Preklad textu v inom jazyku

Môžete prekladať text napísaný v inom jazyku, napríklad slovné spojenia alebo odseky, jednotlivé slová (pomocou miniprekladača), alebo môžete preložiť celý súbor pomocou balíka Microsoft Office. Pri preklade textu do niektorých jazykov môže byť potrebné splniť aj určité požiadavky operačného systému, ako je napríklad špecifická podpora pre jazyky so smerom zápisu sprava doľava.

Poznámka    Príkaz Preložiť je dostupný len v týchto programoch balíka Microsoft Office: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel a Visio.

Môžete tiež vytvoriť dokument v určitom jazyku a potom na jeho preklad do iného jazyka použiť službu strojového prekladu. Ďalšie informácie nájdete v časti Preklad celého súboru.

Čo chcete urobiť?

Preklad celého súboru

Preklad vybratého textu

Zobrazenie prekladov pomocou miniprekladača

Preklad celého súboru

Počítač môže preložiť celý súbor a zobraziť ho v internetovom prehliadači. Ak vyberiete tento druh prekladu, obsah súboru sa cez internet odošle poskytovateľovi služieb.

Poznámka    Strojový preklad je užitočný na pochopenie základnej témy obsahu a na overenie, či je obsah pre používateľa relevantný. V prípade dôležitých alebo citlivých súborov sa neodporúča používať strojový preklad, pretože pri strojovom preklade sa nemusí v plnom rozsahu zachovať významová presnosť textu a jeho štýl.

 1. V súbore, ktorý chcete preložiť, kliknite na karte Revízia v skupine Jazyk na tlačidlo Preložiť.

 2. Kliknite na položku Vybrať jazyk prekladu.

 3. V časti Výber jazykov prekladu dokumentu kliknite v zoznamoch Preložiť z a Preložiť do na požadované jazyky a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na tlačidlo Preložiť.

 5. Kliknite na príkaz Preložiť dokument. V poliach Z a Do sa zobrazia jazyky, ktoré ste vybrali.

 6. Kliknite na položku Odoslať.

Otvorí sa inštancia prehliadača so súborom v pôvodnom jazyku a prekladom do vybratého jazyka.

Poznámka    Ak prekladateľské služby používate po prvý raz, kliknutím na tlačidlo OK nainštalujte dvojjazyčné slovníky a aktivujte prekladateľskú službu prostredníctvom tably Zdroje informácií. Ak chcete zistiť, ktoré dvojjazyčné slovníky a služby strojového prekladu sú zapnuté, kliknite na table Zdroje informácií na prepojenie Preklad – možnosti.

Na začiatok stránky

Preklad vybratého textu

Môžete preložiť slovné spojenie, vetu alebo odsek do niekoľkých vybratých jazykových dvojíc v nasledujúcich programoch balíka Microsoft Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word. Preklady sa zobrazujú na table Zdroje informácií, ak používate miniprekladač.

 1. Pravým tlačidlom kliknite na ľubovoľné miesto v súbore, z ponuky vyberte príkaz Preložiť a otvorte tablu Zdroje informácií. K table Zdroje informácií môžete získať prístup aj tak, že kliknete na kartu Revízia a potom v skupine Korektúra kliknete na položku Zdroje informácií.

 2. Na table Zdroje informácií v zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Preklad.

  Kde sa nachádza?

  Tabla Zdroje informácií

 3. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete preložiť konkrétne slovo, stlačte kláves ALT a potom kliknite na slovo. Výsledky sa zobrazia na table Zdroje informácií v časti Preklad. Ak máte zapnutý miniprekladač, môžete tiež ukázať na slovo, ktoré chcete preložiť, a miniprekladač zobrazí preklad. Ďalšie informácie o miniprekladači nájdete v téme Zobrazenie prekladov pomocou miniprekladača.

  • Ak chcete preložiť krátke slovné spojenie, vyberte slová, stlačte kláves ALT a potom kliknite na výber. Výsledky sa zobrazia na table Zdroje informácií v časti Preklad.

  • Ak chcete preložiť slovo alebo slovné spojenie, zadajte dané slovo alebo spojenie do poľa Hľadať a potom kliknite na tlačidlo Spustiť hľadanie.

   Poznámky   

   • Ak prekladateľské služby používate po prvý raz, kliknutím na tlačidlo OK nainštalujte dvojjazyčné slovníky a aktivujte prekladateľskú službu prostredníctvom tably Zdroje informácií.

   • Ak chcete zistiť, ktoré dvojjazyčné slovníky a služby strojového prekladu sú zapnuté, kliknite na table Zdroje informácií na prepojenie Preklad – možnosti.

   • Ak chcete zmeniť jazyky používané pri preklade, na pracovnej table Zdroje informácií v časti Preklad vyberte jazyk, z ktorého prekladáte, a jazyk, do ktorého prekladáte. Ak napríklad prekladáte z angličtiny do francúzštiny, kliknite na položku angličtina (Spojené štáty) v zozname Z a na položku francúzština (Francúzsko) v zozname Do.

   • Ak chcete prispôsobiť zdroje, ktoré sa použijú na preklad, kliknite na položku Preklad – možnosti a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Zobrazenie prekladov pomocou miniprekladača

Miniprekladač zobrazí výslovnosť jedného slova, ak naň ukážete kurzorom. Preložený text môžete skopírovať aj do Schránky, prilepiť do iného dokumentu, alebo môžete prehrať výslovnosť preloženého slova.

 • Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na tlačidlo Preložiť a potom kliknite na položku Miniprekladač.

 • Myšou ukážte na slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete preložiť.

Ak miniprekladač nie je zapnutý, kliknutím na tlačidlo Miniprekladač ho zapnite. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie prekladov pomocou miniprekladača.

Na začiatok stránky

Ktorý program balíka Microsoft Office používate?

Excel

OneNote

Outlook

Prijaté správy

Vytvárané správy

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Ďalšie informácie

Excel

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na tlačidlo Preložiť.

 2. Postupujte podľa krokov v časti Preklad vybratého textu.

Na začiatok stránky

OneNote

 1. Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na tlačidlo Preložiť.

 2. Postupujte podľa krokov v častiach Preklad vybratého textu, Preklad celého súboru alebo Zobrazenie prekladov pomocou miniprekladača.

Na začiatok stránky

Outlook

Môžete preložiť text v e-mailovej správe, ktorú ste prijali, či už v tele správy alebo na table na čítanie. Funkciu Preložiť môžete použiť aj pri vytváraní e-mailovej správy.

Prijaté správy

 1. V prijatej e-mailovej správe vyberte text v tele správy, kliknite na vybratý text pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Preložiť.

 2. Postupujte podľa krokov v častiach Preklad vybratého textu, Preklad celého súboru alebo Zobrazenie prekladov pomocou miniprekladača.

Vytvárané správy

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy vyberte text v tele správy a potom na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na položku Preložiť.

 2. Postupujte podľa krokov v častiach Preklad vybratého textu a Zobrazenie prekladov pomocou miniprekladača.

Na začiatok stránky

PowerPoint

Poznámka    Naraz možno prekladať len textové pole jednej snímky.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na tlačidlo Preložiť.

 2. Postupujte podľa krokov v častiach Preklad vybratého textu a Zobrazenie prekladov pomocou miniprekladača.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na tlačidlo Preložiť.

 2. Postupujte podľa krokov v časti Preklad vybratého textu.

Na začiatok stránky

Visio

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na tlačidlo Preložiť.

 2. Postupujte podľa krokov v časti Preklad vybratého textu.

Na začiatok stránky

Word

 1. Na karte Revízia kliknite na tlačidlo Preložiť.

  Tip    Pravým tlačidlom myši môžete kliknúť na ľubovoľné miesto v dokumente a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Preložiť.

 2. Postupujte podľa krokov v častiach Preklad vybratého textu, Preklad celého súboru alebo Zobrazenie prekladov pomocou miniprekladača.

Na začiatok stránky

Ďalšie jazykové nástroje

Informácie o ďalších možnostiach prekladu súborov a práci s rôznymi jazykmi nájdete v téme Kde sa nachádzajú možnosti prekladu?

Informácie o preklade textu priamo v prehliadači nájdete v téme Microsoft Translator.

Informácie o získaní ďalších jazykových nástrojov pre cudzie jazyky nájdete v téme Jazykové nastavenia balíka Office.

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Platí pre: Visio 2013, Office Shared 2013, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Visio, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk