Pridanie údajov z hárka do modelu údajov pomocou prepojenej tabuľky

Pridanie údajov z hárka do modelu údajov pomocou prepojenej tabuľky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Prepojená tabuľka je excelová tabuľka, ktorá je prepojená s tabuľkou v údajovom modeli. Výhodou vytvárania a zachovania údajov v excelovej tabuľke namiesto ich importu zo súboru je, že môžete naďalej upravovať hodnoty v excelovom hárku a zároveň môžete prepojenú tabuľku používať v údajovom modeli ako základ pre zostavu kontingenčnej tabuľky, kontingenčného grafu alebo funkcie Power View.

Pridanie prepojenej tabuľky je veľmi jednoduché – stačí vybrať rozsah a kliknúť na položku Pridať do modelu údajov. Ešte lepšie je formátovať rozsah ako tabuľku, ktorej možno prideliť vlastný názov, pretože práca s pomenovanou prepojenou tabuľkou uľahčuje správu výpočtov a vzťahov.

 1. Vyberte rozsah riadkov a stĺpcov, ktoré chcete použiť v prepojenej tabuľke.

 2. Naformátujte riadky a stĺpce ako tabuľku.

  1. Kliknite na položky Domov > Formátovať ako tabuľku a potom vyberte štýl tabuľky. Môžete vybrať ľubovoľný štýl, ale vždy začiarknite možnosť Tabuľka obsahuje hlavičky. Ak tabuľka neobsahuje hlavičky, môžete ich teraz vytvoriť. V opačnom prípade program Excel použije ľubovoľné názvy (column1, column2 a tak ďalej), ktoré nevyjadrujú informácie o obsahu stĺpcov.

  2. Pomenujte tabuľku. V okne programu Excel kliknite na položku Nástroje tabuliek – návrh. V skupine Vlastnosti zadajte názov tabuľky.

 3. Umiestnite kurzor na ľubovoľnú bunku v tabuľke.

 4. Kliknite na položky PowerPivot > Pridať do modelu údajov a vytvorte prepojenú tabuľku. V okne doplnku PowerPivot sa zobrazí tabuľka s ikonou prepojenia indikujúcou, že tabuľka je prepojená so zdrojovou tabuľkou v Exceli:

  Ikona prepojenej tabuľky

 5. Ak už model obsahuje tabuľky, je potrebné vykonať ešte jeden krok. Treba vytvoriť vzťah medzi novou tabuľkou, ktorú ste práve pridali, a ostatnými tabuľkami v modeli. Inštrukcie nájdete v téme Vytvorenie vzťahu medzi dvomi tabuľkami alebo Vytvorenie vzťahov v zobrazení diagramu.

Ak zošit model neobsahoval, teraz ho obsahuje. Model sa vytvorí automaticky, keď vytvoríte vzťah medzi dvomi tabuľkami alebo keď kliknete na položku Pridať do modelu údajov v doplnku PowerPivot. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie dátového modelu v programe Excel.

Teraz, keď máte prepojenú tabuľku, môžete upraviť ľubovoľnú bunku v hárku vrátane pridania a odstránenia riadkov a stĺpcov. Model údajov v doplnku PowerPivot sa okamžite synchronizuje. Názvy tabuliek predstavujú výnimku. Ak premenujete tabuľku v Exceli, budete musieť manuálne aktualizovať tabuľku v doplnku PowerPivot.

Tip : Možno vás prevedie kurze sa dozviete viac o prepojené tabuľky. Pozrite si tému kurz: analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou údajového modelu v Exceli ďalšie informácie.

Synchronizácia zmien medzi tabuľkou a modelom

V predvolenom nastavení má prepojená tabuľka aktívne pripojenie medzi rozsahom alebo pomenovanou tabuľkou, ktorá obsahuje hodnoty údajov, a modelom údajov, ktorý generuje zostavu. Ak pridáte alebo odstránite údaje či premenujete stĺpce a tabuľky, model údajov sa automaticky aktualizuje.

V niektorých prípadoch môžete chcieť ovládať správanie aktualizácie. Ak chcete prepnúť na režim manuálnej aktualizácie, použite doplnok PowerPivot.

 1. Uistite sa, že v programe Excel je otvorený zošit, ktorý obsahuje prepojenú tabuľku.

 2. Otvorte okno doplnku PowerPivot.

 3. Na kartách v dolnej časti kliknite na prepojenú tabuľku. Prepojené tabuľky sú označené malou ikonou prepojenia vedľa názvu tabuľky.

 4. Na páse s nástrojmi v hornej časti kliknite na položku Prepojená tabuľka.

 5. V časti Režim aktualizácie vyberte položku Manuálny alebo Automatický. Možnosť Automatický je predvolená. Ak prepnete na možnosť Manuálny, údaje sa budú aktualizovať, len ak na páse s nástrojmi Prepojená tabuľka v okne doplnku PowerPivot vyberiete položku Aktualizovať všetko alebo Aktualizovať vybraté, alebo ak na páse s nástrojmi doplnku PowerPivot v Exceli vyberiete položku Aktualizovať všetko.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×