Premiestnenie publikovanej šablóny formulára do novej knižnice dokumentov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah článku

Prehľad

Skôr než začnete

Odoslať kópiu práce v šablóne formulára

Krok 1: Publikovanie šablóny formulára do novej knižnice dokumentov

Krok 2: Kopírovanie a opätovné prepojenie existujúce formuláre

Prehľad

Po publikovaní šablóny formulára do knižnice dokumentov, aby ju používatelia vyplnili, možno budete musieť túto šablónu formulára premiestniť do inej knižnice dokumentov. Ak napríklad chcete umožniť vypĺňanie formulárov súčasne viacerým používateľom, možno bude potrebné premiestniť šablónu formulára na server s väčšou kapacitou. Môže sa stať, že niektorí používatelia už formulár vytvorený na základe vašej šablóny formulára uloženej v pôvodnej knižnici dokumentov vyplnili. Pri premiestňovaní šablóny do novej knižnice dokumentov budete môcť zároveň premiestňovať aj tieto vyplnené existujúce formuláre. Taktiež sa budete môcť uistiť, či sa tieto existujúce šablóny formulára pred archiváciou alebo pred ich odstránením budú dať v knižnici dokumentov zobraziť.

Tip: Pred premiestnením publikovanej šablóny formulára do novej knižnice dokumentov vytvorte plán, pomocou ktorého budete používateľov informovať o premiestnení formulárov do novej knižnice dokumentov. Od používateľov môžete tiež vyžadovať, aby nové alebo upravené existujúce formuláre ukladali do novej knižnice dokumentov. Tento plán by mal tiež obsahovať proces určený na archiváciu alebo odstránenie pôvodnej knižnice dokumentov.

Ak chcete šablónu formulára a existujúci formulár premiestniť do novej knižnice dokumentov, najprv je potrebné do novej knižnice dokumentov publikovať pracovnú kópiu šablóny formulára. Pracovná kópia je verzia, ktorá je uložená v počítači alebo v programe na riadenie verzií, ako je napríklad program Microsoft Visual SourceSafe.

Tip: V prípade, ak pracovnú kópiu šablóny formulára nemáte k dispozícii, môžete ako pracovnú kópiu použiť kópiu šablóny formulára v pôvodnej knižnici dokumentov.

Pred publikáciou pracovnej kópie do novej knižnice dokumentov je potrebné skopírovať zo starej knižnice dokumentov do novej akékoľvek formuláre a potom tieto formuláre v novej knižnici dokumentov prepojiť s novými publikovanými šablónami formulárov.

Ak z dôvodu premiestnenia šablóny formulára potrebujete vykonať akékoľvek zmeny, urobte tak ešte pred publikáciou šablóny formulára. Z dôvodu premiestnenia šablóny formulára sa napríklad môže zmeniť umiestnenie externých zdrojov údajov, ktoré sú použité vo formulároch vytvorených na základe tejto šablóny formulára. V takom prípade je potrebné pred publikáciou šablóny formulára zmeniť v šablóne formulára pripojenie údajov na nové umiestnenie externých zdrojov údajov. Prepojenia na ďalšie informácie o zmene pripojenia údajov nájdete v časti Pozrite tiež.

Poznámka: Publikovanie šablóny formulára nie je to isté ako uloženie šablóny formulára. Pri publikovaní šablóny formulára, Sprievodca publikovaním pridá lokalitu publikovania a pokyny na spracovanie šablóny formulára tak, aby používatelia mohli otvárať formuláre založené na tejto šablóne formulára. Pri pokuse o uloženie šablóny formulára, ukladáte kópiu šablóny formulára, rovnako ako pri pokuse o uloženie súboru do počítača. Sprievodca publikovaním by mali vždy použiť, ak chcete sprístupniť v šablóne formulára pre používateľov na vyplnenie.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Predtým, než premiestnite šablónu formulára a akýkoľvek existujúci formulár vytvorený na základe šablóny formulára do novej knižnice dokumentov, je potrebné mať k dispozícii nasledovné:

 • Pracovná kópia šablóny formulára    Je to kópia šablóny formulára, ktorá sa bude upravovať a potom opätovne publikovať v novej knižnici dokumentov. Pracovnú kópiu je možné uložiť do počítača alebo do programu na riadenie verzií, ako je napríklad program Visual SourceSafe.

 • Umiestnenia akýchkoľvek nových externých zdrojov údajov    Ak formuláre vytvorené na základe šablóny formulára používajú zmenené externé zdroje údajov, bude potrebné určiť nové umiestnenie externých zdrojov údajov. U správcu overte, či vy a ďalší používatelia máte príslušné povolenia na používanie externých zdrojov údajov. Ak šablóna formulára používa na pripojenie k externému zdroju údajov nastavenia v súbore pripojenia údajov, je potrebné overiť, či je v súbore pripojenia údajov uvedené nové umiestnenie externého zdroja údajov.

 • Príslušné práva na používanie servera so spustenou službou Windows SharePoint Services 3.0    Na publikovanie šablóny formulára a kopírovanie akýchkoľvek existujúcich formulárov zo starej knižnice dokumentov do novej je potrebné mať k dispozícii príslušné práva na používanie servera. U správcu overte, či tieto práva máte.

Na začiatok stránky

Získanie pracovnej kópie šablóny formulára

Ak chcete upraviť šablónu formulára publikovanú v knižnici dokumentov alebo v zdieľanom sieťovom umiestnení, ale nemáte jej pracovnú kópiu, môžete uložiť pracovnú kópiu šablóny formulára z miesta publikovania do počítača.

Tip: Ak chcete spravovať pracovné kópie šablón formulárov, zvážte používanie programu na riadenie verzií, napríklad Visual SourceSafe spoločnosti Microsoft.

Uloženie kópie šablóny formulára z knižnice dokumentov do počítača

 1. Vo webovom prehľadávači otvorte knižnicu dokumentov, v ktorej bola publikovaná šablóna formulára.

 2. V ponuke Nastavenia kliknite na položku Nastavenia a potom na položku Nastavenia knižnice formulára.

 3. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 4. V sekcii Šablóna dokumentu kliknite na položku Upraviť šablónu.

  Otvorí sa šablóna formulára v programe Microsoft Office InfoPath.

 5. V dialógovom okne Microsoft Office InfoPath kliknite na tlačidlo Áno.

 6. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 7. V dialógovom okne Microsoft Office InfoPath kliknite na tlačidlo OK.

 8. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte umiestnenie, do ktorého chcete kópiu šablóny formulára uložiť, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie kópie šablóny formulára zo zdieľaného sieťového priečinka do počítača

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V časti Otvoriť šablónu formulára kliknite na položku V tomto počítači.

 3. Prejdite na zdieľaný sieťový priečinok publikovanej šablóny formulára, kliknite na šablónu formulára a potom kliknite na položku Otvoriť.

 4. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 5. V dialógovom okne Microsoft Office InfoPath kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte miesto, ktoré je iné ako pôvodné miesto publikovania, na uloženie pracovnej kópie šablóny formulára a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Krok 1: Publikovanie šablóny formulára do novej knižnice dokumentov

 1. Otvorte pracovnú kópiu šablóny formulára v režime návrhu.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať.

 3. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services alebo bez nej a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Do poľa Zadajte umiestnenie lokality služby SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality služby SharePoint, ktorá obsahuje nové knižnice dokumentov, do ktorých chcete šablóny formulára umiestniť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na položku Knižnica dokumentov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť novú knižnicu dokumentov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na ďalšej strane sprievodcu zadajte názov a popis novej knižnice dokumentov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. V šablóne formulára vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Aký je postup?

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec do knižnice dokumentov, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa Názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname Názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka: Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo zlúčiť všetky hodnoty dohromady.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Viac informácií o zobrazovaní údajov v stĺpcoch v knižnici dokumentov získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

 9. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Na ďalšej strane sprievodcu overte správnosť zobrazených informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

 11. Ak chcete otvoriť knižnicu dokumentov a otestovať proces vypĺňania formulárov vytvorených na základe tejto šablóny formulára, začiarknite políčko Otvoriť túto knižnicu dokumentov a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Knižnica dokumentov sa otvorí v prehľadávači. Ak na paneli s nástrojmi kliknete na položku Nový, v programe Microsoft Office InfoPath sa otvorí formulár vytvorený na základe tejto šablóny formulára.

Po publikácii šablóny formulára v novej knižnici dokumentov môžete existujúce formuláre vytvorené na základe starej verzie šablóny formulára skopírovať zo starej knižnice dokumentov do novej. Po skopírovaní existujúcich formulárov ich môžete prepojiť s novou verziou šablóny formulára. Ak tieto existujúce formuláre neprepojíte, používatelia ich možno nebudú môcť otvoriť.

Na začiatok stránky

Krok 2: Kopírovanie a opätovné prepojenie existujúceho formulára

Tento postup predpokladá, že obidve knižnice dokumentov sa nachádzajú na serveri so spustenou službou Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Pomocou webového prehľadávača otvorte starú knižnicu dokumentov.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Zobrazenie programu Prieskumník.

 3. Stlačte a podržte kláves CTRL, vyberte všetky formuláre, ktoré chcete premiestniť, a potom na niektorý z nich kliknite pravým tlačidlom myši.

 4. V dialógovom okne Internet Explorer kliknite na tlačidlo Áno a potom v kontextovej ponuke kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 5. Otvorte novú knižnicu dokumentov.

 6. V časti Vybrať zobrazenie kliknite na položku Zobrazenie programu Prieskumník.

 7. Pravým tlačidlom myši kliknite v okne priečinka do prázdnej časti.

 8. V dialógovom okne Internet Explorer kliknite na tlačidlo Áno a potom v kontextovej ponuke kliknite na tlačidlo Prilepiť.

 9. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Opätovne prepojiť dokumenty.

 10. V stĺpci Znova prepojiť začiarknite políčko pre každý formulár, ktorý chcete s novou šablónou formulára prepojiť.

 11. Na paneli s nástrojmi kliknite v zozname na položku Znova prepojiť vybraté dokumenty.

Po prepojení existujúcich formulárov s novou šablónou formulára môžu používatelia zmeniť existujúce formuláre skopírované do novej knižnice dokumentov alebo vyplniť nové formuláre vytvorené na základe nanovo publikovanej šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×