Prezentovanie online pomocou služby na zobrazovanie prezentácií balíka Office

Prezentovať môžete z PowerPointu pomocou služby na zobrazovanie prezentácií balíka Office. Je to bezplatná verejná služba, ktorá ostatným používateľom umožňuje sledovanie vo webovom prehliadači. Nie je potrebná žiadna inštalácia. Na začiatok použite svoje bezplatné konto Microsoft.

V PowerPointe zatvorte všetky otvorené prezentácie, ktoré nechcete zdieľať.

 1. Kliknite na položky Súbor > Zdieľať > Prezentovať online.

 2. Začiarknite políčko Povoliť vzdialeným divákom stiahnuť prezentáciu.

  Zobrazia sa položky Súbor > Zdieľať > Prezentovať online v PowerPointe

 3. Kliknite na položku Prezentovať online.

 4. Ak chcete účastníkom poslať pozvanie na schôdzu, vyberte jednu z týchto možností:

  • Skopírujte prepojenie a prilepte ho na miesto, kde k nemu budú mať prístup ostatní používatelia

  • Odošlite pozvánku v e-mailovej správe

   Dôležité : V počítači s Windowsom RT nebudete môcť odoslať vašu prezentáciu e-mailom priamo z PowerPointu. Namiesto toho môžete otvoriť e-mailový program, vytvoriť e-mail a priložiť k nemu prezentáciu ako prílohu.

   Zobrazí sa tlačidlo Ukončiť prezentáciu online v PowerPointe

 5. Keď ste pripravení na spustenie prezentácie, kliknite na položku Spustiť prezentáciu.

 6. Online prezentáciu ukončíte stlačením klávesu Esc, čím opustíte zobrazenie prezentácie, a potom na karte Prezentovať online kliknite na položku Ukončiť online prezentáciu.

 1. Ukončenie prezentácie potvrdíte kliknutím na položku Ukončiť prezentáciu online.

Zobrazí sa dialógové okno na ukončenie online prezentácie PowerPointu

Ďalšie informácie o spustení alebo pripojení k schôdzi online:

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!