Prepínače príkazového riadka pre program Publisher 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete zmeniť spôsob spustenia programu Microsoft Office Publisher 2007, môžete k príkazu spustenia pridať prepínače a parametre. Program Office Publisher 2007 môžete napríklad spustiť s prázdnou publikáciou, existujúcou publikáciou alebo určitou šablónou.

Ak chcete prepínač a príslušné parametre použiť iba raz, môžete ich pridať k príkazu Spustiť v systéme Microsoft Windows (ponuka Štart). Ak chcete prispôsobené spustenie používať opakovane, môžete na pracovnej ploche systému Windows vytvoriť odkaz.

Tabuľky sú uvedené najbežnejšie prepínače a parametre, ktoré sú k dispozícii v Office Publisher 2007.

Obsah tohto článku

Úvodné informácie o príkazoch, prepínačoch a parametroch

Použitie prepínača jedenkrát jeho pridaním k príkazu Run

Sprístupnenie prepínača na opakované použitie vytvorením odkazu

Dostupné prepínače a parametre

Úvodné informácie o príkazoch, prepínačoch a parametroch

Pri každom spustení programu Office Publisher 2007 v skutočnosti spúšťate príkaz MSPUB.exe, hoci ho zvyčajne nezadávate a ani sa nezobrazí. Pridaním vedľajších príkazov, nazývaných prepínače, k príkazu MSPUB.exe môžete zmeniť určité aspekty spustenia programu Office Publisher 2007.

Prepínač spôsobí, že aplikácia niečo vykoná, napríklad otvorí súbor, alebo bude pracovať v určitom režime. Prepínač nasleduje za hlavným príkazom, medzerou a lomkou (/). Niekedy za prepínačom nasleduje ďalšia medzera a po nej určité inštrukcie, ktoré sa nazývajú parametre. Parametre poskytujú programu ďalšie informácie o spôsobe vykonania príkazu MSPUB.exe.

Nasledujúci príkaz napríklad prikazuje programu Office Publisher 2007, aby sa spustil a ihneď otvoril šablónu s názvom Contoso Business Card.pub.

MSPUB.exe /o "Contoso Business Card.pub"

Na začiatok stránky

Jednorazové použitie prepínača pridaním k príkazu Spustiť

Najprv je potrebné overiť umiestnenie súboru MSPUB.exe v počítači. Ak ste pri inštalácii programu Office Publisher 2007 súhlasili s predvoleným umiestnením priečinkov, súbor MSPUB.exe sa pravdepodobne nachádza v umiestnení:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

Ak nenájdete súbor MSPUB.exe v tomto umiestnení, vyhľadajte súbor, zaznamenajte jeho úplnú cestu a skontrolujte, či je program Office Publisher 2007 správne nainštalovaný v počítači.

 1. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Windows Vista    Kliknite na tlačidlo Spustiť tlačidlo Vzhľad tlačidla , ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku príslušenstvo a potom kliknite na položku Spustiť.

  • Systém Microsoft Windows XP alebo Microsoft Windows Server 2003    Kliknite na tlačidlo Štart (Start) a potom na položku Spustiť (Run).

 2. V dialógovom okne Spustenie zadajte úplnú cestu k súboru MSPUB.exe (vrátane názvu súboru), alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a súbor vyhľadajte.

 3. Na konci cesty zadajte medzeru a potom prepínač a parametre. Môžete zadať napríklad nasledujúci príkaz: "c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o "Contoso Business Card.pub"

Pri ďalšom spustení programu Office Publisher 2007 sa program vráti k predchádzajúcemu predvolenému nastaveniu. Informácie o tom, ako umožniť opakované použitie prispôsobeného spustenia, nájdete v ďalšej časti.

Poznámky : 

 • Prepínače a parametre nerozlišujú malé a veľké písmená. Napríklad /A je to isté ako /a.

 • Pred prepínačom a pred každým parametrom je potrebné nechať jednu medzeru.

 • Ak je v názve cesty alebo súboru medzera, ohraničte celý názov úvodzovkami,   napríklad "Contoso Business Card.pub".

Na začiatok stránky

Ako umožniť opakované spustenie prepínača vytvorením odkazu

Najprv je potrebné overiť umiestnenie súboru MSPUB.exe v počítači. Ak ste pri inštalácii programu Office Publisher 2007 súhlasili s predvoleným umiestnením priečinkov, súbor MSPUB.exe sa pravdepodobne nachádza v umiestnení:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

Ak nenájdete súbor MSPUB.exe v tomto umiestnení, vyhľadajte súbor, zaznamenajte jeho úplnú cestu a skontrolujte, či je program Office Publisher 2007 správne nainštalovaný v počítači.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu systému Windows, ukážte na položku Nový a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odkaz.

 2. Do poľa Zadajte umiestnenie položky zadajte úplnú cestu k súboru MSPUB.exe (vrátane názvu súboru), alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a súbor vyhľadajte.

 3. Na konci cesty zadajte medzeru a potom prepínač a parametre. Môžete zadať napríklad nasledujúci príkaz: "c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o c:\MyPublication.pub

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Do poľa Zadajte názov pre tento odkaz zadajte názov odkazu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Odkaz sa zobrazí na pracovnej ploche.

 6. Vždy, keď budete chcieť spustiť program Office Publisher 2007 použitím tohto prispôsobenia, dvakrát kliknite na odkaz.

 7. Ak chcete odkaz z pracovnej plochy pridať do ponuky Štart v systéme Windows, kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať odkaz do ponuky Štart.

Môžete vytvoriť rôzne odkazy s rôznymi prepínačmi a parametrami, ktoré sa použijú pri spustení programu.

Poznámky : 

 • V prepínačoch a parametroch sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Prepínač napísaný veľkými písmenami, napríklad /A, funguje presne rovnako ako prepínač napísaný malými písmenami /a.

 • Pred prepínačom a pred každým parametrom je potrebné nechať jednu medzeru.

 • Ak je v názve cesty alebo súboru medzera, ohraničte celý názov úvodzovkami,   napríklad "Contoso Business Card.pub".

Na začiatok stránky

Dostupné prepínače a parametre

Prepínače a parametre

Popis

/safe

Spustenie programu Publisher v núdzovom režime.

Príklad.    Ak chcete program Publisher spustiť v núdzovom režime potom, ako zlyhalo jeho normálne spustenie, zadajte do príkazového riadka:

/safe

/b

Spustenie programu Publisher s otvorenou prázdnou publikáciou.

Príklad.    Ak chcete spustiť program Publisher s otvorenou prázdnou publikáciou, zadajte do príkazového riadka:

/b

/t filename

Spustenie programu Publisher a otvorenie existujúceho súboru ako šablóny.

Príklad.    Ak chcete spustiť program Publisher a použiť súbor ako šablónu, zadajte do príkazového riadka:

/t filename

Poznámka : Názov premennej môžete identifikovať súbor cestu k súboru, URL alebo cesta k súboru Prieskumníka skratku (*. LNK) na súbor alebo URL ADRESU. Ak názov súboru obsahuje medzery, uzatvorte celý názov do úvodzoviek. Zadajte napríklad/t "Contoso Business Card.pub"

/o filename

Spustenie programu Publisher a otvorenie existujúceho súboru.

Príklad.    Ak chcete otvoriť súbor, zadajte do príkazového riadka:

/o filename

Poznámka : Názov premennej môžete identifikovať súbor cestu k súboru, URL alebo cesta k súboru Prieskumníka skratku (*. LNK) na súbor alebo URL ADRESU. Ak názov súboru obsahuje medzery, uzatvorte celý názov do úvodzoviek. Napríklad, /t "Contoso Business Card.pub"

/w

Spustenie programu Publisher s otvoreným katalógom typov publikácií aj vtedy, ak nie je vybratá možnosť Pri spustení programu Publisher zobraziť typy publikácií.

Príklad.    Ak chcete spustiť program Publisher s otvoreným katalógom typov publikácií, zadajte do príkazového riadka:

/w

/p filename

Vytlačenie zadaného súboru a zatvorenie programu Publisher.

Príklad.    Ak chcete vytlačiť súbor a potom zavrieť program Office Publisher 2007, zadajte do príkazového riadka:

/p filename

Poznámka : Premenná názov súboru môžete identifikovať súbor cestu k súboru, URL alebo cesta k súboru Prieskumníka skratku (*. LNK) na súbor alebo URL ADRESU. Ak názov súboru obsahuje medzery, uzatvorte celý názov do úvodzoviek. Napríklad, /t "Contoso Business Card.pub"


Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×