Prezentovanie online pomocou služby na zobrazovanie prezentácií balíka Office

Prezentovať môžete z PowerPointu pomocou služby na zobrazovanie prezentácií balíka Office. Je to bezplatná verejná služba, ktorá ostatným používateľom umožňuje sledovanie vo webovom prehliadači. Nie je potrebná žiadna inštalácia. Na začiatok použite svoje bezplatné konto Microsoft.

V PowerPointe zatvorte všetky otvorené prezentácie, ktoré nechcete zdieľať.

 1. Kliknite na položky Súbor > Zdieľať > Prezentovať online.

 2. Začiarknite políčko Povoliť vzdialeným divákom stiahnuť prezentáciu.

  Zobrazia sa položky Súbor > Zdieľať > Prezentovať online v PowerPointe

 3. Kliknite na položku Prezentovať online.

 4. Ak chcete účastníkom poslať pozvanie na schôdzu, vyberte jednu z týchto možností:

  • Skopírujte prepojenie a prilepte ho na miesto, kde k nemu budú mať prístup ostatní používatelia

  • Odošlite pozvánku v e-mailovej správe

   Dôležité   V počítači s Windowsom RT nebudete môcť odoslať vašu prezentáciu e-mailom priamo z PowerPointu. Namiesto toho môžete otvoriť e-mailový program, vytvoriť e-mail a priložiť k nemu prezentáciu ako prílohu.

   Zobrazí sa tlačidlo Ukončiť prezentáciu online v PowerPointe

 5. Keď ste pripravení na spustenie prezentácie, kliknite na položku Spustiť prezentáciu.

 6. Online prezentáciu ukončíte stlačením klávesu Esc, čím opustíte zobrazenie prezentácie, a potom na karte Prezentovať online kliknite na položku Ukončiť online prezentáciu.

 1. Ukončenie prezentácie potvrdíte kliknutím na položku Ukončiť prezentáciu online.

Zobrazí sa dialógové okno na ukončenie online prezentácie PowerPointu

Ďalšie informácie o spustení alebo pripojení k schôdzi online:

Platí pre: PowerPoint 2016, PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk