Preklad textu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Funkcia Preložiť vám umožňuje prekladať jednotlivé slová, slovné spojenia alebo odseky pomocou dvojjazyčných slovníkov alebo preložiť celý dokument pomocou služieb webových strojového prekladu. Na preklad textu z alebo do niektorých jazykov môže byť tiež potrebné splniť požiadavky na operačný systém pre konkrétne jazyky.

Funkcia Preložiť je dostupná len v týchto systém Microsoft Office 2007 programoch balíka Microsoft Office 2007: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word.

Môžete tiež vytvoriť dokument v jednom jazyku a potom použiť službu strojového prekladu na jeho preklad do iného jazyka. Ďalšie informácie nájdete v časti Preklad celého dokumentu.

Čo vás zaujíma?

Vyhľadanie funkcie Preložiť

Preklad slov, viet alebo odsekov

Preklad celého dokumentu

Pridanie ďalších dvojíc jazykov

Pridanie služby strojového prekladu Microsoft Translator

Ďalšie informácie

Vyhľadanie funkcie Preložiť

Funkcia Preložiť sa v rôznych programoch nachádza na rôznych miestach.

Excel

 1. Na karte Posúdiť kliknite na položku Preložiť Rýchly filter tabuľky .

 2. Postupujte podľa krokov v časti Preklad slov, viet alebo odsekov alebo Preklad celého dokumentu.

Na začiatok stránky

OneNote

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Zdroje informácií.

 2. V zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Preklad.

  Pracovná tabla Zdroje informácií

 3. Postupujte podľa krokov v časti Preklad slov, viet alebo odsekov alebo Preklad celého dokumentu.

Na začiatok stránky

Outlook

Môžete preložiť text v e-mailovej správe, ktorú ste prijali, či už v tele správy alebo na table na čítanie. Funkciu Preložiť môžete použiť aj pri vytváraní e-mailovej správy.

Prijaté správy

 1. V prijatej e-mailovej správe vyberte text v tele správy, kliknite na vybratý text pravým tlačidlom myši, kliknite v kontextovej ponuke na položku Preložiť a potom na príkaz Preložiť.

 2. Postupujte podľa krokov v časti Preklad slov, viet alebo odsekov alebo Preklad celého dokumentu.

Vytvárané správy

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy vyberte text v tele správy a potom na karte Správa v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky kliknite na položku Pravopis a potom na položku Preložiť.

  Počet riadkov v stavovom riadku Excelu

 2. Postupujte podľa krokov v časti Preklad slov, viet alebo odsekov alebo Preklad celého dokumentu.

Na začiatok stránky

PowerPoint

Poznámka : Naraz možno prekladať len blok textu jednej snímky.

 1. Na karte Posúdiť kliknite na položku Preložiť Rýchly filter tabuľky .

 2. Postupujte podľa krokov v časti Preklad slov, viet alebo odsekov alebo Preklad celého dokumentu.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Zdroje informácií.

 2. V zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Preklad.

  Pracovná tabla Zdroje informácií

 3. Postupujte podľa krokov v časti Preklad slov, viet alebo odsekov alebo Preklad celého dokumentu.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Tools kliknite na položku Research a potom kliknite v zozname All Reference Books na položku Translation.

  Pracovná tabla Zdroje informácií

 2. Postupujte podľa krokov v časti Preklad slov, viet alebo odsekov alebo Preklad celého dokumentu.

Na začiatok stránky

Word

 1. Na karte Posúdiť kliknite na tlačidlo Preložiť Rýchly filter tabuľky .

  Tip : Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Preložiť.

 2. Postupujte podľa krokov v časti Preklad slov, viet alebo odsekov alebo Preklad celého dokumentu.

Na začiatok stránky

Preklad slov, viet alebo odsekov

Pri prvom použití prekladateľských služieb možno bude potrebné nainštalovať dvojjazyčné slovníky a aktivovať prekladateľskú službu na pracovnej table Zdroje informácií. Na preklad slova, na ktoré ukážete myšou, môžete použiť aj obrazovkové komentáre prekladu. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie obrazovkových komentárov prekladu.

Poznámka : V programe PowerPoint je možné naraz prekladať len jednu snímku.

 1. Vyberte slovo, slovné spojenie alebo odsek, ktorý sa má preložiť, alebo zadajte slovo alebo slovné spojenie do poľa Vyhľadať.

 2. V časti Preklad na table Zdroje informácií vyberte požadované jazyky v zoznamoch Z a Do, napríklad nemčina (Nemecko) a ruština (Rusko), a potom kliknite na položku Spustiť hľadanie Vzhľad tlačidla . Informácie o tom, ako nájsť funkciu Preložiť v konkrétnom programe balíka Microsoft Office 2007, nájdete v časti Vyhľadanie funkcie Preložiť.

  Dialógové okno Preklad – možnosti

 3. Výsledky prekladu sa zobrazia v table Preklad pod zoznamami Z a Do.

  Poznámka : Ak v zoznamoch Z alebo Do nie sú uvedené požadované jazyky, pozrite si časť Pridanie ďalších dvojíc jazykov.

Tip : Ak chcete preložiť konkrétne slovo alebo slovné spojenie, môžete tiež podržať stlačený kláves ALT a kliknúť na dané slovo alebo slovné spojenie. Použitie kombinácie ALT + kliknutie tlačidlom myši však nie je podporované v programe Microsoft Office PowerPoint. Namiesto toho zadajte slovo alebo slovné spojenie do poľa Vyhľadať a potom kliknite na položku Spustiť hľadanie Vzhľad tlačidla .

Na začiatok stránky

Preklad celého dokumentu

Strojový preklad je užitočný na pochopenie základnej témy obsahu a na overenie, či je obsah pre používateľa relevantný. Dôležité alebo dôverné dokumenty by však mal prekladať človek, aby sa v plnom rozsahu zachovala významová presnosť textu vrátane jeho tónu.

Informácie o tom, ako nájsť funkciu Preložiť v konkrétnom programe balíka Microsoft Office 2007, nájdete v časti Vyhľadanie funkcie Preložiť.

Dôležité : Upozornenie týkajúce sa ochrany osobných údajov  Ak vyberiete možnosť preloženia celého dokumentu, dokument sa odošle nezašifrovaný prekladateľskej službe tretej strany. Tak, ako pri všetkých nezašifrovaných informáciách odoslaných cez internet, aj v tomto prípade si môžu daný dokument zobraziť ďalšie osoby.

 1. V časti Preklad na table Zdroje informácií vyberte požadované jazyky v zoznamoch Z a Do, napríklad nemčina (Nemecko) a ruština (Rusko), a potom kliknite na položku Preložiť celý dokument. Sekcia Preklad na table Zdroje informácií

  Poznámka : Ak v zoznamoch Z alebo Do nie sú uvedené požadované jazyky, pozrite si časť Pridanie ďalších dvojíc jazykov.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Preklad dokumentu sa zobrazí vo webovom prehliadači. Funkcia Preložiť celý dokument je k dispozícii iba v programe Microsoft Office Word.

Povolenie funkcie Preložiť celý dokument

 1. Na table Zdroje informácií kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti.

 2. V dialógovom okne Aktualizácia alebo odstránenie služieb kliknite na položku Aktualizovať alebo odstrániť, vyberte položku WorldLingo, kliknite na položku Aktualizovať a potom postupujte podľa pokynov.

 3. Postupujte podľa pokynov na preklad celého dokumentu.

Na začiatok stránky

Pridanie ďalších dvojíc jazykov

Ak jazyky, ktoré potrebujete na preklad dokumentu alebo e-mailovej správy, nie sú zobrazené v zoznamochZ a Do na table Preklad, je možné ich pridať.

Zoznam jazykov, ktoré sú k dispozícii, závisí od jazyka balíka Microsoft Office 2007, od toho, či daný jazyk obsahuje prekladové slovníky, a či tento jazyk zahŕňa nejaké sprievodné jazyky.

 1. Na table Preklad kliknite na položku Preklad – možnosti. Návrhár dotazov s kritériami

 2. V dialógovom okne Preklad – možnosti vyberte jazyky v zozname Dostupné dvojice jazykov. Dialógové okno Preklad – možnosti

Pridanie služby strojového prekladu Microsoft Translator

Služba strojového prekladu Microsoft Translator prekladá slová a vety pomocou strojového prekladu a výsledky zobrazuje na table Zdroje informácií. Ak však prekladáte celý dokument, pôvodný text sa zobrazuje na porovnanie vedľa preloženého textu v jednom webovom prehliadači.

Stiahnutím služby strojového prekladu Microsoft Translator sa tento nástroj stáva preferovanou službou pre dvojice jazykov, ktoré prekladá. Prekladovú službu však môžete jednoducho zmeniť zmenou výberu v dialógovom okne Preklad – možnosti.

 1. Na stránke pridať Microsoft Translator ako predvolené translator pre pracovnú tablu Zdroje informácií porovnanie systémové požiadavky na počítač a ak váš počítač spĺňa minimálne požiadavky, kliknite na položku Stiahnuť.

 2. Dodržiavajte pokyny na inštaláciu.

 3. Po nainštalovaní služby strojového prekladu Microsoft Translator sa služba zobrazí ako ďalšia prekladateľská služba v dialógovom okne Preklad – možnosti.

Zmena prekladateľskej služby

 1. Na karte Posúdiť v skupine Korektúra kliknite na položku Zdroje informácií.

 2. Na table Zdroje informácií v textovom poli Vyhľadať vyberte položku Preklad a potom kliknite na položku Preklad – možnosti.

 3. V dialógovom okne Preklad – možnosti v časti Strojový preklad prejdite napravo od dvojice jazykov, napríklad francúzštiny (Francúzsko) a nemčiny (Nemecko), a potom vyberte požadovanú službu.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×