Presmerovanie známych priečinkov do OneDrivu for Business

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok sa týka správcovia IT správa OneDrive klienta synchronizácie v prostredí Windows Server enterprise, ktorý používa doménových služieb Active Directory. (Ak nie ste správcom IT a automaticky synchronizovať priečinka dokumenty s OneDrive, pozrite si tému synchronizácie priečinka dokumenty s OneDrivom.)

Existujú dve hlavné výhody presmerovanie Windows známe priečinkov (napríklad dokumenty) k umiestneniu OneDrive for Business synchronizácie pre používateľov v doméne:

 • Používatelia môžu naďalej používať svoje priečinky Dokumenty a iné podobné priečinky. Môžu používať OneDrive bez toho, aby museli meniť svoje každodenné pracovné návyky.

 • Používaním služby OneDrive pre dokumenty získate zálohu údajov v cloude a prístup k dokumentom z ľubovoľného zariadenia.

Z týchto dôvodov odporúčame nastaviť presmerovanie priečinkov vo veľkých podnikoch a organizáciách. Užitočné to môže byť aj pre malé a stredné podniky, pamätajte však, že na vykonanie nižšie uvedených postupov budete potrebovať určité skúsenosti so skupinovou politikou a migráciou údajov.

Ako to funguje

Tu je prehľad konfigurácie, ktorú vykonáme v tomto článku:

 1. Nastavíme politiku na úrovni domény, ktorá zabezpečí, aby sa pri inštalácii synchronizačného klienta pre OneDrive používateľmi všetci používatelia synchronizovali do rovnakého priečinka.

 2. Nastavíme ďalšie politiky na presmerovanie priečinka Dokumenty do tohto umiestnenia synchronizácie.

Keď používatelia prihlasovať do svojich počítačov, skupinovej politiky rozpozná, ak existuje OneDrive priečinok do zadaného umiestnenia. Ak priečinok neexistuje (napríklad, ak používateľ nemá nastaviť klienta synchronizácie ešte alebo ak po prvý raz sa prihlásili na počítači), budú nie presmerovaní do priečinka dokumenty. Ak priečinok neexistuje, priečinka dokumenty budú presmerovaní do priečinka OneDrive.

Po presmerovaní priečinka Dokumenty budú odkazy na priečinok Dokumenty (napríklad v Prieskumníkovi) smerovať na nové umiestnenie. Pôvodný priečinok a jeho obsah však zostanú vo svojom predchádzajúcom umiestnení – %userprofile%\Dokumenty. Následne môžete migrovať všetky súbory z pôvodného priečinka do služby OneDrive a v prípade potreby odstrániť pôvodný priečinok.

Skôr než začnete

Pri rozhodovaní o tom, či je presmerovanie známych priečinkov do služby OneDrive pre vašu organizáciu vhodným riešením, treba zvážiť niekoľko skutočností:

 • OneDrive má niekoľko obmedzení týkajúcich sa názvov, veľkosti a typov súborov, s ktorými sa treba oboznámiť pred nasadením služby nový synchronizačný klient pre OneDrive. Majte na pamäti, že používatelia sa môžu pokúsiť použiť tieto typy súborov so službou OneDrive alebo synchronizačný klient pre OneDrive sa ich môže pokúsiť synchronizovať potom, ako presmerujete priečinky Dokumenty používateľov.

 • Ak používatelia použili priečinok Dokumenty ako umiestnenie inštalácie pre niektoré staršie aplikácie, po presmerovaní priečinka už tieto aplikácie možno nebudú fungovať. Ak vaša organizácia používa staršie aplikácie, ktoré nepodporujú presmerovanie priečinkov, pred presmerovaním priečinkov do služby OneDrive tieto aplikácie otestujte.

 • Priečinky Dokumenty používateľov neodporúčame presmerovať do služby OneDrive, ak obsahujú položky s veľmi vysokou frekvenciou aktualizácií, ako sú napríklad databázy, webové servery alebo súbory OST programu Outlook. Hoci tieto súbory by pravdepodobne naďalej fungovali normálne, vysoká frekvencia synchronizačnej aktivity v dôsledku neustálych zmien súborov by mohla spôsobiť problémy so sieťou a výkonom.

Ak už používate presmerovanie známych priečinkov do iného umiestnenia, ako je napríklad zdieľané sieťové umiestnenie, alebo ak je už nový synchronizačný klient pre OneDrive nasadený, pri plánovaní je potrebné zvážiť ďalšie faktory:

 • Ak sú známe priečinky momentálne presmerované do zdieľaného sieťového umiestnenia alebo inde, údaje z tohto umiestnenia bude potrebné migrovať do služby OneDrive potom, ako známe priečinky presmerujete do služby OneDrive.

 • Keď presmerujete známe priečinky do služby OneDrive podľa postupov v tomto článku, existujúce súbory v známych priečinkoch zostanú v počítačoch používateľov a je ich potrebné manuálne premiestniť do priečinkov služby OneDrive jednotlivých používateľov. Súbory používateľov odporúčame premiestniť automatizovaným spôsobom s použitím skriptov XCopy alebo Robocopy.

 • Na presmerovanie známych priečinkov do služby OneDrive je potrebné, aby používatelia synchronizovali svoje súbory služby OneDrive do predvoleného umiestnenia (%userprofile%\OneDrive – <TenantName>). Známe priečinky nemožno presmerovať do iného umiestnenia.

 • Ak majú používatelia veľké množstvo údajov, ktoré sa budú nahrávať do služby OneDrive, nasadenie je vhodné rozdeliť na etapy tak, aby sa obmedzil jeho vplyv na vašu sieť.

Požiadavky a základné prostredie

Postupy v tomto článku budú fungovať len v prípade, že existuje konkrétna konfigurácia. Pred začatím skontrolujte, či sú splnené tieto požiadavky:

 • Skontrolujte, či ste nainštalovali aplikáciu OneDrive for Business skupinovej politiky objektov vo vašej doméne.

 • Skontrolujte, či sa všetci existujúci používatelia služby OneDrive vo vašej organizácii synchronizujú do predvoleného umiestnenia synchronizácie (%userprofile%\OneDrive – <TenantName>). Známe priečinky používateľov, ktorí synchronizujú súbory do iného umiestnenia, sa nepresmerujú do služby OneDrive.

 • Všetky postupy v tomto článku sa vykonávajú v editore skupinovej politiky vašej domény. Tieto postupy môže vykonať len správca domény.

Presmerovanie známych priečinkov do OneDrivu

Prvým krokom na presmerovanie známych priečinkov do služby OneDrive je zabezpečiť, aby používatelia pri nastavení synchronizačného klienta synchronizovali svoju službu OneDrive do predvoleného umiestnenia. Dosiahneme to s použitím politiky domény.

Ak chcete zabrániť používateľom meniť umiestnenie svoj priečinok OneDrive

 1. V editore skupinovej politiky v umiestnení User Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive dvakrát kliknite na položku Znemožniť používateľom zmenu umiestnenia priečinka OneDrivu.

 2. Vyberte možnosť Zapnuté a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalším krokom je vytvorenie premennej prostredia pre priečinok služby OneDrive. Skupinová politika nám nedovolí presmerovať známe priečinky priamo do iného umiestnenia v rámci umiestnenia %userprofile%, a preto musíme vytvoriť novú premennú prostredia, ktorá obsahuje umiestnenie priečinka v rámci umiestnenia %userprofile%.

V tejto premennej prostredia použijeme zameranie na úrovni položiek, aby sa zabránilo presmerovaniu priečinkov dovtedy, kým synchronizačný klient nevytvorí priečinok.

Ak chcete vytvoriť premennú priečinka OneDrive

 1. V editore skupinovej politiky domény v umiestnení User Configuration\Preferences\Windows Settings kliknite pravým tlačidlom myši na položku Prostredie, kliknite na položku Nové a potom na položku Premenná prostredia.

 2. Do poľa Názov zadajte reťazec OneDriveSync.

 3. Do poľa Hodnota zadajte reťazec %userprofile%\<SyncFolder>.

  <SyncFolder> je názov predvoleného priečinka. Príklad: OneDrive – Contoso   .

 4. Na karte Bežné začiarknite políčko Zameranie na úrovni položiek a potom kliknite na položku Zameranie.

 5. V editore zamerania kliknite na položku Nová položka a potom na položku Zhoda súborov.

 6. V rozbaľovacom zozname Typ zhody vyberte položku Priečinok existuje.

 7. Do poľa Cesta zadajte cestu %userprofile%\<SyncFolder> (rovnakú cestu ako v kroku 3).

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Teraz je čas nakonfigurovať vlastné presmerovanie známych priečinkov.

Upozorňujeme, že nepodporujeme automatickú migráciu existujúceho obsahu do priečinka služby OneDrive s použitím skupinovej politiky. (Pozrite upozornenie v nižšie uvedenom postupe). Pri automatickej migrácii súborov môže dôjsť k strate údajov v prípadoch, keď sa v oboch umiestneniach nachádzajú súbory s rovnakými názvami.

Ak chcete presmerovať priečinky dokumenty do služby OneDrive

 1. V editore skupinovej politiky domény v umiestnení User Configuration\Policies\Windows Settings\Folder Redirection kliknite pravým tlačidlom myši na položku Dokumenty a potom na položku Vlastnosti.

 2. V rozbaľovacom zozname Nastavenie vyberte položku Základné – presmerovať priečinok každého používateľa do rovnakého umiestnenia.

 3. V časti Umiestnenie cieľového priečinka vyberte položku Presmerovať do nasledujúceho umiestnenia.

 4. Do poľa Koreňová cesta zadajte cestu %OneDriveSync%\Dokumenty.

 5. Na karte Nastavenie zrušte začiarknutie políčka Premiestniť obsah priečinka Dokumenty do nového umiestnenia.

  Poznámka: Ak ponecháte toto nastavenie zapnuté, pri zlúčení obsahu priečinka Dokumenty s priečinkom služby OneDrive by mohlo dôjsť k strate údajov v prípadoch, keď sa v oboch umiestneniach nachádzajú súbory s rovnakým názvom.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Presmerovanie priečinka Dokumenty do priečinka služby OneDrive je teraz nastavené. Jednoducho môžete presmerovať aj súvisiace známe priečinky, napríklad priečinky Obrázky, Hudba alebo Videá – stačí nastaviť, aby nasledovali presmerovanie priečinka Dokumenty. Ak to chcete urobiť, použite tento postup.

Presmerovanie súvisiace priečinkov do priečinka OneDrive

 1. V editore skupinovej politiky domény v umiestnení User Configuration\Policies\Windows Settings\Folder Redirection kliknite pravým tlačidlom myši na súvisiaci priečinok, ktorý chcete presmerovať – Obrázky, Hudba alebo Videá – a kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V rozbaľovacom zozname Nastavenie vyberte položku Nasledovať priečinok Dokumenty.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Presmerovanie priečinkov je teraz nastavené a známe priečinky používateľov sa po nastavení ich synchronizačného klienta pre OneDrive presmerujú do ich priečinka služby OneDrive. Po uplatnení presmerovania bude potrebné migrovať údaje používateľov z pôvodného umiestnenia na lokálnom disku do priečinka služby OneDrive.

Nezabúdajte, že vzhľadom na postupný prechod nových používateľov a počítačov online sa môže stať, že používatelia budú naďalej ukladať súbory do svojho priečinka Dokumenty ešte pred nakonfigurovaním synchronizačného klienta pre OneDrive. V týchto prípadoch treba dané súbory po uskutočnení presmerovania premiestniť do priečinka služby OneDrive.

Súvisiace témy

Robocopy

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×