Pretečenie prilepeného textu na nasledujúcu stranu alebo do bloku textu

Ak blok textu alebo automatické tvary v publikácii obsahuje viac textu, ako dokáže zobraziť, program Publisher uloží zvyšný text do pretečenie. Text z oblasti pretečenia môžete manuálne vybrať a vrátiť ho do publikácie presunutím do ďalšieho bloku textu alebo automatického tvaru. Po presunutí textu do bloku textu môžete použiť funkciu automatický smer textu na automatické pretekanie zvyšného textu na ďalšiu stranu alebo do bloku textu.

Poznámka: Ďalšie informácie o manuálnom premiestnení textu z oblasti pretečenia nájdete po kliknutí na odkaz v časti Pozrite tiež, ktorá je v prípade pripojenia na Internet k dispozícii.

Keď prilepíte do bloku textu viac textu, ako sa do bloku textu zmestí, napríklad ak prilepíte text skopírovaný z inej publikácie alebo programu, zobrazí sa správa so žiadosťou o použitie automatického pretekania textu. Rovnaká správa sa zobrazí po vložení väčšieho textu z textové súboru (Textový súbor v ponuke Vložiť), ako môže blok textu prijať. Funkcia automatického pretekania textu umožní vyhľadať prázdny blok textu alebo vytvoriť nový blok textu na umiestnenie zvyšného textu.

Po zobrazení správy o automatickom pretečení sa môžete rozhodnúť pre niektorú z nasledovných možností ovládania spôsobu pretekania textu v publikácii:

Poznámka: Keď prilepíte text priamo do publikácie bez použitia bloku textu, do aktuálnej strany sa vloží jeden veľký blok textu a prilepený text sa vloží bez možnosti automatického pretekania textu alebo použitia oblasti pretečenia. V takomto prípade môžete presunúť text na nasledujúcu stranu alebo do bloku textu zmenou veľkosti bloku textu (zvyšný text sa preleje do oblasti pretečenia). Potom vyhľadajte alebo vytvorte blok textu na uloženie zvyšného textu.

Tipy na pridanie strán a blokov textu

Keď použijete možnosť automatického pretekania textu na vytvorenie novej strany, vloží sa na koniec publikácie prázdna strana. Ak chcete mať nad rozložením publikácie väčšiu možnosť kontroly, môžete pridať strany ešte pred použitím automatického pretekania alebo vytvoriť bloky textu manuálne. Vlastné formátovanie môžete použiť nasledovným spôsobom:

 1. V otvorenej publikácii vyberte stranu, ktorá bude pred alebo za stranami, ktoré chcete pridať.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Strana.

 3. Ak chcete do publikácie pridať viac nových strán, zadajte požadovaný počet strán do poľa Počet nových strán.

 4. Urobte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete na každú novú stranu pridať blok textu vo veľkosti strany, kliknite na prepínač Vytvoriť jedno textové pole na každej strane.

  • Ak chcete skopírovať všetky objekty a formátovania z akejkoľvek strany publikácie na každú novú stranu, kliknite na možnosť Zdvojiť všetky objekty na strane a do poľa zadajte číslo strany, ktorú chcete kopírovať.

Použitie automatického pretekania textu

Ak publikácia obsahuje aspoň jeden prázdny blok textu a chcete použiť automatické pretekanie textu na presun textu do tohto bloku textu, urobte nasledovné kroky:

 1. V správe so žiadosťou o súhlas na použitie funkcie automatického pretekania textu kliknite na tlačidlo Áno.

  Označí sa prvý prázdny blok textu publikácie a zobrazí sa nová správa so žiadosťou o súhlas s pretekaním textu do vybratého bloku textu.

 2. Kliknutím na tlačidlo Áno nastavte pretekanie textu do jestvujúceho bloku textu.

  Ak je vložené väčšie množstvo textu, než aké môže prijať aktuálny blok textu, označí sa nasledujúci prázdny blok textu a tak ďalej.

  Ak už v prázdnych blokoch textu publikácie nie je dosť voľného miesta na rozmiestnenie celého vloženého textu, zobrazí sa správa so žiadosťou o súhlas s vytvorením blokov textu.

 3. Kliknutím na tlačidlo Áno pridáte do publikácie nové strany, po jednej pre každý prepojený blok textu, ktorý je potrebný na umiestnenie celého textu vloženého do publikácie.

Ak publikácia žiadne prázdne bloky textu neobsahuje a chcete použiť možnosť automatického pretekania textu na presun textu do nového bloku textu, urobte nasledovné kroky:

 1. V zobrazenej správe so žiadosťou o súhlas s použitím automatického pretekania textu kliknite na tlačidlo Áno.

  Správa zobrazí žiadosť o súhlas s vytvorením blokov textu.

 2. Kliknutím na tlačidlo Áno pridáte do publikácie nové strany, po jednej pre každý prepojený blok textu, ktorý je potrebný na umiestnenie celého textu vloženého do publikácie

Vyhľadanie alebo vytvorenie bloku textu pre pretečený text

Ak do bloku textu vložíte viac textu, ako môže blok textu prijať, a nechcete použiť automatické pretekanie textu, bude text vložený do bloku textu. Zvyšný text prejde do oblasti pretečenia. Pod blokom textu sa zobrazí ukazovateľ pretečenia Tlač strán s poznámkami , ktorý upozorňuje na to, že v oblasti pretečenia sa nachádza viac textu, ktorý nie je aktuálne zobrazený na obrazovke.

Connecting text boxes to get text out of overflow in a publication

1. Pod blokom textu, ktorý obsahuje viac textu, ako môže zobraziť, sa zobrazí ukazovateľ pretečenia.

2. Po určení bloku textu, do ktorého má zvyšný text pretiecť, kliknite na nový blok textu. Na paneli s nástrojmi Prepojiť textové polia kliknutím na príkaz Vytvoriť prepojenie textového poľa určíte presun pretečeného textu vybratého bloku textu v publikácii do prázdneho bloku textu.

3. Ukazovateľ sa po umiestnení nad prázdny blok textu publikácie zmení na tečúci džbán.

4. Pretečený text sa preleje do prázdneho bloku textu a zobrazí sa ukazovateľ Prejsť do predchádzajúceho textového poľa, ktorý označuje prepojenie blokov textu.

Pretečený text zviditeľníte presunutím do nového alebo jestvujúceho bloku textu nasledovným spôsobom:

 1. Ak v publikácii nie je prázdny blok textu, vytvorte nový blok textu potrebnej veľkosti a na požadované miesto.

  how

  1. Ak chcete, aby sa nový blok textu zobrazil na novej strane publikácie, v ponuke Vložiť kliknite na položku Strana v časti Možnosti kliknite na možnosť Vložiť prázdne strany a potom kliknite na tlačidlo OK.

  2. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na tlačidlo Textové pole Obrázok tlačidla .

  3. V publikácii kliknutím vyberte miesto, na ktorom sa má zobraziť jeden roh bloku textu, a diagonálnym potiahnutím upravte rozmery bloku na požadovanú veľkosť.

 2. Kliknite na blok textu s pretečeným textom (blok textu, v ktorom je viac textu, ako blok môže prijať).

 3. Na paneli s nástrojmi Prepojiť textové polia kliknite na príkaz Vytvoriť prepojenie textového poľa.

  Ukazovateľ sa zmení na džbán Krčah na prepojenie textových polí používaný na prepojenie textových polí .

 4. Presuňte ukazovateľ na nový blok textu (ukazovateľ sa zmení na tečúci džbán Pitcher pouring text into linked text box ) a kliknite naň.

  Pretečený text z prvého bloku textu sa zobrazí v prepojenom bloku textu.

 5. Ak prepojený blok textu zobrazí ukazovateľ pretečenia Tlač strán s poznámkami , opakujte kroky 1 - 4 až dovtedy, kým sa nezobrazí všetok text.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×