Pridanie údajov z hárka do modelu údajov pomocou prepojenej tabuľky

Pridanie údajov z hárka do modelu údajov pomocou prepojenej tabuľky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Prepojená tabuľka je excelová tabuľka, ktorá je prepojená s tabuľkou v údajovom modeli. Výhodou vytvárania a zachovania údajov v excelovej tabuľke namiesto ich importu zo súboru je, že môžete naďalej upravovať hodnoty v excelovom hárku a zároveň môžete prepojenú tabuľku používať v údajovom modeli ako základ pre zostavu kontingenčnej tabuľky, kontingenčného grafu alebo funkcie Power View.

Pridanie prepojenej tabuľky je veľmi jednoduché – stačí vybrať rozsah a kliknúť na položku Pridať do modelu údajov. Ešte lepšie je formátovať rozsah ako tabuľku, ktorej možno prideliť vlastný názov, pretože práca s pomenovanou prepojenou tabuľkou uľahčuje správu výpočtov a vzťahov.

 1. Vyberte rozsah riadkov a stĺpcov, ktoré chcete použiť v prepojenej tabuľke.

 2. Naformátujte riadky a stĺpce ako tabuľku.

  1. Kliknite na položky Domov > Formátovať ako tabuľku a potom vyberte štýl tabuľky. Môžete vybrať ľubovoľný štýl, ale vždy začiarknite možnosť Tabuľka obsahuje hlavičky. Ak tabuľka neobsahuje hlavičky, môžete ich teraz vytvoriť. V opačnom prípade program Excel použije ľubovoľné názvy (column1, column2 a tak ďalej), ktoré nevyjadrujú informácie o obsahu stĺpcov.

  2. Pomenujte tabuľku. V okne programu Excel kliknite na položku Nástroje tabuliek – návrh. V skupine Vlastnosti zadajte názov tabuľky.

 3. Umiestnite kurzor na ľubovoľnú bunku v tabuľke.

 4. Kliknite na položky PowerPivot > Pridať do modelu údajov a vytvorte prepojenú tabuľku. V okne doplnku PowerPivot sa zobrazí tabuľka s ikonou prepojenia indikujúcou, že tabuľka je prepojená so zdrojovou tabuľkou v Exceli:

  Ikona prepojenej tabuľky

 5. Ak model už obsahuje tabuľky, budete mať jeden krok. By mali vytvoriť vzťah medzi novú tabuľku, ktorú ste práve pridali a inými tabuľkami v modeli. Pokyny nájdete v časti vytvorenie vzťahu medzi dvoma tabuľkami alebo vytvoriť vzťahy v zobrazení diagramu .

Ak zošit predtým neobsahuje modelu, sa teraz. Model sa vytvorí automaticky pri vytváraní vzťahu medzi dvoma tabuľkami, alebo kliknite na položku pridať do modelu údajov v PowerPivot. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie dátového modelu v Exceli.

Teraz, keď máte prepojenú tabuľku, môžete upraviť ľubovoľnú bunku v hárku vrátane pridania a odstránenia riadkov a stĺpcov. Model údajov v doplnku PowerPivot sa okamžite synchronizuje. Názvy tabuliek predstavujú výnimku. Ak premenujete tabuľku v Exceli, budete musieť manuálne aktualizovať tabuľku v doplnku PowerPivot.

Tip: Možno vás prevedie kurze sa dozviete viac o prepojené tabuľky. Pozrite si tému kurz: analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou údajového modelu v Exceli ďalšie informácie.

Synchronizácia zmien medzi tabuľkou a modelom

V predvolenom nastavení má prepojená tabuľka aktívne pripojenie medzi rozsahom alebo pomenovanou tabuľkou, ktorá obsahuje hodnoty údajov, a modelom údajov, ktorý generuje zostavu. Ak pridáte alebo odstránite údaje či premenujete stĺpce a tabuľky, model údajov sa automaticky aktualizuje.

V niektorých prípadoch môžete chcieť ovládať správanie aktualizácie. Ak chcete prepnúť na režim manuálnej aktualizácie, použite doplnok PowerPivot.

 1. Uistite sa, že v programe Excel je otvorený zošit, ktorý obsahuje prepojenú tabuľku.

 2. Otvorte okno doplnku PowerPivot.

 3. Na kartách v dolnej časti kliknite na prepojenú tabuľku. Prepojené tabuľky sú označené malou ikonou prepojenia vedľa názvu tabuľky.

 4. Na páse s nástrojmi v hornej časti kliknite na položku Prepojená tabuľka.

 5. V časti Režim aktualizácie vyberte položku Manuálny alebo Automatický. Možnosť Automatický je predvolená. Ak prepnete na možnosť Manuálny, údaje sa budú aktualizovať, len ak na páse s nástrojmi Prepojená tabuľka v okne doplnku PowerPivot vyberiete položku Aktualizovať všetko alebo Aktualizovať vybraté, alebo ak na páse s nástrojmi doplnku PowerPivot v Exceli vyberiete položku Aktualizovať všetko.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×