Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Na prezentáciu veľkého množstva textu alebo postupného procesu v prezentácii PowerPointu 2013 použite odrážky alebo čísla.

  1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

  2. Na ľavej strane okna programu PowerPoint kliknite na miniatúru snímky, na ktorú chcete pridať text s odrážkami alebo číslovaný text.

  3. Na snímke vyberte v zástupnom symbole textu alebo tabuľke riadok textu, do ktorého chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

  4. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na tlačidlo Odrážky Pôvodný obrázok ClipArt divadla alebo na tlačidlo Číslovanie Button image.

    Poznámky   

    • Ak chcete zmeniť všetky riadky textu, vyberte obrys textového objektu a potom aplikujte odrážky alebo číslovanie.

    • Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť odsadenie, zmeniť medzeru medzi odrážkou alebo číslom a textom, zmeniť štýl, farbu alebo veľkosť odrážok alebo čísel, manuálne zmeniť číslo, od ktorého chcete začať atď., pozrite si tému Úprava zarážky v zozname s odrážkami alebo v číslovanom zozname na pravítku.

Platí pre: PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk