Premiestnenie tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete premiestniť.

  Ak chcete premiestniť viacero tvarov, kliknite na prvý tvar, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Presuňte tvar na nové miesto.

  • Tvar premiestnite požadovaným smerom pomocou klávesov ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA DOĽAVA.

  • Ak chcete premiestniť alebo posunúť tvar po malých krokoch, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stláčajte klávesy ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA DOĽAVA.

   Pri posúvaní sa tvar premiestňuje o jednu medzeru na mriežka. Mriežka sa v prezentácii nezobrazuje a čiary sa nevytlačia. Ak je možnosť Prichytiť k mriežke vypnutá, tvar sa posunie o jeden pixel. Možnosť Prichytiť k mriežke zarovnáva objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky a na základe predvoleného nastavenia je zapnutá a pracuje, aj keď mriežka nie je zobrazená. Ak chcete vypnúť možnosť Prichytiť k mriežke alebo zmeniť medzery mriežky, v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na tlačidlo Zarovnať. Kliknite na položku Nastavenia mriežky a zrušte začiarknutie políčka Prichytiť k mriežke alebo zmeňte číslo v poli Medzery v časti Nastavenie mriežky.

   Základný blokový zoznam s mriežkou

   Obr. 1: Rozloženie obrázka SmartArt Základný blokový zoznam so zobrazenou mriežkou

   Poznámky: 

   • V závislosti od používaného rozloženia obrázka SmartArt môže platiť, že ak premiestnite tvar, ktorý má príbuzný tvar, napríklad šípku alebo čiaru, príbuzný tvar sa tiež premiestni.

   • Ak vytvoríte priestorový obrázok SmartArt použitím priestorového rýchleho štýlu so zobrazením perspektívy, musíte najprv prepnúť na plošnú scénu, ak chcete tvary presunúť. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Tvary kliknite na položku Upraviť v plošnom zobrazení. Premiestnite tvar a potom opäť kliknite na položku Upraviť v plošnom zobrazení. Na prepínanie medzi plošným a priestorovým zobrazením je potrebné kliknúť na položku Upraviť v plošnom zobrazení v skupine Tvary na karte Formát. Položka Upraviť v plošnom zobrazení je kľúč, ktorý dočasne odomkne obrázok SmartArt na vykonanie úprav, aby ste mohli zmeniť pozíciu a veľkosť tvarov. Priestorový štýl je však v obrázku SmartArt naďalej použitý a po ďalšom kliknutí na položku Upraviť v plošnom zobrazení sa znova zobrazí.

   • Aj keď môžete začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka Prichytiť objekty k iným objektom, nefunguje to pre tvary v obrázku SmartArt. Možnosť Prichytiť objekty k iným objektom umožňuje automatické zarovnanie premiestňovaných tvarov k okrajom blízkych tvarov.

   • Tvar môžete aj otáčať alebo môžete celý obrázok SmartArt premiestniť.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×