Prepínanie jazykov pomocou panela jazykov

Pomocou panela jazykov môžete prepínať medzi jazykmi používajúcimi rôzne rozloženia klávesnice. Keď prepnete jazyk pomocou panela jazykov, rozloženie klávesnice sa zmení na natívnu klávesnicu pre daný jazyk.

Panel jazykov používajte v nasledujúcich prípadoch:

 • Chcete prepínať medzi jazykom založeným na latinke (angličtina, španielčina alebo francúzština) a jazykom, ktorý nie je založený na latinke (arabčina alebo čínština).

 • Chcete prepínať medzi jazykmi, ktoré nie sú založené na latinke (gréčtina alebo ruština).

 • Uprednostňujete natívne rozloženia klávesnice pri písaní v rôznych jazykoch založených na latinke.

Ak chcete písať len v jazykoch založených na latinke, napríklad v angličtine a španielčine, a s nezmeneným rozložením klávesnice pre všetky jazyky, pri písaní môžete používať jedno rozloženie klávesnice. Špeciálne znaky v jednotlivých jazykoch (napríklad é alebo ñ) môžete zadávať ako kódy znakov ASCII. Ďalšie informácie nájdete v téme Zadávanie znakov ¢, £, ¥, ® a ďalších znakov, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici. Po dopísaní textu môžete nastaviť jazyk korektúry a označiť tak časti textu, ktoré sú v inom jazyku. Ďalšie informácie o paneli jazykov nájdete v téme Panel jazykov (prehľad).

Čo vás zaujíma?

Prepínanie jazykov pomocou panela jazykov

Kde sa nachádza panel jazykov?

Povolenie rozloženia klávesnice

Ďalšie informácie

Prepínanie jazykov pomocou panela jazykov

Ak chcete zobraziť a používať panel jazykov, musíte v systéme Windows zapnúť rozloženie klávesnice pre aspoň dva jazyky. Ak ste nezapli rozloženia klávesnice pre jazyky, ktoré chcete používať, zapnite ich podľa postupu v časti Povolenie rozložení klávesnice pre rôzne jazyky. Vo väčšine prípadov sa panel jazykov automaticky zobrazí na paneli úloh alebo na pracovnej ploche hneď po zapnutí rozloženia klávesnice. Ak sa panel jazykov po zapnutí klávesnice automaticky nezobrazí, prečítajte si časť Kde sa nachádza panel jazykov.

 1. Po zapnutí požadovaného jazyka klávesnice a panela jazykov otvorte dokument a umiestnite kurzor na miesto, kde chcete v dokumente začať písať text v inom jazyku.

 2. Kliknite na ikonu jazyka Indikátor anglickej klávesnice na paneli jazykov a potom kliknite na jazyk, ktorý chcete používať.

  Klávesová skratka  Ak chcete prepínať medzi rozloženiami klávesnice, stlačte klávesy ALT + SHIFT.

  Poznámka   Ikona Indikátor anglickej klávesnice slúži len ako príklad a informuje, že jazykom aktívneho rozloženia klávesnice je angličtina. Ikona zobrazená na vašom počítači závisí od jazyka aktívneho rozloženia klávesnice.

  Ak máte nastavené viaceré rozloženia klávesnice pre jeden jazyk, môžete prepínať medzi rozloženiami tak, že kliknete na ikonu rozloženia klávesnice Vzorové indikátory klávesnice panela jazykov na paneli jazykov a potom kliknete na rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť. Názov na indikátore sa zmení na aktívne rozloženie klávesnice.

 3. Ak chcete prepínať jednotlivé jazyky, opakujte kroky 1 a 2.

Tip   Jazyk, ktorý používajú nástroje korektúry v programe, sa dá zobraziť v stavovom riadku programu. Stavový riadok je k dispozícii iba v týchto programoch balíka Microsoft Office: PowerPoint, Visio a Word. Ak chcete zapnúť túto možnosť, kliknite pravým tlačidlom na stavový riadok Stavový riadok a potom kliknite na položku Jazyk. Po jej zapnutí môžete na stavovom riadku kliknúť na príslušnú položku a otvoriť dialógové okno Jazyk, v ktorom nastavíte jazyk vybratého textu.

Na začiatok stránky

Kde sa nachádza panel jazykov?

Panel jazykov sa vo väčšine prípadov automaticky zobrazí na pracovnej ploche alebo na paneli úloh, keď povolíte aspoň dve rozloženia klávesnice v operačnom systéme Windows. Panel jazykov sa nezobrazuje, ak je skrytý alebo ak je v operačnom systéme Windows zapnuté iba jedno rozloženie klávesnice. Podrobné informácie o povolení rozložení klávesnice nájdete v téme Povolenie rozložení klávesnice pre rôzne jazyky.

Ak nie je panel jazykov zobrazený, postupujte nasledovne:

Skontrolujte, či nie je skrytý.

Vo Windowse 7

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na položku Zmeniť klávesnice.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite na kartu Panel jazykov.

  Dialógové okno Textové služby a vstupné jazyky

 5. Skontrolujte, či nie je v časti Panel jazykov vybratá možnosť Skrytý. Ak je vybratá, kliknite na položku Pohyblivý na pracovnej ploche alebo na položku Ukotvený na paneli úloh. Ak je možnosť Pohyblivý na pracovnej ploche alebo možnosť Ukotvený na paneli úloh už vybratá, prečítajte si tému Zapnutie rozloženia klávesnice.

Vo Windowse Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmena klávesnice alebo iných metód vstupu.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na tlačidlo Zmeniť klávesnice.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite na kartu Panel jazykov.

  Dialógové okno Textové služby a vstupné jazyky

 5. Skontrolujte, či nie je v časti Panel jazykov vybratá možnosť Skrytý. Ak je vybratá, kliknite na položku Pohyblivý na pracovnej ploche alebo na položku Ukotvený na paneli úloh. Ak je možnosť Pohyblivý na pracovnej ploche alebo možnosť Ukotvený na paneli úloh už vybratá, prečítajte si tému Zapnutie rozloženia klávesnice.

Vo Windowse XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia, potom na položku Miestne a jazykové nastavenie a nakoniec na položku Pridať ďalší jazyk.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na kartu Jazyky a potom kliknite na tlačidlo Podrobnosti.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite na tlačidlo Panel jazykov.

 5. V dialógovom okne Panel jazykov - nastavenie skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zobraziť panel jazykov na pracovnej ploche. Ak nie je, začiarknite ho a kliknite na tlačidlo OK. Panel jazykov by sa mal zobraziť na pracovnej ploche. Ak je začiarknuté, kliknite na tlačidlo Zrušiť a prečítajte si tému Zapnutie rozloženia klávesnice.

  Dialógové okno Textové služby a vstupné jazyky

Na začiatok stránky

Zapnutie rozloženia klávesnice

Panel jazykov sa zobrazuje iba vtedy, keď sú v systéme Windows zapnuté aspoň dve rozloženia klávesnice.

Po vybratí jazyka v zozname jazykov sa môže požadovať dodatočné zapnutie rozloženia klávesnice, ak je nastavené na možnosť Nepovolené.

Vo Windowse 7

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť dialógového okna Miestne a jazykové nastavenie kliknite na položku Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na karte Klávesnice a jazyky na tlačidlo Zmeniť klávesnice.

 4. V dialógovom okne Text. služby a vstup. jazyky kliknite v časti Predvolený vstupný jazyk na jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený jazyk, a potom prejdite na časť Zmena jazyka klávesnice pomocou panela jazykov.

Dialógové okno Text. služby a vstup. jazyky

Ak sa v zozname nenachádza jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený vstupný jazyk, postupujte podľa krokov 5 až 8.

 1. V časti Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.

 2. Rozbaľte jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený vstupný jazyk, a potom rozbaľte položku Klávesnica.

 3. Začiarknite políčko klávesnice alebo editora IME (Input Method Editor), ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Jazyk sa pridá do zoznamu Predvolený vstupný jazyk.

Ak chcete zobraziť ukážku rozloženia klávesnice, kliknite na položku Ukážka.

Dialógové okno Pridanie vstupného jazyka s ruskou klávesnicou

 1. V časti Predvolený vstupný jazyk kliknite na jazyk, ktorý chcete nastaviť ako predvolený.

Vo Windowse Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmena klávesnice alebo iných metód vstupu.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na karte Klávesnice a jazyky na tlačidlo Zmeniť klávesnice.

 4. V dialógovom okne Text. služby a vstup. jazyky kliknite v časti Predvolený vstupný jazyk na jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený jazyk, a potom prejdite na časť Zmena jazyka klávesnice pomocou panela jazykov.

Dialógové okno Text. služby a vstup. jazyky

Ak sa v zozname nenachádza jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený vstupný jazyk, postupujte podľa krokov 5 až 8.

 1. V časti Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.

 2. Rozbaľte jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený vstupný jazyk, a potom rozbaľte položku Klávesnica.

 3. Začiarknite políčko klávesnice alebo editora IME (Input Method Editor), ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Jazyk sa pridá do zoznamu Predvolený vstupný jazyk.

Ak chcete zobraziť ukážku rozloženia klávesnice, kliknite na položku Ukážka.

Dialógové okno Pridanie vstupného jazyka s ruskou klávesnicou

 1. V časti Predvolený vstupný jazyk kliknite na jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený jazyk, a potom prejdite do časti Zmena jazyka klávesnice pomocou panela jazykov.

Vo Windowse XP

Ak chcete povoliť klávesnice pre jazyky ako čínština, japončina a kórejčina, najprv je nutné nainštalovať súbory pre východoázijské jazyky. Pre jazyky so zápisom sprava doľava alebo pre jazyky vyžadujúce kontext je nutné nainštalovať písma so zložitým zápisom, aby bola k dispozícii podpora pre tieto jazyky. Informácie o inštalácii súborov pre východoázijské jazyky a písiem so zložitým zápisom nájdete v téme Povolenie systémovej podpory pre východoázijské a juhovýchodoázijské jazyky a pre jazyky so zápisom sprava doľava.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia a potom kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na kartu Jazyky a potom v časti Textové služby a vstupné jazyky kliknite na tlačidlo Podrobnosti.

 4. V dialógovom okne Text. služby a vstup. jazyky kliknite v časti Predvolený vstupný jazyk na jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený jazyk, a potom prejdite na časť Zmena jazyka klávesnice pomocou panela jazykov.

  Dialógové okno Text. služby a vstup. jazyky

Ak sa v zozname nenachádza jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený vstupný jazyk, postupujte podľa krokov 5 až 7.

Vybratý predvolený jazyk sa použije pre všetky programy v počítači, ktoré používajú toto nastavenie, vrátane programov od iných výrobcov.

 1. V časti Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.

 2. V dialógovom okne Pridanie vstupného jazyka kliknite v zozname Vstupný jazyk na požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V časti Predvolený vstupný jazyk kliknite na jazyk, ktorý chcete nastaviť ako predvolený.

Ďalšie informácie o hlásení „Nepovolené“ pre rozloženie klávesnice nájdete v téme Čo znamenajú pojmy Nepovolené alebo Nie je nainštalované? Návod na povolenie rozloženia klávesnice nájdete v téme Povolenie rozložení klávesnice pre rôzne jazyky.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Poznámka   Ak chcete zmeniť jazyk korektúry pre text, napríklad keď zmeníte krajinu z angličtiny (USA) na angličtinu (Nový Zéland), prečítajte si tému Prepínanie medzi rôznymi jazykmi nastavením jazyka korektúry.

Na začiatok stránky

Platí pre: PowerPoint 2010, Visio 2016 Preview, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016 Preview, Access 2007, Outlook 2007, Excel 2010, Excel 2007, Project Standard 2007, Word 2010, Access 2013, Project Professional 2013, OneNote 2007, Word 2013, Project 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2013, Visio 2013, Visio 2007, Publisher 2007, Visio Standard 2010, Excel 2013, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk