Pridávanie kontaktov mimo vašej spoločnosti

Do zoznamu kontaktov programu Communicator môžete pridávať kontakty mimo vašej spoločnosti.

 • Ak má spoločnosť licenciu na používanie verejného internetového pripojenia, môžete pridať používateľa okamžitých správ zo služieb AOL, Yahoo, MSN alebo Windows Live. S týmto používateľom budete môcť komunikovať prostredníctvom okamžitých správ.

 • Ak je podniková sieť vašej spoločnosti pripojená k podnikovej sieti inej spoločnosti, tzv. federácia, môžete používateľa pridať do zoznamu kontaktov programu Communicator. S týmto používateľom potom môžete komunikovať prostredníctvom komunikačných režimov, ktoré podporujú podnikové siete obidvoch spoločností, napríklad formou okamžitých správ, telefonického hovoru alebo videohovoru.

 • Ak kontakt mimo vašej spoločnosti nie je externý kontakt ani verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, môžete ho do zoznamu kontaktov pridať ako „iba telefonický kontakt“. Do zoznamu kontaktov môžete napríklad pridať člena rodiny, aby ste mu mohli pohodlne zavolať jediným kliknutím.

Ak si nie ste istí, či vaša spoločnosť podporuje verejné internetové pripojenie alebo či je podniková sieť vašej spoločnosti vo federácii s podnikovou sieťou používateľa z inej spoločnosti, obráťte sa na správcu systému.

Čo chcete urobiť?

Pridanie používateľa mimo vašej spoločnosti do zoznamu kontaktov

Zmena úrovne prístupu kontaktu

Pridanie používateľa mimo vašej spoločnosti do zoznamu kontaktov

Kontakt mimo spoločnosti (neuvedený v adresári spoločnosti) môže byť:

Ako pridať verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ do zoznamu kontaktov?

Program Office Communicator podporuje verejné pripojenie na odosielanie okamžitých správ, takže si do zoznamu kontaktov programu Office Communicator môžete pridať kontakty pre odosielanie okamžitých správ zo sietí internetových služieb AOL, Yahoo, MSN a Windows Live™. Keď do zoznamu kontaktov pridáte verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, môžete s ním komunikovať pomocou okamžitých správ. Hovory programu Communicator (Voice over IP alebo hovory VoIP), videohovory a audio- a videokonferencie však nie sú podporovanými spôsobmi komunikácie s verejnými kontaktmi pre odosielanie okamžitých správ.

Najlepším spôsobom, ako pridať verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, je použiť priečinok Kontakty programu Outlook a pridať doň telefónne číslo domov, číslo mobilného telefónu a iné telefónne čísla kontaktu. Vďaka tomu bude možné zavolať kontakt pomocou funkcie jediného kliknutia v programe Communicator.

 1. V programe Office Outlook otvorte priečinok Kontakty a kliknite na tlačidlo Nový.

 2. Do poľa Celé meno zadajte meno kontaktu. Zadanie informácií do polí Spoločnosť, Funkcia a Zaradiť ako je nepovinné.

 3. V časti Internet zadajte e-mailovú adresu kontaktu a vyplňte nasledujúce polia:

  • Zobraziť ako     Meno, ktoré sa má zobraziť v zozname kontaktov programu Communicator.

  • Adresa pre odosielanie okamžitých správ     Adresa kontaktu pre odosielanie okamžitých správ. Ak toto pole nie je vyplnené, kontakt nie je možné pridať do zoznamu kontaktov programu Communicator. (Ak kontakt nemá adresu pre odosielanie okamžitých správ alebo ak ju nepoznáte, zadajte fiktívnu zástupnú adresu, napríklad username@msn.com, a neskôr ju nahraďte správnou adresou.)

 4. Zadajte telefónne čísla kontaktu vo formáte E.164: kód krajiny, kód oblasti a miestne číslo bez použitia spojovníkov. Napríklad číslo v USA môže vyzerať takto: 14255550101, kde 1 je kód krajiny, 425 je kód oblasti a 5550101 je miestne číslo.

 5. Uložte kontakt.

 6. Otvorte program Office Communicator a do poľa Hľadať zadajte meno, ktoré ste napísali do poľa Zobraziť ako v programe Outlook. Meno kontaktu sa zobrazí v okne Výsledky hľadania.

 7. Presuňte kontakt z okna Výsledky hľadania do skupiny v zozname kontaktov. Teraz môžete s kontaktom uskutočňovať konverzácie pomocou okamžitých správ. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo telefónu napravo od mena kontaktu. Hovory programu Communicator nie sú pre verejné kontakty pre odosielanie okamžitých správ podporované, ale môžete volať na číslo domov, do práce alebo číslo mobilného telefónu kontaktu.

Ako pridať externý kontakt do zoznamu kontaktov?

