Office
Prihlásenie

Pridanie čísel snímok, čísel strán alebo dátumu a času

Do prezentácie môžete pridať čísla snímok, čísla strán s poznámkami, čísla strán s podkladmi a dátum a čas.

Päta snímky

1. Dátum a čas

2. Číslo snímky

Poznámka: Ak chcete pridať hlavičky a päty, pozrite si tému Pridanie hlavičky a päty na snímku.

Pridávanie čísel snímok alebo čísel strán s poznámkami

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Karta Vložiť

 4. V dialógovom okne Hlavička a päta vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať čísla snímok, kliknite na kartu Snímka a potom začiarknite políčko Číslo snímky.

  • Ak chcete pridať čísla strán k poznámkam a podkladom, kliknite na kartu Poznámky a podklady a potom začiarknite políčko Číslo strany.

  Dialógové okno Hlavička a päta

 5. Ak chcete pridať čísla strán na všetky snímky v prezentácii, strany s poznámkami alebo podkladmi, kliknite na položku Použiť na všetky.

Na začiatok stránky

Zmena čísla prvej snímky

Môžete zmeniť číslo prvej snímky, číslo jedinej snímky alebo číslo prvej snímky môžete vynechať. Postupujte takto:

 1. Na karte Návrh v skupine Prispôsobiť kliknite na položku Veľkosť snímky > Vlastná veľkosť snímok.

 2. V okne Veľkosť snímky v rozbaľovacom zozname Číslovať snímky od vyberte začiatočné číslo.

Na začiatok stránky

Číslovanie len jednej snímky alebo všetkých snímok okrem prvej snímky

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Karta Vložiť

 2. V dialógovom okne Hlavička a päta kliknite na kartu Snímka.

  Dialógové okno Hlavička a päta

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete očíslovať aktuálne vybratú snímku, začiarknite políčko Číslo snímky a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Tento krok zopakujte pre každú ďalšiu snímku, ktorú chcete očíslovať.

  • Ak chcete očíslovať všetky snímky okrem prvej snímky, začiarknite políčko Číslo snímky, vyberte Nezobrazovať na úvodnej snímke a potom kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Informácie o tom, ako zmeniť usporiadanie snímok v prezentácii, nájdete v téme Zmena poradia snímok.

Na začiatok stránky

Pridanie dátumu a času

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Dátum a čas.

 4. V poli Hlavička a päta vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať dátum a čas do snímok, kliknite na kartu Snímka.

  • Ak chcete pridať dátum a čas do strán s poznámkami alebo podkladmi, kliknite na kartu Poznámky a podklady.

 5. Začiarknite políčko Dátum a čas a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť aktualizáciu dátumu a času na aktuálny dátum a čas po každom otvorení alebo tlači prezentácie, kliknite na položku Aktualizovať automaticky a potom vyberte požadovaný formát dátumu a času.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas na špecifický dátum, kliknite na položku Pevný a v poli Pevný zadajte požadovaný dátum.

   Ak nastavíte dátum prezentácie tak, aby bol pevný, môžete jednoducho sledovať časový priebeh jeho posledných zmien.

 6. Ak chcete pridať dátum a čas na všetky snímky v prezentácii, strany s poznámkami alebo podkladmi, kliknite na položku Použiť na všetky.

Na začiatok stránky

Pridávanie čísel snímok alebo čísel strán s poznámkami

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Číslo snímky.

  Obrázok karty Vloženie

  Zobrazenie skupiny Text sa môže mierne líšiť v závislosti od vašej verzie PowerPointu.

 4. V dialógovom okne Hlavička a päta vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať čísla snímok, kliknite na kartu Snímka a potom začiarknite políčko Číslo snímky.

  • Ak chcete pridať čísla strán k poznámkam a podkladom, kliknite na kartu Poznámky a podklady a potom začiarknite políčko Číslo strany.

 5. Ak chcete pridať čísla strán na všetky snímky v prezentácii, strany s poznámkami alebo podkladmi, kliknite na položku Použiť na všetky.

Na začiatok stránky

Zmena čísla prvej snímky

Môžete zmeniť číslo prvej snímky, číslo jedinej snímky alebo číslo prvej snímky môžete vynechať. Postupujte takto:

 1. Na karte Návrh v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. V poli Nastavenie strany v rozbaľovacom zozname Číslovať snímky od vyberte začiatočné číslo.

Na začiatok stránky

Číslovanie len jednej snímky alebo všetkých snímok okrem prvej snímky

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Číslo snímky.

  V skupine Text

 2. V dialógovom okne Hlavička a päta kliknite na kartu Snímka.

  Hlavička alebo päta
 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete očíslovať aktuálne vybratú snímku, začiarknite políčko Číslo snímky a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Tento krok zopakujte pre každú ďalšiu snímku, ktorú chcete očíslovať.

  • Ak chcete očíslovať všetky snímky okrem prvej snímky, začiarknite políčko Číslo snímky, vyberte Nezobrazovať na úvodnej snímke a potom kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Informácie o tom, ako zmeniť usporiadanie snímok v prezentácii, nájdete v téme Zmena poradia snímok.

Na začiatok stránky

Pridanie dátumu a času

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Dátum a čas.

 4. V poli Hlavička a päta vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať dátum a čas do snímok, kliknite na kartu Snímka.

  • Ak chcete pridať dátum a čas do strán s poznámkami alebo podkladmi, kliknite na kartu Poznámky a podklady.

 5. Začiarknite políčko Dátum a čas a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť aktualizáciu dátumu a času na aktuálny dátum a čas po každom otvorení alebo tlači prezentácie, kliknite na položku Aktualizovať automaticky a potom vyberte požadovaný formát dátumu a času.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas na špecifický dátum, kliknite na položku Pevný a v poli Pevný zadajte požadovaný dátum.

   Ak nastavíte dátum prezentácie tak, aby bol pevný, môžete jednoducho sledovať časový priebeh jeho posledných zmien.

 6. Ak chcete pridať dátum a čas na všetky snímky v prezentácii, strany s poznámkami alebo podkladmi, kliknite na položku Použiť na všetky.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Pridanie novej snímky (platí pre PowerPoint 2007)

Pridanie, usporiadanie a odstránenie snímok

Zobrazenie čísla snímky a celkového počtu snímok na každej snímke (platí pre PowerPoint 2010)

Zmena poradia snímok (platí pre PowerPoint 2007 aj 2010)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×