Premiestnenie súborov OneDrivu for Business zo SharePoint Servera 2013 do služieb Office 365

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Všetok obsah z SharePoint Server 2013 presuniete do služieb Office 365, je najlepšie miesto, kde začať SharePoint nástroja na migráciu.

Ak chcete manuálne premiestniť súbory, čítajte ďalej v tomto článku. Môžete tiež presunúť súbory knižnice osobnej lokality SharePoint Server 2010 do služieb Office 365.

Knižnica OneDrive for Business v SharePointe 2013

Knižnice osobnej lokality v SharePointe 2010

OneDrive for Business v SharePointe 2013

Osobná lokalita v SharePointe 2010

Prečo sa majú súbory premiestniť do OneDrivu for Business v Office 365?

OneDrive for Business v Office 365 vám poskytuje cloudový prístup k pracovným dokumentom. Znamená to, že k súborom môžete získať prístup z iného počítača alebo mobilného zariadenia s prístupom na internet. Vaša organizácia navyše zmenila nastavenie a výberom OneDrivu v navigačnom paneli prejdete do OneDrivu for Business v Office 365.

Výberom OneDrivu v SharePointe prejdete do OneDrivu for Business v službách Office 365

Na začiatok stránky

Obsah tohto článku

Premiestňovanie do OneDrivu for Business v službách Office 365 zahŕňa niekoľko jednorazových úloh. Niektoré z nich závisia od súborov a činností, ktoré ste mali v pôvodnom OneDrive for Business v SharePointe 2013. V tabuľke nižšie nájdete tieto úlohy zhrnuté a v nasledujúcich sekciách nájdete podrobnejšie informácie.

Akcia

Popis

Presun ikony dokumentov

Premiestnenie súborov

Vaša knižnica OneDrive for Business v službách Office 365 je nastavená a pripravená na používanie. V SharePointe však pravdepodobne máte súbory, ktoré budete chcieť premiestniť do knižnice Office 365.

Logo OneNotu

Premiestnenie onenotových poznámkových blokov

Premiestnenie onenotových poznámkových blokov vyžaduje odlišné kroky.

Ikona zdieľaného dokumentu

Zdieľanie súborov

V starej sharepointovej knižnici OneDrive for Business ste mohli súbory zdieľať rôznymi spôsobmi. Súbory, ktoré ste premiestnili do novej knižnice Office 365, predstavujú nové súbory. Možno preto budete chcieť znova nastaviť zdieľané pripojenia pre niektoré z týchto súborov.

Premiestnenie súborov zo SharePointu do služieb Office 365

Súbory premiestnite postupným vykonaním nasledujúcich úloh:

 1. Prechod do sharepointovej knižnice OneDrive for Business

 2. Synchronizácia knižnice OneDrive for Business na SharePoint Serveri 2013 do počítača

 3. Vytvorenie záložnej kópie synchronizovaného priečinka knižnice v počítači

 4. Zastavenie synchronizácie knižnice OneDrive for Business na SharePoint Serveri 2013

 5. Synchronizácia knižnice OneDrive for Business zo služieb Office 365 do počítača

 6. Nahratie súborov do synchronizovanej knižnice OneDrive for Business v službách Office 365

Postup na presunutie súborov SharePointu 2013 do služieb Office 365

Prechod do knižnice OneDrive for Business na SharePoint Serveri 2013

Výberom položky OneDrive na navigačnom paneli SharePoint Servera 2013 prejdete do OneDrivu for Business v službách Office 365. Ak však chcete premiestniť súbory do OneDrivu for Business v službách Office 365, bude potrebné prejsť do pôvodného OneDrivu for Business v SharePointe 2013.

 1. Prihláste sa do SharePointu.

 2. Na navigačnom paneli vyberte svoje meno a potom vyberte položku O mne.
  Výber stránky O mne v SharePointe

 3. Vyberte položku Nastavenie a potom položku Obsah lokality.
  Výber položky Obsah lokality z ponuky s ikonou ozubeného kolieska na stránke O mne

 4. Na stránke obsah lokality vyberte položku dokumenty.
  Výber položky Dokumenty na stránke Obsah lokality
  Týmto sa dostanete do OneDrivu for Business knižnice na serveri SharePoint Server 2013.

Synchronizácia knižnice OneDrive for Business na SharePoint Serveri 2013 do počítača

Aplikácia na synchronizáciu služby OneDrive for Business poskytuje efektívny spôsob na premiestňovanie súborov, pretože umožňuje prácu so súbormi v lokálnom počítači a netreba sa snažiť premiestňovať ich v sieti. Pri tejto úlohe sú dôležité nasledujúce podrobnosti o používaní aplikácie na synchronizáciu:

Synchronizácia služby OneDrive for Business s počítačom:

 1. Prejdite do pôvodného OneDrivu for Business na SharePoint Serveri 2013.

 2. Vyberte položku synchronizovať v hornej časti stránky.
  Synchronizácia OneDrivu for Business v SharePointe 2013

  Otvorí sa vo OneDrive for Business synchronizácie aplikácie.

  Poznámka: Ak sa aplikácia namiesto OneDrive for Business volá SkyDrive Pro, znamená to, že nepoužívate najaktuálnejšiu verziu aplikácie na synchronizáciu.

 3. Vyberte tlačidlo Synchronizovať teraz.

  Ak potrebujete najnovšej verzii aplikácie OneDrive for Business, kliknite na položku získať aplikácie OneDrive for business, ktorá je pre mňa vhodné v dialógovom okne synchronizácie.

 4. Vyberte položku Zobraziť moje súbory prejdete do synchronizovaného priečinka knižnice. Priečinok sa zobrazí v časti Obľúbené položky Windows a názvom "OneDrive for Business."
  Synchronizovaný sharepointový priečinok služby OneDrive for Business

  Ak ste už knižnicu pred začatím tejto úlohy synchronizovali, po výbere tlačidla Synchronizovať teraz okamžite prejdete do synchronizovaného priečinka knižnice.

Vytvorenie záložnej kópie synchronizovaného priečinka knižnice v počítači

Prečo je dobré vytvoriť kópiu synchronizovaného priečinka knižnice? Zabezpečíte si zálohu knižnice OneDrive for Business a neskôr ju budete môcť jednoduchšie nájsť v Prieskumníkovi.

 1. Vytvorte v Prieskumníkovi nový priečinok na skopírovanie synchronizovaného priečinka knižnice. Príklad:
  Priečinok pre pracovnú verziu súborov, ktoré sa majú presunúť do služieb Office 365

 2. V obľúbených položkách vyberte synchronizovaný priečinok OneDrive for Business.

 3. Vyberte všetky súbory a priečinky a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C ich skopírujte.

 4. Vyberte položku nový priečinok, ktorý ste vytvorili, a stlačte klávesy Ctrl V prilepte všetky súbory a priečinky.
  Keďže súbory v tomto priečinku nie sú Synchronizácia so SharePointom, sa má bez akýchkoľvek synchronizácie ukazovateľov ( Ikona súboru s indikátorom synchronizácie ) na ich ikony.
  Pracovný priečinok po premiestnení súborov zo synchronizovaného sharepointového priečinka OneDrive for Business

Na začiatok stránky

Zastavenie synchronizácie sharepointovej knižnice OneDrive for Business

Teraz, keď máte vytvorený priečinok zálohy, ktorý obsahuje vašu knižnicu, mali by ste zastaviť synchronizáciu sharepointovej knižnice.

 1. Na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie na synchronizáciu OneDrivu for Business a potom vyberte položku Zastaviť synchronizáciu priečinka...
  Zastavenie synchronizácie priečinka OneDrive for Business

 2. Vyberte položku OneDrive for Business a potom vyberte položku Zastaviť synchronizáciu.

 3. Výberom položky Áno potvrďte, že chcete zastaviť synchronizáciu tejto knižnice.

Poznámka: Zobrazí sa hlásenie, že tento krok natrvalo zastaví synchronizáciu, ale stačí kliknúť na položku synchronizovať vo OneDrive for Business, ak chcete spustiť synchronizáciu znova neskôr.

Synchronizácia knižnice OneDrive for Business zo služieb Office 365 do počítača

 1. Na navigačnom paneli vyberte položku OneDrive.
  Pomocou prepojenia OneDrive prejdete do knižnice OneDrive for Business v službách Office 365
  Otvorí sa nové okno prehliadača s OneDrive for Business knižnice služieb Office 365.
  Knižnica OneDrive For Business v Office 365

 2. Vyberte položku synchronizovať.
  Otvorí sa sprievodca OneDrivu for Business synchronizácie aplikácie.

  Poznámka:  Ak sa aplikácia namiesto OneDrive for Business volá SkyDrive Pro, znamená to, že nepoužívate najaktuálnejšiu verziu aplikácie na synchronizáciu. Informácie o aktualizácii aplikácie nájdete v časti Aktualizácia aplikácie na synchronizáciu OneDrivu for Business ďalej v tomto článku.

 3. Vyberte tlačidlo Synchronizovať teraz.

 4. Vyberte položku Zobraziť moje súbory prejdete do synchronizovaného priečinka knižnice. Priečinok sa zobrazí v časti Obľúbené položky Windows a názvom "OneDrive @OrganizationName"napríklad:
  Synchronizovaná knižnica OneDrive for Business v časti obľúbených položiek Windowsu
  Sa nezobrazí žiadne súbory do synchronizovaného priečinka knižnice. Zatiaľ len nastavení synchronizácie pripojenia medzi priečinkom a knižnice služieb Office 365.

Na začiatok stránky

Nahratie súborov do synchronizovaného priečinka knižnice Office 365

 1. V Prieskumníkovi otvorte priečinok, do ktorého ste skopírovali súbory stiahnuté zo sharepointovej knižnice.

 2. Premiestnite všetky súbory z tohto priečinka do synchronizovaného priečinka knižnice Office 365.

  Tip:  Ak chcete, môžete súbory do synchronizovaného priečinka knižnice Office 365 nachádzajúceho sa v sekcii obľúbených položiek presunúť aj myšou.

Dôležité:  Ak premiestňujete veľké množstvo súborov, na dosiahnutie najlepších výsledkov sa dôrazne odporúča premiestňovať ich v dávkach po 100 alebo menej súboroch.

Po presunutí súborov do synchronizovaného priečinka knižnice sa súbory automaticky nahrajú do služieb Office 365. Počas nahrávania súborov môžete sledovať, že sa ikony súborov menia tak, ako je zobrazené nižšie.

Ikony súborov sa počas nahrávania a synchronizácie do OneDrivu for Business v službách Office 365 menia

Teraz by ste ich po otvorení OneDrivu for Business v službách Office 365 mali vidieť vo webovom prehliadači.

Tip: Môžete rýchlo prejsť do knižnice vo webovom prehliadači. V synchronizovanom priečinku knižnice kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný súbor, vyberte položku OneDrive for Business a potom vyberte položku Prejsť do prehliadača.

Zobrazenie súboru v synchronizovanom priečinku vo webovom prehliadači

Na začiatok stránky

Moja knižnica OneDrive for Business obsahuje viac než 20 000 položiek

Ak vaša knižnica OneDrive for Business obsahuje viac než 20 000 položiek, na premiestnenie súborov do služieb Office 365 nemožno použiť aplikáciu na synchronizáciu podľa popisu v tomto článku.

Počet položiek vo OneDrive for Business tvoria súbory a priečinky v knižnici a všetky súbory v Koši SharePointu.

Koľko položiek mám vo OneDrive for Business?

Ak chcete zobraziť počet položiek vo OneDrive for Business, môžete vytvoriť zobrazenie, ktoré počíta položky. Na spočítanie súborov a priečinkov vo OneDrive for Business môžete použiť aj možnosť Otvoriť v programe Prieskumník:

 1. Prejdite do knižnice OneDrive for Business na SharePoint Serveri 2013.

 2. Na karte Knižnica kliknite na položku Otvoriť v programe Prieskumník.

 3. V Prieskumníkovi kliknite pravým tlačidlom myši v zozname súborov a vyberte položku Vlastnosti.
  Na karte Všeobecné v dialógovom okne Vlastnosti uvedený počet súborov a priečinkov.

Odporúčania

Ak je to možné, zmenšite počet položiek uložených vo OneDrive for Business. Súbory tak budete môcť premiestniť pomocou aplikácie na synchronizáciu podľa popisu v tomto článku.

Ak potrebujete presunúť viac než 20 000 položiek, môžete otvoriť s možnosťou Explorer, keď ju môže trvať pomerne dlho to robí. Podrobnosti nájdete v téme nahratie súborov do knižnice. Prípadne programátor možné vytvoriť skript presunúť súbory rýchlejšie.

Poznámky k premiestňovaniu súborov do služieb Office 365

Pri premiestňovaní súborov zo SharePoint Servera 2013 do služieb Office 365 vezmite do úvahy tieto podrobnosti:

 • Súbory nezachovávajú ich pôvodnej metaúdajov.

  Súbory premiestnite zo SharePoint servera 2013 do služieb Office 365 sú v podstate rozpoznané ako nové súbory. Ako výsledok, tieto súbory nezachovávajú metaúdajov Podrobnosti, ako napríklad upravené a upravil.

 • OneDrive for Business v službách Office 365 obsahuje limit ukladacieho priestoru 1 TB.

 • OneDrive for Business v Office 365 obmedzuje tieto typy súborov: ASHX, ASMX, JSON, SOAP, SVC, XAMLX.

Na začiatok stránky

Premiestnenie onenotových poznámkových blokov do služieb Office 365

Aplikácia na synchronizáciu OneDrivu for Business nepodporuje onenotové poznámkové bloky. Ak chcete premiestniť poznámkové bloky zo SharePointu do služieb Office 365, odporúčame vám vytvoriť nové poznámkové bloky v službách Office 365 a potom kopírovať sekcie z pôvodných poznámkových blokov do nových.

 1. Vo OneDrive for Business v službách Office 365 vytvorte nový poznámkový blok.

  Dôležité: Poznámkový blok nazvite rovnako ako pôvodný poznámkový blok v SharePointe.

 2. V SharePointe synchronizujte poznámkový blok, ktorý chcete premiestniť, a potom skopírujte všetky sekcie.

 3. Vo OneDrive for Business v službách Office 365 otvorte nový poznámkový blok a prilepte sekcie z pôvodného poznámkového bloku.

 4. Odstráňte pôvodný poznámkový blok zo sharepointovej knižnice.

Zdieľanie súborov v knižnici Office 365

V starej sharepointovej knižnici OneDrive for Business ste mohli súbory zdieľať rôznymi spôsobmi. Mohli ste napríklad:

Súbory, ktoré ste premiestnili do novej knižnice Office 365, predstavujú nové súbory. Z tohto dôvodu možno budete chcieť nastaviť pripojenia na vybraté súbory a zdieľať ich.

Po overení úspešného premiestnenia súborov do služieb Office 365 ich odporúčame odstrániť zo starej knižnice na SharePoint Serveri 2013. Ľudia tak nebudú môcť odkazovať na neaktuálne kópie dokumentov, ktoré ste s nimi predtým zdieľali.

Na začiatok stránky

Aktualizácia aplikácie na synchronizáciu OneDrivu for Business

V prípade inštalácie aplikácie na synchronizáciu služby OneDrive for Business prostredníctvom technológie Klikni a spusti (najčastejšia možnosť) aktualizácie pravdepodobne získavate automaticky. Ak chcete vyhľadať aktualizácie, v ľubovoľnom programe balíka Office (napríklad Worde alebo Exceli) kliknite na položky Súbor -> Konto balíka Office. Ak Microsoft Office nepoužívate, všetky aktualizácie aplikácie na synchronizáciu získavate automaticky.

Na stránke konta programu balíka Office sa nezobrazuje informácie o aktualizácie balíka Office, znamená to, že máte msi inštalácia aplikácie OneDrive for Business. V tomto prípade vyhľadajte aktualizácie prostredníctvom Služby Windows Update.


Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×