Program Office Communicator a server Office Communications Server 2007 podporujú možnosť pripojiť sa k iným organizáciám (vytvoriť federáciu) a umožňujú tak pridať si kontakty z týchto organizácií do vlastného zoznamu kontaktov. Keď do svojho zoznamu kontaktov pridáte externý kontakt, môžete s ním komunikovať ľubovoľným spôsobom, ktorý podporujú obe organizácie. Ak napríklad obe organizácie podporujú hovory cez program Communicator, videohovory a audio- a videokonferencie, potom môžete tieto spôsoby komunikácie použiť na komunikáciu s externým kontaktom.

 1. V programe Communicator zadajte do poľa Hľadať e-mailovú adresu alebo adresu pre odosielanie okamžitých správ kontaktu.

 2. Presuňte meno kontaktu z okna Výsledky hľadania do zoznamu kontaktov. Napravo do mena kontaktu sa v zozname externých kontaktov zobrazí ikona externého kontaktu.

Ako pridať telefónne číslo k externému kontaktu, ktorý je v mojom zozname kontaktov?

Ak chcete k externému kontaktu pridať telefónne číslo, požiadajte tento kontakt, aby zmenil úroveň vášho prístupu na Tím alebo Osobné.

Prípadne môžete kontakt odstrániť zo zoznamu kontaktov a potom ho pridať cez priečinok Kontakty programu Outlook.

 1. Otvorte program Communicator, kliknite pravým tlačidlom myši na meno kontaktu a potom kliknite na príkaz Odstrániť zo zoznamu kontaktov.

 2. V programe Office Outlook otvorte priečinok Kontakty a kliknite na tlačidlo Nový.

 3. Do poľa Celé meno zadajte meno kontaktu. Zadanie informácií do polí Spoločnosť, Funkcia a Zaradiť ako je nepovinné.

 4. V oblasti Internet zadajte e-mailovú adresu kontaktu a vyplňte nasledujúce polia:

  • Zobraziť ako Meno, ktoré sa má zobraziť v zozname kontaktov programu Communicator.

  • Adresa pre odosielanie okamžitých správ Adresa kontaktu pre odosielanie okamžitých správ. Ak toto pole nie je vyplnené, kontakt nie je možné pridať do zoznamu kontaktov. (Ak kontakt nemá adresu pre odosielanie okamžitých správ alebo ak ju nepoznáte, zadajte fiktívnu zástupnú adresu, napríklad username@msn.com, a neskôr ju nahraďte správnou adresou.)

 5. Zadajte telefónne čísla kontaktu vo formáte E.164: kód krajiny, kód oblasti a miestne číslo bez použitia spojovníkov. Napríklad číslo v USA môže vyzerať takto: 14255550101, kde 1 je kód krajiny, 425 je kód oblasti a 5550101 je miestne číslo.

 6. Uložte kontakt.

 7. Otvorte program Office Communicator a do poľa Hľadať zadajte meno, ktoré ste napísali do poľa Zobraziť ako v programe Outlook. Meno kontaktu sa zobrazí v okne Výsledky hľadania.

 8. Presuňte kontakt z okna Výsledky hľadania do skupiny v zozname kontaktov. Teraz môžete s kontaktom uskutočňovať konverzácie pomocou okamžitých správ. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo telefónu napravo od mena kontaktu. Hovory programu Communicator nie sú pre verejné kontakty pre odosielanie okamžitých správ podporované, ale môžete volať na číslo domov, do práce alebo číslo mobilného telefónu kontaktu.

Ako pridať kontakt mimo spoločnosti, ktorý nie je externý kontakt ani verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, do zoznamu kontaktov programu Communicator?

Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať kontakt mimo vašej spoločnosti, ktorý nie je externý kontakt ani verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, použite priečinok Kontakty programu Outlook a pridajte doň telefónne číslo domov, číslo mobilného telefónu a iné telefónne čísla kontaktu. Vďaka tomu bude možné zavolať kontakt pomocou funkcie jediného kliknutia v programe Communicator. Kontakty mimo vašej spoločnosti, ktoré nie sú externými kontaktmi ani verejnými kontaktmi pre odosielanie okamžitých správ, môžete zavolať použitím ich telefónneho čísla, ale nemôžete s nimi komunikovať cez okamžité správy, uskutočňovať hovory programu Communicator, videohovory ani audio- a videokonferencie v programe Communicator.

 1. V programe Outlook otvorte priečinok Kontakty a kliknite na tlačidlo Nový.

 2. Do poľa Celé meno zadajte meno kontaktu. Zadanie informácií do polí Spoločnosť, Funkcia a Zaradiť ako je nepovinné.

 3. V oblasti Internet zadajte e-mailovú adresu kontaktu a vyplňte nasledujúce polia:

  • Zobraziť ako     Meno, ktoré sa má zobraziť v zozname kontaktov.

