Prepojenie formulárov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V prípade dlhého formulára s viacerými položkami sa môže stať, že sa budete chcieť rýchlo dostať k podrobnostiam a zobraziť ďalšie informácie o jednotlivých položkách. V Accesse to môžete urobiť prepojením formulárov s viacerými položkami prepojiť do jedného. Keď kliknite na položku vo formulári s viacerými položkami, otvorí sa formulár jednej položky a zobrazia sa podrobnosti.

Kliknutím na identifikáciu vo formulári viacerých položiek sa otvorí formulár jednej položky.

Poznámky : 

 • Tento článok sa nevzťahuje na prístup k webovej aplikácie – druh databázu, návrh s prístupom a publikovať na internete.

 • Ak spôsoboch prepojením"", prečítajte si ďalšie typy prepojenia formulárov na konci tohto článku.

Vytvorenie formulárov

Vo väčšine prípadov sú oba formuláre v rozbaľovacích konfiguráciách založené na rovnakej tabuľke alebo dotaze. Ak už máte dvojicu formulárov, ktorú chcete použiť (pričom jeden je údajovým hárkom alebo formulárom s viacerými položkami a druhý je formulárom jednej položky alebo podrobným formulárom), môžete túto časť vynechať. V opačnom prípade použite na ich vytvorenie tento postup:

Vytvorenie údajového hárka alebo formulára s viacerými položkami:

 1. Na navigačnej table vyberte tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré chcete použiť vo formulári údajového hárka.

 2. Kliknite na kartu Vytvoriť a potom na položku Ďalšie formuláre. V závislosti od požadovanej možnosti potom kliknite na položku Viaceré položky alebo Údajový hárok.

 3. Vykonajte požadované zmeny návrhu. Zvážte možnosť odstránenia čo najväčšieho množstva stĺpcov, aby zostali len tie informácie, ktoré potrebujete na identifikovanie jednotlivých položiek.

 4. Uložte a zatvorte formulár.

Ďalšie informácie o formulároch nástroja viaceré položky nájdete v téme Vytvorenie formulára pomocou nástroja viaceré položky.

Vytvorenie formulára jednej položky alebo podrobného formulára:

 1. Na navigačnej table vyberte tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré chcete použiť v podrobnom formulári. Pôjde pravdepodobne o rovnakú tabuľku alebo dotaz, ako ste použili v prípade prvého formulára.

 2. Kliknite na kartu Vytvoriť a potom na položku Formulár.

 3. Vykonajte všetky požadované zmeny návrhu a potom formulár uložte a zavrite.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie formulára pomocou nástroja formulár.

Pridanie logiky na otvorenie podrobného formulára

Teraz do formulára s viacerými položkami alebo formulára údajového hárka pridáme jednoduché makro. Makro otvorí podrobný formulár a zaistí zobrazenie správnej položky.

Ak ste s makrami zatiaľ nepracovali, nebojte sa, môžete jednoducho skopírovať a prilepiť kód XML, ktorý nájdete v tomto postupe.

 1. Ak používate formulár údajového hárka, dvakrát naň kliknite na navigačnej table a otvorte ho. V prípade formulára s viacerými položkami kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnú tablu a potom na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Stlačením klávesu F4 otvorte hárok vlastností (ak nie je otvorený).

 3. Kliknite na stĺpec, do ktorého chcete pridať makro. Na tento stĺpec potom kliknete po dokončení makra, aby sa otvoril formulár podrobností. Na obrázku vyššie je makro pridané do stĺpca Identifikácia formulára frmZoznamKontaktov.

Tip :  Makro môžete pridať aj do viacerých stĺpcov.

 1. Na karte udalosť v hárku vlastností kliknite na tlačidlo vlastnosti Na kliknite na položku alebo Pri dvojitom kliknutí (v závislosti od toho, či chcete formulár otvoriť jedným kliknutím alebo dvojitým kliknutím na pole) a potom kliknite na položku vytvoriť tlačidlo _z0z _.

 2. Keď Access zobrazí výzvu na výber zostavovača, vyberte položku Zostavovač makier a kliknite na položku OK.

 3. Vyberte tento blok XML, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C ho skopírujte do schránky:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"> <UserInterfaceMacro For="ID" Event="OnClick"><Statements><Action Name="OnError"><Argument Name="Goto">Macro Name</Argument><Argument Name="MacroName">ErrorHandler</Argument></Action> <ConditionalBlock><If><Condition>[Form].[Dirty]</Condition><Statements><Action Name="SaveRecord"/></Statements></If></ConditionalBlock> <ConditionalBlock><If><Condition>IsNull([ID])</Condition><Statements><Comment>Open the form to a new record if the current ID is Null</Comment><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="DataMode">Add</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="Requery"/></Statements></If><Else><Statements><Comment>Use a TempVar to pass a filter to the OpenForm action</Comment><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument><Argument Name="Expression">[ID]</Argument></Action><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="WhereCondition">[ID]=[TempVars]![Contact_ID]</Argument><Argument Name="DataMode">Edit</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="RemoveTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument></Action><Action Name="RefreshRecord"/></Statements></Else></ConditionalBlock> </Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>

 4. Kliknite na prázdnu oblasť v zostavovači makier (hneď pod rozbaľovacím zoznamom Pridať novú akciu), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V a prilepte akcie makra. Ak všetko funguje správne, kód XML sa v zostavovači makier vôbec nezobrazí, ale rozbalí sa do čitateľnejších blokov makra tak, ako je to zobrazené v nasledujúcom kroku.

 5. V prípade potreby nahraďte názov formulára (frmContactDetails) a prepojenie názov stĺpca (ID) názov formulára a stĺpcov, ktoré používate na prepojenie dvoch formulárov. Obrázok nižšie znázorňuje, kde budete musieť upravovať podľa vlastných názvov identifikátor:

  Miesta, kde budete musieť upravovať makro vzorky podľa vašej databázy identifikátor mená.

 6. Na karte Návrh kliknite na položku Uložiť a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 7. Ak sa majú stĺpce s možnosťou kliknutia zobrazovať ako hypertextové prepojenie tak, aby používatelia vedeli, že na ne môžu kliknúť, skontrolujte, či je stĺpec označený. V hárku vlastností kliknite na kartu Formát a vlastnosť Zobraziť ako hypertextové prepojenie nastavte na hodnotu Vždy.

 8. Uložte a zavrite formulár, potom ho znova otvorte a otestujte makro kliknutím alebo dvojitým kliknutím na upravený stĺpec.

Ďalšie informácie o makrách v počítačovej databáze nájdete v téme Pridanie logiky k ovládaciemu prvku v počítačovej databáze.

Iné typy prepojenia formulárov

Ak chcete vytvoriť kombináciu formulára s podformulárom a prepojiť ich, pozrite si tému vytvoriť formulár, ktorý s podformulárom (formulár jeden k mnohým).

Ak chcete vytvoriť formulár, ktorý je prepojený na zdroj údajov, napríklad na tabuľku alebo dotaz, pozrite si tému Vytvorenie formulára pomocou nástroja formulár.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×