Office
Prihlásenie

Preskúmanie miestnosti na schôdzu aplikácie Skype schôdze (Skype for Business Web App)

V hlavnom okne aplikácie Skype for Business Web App môžete spravovať všetky aspekty schôdzí.

Skype for Business Web App s každý prvok používateľské rozhranie, označením

A

Zobrazenie zoznamu účastníkov

B

Výber okna schôdze

C

Zobrazenie okna okamžitých správ

D

Spustenie alebo zastavenie videa, stlmenie zvuku a prezentovanie obsahu

E

Odpojenie od zvuku

F

Možností zvuku a zariadení

G

Nastavenie možností schôdze a ukončenie schôdze

Ďalšie informácie:

Ovládanie zvuku

Nastavenie možností schôdze

Zdieľanie obsahu

Zobrazenie a spravovanie účastníkov

Zobrazenie konverzácií cez okamžité správy na schôdzach

Výber okna schôdze

Spustenie alebo zastavenie videa

Ukončenie schôdze

Ovládanie zvuku

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia zvuku schôdze cez Skype For Business Web App

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia zvuku.

Odpojiť zariadenie od zvukového prenosu zo schôdze

Odpojenie zvukového zariadenia bez opustenia schôdze. Túto možnosť použite, keď sa chystáte zavolať do schôdze alebo keď sa bude zo schôdze volať vám.

Dôležité: Ak organizátor v žiadosti o schôdzu uviedol informácie na telefonické pripojenie, k schôdzi cez Skype sa môžete pripojiť iba telefonicky. Ďalšie informácie.

Snímka obrazovky s prihlasovacou stránkou

Podržanie zvuku, úprava zvuku a výber iného zvukového zariadenia.

Informácie o OneNote

Ak ste pri pripájaní k schôdzi začiarkli políčko Zapamätať si ma, prejdite na položky Ďalšie možnosti Tlačidlo Ďalšie možnosti (sekúnd v kruhu) > Možnosti schôdze a nastavte predvoľby zvuku pre budúce schôdze. Ďalšie informácie.

Na začiatok stránky

Nastaviť možnosti schôdze

Prejdite na položky Ďalšie možnosti > Možnosti schôdze a prispôsobte možnosti schôdze.

Ponuku s ďalšími možnosťami s schôdze možnosti seleccted

Tu môžete:

Na začiatok stránky

Obrázok pása s nástrojmi programu Word

Ak vám organizátor schôdze udelil práva prezentujúceho, pomocou tlačidla Prezentovať môžete obsah schôdze zdieľať s ostatnými.

Tlačidlo Rozbaliť tablu Priečinok

Môžete tiež:

 • zobrazovať prílohy (nahraté súbory) a spravovať nahratý obsah,

 • Výberom položky Viac pridať do schôdze tabuľu, prieskum alebo samostatné okno Správcu otázok a odpovedí.

  .

Na začiatok stránky

Zobrazenie a spravovanie účastníkov

Výberom položky Otvoriť zoznam účastníkov zobrazíte účastníkov schôdze.

Vyberte položku Zobraziť zoznam účastníkov v ľavom hornom rohu na zobrazenie účastníkov schôdze

Ak prezentujete, môžete tiež:

 • telefonicky alebo e-mailom pozvať viac ľudí,

 • stlmiť všetkých ostatných účastníkov schôdze a skryť všetky mená v zozname účastníkov,

 • Vypnúť okno okamžitých správ na schôdzi (táto možnosť je užitočná na veľkých schôdzach, ak chcete mať pomocou samostatných Správcov otázok a odpovedí väčšiu kontrolu nad diskusiou). Správcu otázok a odpovedí otvorte prechodom na položky Prezentovať > Viac.

  .

Na začiatok stránky

Zobrazenie konverzácií cez okamžité správy na schôdzach

Výberom tlačidla okamžitých správ otvorte alebo zavrite tablu okamžitých správ na schôdzi.
Obrázok hárka zdrojov

Ak je tabla okamžitých správ na schôdzi zavretá, podľa červeného indikátora zistíte, či máte nové okamžité správy.
Indikátor na tlačidle okamžitých správ oznamujúci, že je k dispozícii nová konverzácia cez okamžité správy

Dôležité: Všetko, čo napíšete v table okamžitých správ, dostanú všetci účastníci. Okamžitú správu nemožno odoslať len jednému účastníkovi.

Na začiatok stránky

Výber okna schôdze

Rozloženie okna schôdze môžete meniť podľa toho, čo sa deje a na čo sa chcete zamerať. V pravom hornom rohu okna vyberte položku Vybrať rozloženie a potom požadované zobrazenie schôdze:
Použitie tlačidla Vybrať rozloženie na výber zobrazenia schôdze: galéria, rečník alebo prezentácia

 • Zobrazenie galérie    Zobrazuje obrázok videa všetkých účastníkov schôdze.

 • Zobrazenie rečníka    Zobrazuje obrázok videa aktuálneho rečníka.

 • Zobrazenie prezentácie    Je k dispozícii v prípade, že niekto prezentuje. Skryje obrázky a videá všetkých účastníkov a rozšíri zobrazenie obsahu schôdze.

Na začiatok stránky

Spustenie alebo zastavenie videa

Ak máte pripojenú a nastavenú kameru, môžete s ostatnými účastníkmi schôdze začať videokonverzáciu. Ukážku svojho videa zobrazíte výberom tlačidla kamery. Ak chcete video zdieľať, vyberte položku Spustiť moje video.
Karta po ukázaní zobrazí zoznam ľudí, ktorí dokument zdieľajú

Na začiatok stránky

Ukončenie schôdze

Ak chcete zo schôdze odísť, prejdite na položky Ďalšie možnosti Tlačidlo Ďalšie možnosti (sekúnd v kruhu) > Odísť zo schôdze.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×