  • Adresa pre odosielanie okamžitých správ     Adresa kontaktu pre odosielanie okamžitých správ. Ak toto pole nie je vyplnené, kontakt nie je možné pridať do zoznamu kontaktov. (Ak kontakt nemá adresu pre odosielanie okamžitých správ alebo ak ju nepoznáte, zadajte fiktívnu zástupnú adresu, napríklad username@msn.com, a neskôr ju nahraďte správnou adresou.)

 4. Zadajte telefónne čísla kontaktu vo formáte E.164: kód krajiny, kód oblasti a miestne číslo bez použitia spojovníkov. Napríklad číslo v USA môže vyzerať takto: 14255550101, kde 1 je kód krajiny, 425 je kód oblasti a 5550101 je miestne číslo.

 5. Uložte kontakt.

 6. Otvorte program Office Communicator a do poľa Hľadať zadajte meno, ktoré ste napísali do poľa Zobraziť ako v programe Outlook. Meno kontaktu sa zobrazí v okne Výsledky hľadania.

 7. Presuňte kontakt z okna Výsledky hľadania do skupiny v zozname kontaktov. Teraz môžete s kontaktom uskutočňovať konverzácie pomocou okamžitých správ. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo telefónu napravo od mena kontaktu. Hovory programu Communicator nie sú pre verejné kontakty pre odosielanie okamžitých správ podporované, ale môžete volať na číslo domov, do práce alebo číslo mobilného telefónu kontaktu.

Ako pridať do zoznamu kontaktov „iba telefonický kontakt“?

Program Office Communicator neumožňuje spôsob priameho pridania „iba telefonického kontaktu“ do zoznamu kontaktov. Postupujte podľa pokynov v časti Ako pridať kontakt mimo spoločnosti, ktorý nie je externý kontakt ani verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, do zoznamu kontaktov?

Prečo nemožno pridať kontakt zo skupiny Najnovšie kontakty do zoznamu kontaktov?

Kontakt je možno „iba telefonický kontakt“, ktorý sa nenachádza v adresári spoločnosti. Kontaktu ste buď zavolali vy alebo on zavolal vám. Program Communicator neumožňuje priamo pridať kontakt, ktorý nie je zaradený v adresári spoločnosti. Postupujte podľa pokynov v časti Ako pridať kontakt mimo spoločnosti, ktorý nie je externý kontakt ani verejný kontakt pre odosielanie okamžitých správ, do zoznamu kontaktov?

Aké spôsoby komunikácie sú podporované pri verejných kontaktoch pre odosielanie okamžitých správ?

Program Communicator umožňuje výmenu okamžitých správ s klientmi používajúcimi siete internetových služieb AOL, Yahoo, MSN a Windows Live™. Komunikácia s verejnými kontaktmi pre odosielanie okamžitých správ je obmedzená na použitie okamžitých správ. Prenos súborov, hovory cez program Communicator, videohovory a audio- a videokonferencie nie sú pri verejných kontaktoch pre odosielanie okamžitých správ podporované.

Aké funkcie sú dostupné pri komunikácii s externými kontaktmi?

Program Communicator umožňuje komunikovať s externými kontaktmi ľubovoľným spôsobom, ktorý podporujú obe organizácie. Ak napríklad vaša spoločnosť i spoločnosť externého kontaktu podporujú audio- a videokonferencie, môžete tento spôsob komunikácie s externým kontaktom použiť. Ak obe spoločnosti podporujú úplné funkcie zvuku a videa, môžete uskutočňovať a prijímať hovory programu Communicator a videohovory.

Ako zistím, ktoré spoločnosti sú vo federácii s mojou spoločnosťou?

Obráťte sa na svojho správcu siete, ktorý vám potvrdí, či je spoločnosť určitej osoby vo federácii s vašou spoločnosťou.

Musím použiť položku ponuky Pridať kontakty, ak chcem pridať kontakty do svojho zoznamu kontaktov?

Nie. V prípade kontaktov v rámci podnikovej siete stačí zadať meno osoby alebo e-mailovú adresu do poľa Hľadať a potom presunúť kontakt z okna Výsledky hľadania do skupiny v zozname kontaktov. Program Communicator bude predvolene hľadať v adresári spoločnosti a v priečinku Kontakty programu Outlook.

Na začiatok stránky

Zmena úrovne prístupu kontaktu

Keď do zoznamu kontaktov programu Communicator pridáte používateľa okamžitých správ zo služieb AOL, Yahoo, MSN, Windows Live alebo externý kontakt, kontaktu sa predvolene pridelí úroveň prístupu Verejné. Po udelení úrovne prístupu Verejné môžete od kontaktu prijímať okamžité správy a dostávať od neho upozornenia. Kontakt môže vidieť aj váš stav prítomnosti (online alebo offline). Ak chcete s kontaktom zdieľať dodatočné informácie o prítomnosti, napríklad číslo mobilného telefónu alebo informácie o pláne, môžete zmeniť úroveň prístupu tohto kontaktu.

Zmena úrovne prístupu kontaktu

 • V zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt, ukážte na položku Zmeniť úroveň prístupu a vyberte úroveň prístupu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×