Prepínanie medzi rôznymi jazykmi nastavením jazyka korektúry

Ak vytvárate dokumenty v jazykoch používajúcich latinku, ako napríklad angličtina, francúzština, španielčina alebo nemčina, môžete nastaviť jazyk korektúry textu na kontrolu pravopisu rôznych jazykov v rámci jediného dokumentu. Ak chcete zistiť, ako zmeniť jazyk kontroly pravopisu, kliknite na produkt Office, ktorý používate.

Poznámky : 

 • Tento článok sa týka balíkov Office 2010, Office 2013 a Office 2016. Ak potrebujete pokyny pre Office 2007, pozrite si tému Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku v balíku Office 2007.

 • Ak chcete písať v jazyku, ktorý nepoužíva latinku, napríklad v arabčine alebo čínštine, môžete rozloženie klávesnice prepnúť pomocou panela jazykov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo zmena jazyka rozloženia klávesnice.

 • Ak chcete zadávať medzinárodné znaky, akými sú ö v nemčine, ñ v španielčine, Ç v turečtine alebo aj iné symboly, ako je napríklad znak začiarknutia, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použite galériu symbolov. Ďalšie informácie nájdete v článku Vkladanie symbolov.

  • Ak poznáte kódy ASCII špeciálnych znakov, ktoré sa nenachádzajú v rozložení klávesnice, môžete zadať požadovaný znak alebo symbol pomocou daného kódu.

OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word

 1. Umiestnite kurzor do dokumentu, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, označte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položku Jazyk a potom na položku Nastaviť jazyk korektúry.

  Set Proofing Language

 3. V dialógovom okne Jazyk alebo na table Jazyk korektúry prejdite na požadovaný jazyk a pohľadajte pred ním ikonu Kontrolovať pravopis a gramatiku.The Check Spelling & Grammar icon in Word 2013

  Ikona vás informuje o tom, že máte nainštalované nástroje korektúry pre daný jazyk. Ak ikonu nevidíte, je to v poriadku a pozrite si poznámky v kroku 6.

 4. Začnite zadávať text.

 5. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte ďalší jazyk.

 6. Pri ďalšej kontrole pravopisu môžete zmeniť jazyk slovníka na table Pravopis alebo v dialógovom okne a potom skontrolovať každý jazyk, ktorý ste v dokumente použili. Zopakujte tento krok pre každý jazyk v dokumente.

  Poznámky : 

  • Ak sa nič nestane alebo sa zobrazí chybové hlásenie, pravdepodobne nemáte nainštalované nástroje korektúry pre daný jazyk. Postupujte podľa pokynov v hlásení a pridajte jazyk alebo si pozrite tému Pridanie jazyka alebo nastavenie jazykových predvolieb balíka Office, kde nájdete informácie o tom, ako pridať požadovaný jazyk.

  • Ak kontrola pravopisu po vykonaní týchto krokov neidentifikuje chyby správne, skúste zrušiť začiarknutie políčka Automaticky zistiť jazyk v dialógovom okne Jazyk.

Access a Excel

Ak chcete zmeniť jazyk počas kontroly pravopisu databázy alebo zošita, zmeňte jazyk slovníka v rámci procesu kontroly pravopisu:

 1. Na table Revízia v Exceli alebo karte Domov v Accesse kliknite na položku Pravopis.

 2. Na table alebo v dialógovom okne Pravopis vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu Jazyk slovníka.

Poznámka : Ak nie je požadovaný jazyk k dispozícii, možno budete potrebovať jazykový balík Office Language Pack. Ďalšie informácie nájdete v téme Overenie nutnosti použitia jazykového balíka alebo balíka Language Interface Pack (LIP) pre Office 2013 alebo Balík Language Accessory Pack pre Office 2016.

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk úprav na kontrolu pravopisu, pozrite si tému Pridanie jazyka alebo nastavenie jazykových predvolieb v balíku Office.

InfoPath

Dôležité : V InfoPath Designeri sa nastavený jazyk korektúry použije v aktuálnom zobrazení formulára. Formuláre s viacerými zobrazeniami môžu mať pre jednotlivé zobrazenia nastavené rôzne jazyky korektúry. V InfoPath Designeri sa nastavený jazyk korektúry použije v celom formulári. Jazyk korektúry sa použije v celom zobrazení. Celý text v zobrazení sa označí ako rovnaký jazyk.

Ak chcete zmeniť jazyk formulára, postupujte takto:

 1. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry.

 2. V dialógovom okne Jazyk kliknite na požadovaný jazyk.

 3. Začnite písať alebo kontrolovať pravopis.

Word Online

Nastavenie jazyka korektúry pri vytváraní nového dokumentu

 1. V novom dokumente kliknite na miesto, kde chcete začať písať v inom jazyku.

 2. Na karte Revízia kliknite na položky PravopisNastaviť jazyk korektúry.

  On the Review tab, click Spelling > Set Proofing Language

 3. Posuňte sa v zozname, vyberte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Image of the Set Proofing Language list in Word Web App.

 4. Začnite písať vo vybratom jazyku.

 5. Ak sa chcete prepnúť naspäť na pôvodný jazyk, zopakujte kroky 3 a 4.

Nastavenie jazyka korektúry pri úprave existujúceho dokumentu

 1. Otvorte existujúci dokument, v ktorom chcete zmeniť jazyk.

 2. Kliknite na položku Upraviť dokument a potom kliknite na položku Word Online.

  Edit in Word Online

 3. Označte a kliknite pravým tlačidlom myši na text a kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry.

  Right-click and click Set Proofing Language

 4. Posuňte sa v zozname, vyberte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Image of the Set Proofing Language list in Word Web App.

 5. Začnite písať vo vybratom jazyku.

 6. Ak sa chcete prepnúť naspäť na pôvodný jazyk, zopakujte kroky 3 a 4.

Pozrite tiež

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!