Prepnutie z práca v režime offline na online

Prepnutie z práca v režime offline na online

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe Outlook, budete mať možnosť Outlooku službou e-mailový server online alebo offline.

Ako zistíme, či pracujeme offline alebo online v programe Outlook? Existujú na to vizuálne pomôcky, ktoré začínajú na stavovom riadku v dolnej časti okna programu Outlook. Ak sa zobrazuje niektorý z týchto indikátorov stavu, znamená to, že Outlook nie je pripojený k poštovému serveru.

Stav Práca offline alebo Stav Odpojené

Kým sa spojenie neobnoví, nemôžete odosielať ani prijímať e-maily.

Stav: Práca v režime offline

Práca v režime offline je zvyčajne vecou voľby. Postup návratu do režimu práce online je jednoduchý.

 • Na obnovenie pripojenia v programe Outlook na karte Odosielanie alebo prijímanie vyberte položku Pracovať offline.

  Možnosť Pracovať offline na karte Odoslať alebo prijať

Poznámky : 

 • Ak je pozadie tlačidla Pracovať offline podfarbené (ako je znázornené na obrázku vyššie), nie ste pripojení. Ak ale pozadie nie je podfarbené, ste pripojení.

 • Ak sa tlačidlo Pracovať offline nezobrazuje a vaše e-mailové konto je konto Microsoft Exchange Servera, režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou je možno vypnutý. Na zmenu nastavenie použite kroky popísané v téme Zapnutie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou alebo sa obráťte na osobu, ktorá spravuje Exchange server pre vašu organizáciu.

Stav: Odpojené

Môže existovať viac dôvodov, prečo máte Outlook odpojený. Ďalej uvádzame niekoľko príkladov niektorých možných príčin.

 • Ak internetové pripojenie funguje, môže ísť o problém s poštovým serverom.

 • Ak sa môžete prihlásiť do e-mailu z webovej lokality, napríklad z lokality http://outlook.com, skontrolujte, či môžete takým spôsobom prijímať a odoslať e-maily. Ak e-mail na webovej lokalite nefunguje, obráťte sa na oddelenie technickej podpory alebo na svojho poskytovateľa e-mailových služieb.

 • Ak môžete prijímať a odosielať e-maily na webovej lokalite, poštový server je v poriadku, ale počítač možno vyžaduje aktualizácie alebo sa mohol vyskytnúť problém s nastavením konta.

Niekoľko tipov, ako Outlook znova pripojiť

Tu uvádzame niekoľko návrhov, ako môžete Outlook znova pripojiť.

Zmena stavu práce v režime offline

 • Na karte Odosielanie alebo prijímanie vyberte položku Pracovať offline a skontrolujte stavový riadok. Ak sa zobrazí stav Práca v režime offline, postup opakujte, kým sa stav nezmení na pripojený.

Vyhľadanie aktualizácií

Vytvorenie nového profilu

Na vylúčenie možnosti, že v aktuálnom profile služby Outlook máte chybu, vytvorte nový profil. Ak otvoríte Outlook použitím nového profilu a stále je odpojený, skúste konto odstrániť a potom ho znova pridať späť.

 1. Na table Priečinok kliknite pravým tlačidlom myši na názov svojho konta a potom vyberte položky Odstrániť <názov konta>.

 2. Ďalej postupujte podľa krokov na opätovné pridanie konta.

Ak stavový riadok v dolnej časti okna programu Microsoft Outlook zobrazuje Práca v režime Offline, to znamená Outlook je odpojený od e-mailový server. Nie je možné odosielať alebo prijímať e-maily, kým sa znova pripojíte.

Webová časť Akcie pracovných údajov

Najprv skontrolujte je internetové pripojenie pokúša pripojiť na webovú lokalitu. Ak vaše internetové pripojenie funguje, skúste pripojiť k poštovému serveru. Tu je ako:

 1. Kliknite na položku Odosielanie alebo prijímanie.

  Všimnite si, že keď Outlook nastavený na Prácu v režime Offline, pruhov.

