Prepínanie medzi režimom offline a online

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vo verzii Microsoft Office Outlook 2007 máte možnosť pracovať s programom Outlook online alebo offline s automatickým alebo manuálnym nastavením poštového servera pre túto funkciu.

Obsah tohto článku

Práca v režime offline

Ak máte konto na serveri Microsoft Exchange

Ak používate konto na serveri Exchange v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou

Ak používate konto POP3, IMAP alebo HTTP

Práca v režime offline

Ak pracujete s programom Outlook a s poštovým serverom v režime online, prijímate novú poštu bezprostredne, ako prichádza, a pošta, ktorú odosielate, je odoslaná taktiež okamžite. Niekedy je však práca v režime online nepraktická. Nemáte napríklad na konkrétnom mieste k dispozícii sieťové pripojenie. Môžu tiež nastať prípady, kedy napriek jeho dostupnosti vy sami nechcete použiť pripojenie, aby ste sa vyhli poplatkom za pripojenie.

Ak sa vaše konto pripája k programu Exchange, máte správy uložené v poštovej schránke na serveri. Ak ste pripojení k serveru a pracujete v režime online, môžete využívať všetky funkcie programu Outlook, ako je otváranie položiek, ich premiestňovanie medzi priečinkami a odstraňovanie položiek. Pri práci v režime offline však strácate prístup ku všetkým položkám uloženým na serveri. Preto je užitočné mať vo svojom počítači uložené priečinky offline v súbore priečinkov offline (.ost)

Súbor .ost je replikou alebo kópiou vašej poštovej schránky, ktorá je na serveri Exchange. Keď pracujete online, tento súbor .ost sa pri pripojení automaticky synchronizuje so serverom. Obidve kópie sú potom rovnaké a zmeny urobené v jednej z nich sa vykonajú zároveň aj v druhej. Program Outlook môžete nakonfigurovať tak, aby sa automaticky spúšťal v režime offline, ak sa nedá vytvoriť pripojenie na server Exchange. Môžete tiež manuálne prepínať medzi stavom pripojenia online a offline a vybrať, ktoré priečinky zo servera Exchange sa majú lokálne aktualizovať vo vašom počítači.

Odporúča sa používať konto na serveri Exchange v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou odstraňuje väčšinu dôvodov na prácu v režime offline. Chýbajúce sieťové pripojenie takmer ani nezaregistrujete, pretože môžete stále pracovať so svojimi položkami.

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou predvolene vytvára a používa súbor priečinkov offline (.ost) a potom prevezme a udržiava a synchronizovanú kópiu položiek vo všetkých priečinkoch vašej poštovej schránky. Program Outlook synchronizuje vašu prácu na počítači so serverom.

Je úplne jedno, či pracujete v kancelárii, doma alebo v lietadle, zmeny a dostupnosť siete nepocítite. Môžete pokračovať v práci s vašimi údajmi, aj keď je pripojenie na server Exchange prerušené. Po obnovení pripojenia program Outlook automaticky synchronizuje zmeny, takže priečinky a položky na serveri a v počítači sú opäť totožné. Správu pripojenia na server a zachovanie aktuálnosti údajov zabezpečuje program Outlook. Nie je potrebné prejsť do režimu offline a nie je potrebné pokúšať sa o opätovné pripojenia na server — všetko je automatické.

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vás oslobodzuje aj od nastavenia skupín pre odosielanie alebo prijímanie, pretože sám vyberá priečinky, ktoré majú byť k dispozícii v režime offline, a synchronizuje tieto priečinky.

Pre prácu v režime offline sa teraz môžete rozhodnúť už len v prípade, že chcete účinnejšie riadiť preberanie do lokálnej kópie poštovej schránky programu Exchange. Môže to byť napríklad v prípade, že používate zariadenie alebo služby, za ktoré sa platia poplatky na základe množstva prenesených údajov. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou všetko pravidelne aktualizuje. Práca v režime offline vám umožňuje používať skupiny na odosielanie alebo prijímanie na spresnenie typu a množstva synchronizovaných informácií.

Čo ak nepoužívate konto na serveri Exchange? Veľa ľudí používa kontá typu POP3 alebo IMAP od poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo kontá typu HTTP, akým je napríklad konto programu Microsoft Windows Live Mail. Pri práci v režime online je pripojenie na server prístupné a program Outlook okamžite odosiela a prijíma správy pre e-mailové kontá Exchange, IMAP a HTTP. Ak ide o e-mailové kontá POP3, správy sa odosielajú okamžite v prípade, že na karte Nastavenie pošty je začiarknuté políčko Pri pripojení okamžite odosielať (ponuka Nástroje, príkaz Možnosti). Ak ste v režime offline, všetky kontá používajú naplánovaný časový interval odosielania a prijímania, ktorý je zadaný v dialógovom okne Skupiny pre odosielanie alebo prijímanie. Ani pre e-mailové kontá typu IMAP nie sú priečinky prístupné počas práce v režime offline.

Pri práci v režime offline sa program Outlook pripája na poštový server iba na základe vašej voľby. Ak je program Outlook v režime offline, nepokúša sa pripojiť na váš poštový server, aby skontroloval nové správy, prevzal vami označené hlavičky alebo odoslal správy.

Na začiatok stránky

Ak máte konto na serveri Microsoft Exchange

Je potrebné reštartovať program Outlook, ak chcete počas práce prepínať medzi režimami online a offline. Pre väčšiu flexibilitu pri prepínaní medzi stavmi pripojenia online and offline zvážte použitie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

Najrýchlejší spôsob, ako pracovať v režime offline, je použiť predvolené nastavenia programu Outlook. Ak chcete prispôsobiť nastavenia, vrátane miesta, kam sa má uložiť súbor priečinka offline (.ost), použite pokyny v častiPrispôsobené nastavenie.

Rýchle nastavenie

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Pracovať offline.

  Prepínanie medzi režimom zobrazenia kalendárov vedľa seba a režimom prekrytia kalendárov kliknutím na šípky v hornej časti kalendárov

 2. Ak chcete nastaviť súbor priečinka offline (.ost), kliknite na tlačidlo OK.

  Políčko Pri spustení zobrazovať výzvu na výber režimu online alebo offline je predvolene začiarknuté. Ak chcete, aby program Outlook vždy, keď je pripojenie prístupné, pracoval v režime online, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Ak je vytvorený súbor .ost a vy ukončujete prácu v programe Outlook a program reštartujete, je potrebné synchronizovať vašu poštovú schránku na serveri Exchange so súborom .ost. Najrýchlejšie to urobíte nasledujúcim spôsobom: v ponuke Nástroje ukážte na položku Odosielanie alebo prijímanie a potom kliknite na položku Odoslať a prijať všetko.

Prispôsobené nastavenie

Ak chcete prispôsobiť nastavenia súboru priečinka offline (.ost), ako napríklad miesto na vašom počítači, kam kam sa má uložiť súbor (.ost), postupujte nasledovne:

 1. Ak ste ešte nevytvorili súbor priečinka offline (.ost), vytvorte ho teraz.

  Vytvorenie súboru priečinka offline (.ost)

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenia konta.

  2. Na karte E-mail kliknite na konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

  4. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na položku Nastavenie súboru priečinkov Offline.

  5. Do textového poľa Súbor zadajte cestu k súboru, ktorý chcete použiť ako súbor .ost.

   Predvolený názov súboru je Outlook.ost. Ak tento súbor už existuje, zobrazí sa výzva na zadanie nového názvu.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenia konta.

 3. Na karte E-mail kliknite na konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 5. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  1. Vždy spúšťať program Outlook v režime offline     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom kliknite na prepínač Pracovať offline a používať telefonické pripojenie siete.

  2. Pri každom spustení programu Outlook rozhodnúť, či budete pracovať v režime offline alebo v režime online     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom začiarknite políčko Vyberať typ pripojenia pri spúšťaní.

  3. Vždy pripojiť na sieť     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom kliknite na prepínač Pripojiť sa pomocou siete.

  4. Program Outlook automaticky zisťuje, či je k dispozícii pripojenie na server     Kliknite na prepínač Automaticky zisťovať stav pripojenia. Ak sa program Outlook nedokáže pripojiť na poštový server, automaticky sa spustí v režime offline.

   Poznámka : Ak chcete zadať časový úsek čakať na odpoveď zo servera, ako sa zobrazí upozornenie, skúste to znova alebo pracovať offline, zadajte číslo do poľa Sekundy dovtedy, kým Server časový limit pripojenia.

Na začiatok stránky

Ak používate konto na serveri Exchange v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou

 • V ponuke Súbor kliknite na položku Pracovať offline.

  Prepínanie medzi režimom zobrazenia kalendárov vedľa seba a režimom prekrytia kalendárov kliknutím na šípky v hornej časti kalendárov

Na začiatok stránky

Ak používate kontá typu POP3, IMAP alebo HTTP

 • V ponuke Súbor kliknite na položku Pracovať offline.

  Prepínanie medzi režimom zobrazenia kalendárov vedľa seba a režimom prekrytia kalendárov kliknutím na šípky v hornej časti kalendárov

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×