Pri odosielaní e-mailových správ sa vyskytnú chyby 550, 553, alebo zakázaný prenos

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Príznaky

Ak ste mimo domácnosti a posielate e-mailovú správu pomocou domáceho e-mailového konta, e-mailová správa sa môže vrátiť s chybovým hlásením 550, 553 alebo ako zakázaný prenos. Rovnaká situácia by sa mohla vyskytnúť, keď ste mimo kancelárie a pokúšate sa odoslať e-mailovú správu pomocou pracovného e-mailového konta.

Súhrn

K prenášaniu dochádza po odoslaní e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorej doménu (názov za symbolom @, ako napríklad adatum.com) nespracuje server SMTP alebo server odosielanej pošty, od ktorého odosielateľ požaduje doručenie správy. Server SMTP sa musí za účelom prenesenia správy pripojiť k inému serveru SMTP.

Keď odošlete e-mailovú správu, pri ktorej sa vyskytne chyba prenosu, váš server SMTP (odchádzajúci) vám môže danú správu vrátiť spolu s chybovým hlásením, ako je napríklad jedno z nasledovných:

 • Správu nebolo možné odoslať, pretože jeden z príjemcov bol zamietnutý serverom. Odmietnutá e-mailová adresa je „<meno@example.com>“. Predmet: „<Test>“, Konto: „<Test>“, Server: „<smtp.example.com>“, protokol: SMTP, odpoveď servera: „550 <meno@example.com>... Prenos odmietnutý“, port: 25, zabezpečenie (SSL): nie, chyba servera: 550, číslo chyby: 0x800CCC79.

 • Správu nebolo možné odoslať, pretože jeden z príjemcov bol zamietnutý serverom. Odmietnutá e-mailová adresa je '<e-mailová adresa>'. Predmet '<Test>', Konto: '<Test>', Server: '<smtp.example.com>', Protokol: SMTP, odpoveď servera: '553 Doména nie je uvedená v zozname povolených hostiteľov rcpthost (#5.7.1)', port: 25, zabezpečenie(SSL): nie, chyba servera: 553, číslo chyby: 0x800CCC79.

Presné chybové hlásenie sa môže líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP). Niektorí poskytovatelia internetových služieb nemusí vrátiť chybové hlásenie pri určení odchádzajúcich správ ako nevyžiadanej komerčnej pošty. V takýchto prípadoch sa môže zobraziť správa účastníkovi umožnil odosielať normálne – ju opustí Outlook Pošta na odoslanie a zobrazuje sa v Odoslaná pošta, ale je to vlastne nikdy doručený príjemcovi.

Vaša správa bola zamietnutá, pretože e-mailový server SMTP (odchádzajúci) vás nerozpoznal ako oprávneného používateľa.

SMTP je protokol – štandard, ktorý počítače používajú na komunikáciu medzi sebou –, ktorý väčšina e-mailových serverov používa na odosielanie e-mailových správ prostredníctvom Internetu. Ak používate e-mailový program, ako je napríklad program Outlook, ktorý umožňuje ukladať e-mailové správy v počítači, pri odosielaní e-mailových správ musíte mať prístup k serveru SMTP.

Poznámka: Webové e-mailové systémy, ako je napríklad služba Windows Live Mail a Yahoo! Mail, sa používajú odlišne, preto sa táto téma na tieto e-mailové kontá nevzťahuje.

Nevyžiadaná pošta a otvorené prenosy

Nevyžiadané komerčné e-mailové správy sa niekedy označujú ako nevyžiadaná pošta alebo spam. Hlavným dôvodom, prečo sa množstvo nevyžiadanej pošty neustále zvyšuje je, že jej odosielateľa jej odosielanie takmer nič nestojí – v skutočnosti daný odosielateľ nemusí nevyžiadanú poštu vôbec odosielať prostredníctvom e-mailového servera SMTP (odchádzajúceho) u vlastného poskytovateľa internetových služieb.

Základná štruktúra Internetu vznikla skôr, než kohokoľvek napadlo zvážiť následky získania možnosti odosielať milióny nevyžiadaných e-mailových správ pri nízkych nákladoch. Odosielatelia nevyžiadanej pošty využívajú možnosť serverov SMTP maskovať skutočný pôvod nevyžiadaných správ prostredníctvom ich prenosu cez servery iných poskytovateľov, ktoré podporujú takéto otvorené prenosy. Nevyžiadané správy sa tak zobrazujú ako odoslané z lokality, ktorá ich preniesla, pričom identita ich skutočného odosielateľa je skrytá.

Kým nedávno, väčšina e-mailové servery SMTP pracovali otvorené systémy. V rámci tohto systému kohokoľvek a kdekoľvek môže odoslať e-mailovú správu na server SMTP a server by prijme a odošle príjemcovi alebo iného e-mailového servera, kde bola umiestnená poštovej schránky príjemcu. V časti severu takzvaný otvorený prenos neboli bez obmedzení, na ktorý bola povolené odoslať prostredníctvom servera SMTP.

Obmedzenia poskytovateľa e-mailových služieb, týkajúce sa prenosu e-mailových správ

Pri náraste množstva nevyžiadaných e-mailových správ začali správcovia sietí – ľudia zodpovední za správu serverov u poskytovateľov internetových služieb – obmedzovať svoje e-mailové servery SMTP. Tieto obmedzenia pomáhajú zabrániť používaniu – alebo zneužívaniu – e-mailových serverov. Predstavte si to takto: telefón vo vestibule vašej organizácie mohol použiť ktokoľvek bez ohľadu na to, či vo vašej spoločnosti pracoval alebo nie. Teraz ho môžu používať len zamestnanci.

V súčasnosti sa používa viacero typov obmedzení:

 • Požadovanie overenia serverom SMTP.     Tak, ako musíte na prístup k serveru POP3 (prichádzajúcemu) pre e-mailové správy použiť heslo, aj táto voľba vyžaduje zadanie mena používateľa a hesla za účelom odosielania e-mailových správ prostredníctvom servera SMTP. Obyčajne ide o rovnaké meno používateľa a heslo, aké sa používajú pre server POP3 – môžu však byť jedinečné.

 • Požiadavka na pripojenie sa k e-mailovému serveru POP3 (prichádzajúcemu) u poskytovateľa internetových služieb pred odosielaním správ.     Pri prijímaní nových e-mailových správ sa obyčajne pripájate k e-mailovému serveru POP3 (prichádzajúcemu). Za účelom získania prístupu k poštovej schránke musíte zadať meno používateľa a heslo. Správca siete môže daný server nakonfigurovať tak, aby ste sa museli najprv pripojiť k e-mailovému serveru POP3, ktorý vás overí a schváli vašu požiadavku na odoslanie e-mailovej správy prostredníctvom odchádzajúceho servera SMTP, ktorý by vám odoslanie správy za normálnych podmienok nepovolil.

 • Požiadavka na pripojenie z overeného miesta v sieti.     Pri používaní počítača v domácnosti a pripojení k poskytovateľovi internetových služieb prostredníctvom telefonického pripojenia, káblového modemu alebo modemu DSL sa pripájate priamo k sieti daného poskytovateľa. Ste dôveryhodným používateľom, ktorý má u daného poskytovateľa konto obsahujúce meno používateľa a heslo. Ste oprávnení na používanie servera SMTP na odosielanie e-mailových správ, pretože ste zákazníkom daného poskytovateľa.

 • Požiadavka na pripojenie z konkrétnej adresy IP alebo rozsah IP adries Poskytovateľ internetových služieb môžu povoliť prístup k serveru SMTP s ľuďmi, ktorí nie sú pripojené priamo k sieti. Túto možnosť môžete použiť vzdialený používateľ v kancelárii. Hlavný problém je však, že na mnohých miestach sa to, čo sa nazývajú dynamické IP adresy. Vždy, keď sa pripojíte, nie istý mať rovnakú IP adresu. Niektoré spoločnosti môžu používať vyhradené blok alebo rozsah IP adries. Poskytovateľ internetových služieb môže pripojenia z týchto IP adresy ako schválené používateľov. Poskytovateľ internetových služieb vám môže poskytnúť dodatočné informácie.

Prenášanie môže mať mnoho možných scenárov. Nižšie sú uvedené najbežnejšie situácie. Zistite, či niektorá nich zodpovedá tej vašej.

Scenár

Ide o prenos?

Ste doma a máte konto služieb poskytovateľa internetových služieb, ktoré končí reťazcom @proseware.com , telefonicky alebo pripojenie pomocou kábla alebo DSL modem. E-mailovú správu odošlete na inú osobu, ktorej e-mailová adresa končí reťazcom @proseware.com.

Nie. Váš e-mail by mal byť spracovaný normálne.

Rovnaké ako prvý scenár, okrem toho, že sa odošle e-mailovú správu osobe, ktorej e-mailová adresa končí reťazcom @adatum.com.

Áno, ale daná správa nebude zablokovaná. Ste priamo pripojení k poskytovateľovi internetových služieb, a preto ste oprávnení na odosielanie pošty prostredníctvom servera SMTP (odchádzajúceho) u poskytovateľa internetových služieb na ľubovoľnú e-mailovú adresu bez ohľadu na to, kde sa nachádza poštová schránka príjemcu.

Ste v práci. Vaše pracovné e-mailová adresa končí reťazcom @thephone-company.coma máte konto domov poskytovateľa internetových služieb, ktoré končí reťazcom @proseware.com , telefonicky alebo pripojenie pomocou kábla alebo DSL modem. V programe Outlook, máte rovnaké nastavenia servera SMTP, ktoré používate doma. E-mailovú správu odošlete na osobu, ktorej e-mailová adresa končí reťazcom @proseware.com.

Nie. Váš e-mail by mal byť spracovaný normálne.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, okrem toho, že odošlete e-mailovú správu osobe, ktorej e-mailová adresa končí reťazcom @adatum.com.

Áno, a toto hlásenie môže byť zablokovaná ako prenos pošty. Pokúšate sa použiť poskytovateľa internetových služieb domov servera SMTP (odchádzajúceho), kým nie je pripojený k sieti poskytovateľa internetových služieb. SMTP server nemôže overiť sa ako autorizovaný účastníka poskytovateľa internetových služieb. Okrem toho žiadate, že server SMTP vziať svoju správu a potom sa pripojiť k inému serveru SMTP poštovej schránky príjemcu.

Sú ubytovaní v hoteli alebo pomocou letisko Internet kiosk, ktorá poskytuje prístup na Internet. Máte konto domov poskytovateľa internetových služieb, ktoré končí reťazcom @proseware.com , telefonicky alebo pripojenie pomocou kábla alebo DSL modem. V programe Outlook, máte rovnaké nastavenia servera SMTP, ktoré používate doma. E-mailovú správu odošlete na inú osobu, ktorej e-mailová adresa končí reťazcom @proseware.com.

Nie. Váš e-mail by mal byť spracovaný normálne.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, okrem toho, že odošlete e-mailovú správu osobe, ktorej e-mailová adresa končí reťazcom @adatum.com.

Áno, a toto hlásenie môže byť zablokovaná ako prenos pošty. Pokúšate sa použiť poskytovateľa internetových služieb domov servera SMTP (odchádzajúceho), kým nie je pripojený k sieti poskytovateľa internetových služieb. SMTP server nemôže overiť sa ako autorizovaný účastníka poskytovateľa internetových služieb. Okrem toho žiadate server SMTP, aby svoju správu a potom sa pripojiť k inému serveru SMTP poštovej schránky príjemcu.