  Príkaz Pracovať offline na páse s nástrojmi označujúci zapnutý režim offline

 2. Kliknite na položku Pracovať Offline, ak sa chcete vrátiť do režimu online.

  Po opätovnom pripojení k serveru, tlačidlo Pracovať Offline obsahuje jednoduché pozadie:

  Príkaz Pracovať offline na páse s nástrojmi označujúci režim offline

Stále žiadne výsledky? Ak použitia tohto e-mailového konta s webovou lokalitou, ako je Outlook.com, pozrite si tému či môžete prijímať a odosielať novú poštu pomocou tejto lokalite. Ak nie je možné, zavolajte na vašu technickú podporu alebo poskytovateľa e-mailových služieb pomoc.

Ak môžete získať a odosielania e-mailov na webovej lokalite, poštový server je v poriadku. Však Outlook môže byť potrebné aktualizácie alebo môžu sa vyskytnúť problém s nastavenia konta pošty. Ak používate konto servera Exchange, vyhľadajte aktualizácie a nainštalujte všetky potrebné z nich. (Je vždy vhodné aktuálnosti s aktualizáciami.)

Zúfalé? E-mailovému kontu možno potrebuje odznova. Skúste vytvoriť nový poštový profil.

Keď budete chcieť pracovať v režime offline

Pri práci online s programom Outlook a e-mailový server, dostanete novú poštu, ako to príde, a pošta odosielaná sa okamžite odošle. Môže byť však časy, keď pracujete v režime online nie je praktické. Napríklad možno neexistuje žiadne sieťové pripojenie k dispozícii. Alebo možno je v sieti k dispozícii, ale nechcete, aby sa k nemu pripojiť, pretože ste prekročili údajového plánu alebo budú účtovať poplatky.

V programe Outlook, máte možnosť vyberte, či chcete pracovať online alebo offline a môžete tak urobiť automaticky alebo manuálne. Ak ste zvolený pracovať offline, ale sú pripravené na manuálne spustenie operácie odosielania a prijímania, stačí kliknúť na Odosielanie a prijímanie > Odoslať a prijať všetky priečinky.

.

Práca v režime offline s kontom Microsoft Exchange Server

Ak používate konto servera Microsoft Exchange, vaše správy sa ukladajú v poštovej schránke na serveri. Keď ste pripojení k serveru a práca v režime online, môžete použiť všetky funkcie v programe Outlook, ako napríklad otváranie položiek, ich presun medzi priečinkami a odstránenie položiek. Však pri práci v režime offline, stratíte prístup k všetkých položiek na serveri. To je keď priečinky offline, ktoré sú uložené v režime offline údajového súboru programu Outlook (.ost) v počítači, sú užitočné.

V režime offline údajový súbor programu Outlook (.ost) je replika alebo kópie poštovej schránky programu Exchange. Keď ste v režime online, tento súbor sa automaticky synchronizuje so serverom tak, aby obe kópie sú rovnaké a druhý vykonajú zmeny vykonané na položku Kopírovať. Môžete nakonfigurovať program Outlook automaticky spúšťať v režime offline, ak nie je možné vytvoriť pripojenie na server Exchange. Môžete tiež manuálne prepínanie medzi stavy online a offline pripojenia a vybrať priečinky Exchange, ktoré sú aktuálne lokálne vo vašom počítači.

Odporúča sa používať konto na serveri Exchange v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou odstraňuje väčšinu dôvodov na prácu v režime offline. Chýbajúce sieťové pripojenie takmer ani nezaregistrujete, pretože môžete stále pracovať so svojimi položkami.

Na základe predvoleného nastavenia režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou vytvorí používa offline údajový súbor programu Outlook (.ost) a súbory na stiahnutie a uchová synchronizovaná kópia položiek vo všetkých priečinkov v poštovej schránke. Práci so svojimi údajmi v počítači a program Outlook ich synchronizuje so serverom.

Je úplne jedno, či pracujete v kancelárii, doma alebo v lietadle, zmeny a dostupnosť siete nepocítite. Môžete pokračovať v práci s vašimi údajmi, aj keď je pripojenie na server Exchange prerušené. Po obnovení pripojenia program Outlook automaticky synchronizuje zmeny, takže priečinky a položky na serveri a v počítači sú opäť totožné. Správu pripojenia na server a zachovanie aktuálnosti údajov zabezpečuje program Outlook. Nie je potrebné prejsť do režimu offline a nie je potrebné pokúšať sa o opätovné pripojenia na server — všetko je automatické.

