete pridať osoby, ktoré nie sú vo vašej organizácii, ak majú konto Skype.

Poznámka : Správca môže povoliť alebo zakázať funkciu vyhľadávania v adresári Skype v súlade s politikou vyhľadávania v organizácii. Ak karta Adresár Skype nie je k dispozícii, nebudete môcť vyhľadávať používateľov Skype.

 1. Spustite Skype for Business pre Mac a v prípade potreby sa prihláste. Otvorí sa okno Skype for Business pre Mac v zobrazení Kontakty. Ak chcete vybrať pole Vyhľadávanie kontaktov, opakovane stláčajte kláves Tab. Ozve sa: „Vyhľadávanie kontaktov“.

 2. Do poľa Vyhľadávanie kontaktov zadajte adresu okamžitých správ alebo telefónne číslo. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania.

 3. Ak chcete prejsť na zoznam výsledkov, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Opúšťa sa skupina. Tabuľka“ a prvý výsledok vyhľadávania. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve meno osoby, ktorú chcete pridať.

 4. Ak chcete vstúpiť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Fn + Control + F2. Ozve sa: „Panel s ponukami, Apple“.

 5. Pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na položku Kontakty a následne stlačením klávesu so šípkou nadol otvorte ponuku Kontakty. Ozve sa „Kontakty“.

 6. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte položku Pridať kontakt. Ozve sa: „Pridať kontakt“. Následným stlačením klávesu Enter pridáte osobu do zoznamu.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu

 1. Prejdite na zobrazenie Kontakty v skupine Hlavná navigácia. Pohybujte sa stlačením klávesu Tab, kým sa neozve „Kontakty, tlačidlo“.

 2. Ak chcete prejsť na zoznam Kontakty, stlačte medzerník a dvakrát stlačte kláves Tab. Ozve sa „Tabuľka Kontakty“.

 3. V prípade potreby rozbaľte skupinu kontaktov stlačením klávesu so šípkou doprava.

 4. Stláčaním klávesu so šípkou nadol prechádzajte medzi kontaktmi, kým nebudete počuť meno osoby, ktorú chcete odstrániť.

 5. Ak chcete vstúpiť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Fn + Control + F2. Ozve sa: „Panel s ponukami, Apple“.

 6. Pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na položku Kontakty a následne stlačením klávesu so šípkou nadol otvorte ponuku Kontakty. Ozve sa „Kontakty“.

 7. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte položku Odstrániť kontakt. Ozve sa: „Odstrániť kontakt“. Následným stlačením klávesu Enter odstránite osobu zo zoznamu.

Pozrite tiež

Uskutočnenie a prijatie hovoru v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie obrazovky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Začíname používať čítačku obrazovky s aplikáciou Skype for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii Skype for Business pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×