Prepínanie rozloženia alebo typu obrázka SmartArt

Keď vytvárate obrázok SmartArt, vyberáte rozloženie z kategórie alebo typu obrázkov SmartArt. Každý typ obsahuje niekoľko rôznych rozložení. Napríklad typ Cyklický obsahuje rozloženie Lúčový cyklus.

Obsah tohto článku

Prehľad zmien rozložení alebo typov pre obrázok SmartArt

Zmena rozloženia obrázka SmartArt

Zmena typu obrázka SmartArt

Prehľad zmien rozložení alebo typov pre obrázok SmartArt

Niektoré rozloženia obrázkov SmartArt obsahujú pevný počet tvarov. Napríklad rozloženie Šípky vyváženia v type Vzťah je určené na zobrazenie len dvoch protichodných nápadov alebo konceptov, takže len dva tvary môžu obsahovať text.

Rozloženie Šípky vyváženia

Ak chcete znázorniť viac ako dve položky, prepnite na rozloženie obsahujúce viac tvarov pre text, napríklad na rozloženie Ihlanový zoznam. Nezabúdajte na to, že zmena rozložení alebo typov môže zmeniť význam informácií. Napríklad rozloženie so šípkami smerujúcimi doprava, ako je Základný proces v type Spracovanie, má iný význam ako napríklad šípky usporiadané v kruhu v rozložení Nepretržitý cyklus v type Cyklický.

Vo väčšine obrázkov SmartArt môžete pridávať alebo odstraňovať tvary a meniť umiestnenie jednotlivých tvarov, takže máte možnosť vybrať si také rozloženie, ktoré poskytuje to najlepšie vizuálne vyjadrenie vašich údajov. Zarovnanie a umiestnenie tvarov sa automaticky aktualizuje pri pridaní alebo odstránení tvarov alebo pri úprave textu, a to na základe počtu tvarov a množstve textu v tvaroch.

Ak prispôsobíte obrázok SmartArt a neskôr zmeníte jeho rozloženie, niektoré prispôsobenia sa nemusia preniesť do nového rozloženia. Ak sa však prepnete do pôvodného rozloženia ešte pred uložením a zatvorením aktuálneho dokumentu systému produktov systém Microsoft Office 2007, v pôvodnom rozložení sa znova zobrazia všetky použité prispôsobenia.

Niektoré prispôsobenia sa neprenesú, pretože by pre nové rozloženie neboli vhodné. Nasledujúca tabuľka uvádza, ktoré prispôsobenia sa uložia a ktoré stratia.

Prenesené prispôsobenia

Neprenesené prispôsobenia

Farby (vrátane štýlu čiar a výplní)

Otáčanie tvarov

Štýly (vrátane tých, ktoré sa použili v jednotlivých tvaroch alebo v celom obrázku SmartArt)

Prevrátenie tvarov

Efekty (napríklad tiene, odrazy, skosenia a žiarenie)

Zmena umiestnenia tvarov

Formátovanie textu

Zmena veľkosti tvarov

Zmena geometrie tvarov (napríklad zmena z kruhu na štvorec)

Zmena smerovania sprava doľava alebo zľava doprava

Na začiatok stránky

Zmena rozloženia obrázka SmartArt

  1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorého rozloženie chcete zmeniť.

  2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Rozloženia kliknite na požadované rozloženie obrázka SmartArt.

    Ak chcete zobraziť všetky rozloženia v rámci jedného typu, v skupine Rozloženia kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla vedľa miniatúry rozloženia. Ak chcete zobraziť všetky typy a rozloženia, kliknite na položku Ďalšie rozloženia.

Na začiatok stránky

Zmena typu obrázka SmartArt

  1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorého typ chcete zmeniť.

  2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Rozloženia kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Ďalšie rozloženia.

  3. Kliknite na požadovaný typ a rozloženie.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×