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vás oslobodzuje aj od nastavenia skupín pre odosielanie alebo prijímanie, pretože sám vyberá priečinky, ktoré majú byť k dispozícii v režime offline, a synchronizuje tieto priečinky.

Pre prácu v režime offline sa teraz môžete rozhodnúť už len v prípade, že chcete účinnejšie riadiť preberanie do lokálnej kópie poštovej schránky programu Exchange. Môže to byť napríklad v prípade, že používate zariadenie alebo služby, za ktoré sa platia poplatky na základe množstva prenesených údajov. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou všetko pravidelne aktualizuje. Práca v režime offline vám umožňuje používať skupiny na odosielanie alebo prijímanie na spresnenie typu a množstva synchronizovaných informácií.

Čo robiť, ak nepoužívate konto servera Exchange? Mnoho ľudí pomocou konta POP3 alebo IMAP od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo webového konta, napríklad Outlook.com (predtým Hotmail).

Najrýchlejší spôsob, ako pracovať v režime offline je použiť predvolené nastavenie programu Outlook. Ak chcete prispôsobiť nastavenia, aj v prípade, ak chcete uložiť offline údajový súbor programu Outlook (.ost), postupujte podľa pokynov prispôsobené nastavenia .

Rýchle nastavenie

 1. Na karte Odoslať alebo prijať kliknite v skupine Predvoľby na položku Pracovať offline.

 2. Ak chcete nastaviť offline údajový súbor programu Outlook (.ost), kliknite na tlačidlo OK.

  Políčko Pri spustení zobrazovať výzvu na výber režimu online alebo offline je predvolene začiarknuté. Ak chcete, aby program Outlook vždy, keď je pripojenie prístupné, pracoval v režime online, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Po offline údajový súbor programu Outlook (.ost) sa vytvorí, keď ukončíte a znova spustite program Outlook, je nutné synchronizovať poštovej schránky programu Exchange pomocou nového súboru. Najrýchlejším spôsobom je takto: na karte Odoslať alebo prijať v skupine odosielanie a prijímanie, kliknite na položku Odoslať a prijať všetky priečinky.

Prispôsobené nastavenie

Ak chcete prispôsobiť nastavenie režimu offline údajový súbor programu Outlook (.ost), ako je napríklad, kde je súbor uložený v počítači, postupujte takto:

 1. Ak ste sa ešte neurobili, vytvorte offline údajový súbor programu Outlook (.ost).

  Vytvorenie offline údajový súbor programu Outlook (.ost)

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  3. Na karte E-mail vyberte konto na serveri Exchange a potom kliknite na položku zmeniť.

  4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

  5. Kliknite na kartu Spresnenie a potom na položku Nastavenie súboru priečinkov offline.

  6. Do textového poľa Súbor zadajte cestu k súboru, ktorý chcete použiť ako súbor .ost.

   Predvolený názov súboru je Outlook.ost. Ak tento súbor už existuje, zobrazí sa výzva na zadanie nového názvu.

 2. Kliknite na ponuku súbor

 3. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

 4. Na karte E-mail kliknite na konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 6. Urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Vždy spúšťať program Outlook v režime offline     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom kliknite na prepínač Pracovať offline a používať telefonické pripojenie siete.

  2. Pri každom spustení programu Outlook rozhodnúť, či budete pracovať v režime offline alebo v režime online     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom začiarknite políčko Vyberať typ pripojenia pri spúšťaní.

  3. Vždy pripojiť na sieť     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom kliknite na prepínač Pripojiť sa pomocou siete.

  4. Program Outlook automaticky zisťuje, či je k dispozícii pripojenie na server     Kliknite na prepínač Automaticky zisťovať stav pripojenia. Ak sa program Outlook nedokáže pripojiť na poštový server, automaticky sa spustí v režime offline.

   Poznámka : Do textového poľa s. do skončenia pripojenia na server môžete zadať dobu čakania na odozvu servera. Po uplynutí tejto doby sa zobrazí výzva na zopakovanie pokusu o pripojenie alebo prepnutie do režimu offline.

Na začiatok stránky

Práca v režime offline

Pri práci online pomocou programu Outlook 2007 a e-mailový server, dostanete novú poštu pri prijatí a pošta odosielaná sa okamžite odošle. Existuje však časy, keď pracujete v režime online nie je praktické. Môže byť napríklad čas, kedy sieťové pripojenie nie je k dispozícii z dôvodu vašu polohu. Existujú prípady, kedy hoci pripojenie môže byť k dispozícii, nechcete použiť nechcete platiť poplatky za pripojenie.

Ak sa vaše konto pripája k programu Exchange, máte správy uložené v poštovej schránke na serveri. Ak ste pripojení k serveru a pracujete v režime online, môžete využívať všetky funkcie programu Outlook, ako je otváranie položiek, ich premiestňovanie medzi priečinkami a odstraňovanie položiek. Pri práci v režime offline však strácate prístup ku všetkým položkám uloženým na serveri. Preto je užitočné mať vo svojom počítači uložené priečinky offline v súbore priečinkov offline (.ost)

Súbor .ost je replikou alebo kópiou vašej poštovej schránky, ktorá je na serveri Exchange. Keď pracujete online, tento súbor .ost sa pri pripojení automaticky synchronizuje so serverom. Obidve kópie sú potom rovnaké a zmeny urobené v jednej z nich sa vykonajú zároveň aj v druhej. Program Outlook môžete nakonfigurovať tak, aby sa automaticky spúšťal v režime offline, ak sa nedá vytvoriť pripojenie na server Exchange. Môžete tiež manuálne prepínať medzi stavom pripojenia online a offline a vybrať, ktoré priečinky zo servera Exchange sa majú lokálne aktualizovať vo vašom počítači.

Odporúča sa používať konto na serveri Exchange v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou odstraňuje väčšinu dôvodov na prácu v režime offline. Chýbajúce sieťové pripojenie takmer ani nezaregistrujete, pretože môžete stále pracovať so svojimi položkami.

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou predvolene vytvára a používa súbor priečinkov offline (.ost) a potom prevezme a udržiava a synchronizovanú kópiu položiek vo všetkých priečinkoch vašej poštovej schránky. Program Outlook synchronizuje vašu prácu na počítači so serverom.

Je úplne jedno, či pracujete v kancelárii, doma alebo v lietadle, zmeny a dostupnosť siete nepocítite. Môžete pokračovať v práci s vašimi údajmi, aj keď je pripojenie na server Exchange prerušené. Po obnovení pripojenia program Outlook automaticky synchronizuje zmeny, takže priečinky a položky na serveri a v počítači sú opäť totožné. Správu pripojenia na server a zachovanie aktuálnosti údajov zabezpečuje program Outlook. Nie je potrebné prejsť do režimu offline a nie je potrebné pokúšať sa o opätovné pripojenia na server — všetko je automatické.

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vás oslobodzuje aj od nastavenia skupín pre odosielanie alebo prijímanie, pretože sám vyberá priečinky, ktoré majú byť k dispozícii v režime offline, a synchronizuje tieto priečinky.

Pre prácu v režime offline sa teraz môžete rozhodnúť už len v prípade, že chcete účinnejšie riadiť preberanie do lokálnej kópie poštovej schránky programu Exchange. Môže to byť napríklad v prípade, že používate zariadenie alebo služby, za ktoré sa platia poplatky na základe množstva prenesených údajov. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou všetko pravidelne aktualizuje. Práca v režime offline vám umožňuje používať skupiny na odosielanie alebo prijímanie na spresnenie typu a množstva synchronizovaných informácií.

Čo ak nepoužívate konto na serveri Exchange? Veľa ľudí používa kontá typu POP3 alebo IMAP od poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo kontá typu HTTP, akým je napríklad konto programu Microsoft Windows Live Mail. Pri práci v režime online je pripojenie na server prístupné a program Outlook okamžite odosiela a prijíma správy pre e-mailové kontá Exchange, IMAP a HTTP. Ak ide o e-mailové kontá POP3, správy sa odosielajú okamžite v prípade, že na karte Nastavenie pošty je začiarknuté políčko Pri pripojení okamžite odosielať (ponuka Nástroje, príkaz Možnosti). Ak ste v režime offline, všetky kontá používajú naplánovaný časový interval odosielania a prijímania, ktorý je zadaný v dialógovom okne Skupiny pre odosielanie alebo prijímanie. Ani pre e-mailové kontá typu IMAP nie sú priečinky prístupné počas práce v režime offline.

