Prichytenie grafov, obrázkov a objektov k mriežke a ich zarovnanie alebo formátovanie

Zarovnajte obrázky, grafy alebo iné objekty na strane alebo voči sebe pomocou príkazov „prichytiť“.

Ktorý program balíka Office používate?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

Zapnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na graf, obrázok alebo objekt v hárku.

 2. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  • Ak chcete umiestniť tvary alebo objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky, kliknite na položky Formát > Zarovnať > Prichytiť k mriežke.

  • Ak chcete zarovnať tvar alebo objekt s inými tvarmi alebo objektmi, kliknite na položky Formát > Zarovnať > Prichytiť k tvaru.

Tip   Ak chcete dočasne prepísať možnosti prichytenia, počas presúvania grafu, obrázku alebo objektu podržte kláves ALT.

Vypnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na graf, obrázok alebo objekt v hárku.

 2. Kliknite na položky Formát > Zarovnať a v závislosti od príslušných možností kliknite na položku Prichytiť k mriežke alebo Prichytiť k tvaru a vypnite tieto možnosti.

PowerPoint

Zapnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na kartu Zobraziť a v skupine Zobraziť kliknite na spúšťač dialógového okna.
  Spúšťač dialógového okna v skupine Zobraziť

 2. Ak chcete umiestniť tvary alebo objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky, v časti Prichytiť k začiarknite políčko Prichytiť k mriežke. Ak chcete mriežku zobraziť na obrazovke, v časti Nastavenie mriežky začiarknite políčko Zobraziť mriežku na obrazovke.
  Dialógové okno Mriežka a vodiace čiary v PowerPointe

  Poznámky   

  • Ak chcete dočasne prepísať možnosti prichytenia, počas presúvania grafu, obrázku alebo objektu podržte kláves ALT.

  • Ak chcete zobraziť vodiace čiary pre kreslenie, v časti Nastavenie vodiacej čiary začiarknite políčko Zobraziť vodiace čiary pre kreslenie na obrazovke. Keď ich zobrazíte, objekty sa prichytia k týmto čiaram, ak ich presuniete v rámci prahovej hodnoty niekoľkých pixlov.

  • Ak chcete aktuálne nastavenie v dialógovom okne Mriežka a vodiace čiary nastaviť ako predvolené pre všetky prezentácie, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

  • Ak je políčko Prichytiť k mriežke začiarknuté, môžete kresliť v priamkach, ak kreslíte tvar s ľubovoľnou formou Obrázok tlačidla.

Vypnutie možností prichytenia

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť kliknite na spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla. Zobrazí sa dialógové okno Mriežka a vodiace čiary.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Prichytiť k mriežke.

  Poznámka   Ak chcete aktuálne nastavenie v dialógovom okne Mriežka a vodiace čiary nastaviť ako predvolené pre všetky prezentácie, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

Word

Zapnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na graf, obrázok alebo objekt v dokumente.

 2. Kliknite na položky Formát > Zarovnať > Nastavenie mriežky. Zobrazí sa okno Mriežka a vodiace čiary.
  Dialógové okno Mriežka a vodiace čiary vo Worde

 3. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  • Ak chcete umiestniť grafy, obrázky alebo objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky a to aj v prípade, že mriežka nie je zobrazená, v skupine Zobraziť mriežku začiarknite políčko Prichytiť objekty k mriežke, keď nie je mriežka zobrazená.

  • Ak chcete tvar alebo objekt zarovnať s inými tvarmi alebo objektmi, v časti Prichytenie objektov začiarknite políčko Prichytiť objekty k iným objektom.

   Poznámky   

   • Ak chcete dočasne prepísať možnosti prichytenia, počas presúvania grafu, obrázku alebo objektu podržte kláves ALT.

   • Ak chcete aktuálne nastavenie v dialógovom okne Mriežka a vodiace čiary nastaviť ako predvolené pre všetky dokumenty, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

   • Pri predvolenom nastavení sa tvary a iné objekty prichytia k najbližšiemu priesečníku mriežky iba v prípade, že je mriežka zobrazená. Toto nastavenie môžete zmeniť začiarknutím políčka Prichytiť objekty k mriežke, keď nie je mriežka zobrazená.

Vypnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na graf, obrázok alebo objekt v dokumente.

 2. Kliknite na položky Formát > Zarovnať > Nastavenia mriežky. Zobrazí sa dialógové okno Mriežka a vodiace čiary.

 3. Ak chcete vypnúť nastavenie Prichytiť objekty k mriežke, keď nie je mriežka zobrazená alebo Prichytiť objekty k iným objektom, zrušte začiarknutie príslušného políčka.

  Poznámka   Ak chcete aktuálne nastavenie v dialógovom okne Mriežka a vodiace čiary nastaviť ako predvolené pre všetky dokumenty, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

Pozrite tiež

Zobrazenie alebo skrytie mriežok

Zobrazenie alebo skrytie mriežky v hárku

Kreslenie a odstraňovanie čiar, spojníc alebo voľných tvarov

Zarovnanie objektov na snímkach pomocou vodiacich čiar predlohy

Platí pre: PowerPoint 2013, Excel 2013, Word 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk