Prepínanie medzi rôznymi jazykmi nastavením jazyka korektúry

Ak vytvárate dokumenty v niekoľkých jazykoch založených na latinke, napríklad v angličtine, francúzštine a nemčine, a počas práce sa prepínate na rôzne jazyky, nastavenie jazyka korektúry vám po dokončení dokumentu umožní skontrolovať pravopis textu napísaného v rôznych jazykoch, ktoré ste použili.

Ak chcete písať v jazyku, ktorý nepoužíva latinku, napríklad v arabčine alebo čínštine, alebo ak chcete pre každý jazyk s prepisom v latinke používať príslušné rozloženie klávesnice, môžete rozloženie klávesnice prepnúť pomocou panela jazykov. Ďalšie informácie obsahuje téma Prepínanie jazykov pomocou panela jazykov.

Ktorý program balíka Office 2010 používate?

Program Access

Nastavenie jazyka databázy na jazyk zhodný s jazykom záznamov a polí databázy

Program Excel

Nastavenie slovníka na jazyk zhodný s jazykom textu na pracovnom hárku

Program InfoPath

Program InfoPath Designer

Program InfoPath Editor

Program OneNote

Program Outlook

Program PowerPoint

Program Publisher

Program Visio

Program Word

Ďalšie informácie

Program Access

Ak používate rozloženie klávesnice so všetkými znakmi, ktoré potrebujete, alebo ak poznáte kódy ASCII špeciálnych znakov, ktoré sa nenachádzajú v rozložení klávesnice, môžete zadať požadovaný text. Ak chcete nastaviť jazyk v programe Access, napíšte požadovaný text, potom ho vyberte a nastavte jeho jazyk korektúry. Pri kontrole pravopisu budete môcť slovník prepnúť na daný jazyk.

 1. Otvorte databázu programu Access.

 2. Začnite písať.

  Poznámka    Ak chcete písať znaky, napríklad ö v nemčine, n v španielčine, Ç v turečtine alebo symboly, napríklad značku začiarknutia, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

Nastavenie jazyka databázy na jazyk zhodný s jazykom záznamov a polí databázy

Dôležité    Jazyk úprav sa použije pre celú databázu a nedá sa definovať pre jednotlivé záznamy alebo polia. Ďalšie informácie o kontrole pravopisu a gramatiky v inom jazyku obsahuje článok Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku.

Ak chcete zmeniť jazyk databázy na skontrolovanie pravopisu, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte databázu programu Access.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 4. Kliknite na položku Jazyk.

 5. V dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office vyberte v zozname Jazyk úprav požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo Predvoliť.

  Dôležité    Predvolený jazyk úprav sa zmení vo všetkých programoch balíka Microsoft Office.

 6. Pri ďalšej kontrole pravopisu v databáze spustenej kliknutím na položku Pravopis na karte Domov budete môcť zmeniť jazyk slovníka v dialógovom okne Kontrola pravopisu a následne skontrolovať záznamy databázy v jednotlivých použitých jazykoch. Tento krok je potrebné zopakovať pre každý jazyk v databáze.

Poznámka    Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Overenie nutnosti inštalácie jazykového balíka alebo balíka Language Interface Pack.

Na začiatok stránky

Program Excel

Dôležité    Jazyk úprav sa použije v celom zošite a nedá sa definovať pre jednotlivé hárky alebo bunky. Ďalšie informácie o kontrole pravopisu a gramatiky v inom jazyku obsahuje článok Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku.

Ak chcete nastaviť jazyk v programe Excel, začnite písať v požadovanom jazyku. Počas následnej kontroly pravopisu môžete kliknúť na položku Jazyk slovníka a prepnúť slovník na príslušný jazyk.

 1. Otvorte zošit programu Excel.

 2. Začnite písať.

  Poznámky    Ak chcete písať znaky, napríklad ö v nemčine, n v španielčine, Ç v turečtine alebo symboly, napríklad značku začiarknutia, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

Nastavenie slovníka na jazyk zhodný s jazykom textu na pracovnom hárku

Ak chcete zmeniť jazyk zošita a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte zošit programu Excel.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 4. Kliknite na položku Jazyk.

 5. V dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office vyberte v zozname Jazyk úprav požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo Predvoliť.

  Dôležité    Predvolený jazyk úprav sa zmení vo všetkých programoch balíka Microsoft Office.

 1. Pri najbližšej kontrole pravopisu v zošite kliknutím na položku Pravopis na karte Domov budete môcť zmeniť jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis a následne skontrolovať zošit v jednotlivých použitých jazykoch. Tento krok je potrebné zopakovať pre každý jazyk v zošite.

Poznámka    Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Overenie nutnosti inštalácie jazykového balíka alebo balíka Language Interface Pack.

Na začiatok stránky

Program InfoPath

Program InfoPath Designer

Dôležité    V programe InfoPath Designer sa nastavený jazyk korektúry použije v aktuálnom zobrazení formulára. Formuláre s viacerými zobrazeniami môžu mať pre jednotlivé zobrazenia nastavené rôzne jazyky korektúry. Jazyk korektúry sa použije v celom zobrazení, čiže rovnakým jazykom sa označí celý text v zobrazení.

Ak chcete zmeniť jazyk formulára, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Domovv skupine Úpravy kliknite na šípku pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry Obrázok tlačidla.