Riešenia

Ak používate scenár, v ktorom sa považuje za prenos, musíte poslať správu prostredníctvom svoje súčasné pripojenie servera. To znamená, ak ste v práci alebo mimo domácnosti na pripojenie na Internet nepoužívate poskytovateľa internetových služieb a chcete odoslať správu z e-mailového konta domov poskytovateľa internetových služieb, musíte zmeniť nastavenia e-mailového konta môžete určiť SMTP server používaný na mieste, napríklad server SMTP vo vašej práci.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenia konta.

 2. Na karte E-mail kliknite na konto, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. V dialógovom okne Zmena e-mailového konta v časti Informácie o serveri v textovom poli Server odchádzajúcej pošty zadajte názov e-mailového servera, ktorý je lokálny vzhľadom na vaše aktuálne pripojenie.

  Ak napríklad meníte svoje domáce e-mailové konto z pracoviska, zadajte názov svojho e-mailového servera na pracovisku.

  Dialógové okno Zmena e-mailového konta

Ak toto riešenie neodstráni váš problém, alebo ak uprednostňujete používanie vášho domáceho konta u poskytovateľa internetových služieb, musíte kontaktovať poskytovateľa internetových služieb a zistiť, či nemáte k dispozícii niektorú z vyššie uvedených možností. V prípade prvých dvoch obmedzení – požadovanie overenia serverom SMTP alebo požiadavka na pripojenie sa k e-mailovému serveru POP3 (prichádzajúcemu) u poskytovateľa internetových služieb pred odosielaním správ – môžete vykonať potrebné zmeny v programe Outlook pomocou Sprievodcu nastaveniami.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenia konta.

 2. Na karte E-mail kliknite na konto, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. V dialógovom okne Zmena e-mailového konta kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 4. Na karte Server odosielanej pošty začiarknite políčko Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie.

 5. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Začiarknite políčko Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty.

  • Začiarknite políčko Prihlasovať sa s použitím a zadajte svoje meno používateľa a heslo.

  • Začiarknite políčko Prihlásiť sa na server prichádzajúcej pošty pred odoslaním pošty.

E-mailové správy sa stále nedajú odoslať?

Zmenili ste nastavenia servera SMTP v programe Outlook alebo ste našli možnosť, ktorá by vám mala umožňovať odosielanie e-mailových správ. Napriek tomu však správy nemôžete odosielať, pričom sa zobrazuje chybové hlásenie.

Je možné to všetko v poriadku, ale ďalšia funkcia zabezpečenia, ktorú správcovia sietí používajú na zabránenie falšovaniu identity. Identita predstieraniu je jednoduchý spôsob, ako odoslanie e-mailovej správy a skryť svoju skutočnú naozaj sú.

Program Outlook ako väčšina e-mailových programov, umožňuje zadať "zobrazované meno" a spiatočnú e-mailovú adresu, ktoré sa zobrazia, ak niekto klikne na tlačidlo odpovedať na správu. Nevyžiadané e-mailové takmer vždy obsahuje nesprávne informácie v týchto poliach. Naozaj si myslíte, že prijaté správy, ktoré o get-bohatý-rýchla režime pochádza z supermodelka alebo svetovým.

Na zabránenie falšovaniu identity, niektorí poskytovatelia internetových služieb obmedzujú za nepravdivé informácie do poľa odpovedať e-mailové adresy. Napríklad, ak názov domény poskytovateľa internetových služieb končí reťazcom proseware.com, poskytovateľ internetových služieb môže podariť nastavenie e-mailových spiatočnú adresu ako terri@contoso.com. Toto obmedzenie sa nepoužíva tak často ako vyššie popísané obmedzenia, ale ho môžu byť použité pre všetkých používateľov, bez ohľadu na ich miesto a pripojenie. Neexistuje žiadne alternatívne. Ak správca servera používa tento spôsob, je nutné zadať spiatočnou e-mailovou adresou domény, ktorý spĺňa vaše súčasné pripojenie.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×