Prepojenie úloh v projekte

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po vytvorení úloh v projekte, musíte prepojte ich na zobrazenie vzťahov medzi nimi. Prepojenie úloh vytvorí závislosti úloh.

Tip : Znázorniť sa dajú aj vzťahy medzi viacerými projektmi, a to tak, že prepojíte ich úlohy alebo použijete závislosti projektov.

Obsah tohto článku

Prepojenie úloh v zobrazení Ganttovho grafu

Prepojenie úloh v zobrazení sieťového diagramu

Prepojenie úloh v zobrazení kalendára

Vypnutie alebo zapnutie automatického prepájania

Prepájanie úloh

Prepájanie manuálne naplánovaných úloh

Prepojenie úloh v zobrazení Ganttovho grafu

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia úloh na položku Ganttov graf.

  Obrázok skupiny zobrazenia úloh

 2. V poli Názov vyberte dve alebo viac úloh, ktoré chcete prepojiť. Úlohy vyberte v poradí, v akom ich chcete prepojiť.

  • Ak chcete vybrať vedľa seba zobrazené úlohy, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na prvú a poslednú úlohu v skupine úloh, ktoré chcete prepojiť.

  • Ak chcete vybrať nesusediace úlohy, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na úlohy, ktoré chcete prepojiť.

 3. Na karte úloha v skupine naplánovať kliknite na tlačidlo Prepojiť úlohy.

  Nastavenie Predvolené pripomenutia

  V programe Project sa v predvolenom nastavení vytvárajú prepojenia typu Začiatok pri dokončení. Tento typ prepojenia úloh môžete zmeniť na prepojenie typu Začiatok pri začiatku, Dokončenie pri dokončení alebo Dokončenie pri začiatku.

Na začiatok stránky

Prepojenie úloh v zobrazení sieťového diagramu

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia úloh na položku Sieťový diagram.

  Obrázok skupiny zobrazenia úloh

 2. Umiestnite ukazovateľ do stredu poľa predchádzajúcej úlohy.

 3. Posúvaním myši vytvorte čiaru k poľu nadväzujúcej úlohy.

Horná časť strany

Prepojenie úloh v zobrazení kalendára

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia úloh na položku Kalendár.

  Obrázok skupiny zobrazenia úloh

 2. Umiestnite v kalendári ukazovateľ na pruh predchádzajúcej úlohy.

 3. Posúvaním myši vytvorte v kalendári čiaru smerom k pruhu nadväzujúcej úlohy.

Na začiatok stránky

Vypnutie alebo zapnutie automatického prepájania

Project 2010 môžete nakonfigurovať tak, aby pri vložení úlohy medzi prepojené úlohy, novú úlohu sa automaticky prepojí susediace úlohy. Toto sa nazýva autolinking. Ak máte tri úlohy s prepojeniami na dokončenie pri začiatku a pridať novú úlohu medzi nimi, Nová úloha bude trvať dokončenie pri začiatku prepojenia k úlohám nad alebo pod ním.

V predvolenom nastavení je automatické prepájanie vypnuté. Zapnete ho nasledovným spôsobom.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Project – možnosti kliknite na položku Plán a posuňte sa na časť Možnosti plánovania pre tento projekt.

 3. Automatické prepájanie zapnete začiarknutím políčka Automaticky prepojiť vložené alebo presunuté úlohy. Ak chcete automatické prepájanie vypnúť, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Horná časť strany

Prepájanie úloh

Pri prepojení úloh sa v programe Project použije predvolené prepojenie typu Začiatok pri dokončení. Prepojenie typu Začiatok pri dokončení však nie je vhodné pre každú situáciu. V programe Project sú k dispozícii tieto ďalšie typy prepojení úloh, ktoré slúžia na realistické modelovanie projektu:

Typ prepojenia

Príklad

Popis

Začiatok pri dokončení (ZD)

Obrázok prepojenia Začatie po dokončení

Závislá úloha (B) sa nemôže začať, kým sa nedokončí úloha (A), od ktorej je závislá.

Ak máte napríklad dve úlohy Kopanie základov a Liatie betónu, úloha Liatie betónu sa môže začať až po dokončení úlohy Kopanie základov.

Začiatok pri začiatku (SS)

Obrázok prepojenia Začatie po začatí

Závislá úloha (B) sa nemôže začať, kým sa nezačne úloha (A), od ktorej je závislá.

Závislá úloha sa môže začať kedykoľvek po začatí úlohy, od ktorej je závislá. Prepojenie typu Začiatok pri začiatku nemusí nevyhnutne prepájať úlohy s rovnakým časom začatia.

Ak máte napríklad dve úlohy Liatie betónu a Zarovnávanie betónu, úloha Zarovnávanie betónu sa nemôže začať, kým sa nezačne úloha Liatie betónu.

Dokončenie pri dokončení (DD)

Obrázok prepojenia úlohy Dokončenie po dokončení

Závislú úlohu (B) nie je možné dokončiť, kým sa nedokončí úloha (A), od ktorej je závislá.

Závislú úlohu je možné dokončiť kedykoľvek po dokončení úlohy, od ktorej je závislá. Prepojenie typu Dokončenie pri dokončení nemusí nevyhnutne prepájať úlohy s rovnakým časom dokončenia.

Ak máte napríklad dve úlohy Montáž elektrických káblov a Kontrola elektrických rozvodov, úlohu Kontrola elektrických rozvodov nie je možné dokončiť skôr, ako sa dokončí úloha Montáž elektrických káblov.

Dokončenie pri začiatku (DZ)

Obrázok prepojenia úlohy Začatie po dokončení

Závislú úlohu (B) nie je možné dokončiť, kým sa nezačne úloha (A), od ktorej je závislá.

Závislú úlohu je možné dokončiť kedykoľvek po dokončení začatí úlohy, od ktorej je závislá. Pri použití prepojenia typu Dokončenie pri začiatku nie je nutné závislú úlohu nevyhnutne dokončiť súbežne so začatím úlohy, od ktorej je závislá.

Povedzme napríklad, že sa strešné krovy pre stavebný projekt vyrábajú mimo stavenisko. Dvoma úlohami v tomto projekte sú Dodanie krovu a Postavenie krovu. Úlohu Postavenie krovu nie je možné dokončiť skôr, ako sa začne úloha Dodanie krovu.

Horná časť strany

Manuálne prepájanie naplánovaných úloh

Pri prepojení s inou úlohou manuálne naplánovaná úloha, projekt rešpektuje typ prepojenia a umiestni manuálne naplánovaná úloha druhej úlohe. Nadväzujúca úloha s prepojením na dokončenie pri začiatku sa napríklad zobrazí ako začiatku po skončení predchádzajúceho.

Project 2010 však môžete nakonfigurovať tak, aby sa manuálne naplánovaná úloha, pri je prepojená s inou úlohou nepremiestňovala:

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Project – možnosti kliknite na položku Plán a posuňte sa na časť Možnosti plánovania pre tento projekt.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Aktualizovať manuálne naplánované úlohy pri úprave prepojení.

Horná časť strany

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×