Premiestnenie alebo kopírovanie súborov v službe SharePoint

Premiestnenie alebo kopírovanie súborov v službe SharePoint

Kopírovanie

 1. Vyberte položky, ktoré chcete kopírovať, a potom kliknite na položku Kopírovať do. Prípadne vyberte položku ďalšie rozšírená ponuka >položku Kopírovať do položky.

  Tlačidlo Kopírovať do v hlavnej ponuke

  Poznámka: Prepnutie na moderné prostredie , ak nie je k dispozícii kópia .

 2. V časti Vyberte cieľovéumiestnenie vyberte miesto, kde sa má nachádzať kópia súborov, priečinkov alebo prepojení. Ak kopírujete na inú lokalitu alebo podlokalitu a nezobrazuje sa v zozname, kliknite na položku Prehľadávať lokality a zobrazí sa úplný zoznam lokalít, do ktorých môžete kopírovať.

  Poznámka: Ak sa pri kopírovaní položiek nezobrazujú ďalšie lokality, vaša organizácia nepovoľuje kopírovanie na rôznych lokalitách. Ak ste správcom SharePoint alebo globálnym správcom svojej organizácie, prečítajte si tému povolenie alebo zakázanie vlastného skriptu a zistite, ako povoliť kopírovanie medzi lokalitami v centre spravovania SharePoint.

  Snímka obrazovky výberu cieľového umiestnenia pri kopírovaní súborov z OneDrivu for Business na lokalitu SharePoint.

  Ak chcete vytvoriť nový priečinok, do ktorého sa skopírujú súbory, vyberte umiestnenie v hierarchii priečinkov a kliknite na položku nový priečinok.

 3. Do textového poľa zadajte názov nového priečinka.

  Snímka obrazovky s výberom umiestnenia pri kopírovaní súboru na lokalitu SharePoint

 4. Kliknite na znak začiarknutia a potom kliknite na položku Kopírovať sem.

  Knižnica dokumentov Nová kópia do priečinka

Poznámky: 

Premiestnenie

 1. Vyberte položky, ktoré chcete premiestniť.

 2. V hlavnej ponuke v hornej časti stránky kliknite na položku Premiestniť do. Ak sa vám položka Premiestniť do nezobrazuje, kliknite na tri bodky (...) v hlavnej ponuke a potom na položku Premiestniť do.

  Tlačidlo Premiestniť do v hlavnej ponuke

  Poznámka: Ak premiestnite nie je k dispozícii, prepnite na moderné prostredie .

 3. Na table Výber cieľového umiestnenia vyberte v knižnici dokumentov nové umiestnenie, kam chcete súbory premiestniť, a kliknite na položku Premiestniť sem.

  Poznámka: Premiestňovanie súborov na rôznych lokalitách je momentálne k dispozícii v programe programu Targeting Release.

  Snímka obrazovky s panelom premiestnenie knižnice dokumentov

  Na table Výber cieľového umiestnenia môžete kliknúť aj na položku Nový priečinok, čím pridáte do knižnice dokumentov nový priečinok a položku môžete premiestniť doň. Do textového poľa zadajte názov nového priečinka, kliknite na znak začiarknutia a potom na položku Premiestniť sem.

  Pole Vytvoriť priečinok so zvýrazneným začiarkavacím políčkom

Poznámky: 

Kopírovanie

 1. Vyberte položky, ktoré chcete kopírovať, a potom kliknite na položku Kopírovať do. Prípadne vyberte položku ďalšie rozšírená ponuka >položku Kopírovať do položky.

  Tlačidlo Kopírovať do v hlavnej ponuke

  Poznámka: Ak používate klasickú skúsenosť s SharePoint, Kopírovanie nie je k dispozícii.

 2. V časti vybrať cieľvyberte umiestnenie, kam chcete skopírovať súbory alebo priečinky.

  Vyberte cieľ

  Ak chcete vytvoriť nový priečinok, do ktorého sa skopírujú súbory, kliknite na položku nový priečinok.

 3. Do textového poľa zadajte názov nového priečinka.

  Zadajte názov nového priečinka

 4. Kliknite na znak začiarknutia a potom kliknite na položku Kopírovať sem.

Poznámky: 

 • Naraz môžete skopírovať až 500 MB súborov a priečinkov.

 • Pri použití položky Kopírovať do s dokumentmi s históriou verzií sa skopíruje iba Najnovšia verzia. Ak chcete kopírovať staršie verzie, je potrebné obnoviť a kopírovať každú z nich. Ďalšie informácie o tvorbe verzií nájdete v téme Zapnutie a konfigurácia spravovania verzií pre zoznam alebo knižnicu.

Premiestnenie

 1. Vyberte položky, ktoré chcete premiestniť.

 2. V hlavnej ponuke v hornej časti stránky kliknite na položku Premiestniť do. Ak sa vám položka Premiestniť do nezobrazuje, kliknite na tri bodky (...) v hlavnej ponuke a potom na položku Premiestniť do.

  Tlačidlo Premiestniť do v hlavnej ponuke

  Poznámka: Ak používate klasickú skúsenosť s SharePoint, presun na možnosť nie je k dispozícii.

 3. Na table Výber cieľového umiestnenia vyberte v knižnici dokumentov nové umiestnenie, kam chcete súbory premiestniť, a kliknite na položku Premiestniť sem.

  Premiestnenie do priečinka

  Na table Výber cieľového umiestnenia môžete kliknúť aj na položku Nový priečinok, čím pridáte do knižnice dokumentov nový priečinok a položku môžete premiestniť doň. Do textového poľa zadajte názov nového priečinka, kliknite na znak začiarknutia a potom na položku Premiestniť sem.

  Vytvorenie nového priečinka na presun do

Poznámka: Pri použití funkcie premiestniť dosa História dokumentu skopíruje do nového cieľového umiestnenia. Ďalšie informácie o tvorbe verzií nájdete v téme Zapnutie a konfigurácia spravovania verzií pre zoznam alebo knižnicu

Kopírovanie súboru do inej knižnice v SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2016 a 2013 poskytuje možnosť Odoslať kam na kopírovanie do inej knižnice alebo umiestnenia. Odoslať, ak chcete kopírovať jeden súbor naraz do inej knižnice. Odoslať do neposkytuje možnosť kopírovania priečinkov. Cieľová kópia bude mať pripojenie k pôvodnému súboru.

Poznámka: Odoslať a skopíruje publikovanú verziu dokumentu. Ďalšie informácie o verziách nájdete v téme ako funguje tvorba verzií v zozname alebo knižnici?.

 1. Ak chcete vybrať súbor v knižnici dokumentov, kliknite naľavo od názvu súboru.

  Vyberte súbor kliknutím na znak začiarknutia naľavo od mena
 2. Na páse s nástrojmi kliknite na položku súbory > Odoslať v časti kópie . Možnosť je k dispozícii, ak je vybratá jedna a len jedna, súbor je vybratý.

 3. Vyberte položku Kopírovať alebo iné umiestnenie.

  Pás s nástrojmi s ponukou Odoslať a vybratou položkou kopírovania
 4. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Keď sa zobrazí Cieľová knižnica dokumentov alebo pole priečinka , mala by mať základnú URL adresu vašej lokality. Ak áno, prejdite na koniec a zadajte názov knižnice, do ktorej chcete súbor skopírovať.

  • Ak sa Knižnica, na ktorú chcete odoslať súbor, nachádza na paneli Rýchle spustenie, kliknite pravým tlačidlom myši na názov knižnice a vyberte položku Kopírovať odkaz.

   Kliknite pravým tlačidlom myši na knižnicu v paneli rýchleho spustenia a vyberte položku Kopírovať odkaz

   Prilepte URL adresu cieľovej knižnice do cieľovej knižnice dokumentov alebo do poľa priečinok v dialógovom okne Kopírovať .

  • Ak sa vám predchádzajúce postupy nedarí použiť, vyskúšajte toto alternatívne riešenie:

   Otvorte knižnicu dokumentov, do ktorej chcete súbory odoslať, a skopírujte ju z panela s adresou. Ak chcete odstrániť nadbytočné znaky, možno bude potrebné upraviť URL adresu.

   Prilepte URL adresu do programu Poznámkový blok a odstráňte obsah za názvom knižnice, ktorú chcete kopírovať, ako je znázornené na tomto obrázku.

   Diagram, čo sa má odstrániť z URL adresy, ktorá sa má použiť s kópiou na

   1. Základná URL adresa knižnice.

   2. Názov knižnice s% 20 znakmi nahrádzajúcimi medzery v názve.

   3. Ďalší obsah nie je potrebný. Odstránenie tejto časti.

   Poznámka: Niektoré URL adresy presahujú 255 znakov a nie je možné ich použiť. Ak je to možné, môžete použiť panel Rýchle spustenie alebo pridať názov knižnice k základnej URL adrese v cieľovom poli, aby ste získali odkaz, pretože panel s adresou môže obsahovať ďalší obsah.

 5. Skontrolujte cieľovú URL adresu (kliknite sem a otestujte). Cieľová knižnica sa otvorí na inej karte alebo v inom okne. Môžete ju nechať otvorenú a neskôr skontrolovať kópiu, alebo ju môžete zavrieť.

  Dialógové okno kopírovania s vybratou URL adresou
 6. Ak chcete súbor kópie pomenovať inak, zadajte ho do voliteľného poľa Názov súboru pre kópiu.

 7. Voliteľne tiež môžete požiadať autora, aby posielal aktualizácie pri vrátení súboru do projektu, alebo nastaviť upozornenie v zdrojovom dokumente. Ďalšie informácie o upozorneniach nájdete v téme Vytvorenie upozornenia

 8. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK. Kopírovanie spustíte kliknutím na položku OK na stránke Priebeh kopírovania.

 9. Ak kopírovanie prebehlo úspešne, kliknite na položku Hotovo. Ak bol pokus neúspešný, pozrite si chybové hlásenie a chybu opravte.

  Priebeh kopírovania so zvýraznením slova Hotovo
 10. Skontrolujte, či sa súbor úspešne skopíroval do nového cieľa. Ak chcete odstrániť zdrojovú kópiu, musíte Zrušiť prepojenie na kópiu a potom ju odstrániť.

Aktualizácia kópií zo stránky Spravovať kópie v SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

Ak sa súbor skopíroval do jednej alebo viacerých rôznych knižníc, môžete aktualizovať všetky kópie z jedného miesta na stránke Spravovať kópie, ku ktorej máte prístup z každej kópie položky.

 1. Ak knižnica, ktorá obsahuje kópiu, ktorú chcete aktualizovať, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na položku nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. , obsah lokalitya potom kliknite na názov knižnice.

 2. Kliknutím naľavo od názvu súboru, ktorý chcete aktualizovať, vyberte ho a potom kliknite na kartu súbory .

  Karta súbory na páse s nástrojmi
 3. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Spravovať kópie.

  Správa kópií na zdrojovom páse s nástrojmi
 4. Ak chcete aktualizovať všetky kópie, pre ktoré sa už zobrazili výzvy na aktualizáciu, kliknite na položku Aktualizovať kópie.

  Aktualizácia všetkých kópií súboru
 5. V sekcii Cieľové miesta v časti Kópie vyberte kópie, ktoré chcete aktualizovať, a potom kliknite na položku OK.

  Vyberte cieľové kópie, ktoré chcete aktualizovať.

  Poznámka: Ak chcete aktualizovať kópie uvedené na stránke Spravovať kópie v časti Kópie, ktoré nevyzývajú na zadanie aktualizácií, najprv musíte zmeniť nastavenia aktualizácie pre tieto kópie. Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete v téme Zmena nastavenia zobrazenia výzvy na aktualizáciu kópie.

Na začiatok stránky

Zmeňte nastavenia kópie, aby sa zobrazila výzva na vykonanie aktualizácií v SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

Ak ste vytvorili kópiu súboru pomocou príkazu Odoslať kam a nevybrali možnosť zobrazenia výzvy na aktualizácie, kópia nemôže prijímať aktualizácie zo zdrojového súboru. Toto nastavenie môžete zmeniť a sprístupniť aktualizácie kópie.

 1. Ak knižnica s kópiou, ktorú chcete aktualizovať, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na položku nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. , kliknite na položku obsah lokalitya potom kliknite na názov knižnice.

 2. Kliknutím naľavo od názvu súboru, ktorý chcete aktualizovať, vyberte ho a potom kliknite na kartu súbory .

  Karta súbory na páse s nástrojmi
 3. V časti kópie na páse s nástrojmi kliknite na položku Prejsť na zdroj.

  Prechod na zdroj z karty súbory na páse s nástrojmi
 4. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Spravovať kópie.

  Správa kópií na zdrojovom páse s nástrojmi
 5. Kliknite na položku Upraviť vedľa položky.

  Kliknite na položku Upraviť v okne Správa súborov
 6. Kliknite na položku Áno v časti vyzvať autora na odoslanie aktualizácií po vrátení dokumentu do projektu?v sekcii Aktualizovať.

  Kliknite na položku Áno v zobrazení výzvy autora na odoslanie aktualizácií pri kontrole časti dokumentu
 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zrušiť prepojenie kópie z jej zdroja a odstrániť ju v SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

Ak chcete úplne odstrániť položku, ktorá je kópiou ďalšej položky, najprv musíte zabezpečiť odstránenie tejto položky zo zoznamu položiek zdrojového súboru, ktoré sa majú aktualizovať. V opačnom prípade sa položka môže vytvoriť znova vždy, keď sa niekto rozhodne aktualizovať niektoré existujúce kópie zdrojového súboru. Odporúča sa tiež zrušiť prepojenie kópie zo zdrojového súboru. Po úplnom zrušení prepojenia zdrojového súboru a kópie môžete kópiu odstrániť.

 1. Ak knižnica s kópiou, ktorú chcete aktualizovať, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na položku nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. , kliknite na položku obsah lokalitya potom kliknite na názov knižnice.

 2. Kliknutím naľavo od názvu súboru, ktorý chcete aktualizovať, vyberte ho a potom kliknite na kartu súbory .

  Karta súbory na páse s nástrojmi
 3. V časti kópie na páse s nástrojmi kliknite na položku Prejsť na zdroj.

  Prechod na zdroj z karty súbory na páse s nástrojmi
 4. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Spravovať kópie.

  Správa kópií na zdrojovom páse s nástrojmi
 5. Kliknite na položku Upraviť vedľa položky.

  Kliknite na položku Upraviť v okne Správa súborov
 6. Kliknite na položku Odstrániť prepojenie.

  Kliknite na položku Odstrániť prepojenie
 7. V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na položku OK.

  Dialógové okno s potvrdením odstránenia prepojenia

  Táto akcia odstráni kópiu zo zoznamu kópií, ktoré možno aktualizovať zo zdrojového súboru.

 8. Vráťte sa do knižnice s kópiou, ktorej chcete zrušiť prepojenie zo zdrojového súboru.

 9. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov kópie, ktorú chcete zrušiť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 10. Na začiatku stránky kliknite na položku Zrušiť prepojenie a potom na položku OK.

  Zrušiť prepojenie z vlastností

  Táto akcia odstráni prepojenie kópie na nadradený zdrojový súbor.

 11. Ak chcete odstrániť, kliknite pravým tlačidlom myši na názov kópie, kliknite na položku odstrániťa potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Použitie príkazu Odoslať v SharePoint Server 2010 alebo SharePoint Server 2007

Keď sa súbor skopíruje pomocou funkcie Odoslať do, kópia zachová vzťah so zdrojovým súborom a môžete si vybrať, či chcete aktualizovať túto kópiu, a vykonať všetky zmeny vykonané v zdrojovom súbore. Ak majú kópia a zdrojový súbor spoločné stĺpce alebo polia, tieto stĺpce a polia sa pri aktualizovaní kópie aktualizujú tiež.

Príkaz Odoslať uľahčuje udržiavanie súborov v knižniciach a lokalitách v organizácii, pretože keď sa súbory skopírujú pomocou príkazu Odoslať , server sleduje vzťah medzi zdrojovým súborom a všetkými jeho kópiami. Používatelia môžu centrálne Zobraziť a spravovať všetky kópie položky zo stránky správa kópií, kde sa môžu zobraziť výzvy na aktualizáciu, zmeniť nastavenia aktualizácií pre kópie, aktualizovať kópie alebo vytvoriť nové kópie.

Poznámky: 

 • Príkaz Odoslať kam možno predvolene použiť na kopírovanie súborov do knižníc v rámci kolekcie lokality. Ak kopírujete súbory z klientskeho počítača s programom, ktorý je kompatibilný s SharePoint, ako je napríklad Word, a prehliadač, ktorý podporuje ovládacie prvky Microsoft ActiveX, ako je napríklad Internet Explorer, môžete na kopírovanie súborov nielen medzi knižnicami použiť príkaz Odoslať kam . v rámci kolekcie lokalít, ale aj medzi rôznymi webovými aplikáciami. Ak sa kopírujú súbory z prehliadača klientskeho počítača, ktorý nepodporuje ovládacie prvky ActiveX, súbory bude možné kopírovať len do tých knižníc v rámci kolekcií lokalít, ktoré majú rovnaký názov domény ako zdrojová knižnica. Microsoft Edge, Mozilla FireFox a Google Chrome nepodporujú ovládacie prvky ActiveX.

 • Ak potrebujete skopírovať súbory na lokalitu, ktorá má zapnuté overovanie formulárov alebo je zabezpečená (napríklad lokalita s URL adresou začínajúcou sa na https://), musíte do zoznamu dôveryhodných lokalít prehliadača pridať umiestnenie kópie.

Na začiatok stránky

Kopírovanie súboru do preddefinovaného cieľa v SharePoint Server 2010 alebo SharePoint Server 2007

Ak je pre knižnicu už zadané cieľové umiestnenie na odoslanie, súbory z tejto knižnice môžete skopírovať do inej knižnice pomocou príkazu Odoslať kam.

 1. Ak knižnica, ktorá obsahuje súbor, ktorý chcete skopírovať do iného cieľa, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na položku akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokalitya potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukážte na názov súboru, ktorý chcete skopírovať, kliknite na zobrazenú šípku, ukážte na položku Odoslať kam a potom kliknite na názov cieľa, do ktorého chcete skopírovať, dokument alebo položku.

  Poznámka: Ak sa nezobrazí názov cieľového umiestnenia na odoslanie, môže to znamenať, že pre túto knižnicu nie je zadané cieľové umiestnenie na odoslanie alebo nemáte úroveň povolenia na prispievanie pre cieľovú knižnicu.

  Preddefinované umiestnenie na odoslanie v kontextovej ponuke

 3. Ak chcete premenovať kópiu súboru, nový názov zadajte v sekcii Cieľ v časti Názov súboru pre kópiu.

  1. V sekcii Aktualizovať vykonajte jeden z nasledovných krokov:

   • Ak chcete, aby sa zobrazila výzva na aktualizáciu kópií, keď sa nové verzie zdrojového súboru vrátia do projektu z prehliadača, kliknite na položku Áno.

    Ak vyberiete túto možnosť, vytvorená kópia sa označí ako kópia, ktorá zobrazí výzvu na aktualizácie a aktualizuje sa vždy, keď sa rozhodnete aktualizovať existujúce kópie zdrojového súboru.

    Poznámka: Ak vrátite do projektu súbory z programu, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, ako je napríklad Microsoft Office Word 2007, nezobrazí sa výzva na aktualizáciu kópií v klientskom programe.

   • Ak chcete dostať upozornenie, keď sa zdrojový súbor aktualizuje, začiarknite políčko Vytvoriť upozornenie v zdrojovom dokumente.

    Poznámka: Pokiaľ nie je na serveri povolený e-mail, nedostanete e-mailové upozornenie, keď sa zdrojový súbor aktualizuje. Ak si nie ste istí, či je na serveri povolený e-mail, obráťte sa na správcu servera.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Kopírovanie súboru do cieľového umiestnenia, ktoré zadáte v SharePoint Server 2010 alebo SharePoint Server 2007

Príkaz Odoslať kam môžete použiť na skopírovanie súboru do zadanej knižnice. Musíte mať úroveň povolenia na prispievanie pre knižnicu, do ktorej chcete skopírovať dokument.

 1. Poznačte si URL adresu knižnice SharePoint, do ktorej chcete súbor skopírovať.

 2. Ak knižnica, ktorá obsahuje súbor, ktorý chcete skopírovať do iného umiestnenia, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na položku akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokalitya potom kliknite na názov knižnice.

 3. Ukážte na názov súboru, ktorý chcete kopírovať, kliknite na zobrazenú šípku, ukážte na položku Odoslať kam a potom kliknite na položku Iné umiestnenie.

  Odoslanie do zadaného umiestnenia

 4. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Keď sa zobrazí Cieľová knižnica dokumentov alebo pole priečinka , mala by mať základnú URL adresu vašej lokality. Ak áno, prejdite na koniec a zadajte názov knižnice, do ktorej chcete súbor skopírovať. Ak chcete napríklad kopírovať do konkrétnej knižnice dokumentov alebo do priečinka v rámci knižnice dokumentov, zadajte niektorú z týchto možností: http://nazovservera/nazovlokality/nazovkniznice alebo http://nazovservera/nazovlokality/nazovkniznice/nazovpriecinka.

  • Ak knižnica, do ktorej chcete odoslať súbor, je na paneli Rýchle spustenie, kliknite pravým tlačidlom myši na názov knižnice a vyberte položku Kopírovať odkaz.

   Kliknite pravým tlačidlom myši na knižnicu v paneli rýchleho spustenia a vyberte položku Kopírovať odkaz

   Prilepte URL adresu cieľovej knižnice do cieľovej knižnice dokumentov alebo do poľa priečinok v dialógovom okne Kopírovať .

  • Ak sa vám predchádzajúce postupy nedarí použiť, vyskúšajte tento postup.

   Otvorte knižnicu dokumentov, do ktorej chcete súbory odoslať, a skopírujte ju z panela s adresou. Ak chcete odstrániť nadbytočné znaky, možno bude potrebné upraviť URL adresu. Ak to chcete urobiť, vyskúšajte toto alternatívne riešenie:

   Dôležité: Do tohto textového poľa skopírujte a prilepte URL adresu cieľovej SharePoint knižnice priamo z prehliadača, pretože táto verzia URL adresy bude obsahovať ďalšie znaky, ktoré bránia v tom, že budete môcť úspešne skopírovať súbor do cieľovej knižnice.

   Prilepte URL adresu do programu Poznámkový blok a odstráňte obsah za názvom knižnice, ktorú chcete kopírovať, ako je znázornené na tomto obrázku.

   Diagram, čo sa má odstrániť z URL adresy, ktorá sa má použiť s kópiou na

   1. Základná URL adresa knižnice.

   2. Názov knižnice s% 20 znakmi nahrádzajúcimi medzery v názve.

   3. Ďalší obsah nie je potrebný. Odstránenie tejto časti.

   Poznámka: Niektoré URL adresy presahujú 255 znakov a nie je možné ich použiť. Ak je to možné, môžete použiť panel Rýchle spustenie alebo pridať názov knižnice k základnej URL adrese v cieľovom poli, aby ste získali odkaz, pretože panel s adresou môže obsahovať ďalší obsah.

 5. Ak chcete premenovať kópiu dokumentu, nový názov zadajte v časti Názov súboru pre kópiu.

  1. V sekcii Aktualizovať vykonajte jeden z nasledovných krokov:

   • Ak chcete, aby sa zobrazila výzva na aktualizáciu kópií, keď sa nové verzie zdrojového súboru vrátia do projektu z prehliadača, kliknite na položku Áno.

    Ak vyberiete túto možnosť, vytvorená kópia sa označí ako kópia, ktorá zobrazí výzvu na aktualizácie a aktualizuje sa vždy, keď sa rozhodnete aktualizovať existujúce kópie zdrojového súboru.

    Poznámka: Ak vrátite do projektu súbory z programu, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, ako je napríklad Microsoft Office Word 2007, nezobrazí sa výzva na aktualizáciu kópií v klientskom programe.

   • Ak chcete dostať upozornenie, keď sa zdrojový súbor aktualizuje, začiarknite políčko Vytvoriť upozornenie v zdrojovom dokumente.

    Poznámka: Pokiaľ nie je na serveri povolený e-mail, nedostanete e-mailové upozornenie, keď sa zdrojový súbor aktualizuje. Ak si nie ste istí, či je na serveri povolený e-mail, obráťte sa na správcu servera.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Aktualizácia kópií súboru v SharePoint Server 2010 alebo SharePoint Server 2007

Kópie položky môžete aktualizovať dvomi spôsobmi:

 • Existujúce kópie položky môžete aktualizovať pomocou príkazu Odoslať kam v zdrojovom súbore.

 • Z ľubovoľnej kópie položky môžete prejsť na stránku Spravovať kópie, zobraziť všetky existujúce kópie a potom vybrať tie, ktoré chcete aktualizovať.

Aktualizácia kópií zo zdrojového súboru

 1. Ak knižnica so súborom, ktorého kópie chcete aktualizovať, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na položku akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokalitya potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukážte na názov súboru, kliknite na zobrazenú šípku, ukážte na položku Odoslať kam a potom kliknite na položku Existujúce kópie.

  Poznámka: Príkaz Existujúce kópie sa zobrazí iba v prípade, že ste vybrali zobrazenie výzvy na aktualizácie, keď ste prvýkrát použili príkaz Odoslať kam na skopírovanie tohto zdrojového súboru do iného umiestnenia.

 3. V sekcii Cieľové miesta v časti Kópie začiarknite políčka pre kópie, ktoré chcete aktualizovať, a potom kliknite na položku OK.

Ak sa súbor skopíroval do jednej alebo viacerých rôznych knižníc, môžete aktualizovať všetky kópie z jedného miesta na stránke Spravovať kópie, ku ktorej máte prístup z každej kópie položky.

 1. Ak knižnica, ktorá obsahuje kópiu, ktorú chcete aktualizovať, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na položku akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokalitya potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukážte na názov kópie, ktorú chcete aktualizovať, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Prejsť na zdrojovú položku.

 3. Kliknite na položku Spravovať kópie.

 4. Ak chcete aktualizovať všetky kópie, pre ktoré sa už zobrazili výzvy na aktualizáciu, kliknite na položku Aktualizovať kópie.

 5. V sekcii Cieľové miesta v časti Kópie vyberte kópie, ktoré chcete aktualizovať, a potom kliknite na položku OK.

  Poznámka: Ak chcete aktualizovať kópie uvedené na stránke Spravovať kópie v časti Kópie, ktoré nevyzývajú na zadanie aktualizácií, najprv musíte zmeniť nastavenia aktualizácie pre tieto kópie. Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete v téme Zmena nastavenia zobrazenia výzvy na aktualizáciu kópie.

Na začiatok stránky

Zmeňte nastavenia kópie, aby sa zobrazila výzva na vykonanie aktualizácií v SharePoint Server 2010 alebo SharePoint Server 2007

Ak ste vytvorili kópiu súboru pomocou príkazu Odoslať kam a nevybrali možnosť zobrazenia výzvy na aktualizácie, kópia nemôže prijímať aktualizácie zo zdrojového súboru. Toto nastavenie môžete zmeniť a sprístupniť aktualizácie kópie.

 1. Ak knižnica s kópiou, ktorú chcete aktualizovať, ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na položku akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokalitya potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukážte na názov kópie, ktorú chcete aktualizovať, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Prejsť na zdrojovú položku.

 3. Kliknite na položku Spravovať kópie.

 4. Kliknite na položku Upraviť vedľa položky a potom kliknite na položku Áno v časti Chcete zobraziť výzvu pre autora, aby odoslal aktualizácie po vrátení dokumentu do projektu? v sekcii Aktualizovať.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zrušenie prepojenia a odstránenie kópie v SharePoint Server 2010 alebo SharePoint Server 2007

Ak chcete úplne odstrániť položku, ktorá je kópiou ďalšej položky, najprv musíte zabezpečiť odstránenie tejto položky zo zoznamu položiek zdrojového súboru, ktoré sa majú aktualizovať. V opačnom prípade sa položka môže vytvoriť znova vždy, keď sa niekto rozhodne aktualizovať niektoré existujúce kópie zdrojového súboru. Odporúča sa tiež zrušiť prepojenie kópie zo zdrojového súboru. Po úplnom zrušení prepojenia zdrojového súboru a kópie môžete kópiu odstrániť.

 1. Ak chcete úplne odstrániť všetky prepojenia medzi zdrojovým súborom a kópiou, zrušte prepojenie zdrojového súboru a kópie oboma týmito spôsobmi:

  • Zrušte prepojenie kópie zo zdroja tak, aby si kópia nezachovala prepojenie na zdrojový súbor. Ak to urobíte, zdrojový súbor si zachová prepojenie na kópiu a tá sa môže stále aktualizovať, ak sa niekto rozhodne aktualizovať existujúce kópie zdrojového súboru.

  • Odstráňte prepojenie na kópiu zo zdrojového súboru tak, aby zdrojový súbor už neaktualizoval kópiu.

  1. V knižnici, ktorá obsahuje kópiu, ktorej chcete zrušiť prepojenie zo zdrojového súboru, ukážte na názov kópie, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Prejsť na zdrojovú položku.

  2. Kliknite na položku Spravovať kópie.

  3. Kliknite na položku Upraviť vedľa kópie, ktorej chcete zrušiť prepojenie zo zdrojového súboru.

  4. Kliknite na položku Odstrániť prepojenie a potom na položku OK.

   Táto akcia odstráni kópiu zo zoznamu kópií, ktoré možno aktualizovať zo zdrojového súboru.

  5. Vráťte sa do knižnice s kópiou, ktorej chcete zrušiť prepojenie zo zdrojového súboru.

  6. Ukážte na názov kópie, ktorej chcete zrušiť prepojenie, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Zobraziť vlastnosti.

  7. Na začiatku stránky kliknite na položku Zrušiť prepojenie a potom na položku OK.

   Táto akcia odstráni prepojenie kópie na nadradený zdrojový súbor.

 2. Ak chcete odstrániť súbor, v knižnici, ktorá obsahuje kópiu, ktorú chcete odstrániť, ukážte na názov kópie, kliknite na zobrazenú šípku, kliknite na položku odstrániťa potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Ak si nie ste istí, akú verziu SharePoint používate, pozrite si tému ktorú verziu SharePointu používam?.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×