 2. V dialógovom okne Jazyk kliknite na požadovaný jazyk.

 3. Začnite písať.

  Poznámky    Ak chcete písať znaky, napríklad ö v nemčine, n v španielčine, Ç v turečtine alebo symboly, napríklad značku začiarknutia, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 4. Spustite kontrolu pravopisu a gramatiky.

  Poznámky   

Program InfoPath Editor

Dôležité    V programe InfoPath Editor sa nastavený jazyk korektúry použije v celom formulári a na celé zobrazenie. Rovnakým jazykom sa označí celý text v zobrazení.

Ak chcete skontrolovať pravopis a gramatiku vo formulári, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry Obrázok tlačidla.

 2. V dialógovom okne Jazyk kliknite na požadovaný jazyk.

 3. Začnite písať.

  Poznámky    Ak chcete písať znaky, napríklad ö v nemčine, n v španielčine, Ç v turečtine alebo symboly, napríklad značku začiarknutia, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 4. Spustite kontrolu pravopisu a gramatiky.

  Poznámky   

Na začiatok stránky

Program OneNote

Ak chcete zmeniť jazyk poznámkového bloku a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Umiestnite kurzor do súboru, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položku Jazyk a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry.

 3. Na table Jazyk úprav vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začnite písať.

  Poznámky    Ak chcete písať znaky, napríklad ö v nemčine, n v španielčine, Ç v turečtine alebo symboly, napríklad značku začiarknutia, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 5. Ak sa chcete prepnúť na pôvodný alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte požadovaný jazyk.

 6. Spustite kontrolu pravopisu a gramatiky.

  Poznámka    Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Overenie nutnosti inštalácie jazykového balíka alebo balíka Language Interface Pack.

Na začiatok stránky

Program Outlook

Ak chcete zmeniť jazyk e-mailovej správy a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Umiestnite kurzor do e-mailovej správy, v ktorej chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho.

 2. Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na šípku pod položkou Jazyk a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry Obrázok tlačidla.

 3. V dialógovom okne Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začnite písať.

  Poznámky    Ak chcete písať znaky, napríklad ö v nemčine, n v španielčine, Ç v turečtine alebo symboly, napríklad značku začiarknutia, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 5. Ak sa chcete prepnúť na pôvodný alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte požadovaný jazyk.

 6. Spustite kontrolu pravopisu a gramatiky.

  Poznámka    Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Overenie nutnosti inštalácie jazykového balíka alebo balíka Language Interface Pack.

Na začiatok stránky

Program PowerPoint

Ak chcete zmeniť jazyk snímky a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Umiestnite kurzor do súboru, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na šípku pod položkou Jazyk a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry.

 3. V dialógovom okne Jazyk vyberte na požadovaný jazyk.

 4. Začnite písať.

  Poznámky    Ak chcete písať znaky, napríklad ö v nemčine, n v španielčine, Ç v turečtine alebo symboly, napríklad značku začiarknutia, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 5. Ak sa chcete prepnúť na pôvodný alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte požadovaný jazyk.

 6. Spustite kontrolu pravopisu a gramatiky.

  Poznámka    Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Overenie nutnosti inštalácie jazykového balíka alebo balíka Language Interface Pack.

Na začiatok stránky

Program Publisher

Ak chcete zmeniť jazyk publikácie a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Umiestnite kurzor do súboru, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite na šípku pod položkou Jazyk a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry Obrázok tlačidla.

 3. V dialógovom okne Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začnite písať.

  Poznámky    Ak chcete písať znaky, napríklad ö v nemčine, n v španielčine, Ç v turečtine alebo symboly, napríklad značku začiarknutia, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 5. Ak sa chcete prepnúť na pôvodný alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte požadovaný jazyk.

 6. Spustite kontrolu pravopisu a gramatiky.

  Poznámka    Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Overenie nutnosti inštalácie jazykového balíka alebo balíka Language Interface Pack.

Na začiatok stránky

Program Visio

Ak chcete zmeniť jazyk diagramu a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Umiestnite kurzor do súboru, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položku Nastaviť jazyk korektúry.

 3. V dialógovom okne Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začnite písať.

  Poznámky    Ak chcete písať znaky, napríklad ö v nemčine, n v španielčine, Ç v turečtine alebo symboly, napríklad značku začiarknutia, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 5. Ak sa chcete prepnúť na pôvodný alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte požadovaný jazyk.

 6. Skontrolujte pravopis.

  Poznámka    Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Overenie nutnosti inštalácie jazykového balíka alebo balíka Language Interface Pack.

Na začiatok stránky

Program Word

Ak chcete zmeniť jazyk dokumentu a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Umiestnite kurzor do súboru, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položku Nastaviť jazyk korektúry.

 3. V dialógovom okne Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začnite písať.

  Poznámky    Ak chcete písať znaky, napríklad ö v nemčine, n v španielčine, Ç v turečtine alebo symboly, napríklad značku začiarknutia, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 5. Ak sa chcete prepnúť na pôvodný alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte požadovaný jazyk.

 6. Spustite kontrolu pravopisu a gramatiky.

  Poznámka    Ak nie sú vo vašej verzii balíka Office 2010 k dispozícii nástroje korektúry pre požadovaný jazyk, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Overenie nutnosti inštalácie jazykového balíka alebo balíka Language Interface Pack.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Platí pre: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk