Prihlásenie

Prepínanie medzi rôznymi jazykmi nastavením jazyka korektúry

Ak vytvárate dokumenty v niekoľkých jazykoch, ktoré používajú latinku, napríklad v angličtine, francúzštine a nemčine, a počas práce prepínate do rôznych jazykov, nastavenie jazyka korektúry vám po dokončení dokumentu umožní skontrolovať pravopis textu napísaného v rôznych jazykoch, ktoré ste použili.

Ak chcete písať v jazyku, ktorý nepoužíva latinku, napríklad v arabčine alebo čínštine, alebo ak chcete pre každý jazyk používajúci latinku používať príslušné rozloženie klávesnice, môžete rozloženie klávesnice prepnúť pomocou panela jazykov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo zmena jazyka rozloženia klávesnice.

Ktorý program balíka Office 2010 používate?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Ďalšie informácie

Access

Ak používate rozloženie klávesnice so všetkými znakmi, ktoré potrebujete, alebo ak poznáte kódy ASCII špeciálnych znakov, ktoré sa nenachádzajú v rozložení klávesnice, môžete zadať požadovaný text. Ak chcete nastaviť jazyk v Accesse, napíšte požadovaný text, potom ho vyberte a nastavte jeho jazyk korektúry. Ak chcete skontrolovať pravopis, slovník môžete prepnúť na požadovaný jazyk.

 1. Otvorte accessovú databázu.

 2. Začnite zadávať text.

  Poznámka : Ak chcete zadávať znaky, akými sú ö v nemčine, ñ v španielčine, Ç v turečtine alebo aj iné symboly, ako je napríklad znak začiarknutia, vykonajte niektorý z týchto krokov:

Nastavenie jazyka databázy na jazyk zhodný s jazykom záznamov a polí databázy

Dôležité :  Jazyk úprav sa použije pre celú databázu a nedá sa definovať pre jednotlivé záznamy alebo polia. Ďalšie informácie o kontrole pravopisu a gramatiky v inom jazyku nájdete v článku Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Ak chcete zmeniť jazyk databázy na skontrolovanie pravopisu, postupujte takto:

 1. Otvorte accessovú databázu.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 4. Kliknite na položku Jazyk.

 5. V dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office v zozname Jazyk úprav vyberte jazyk úprav a potom kliknite na položku Predvoliť.

  Dôležité : Týmto spôsobom zmeníte predvolený jazyk úprav vo všetkých programoch balíka Microsoft Office.

 6. Pri ďalšej kontrole pravopisu v databáze spustenej kliknutím na položku Pravopis na karte Domov budete môcť zmeniť jazyk slovníka v dialógovom okne Kontrola pravopisu a následne skontrolovať záznamy databázy v jednotlivých použitých jazykoch. Tento krok treba zopakovať pre každý jazyk použitý v databáze.

Poznámka : Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík Language Interface Pack.

Na začiatok stránky

Excel

Dôležité :  Jazyk úprav sa použije pre celý zošit a nedá sa definovať pre jednotlivé hárky alebo bunky. Ďalšie informácie o kontrole pravopisu a gramatiky v inom jazyku nájdete v článku Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Ak chcete nastaviť jazyk v Exceli, začnite písať v požadovanom jazyku. Počas následnej kontroly pravopisu môžete kliknúť na položku Jazyk slovníka a prepnúť slovník na príslušný jazyk.

 1. Otvorte excelový zošit.

 2. Začnite zadávať text.

  Poznámky : Ak chcete zadávať znaky, akými sú ö v nemčine, ñ v španielčine, Ç v turečtine alebo aj iné symboly, ako je napríklad znak začiarknutia, vykonajte niektorý z týchto krokov:

Nastavenie slovníka na jazyk zhodný s jazykom textu v hárku

Ak chcete zmeniť jazyk zošita a skontrolovať pravopis, postupujte takto:

 1. Otvorte excelový zošit.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 4. Kliknite na položku Jazyk.

 5. V dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office v zozname Jazyk úprav vyberte jazyk úprav a potom kliknite na položku Predvoliť.

  Dôležité : Týmto spôsobom zmeníte predvolený jazyk úprav vo všetkých programoch balíka Microsoft Office.

 6. Pri ďalšej kontrole pravopisu v zošite spustenej kliknutím na položku Pravopis na karte Domov budete môcť zmeniť jazyk slovníka v dialógovom okne Kontrola pravopisu a následne skontrolovať zošit v jednotlivých použitých jazykoch. Tento krok treba zopakovať pre každý jazyk použitý v zošite.

Poznámka : Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík Language Interface Pack.

Na začiatok stránky

InfoPath

InfoPath Designer

Dôležité :  V InfoPath Designeri sa nastavený jazyk korektúry použije v aktuálnom zobrazení formulára. Formuláre s viacerými zobrazeniami môžu mať pre jednotlivé zobrazenia nastavené rôzne jazyky korektúry. Jazyk korektúry sa použije v celom zobrazení. Celý text v zobrazení sa označí ako rovnaký jazyk.

Ak chcete zmeniť jazyk formulára, postupujte takto:

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na šípku pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry Obrázok tlačidla.

 2. V dialógovom okne Jazyk kliknite na požadovaný jazyk.

 3. Začnite zadávať text.

  Poznámka :  Ak chcete zadávať znaky, akými sú ö v nemčine, ñ v španielčine, Ç v turečtine alebo aj iné symboly, ako je napríklad znak začiarknutia, použite klávesovú skratku. Zoznam klávesových skratiek nájdete v téme Klávesové skratky medzinárodných znakov.

 4. Prípadne skontrolujte pravopis.

  Poznámky : 

InfoPath Editor

Dôležité :  V InfoPath Editore sa nastavený jazyk korektúry použije v celom formulári. Jazyk korektúry sa použije v celom zobrazení. Celý text v zobrazení sa označí ako rovnaký jazyk.

Ak chcete skontrolovať pravopis a gramatiku vo formulári, postupujte takto:

 1. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry Obrázok tlačidla.

 2. V dialógovom okne Jazyk kliknite na požadovaný jazyk.

 3. Začnite zadávať text.

  Poznámka :  Ak chcete zadávať znaky, akými sú ö v nemčine, ñ v španielčine, Ç v turečtine alebo aj iné symboly, ako je napríklad znak začiarknutia, použite klávesovú skratku. Zoznam klávesových skratiek nájdete v téme Klávesové skratky medzinárodných znakov.

 4. Prípadne skontrolujte pravopis.

  Poznámky : 

Na začiatok stránky

OneNote

Ak chcete zmeniť jazyk poznámkového bloku a skontrolovať pravopis, postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor do súboru, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položku Jazyk a potom na položku Nastaviť jazyk korektúry.

 3. Na table Jazyk úprav vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začnite zadávať text.

  Poznámky : Ak chcete zadávať znaky, akými sú ö v nemčine, ñ v španielčine, Ç v turečtine alebo aj iné symboly, ako je napríklad znak začiarknutia, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 5. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte ďalší jazyk.

 6. Prípadne skontrolujte pravopis.

  Poznámka : Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík Language Interface Pack.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámka :  Video je bez zvuku.

Na začiatok stránky

Outlook

Ak chcete zmeniť jazyk e-mailovej správy a skontrolovať pravopis, postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor do e-mailovej správy, v ktorej chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na šípku pod položkou Jazyk a potom na položku Nastaviť jazyk korektúry Obrázok tlačidla.

 3. V dialógovom okne Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začnite zadávať text.

  Poznámky : Ak chcete zadávať znaky, akými sú ö v nemčine, ñ v španielčine, Ç v turečtine alebo aj iné symboly, ako je napríklad znak začiarknutia, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 5. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte ďalší jazyk.

 6. Prípadne skontrolujte pravopis a gramatiku.

  Poznámka : Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík Language Interface Pack.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámka :  Video je bez zvuku.

Na začiatok stránky

PowerPoint

Ak chcete zmeniť jazyk snímky a skontrolovať pravopis, postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor do súboru, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na šípku pod položkou Jazyk a potom na položku Nastaviť jazyk korektúry.

 3. V dialógovom okne Jazyk vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

 4. Začnite zadávať text.

  Poznámky : Ak chcete zadávať znaky, akými sú ö v nemčine, ñ v španielčine, Ç v turečtine alebo aj iné symboly, ako je napríklad znak začiarknutia, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 5. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte ďalší jazyk.

 6. Voliteľne skontrolujte pravopis a gramatiku.

  Poznámka : Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík Language Interface Pack.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámka :  Video je bez zvuku.

Na začiatok stránky

Publisher

Ak chcete zmeniť jazyk publikácie a skontrolovať pravopis, postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor do súboru, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite na šípku pod položkou Jazyk a potom na položku Nastaviť jazyk korektúry Obrázok tlačidla.

 3. V dialógovom okne Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začnite zadávať text.

  Poznámky : Ak chcete zadávať znaky, akými sú ö v nemčine, ñ v španielčine, Ç v turečtine alebo aj iné symboly, ako je napríklad znak začiarknutia, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 5. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte ďalší jazyk.

 6. Prípadne skontrolujte pravopis.

  Poznámka : Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík Language Interface Pack.

Na začiatok stránky

Visio

Ak chcete zmeniť jazyk diagramu a skontrolovať pravopis, postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor do súboru, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položku Nastaviť jazyk korektúry.

 3. V dialógovom okne Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začnite zadávať text.

  Poznámky : Ak chcete zadávať znaky, akými sú ö v nemčine, ñ v španielčine, Ç v turečtine alebo aj iné symboly, ako je napríklad znak začiarknutia, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 5. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte ďalší jazyk.

 6. Voliteľne skontrolujte pravopis.

  Poznámka : Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík Language Interface Pack.

Na začiatok stránky

Word

Ak chcete zmeniť jazyk dokumentu a skontrolovať pravopis, postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor do súboru, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položku Nastaviť jazyk korektúry.

 3. V dialógovom okne Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začnite zadávať text.

  Poznámky : Ak chcete zadávať znaky, akými sú ö v nemčine, ñ v španielčine, Ç v turečtine alebo aj iné symboly, ako je napríklad znak začiarknutia, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 5. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte ďalší jazyk.

 6. Prípadne skontrolujte pravopis a gramatiku.

  Poznámka : Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík Language Interface Pack.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámka :  Video je bez zvuku.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácieBoli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!