Pri práci v režime offline sa program Outlook pripája na poštový server iba na základe vašej voľby. Ak je program Outlook v režime offline, nepokúša sa pripojiť na váš poštový server, aby skontroloval nové správy, prevzal vami označené hlavičky alebo odoslal správy.

Na začiatok stránky

Ak máte konto na serveri Microsoft Exchange

Musíte reštartovať program Outlook 2007 na prepínanie medzi režimom offline a online. Zvážte použitie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou pre väčšiu flexibilitu pri prepínaní medzi stavy pripojenia online a offline.

Najrýchlejší spôsob, ako pracovať v režime offline je použiť predvolené nastavenie programu Outlook. Ak chcete prispôsobiť nastavenia, vrátane miesto uloženia súboru priečinkov Offline (.ost), postupujte podľa pokynov prispôsobené nastavenia .

Rýchle nastavenie

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Pracovať offline.

  Prepínanie medzi režimom zobrazenia kalendárov vedľa seba a režimom prekrytia kalendárov kliknutím na šípky v hornej časti kalendárov

 2. Ak chcete nastaviť súbor priečinka offline (.ost), kliknite na tlačidlo OK.

  Políčko Pri spustení zobrazovať výzvu na výber režimu online alebo offline je predvolene začiarknuté. Ak chcete, aby program Outlook vždy, keď je pripojenie prístupné, pracoval v režime online, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Ak je vytvorený súbor .ost a vy ukončujete prácu v programe Outlook a program reštartujete, je potrebné synchronizovať vašu poštovú schránku na serveri Exchange so súborom .ost. Najrýchlejšie to urobíte nasledujúcim spôsobom: v ponuke Nástroje ukážte na položku Odosielanie alebo prijímanie a potom kliknite na položku Odoslať a prijať všetko.

Prispôsobené nastavenie

Ak chcete prispôsobiť nastavenia súboru priečinka offline (.ost), ako napríklad miesto na vašom počítači, kam kam sa má uložiť súbor (.ost), postupujte nasledovne:

 1. Ak ste ešte nevytvorili súbor priečinka offline (.ost), vytvorte ho teraz.

  Vytvorenie súboru priečinkov Offline (.ost)

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

  2. Na karte E-mail kliknite na konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

  4. Kliknite na kartu Spresnenie a potom na položku Nastavenie súboru priečinkov offline.

  5. Do textového poľa Súbor zadajte cestu k súboru, ktorý chcete použiť ako súbor .ost.

   Predvolený názov súboru je Outlook.ost. Ak tento súbor už existuje, zobrazí sa výzva na zadanie nového názvu.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 3. Na karte E-mail kliknite na konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 5. Urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Vždy spúšťať program Outlook v režime offline     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom kliknite na prepínač Pracovať offline a používať telefonické pripojenie siete.

  2. Pri každom spustení programu Outlook rozhodnúť, či budete pracovať v režime offline alebo v režime online     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom začiarknite políčko Vyberať typ pripojenia pri spúšťaní.

  3. Vždy pripojiť na sieť     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom kliknite na prepínač Pripojiť sa pomocou siete.

  4. Program Outlook automaticky zisťuje, či je k dispozícii pripojenie na server     Kliknite na prepínač Automaticky zisťovať stav pripojenia. Ak sa program Outlook nedokáže pripojiť na poštový server, automaticky sa spustí v režime offline.

   Poznámka : Do textového poľa s. do skončenia pripojenia na server môžete zadať dobu čakania na odozvu servera. Po uplynutí tejto doby sa zobrazí výzva na zopakovanie pokusu o pripojenie alebo prepnutie do režimu offline.

Na začiatok stránky

Ak používate konto na serveri Exchange v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou

 • V ponuke Súbor kliknite na položku Pracovať offline.

  Prepínanie medzi režimom zobrazenia kalendárov vedľa seba a režimom prekrytia kalendárov kliknutím na šípky v hornej časti kalendárov

Na začiatok stránky

Ak používate kontá typu POP3, IMAP alebo HTTP

 • V ponuke Súbor kliknite na položku Pracovať offline.

  Prepínanie medzi režimom zobrazenia kalendárov vedľa seba a režimom prekrytia kalendárov kliknutím na šípky v hornej časti kalendárov

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×