Prejdite na program Outlook 2010

Prehľad

Outlook 2010 Prejdite zo staršej verzie programu Outlook na program Outlook 2010 bez zbytočných komplikácií. Na páse s nástrojmi a v novom zobrazení Microsoft Office Backstage nájdete príkazy, ktoré budete pravdepodobne denne používať.

V tomto kurze sa naučíte:

 • Nájdite príkazy, ktoré budete potrebovať na vykonávanie každodenných úloh, ako napríklad na čítanie a odosielanie e-mailov, tlač, plánovanie činností a schôdzí pomocou kalendára a používanie kontaktov.

Súčasti kurzu:

 • Jednu lekciu samoštúdia.

 • Jedno cvičenie na získanie praktických skúseností. Toto cvičenie vyžaduje program Outlook 2010.

 • Krátky test na konci lekcie. Tento test nie je hodnotený.

 • Kartu rýchlych referencií, ktorú môžete na konci lekcie uložiť alebo vytlačiť.

Toto cvičenie je určené pre používateľov, ktorí už majú skúsenosti so staršou verziou programu Outlook.

Nájdenie denne používaných príkazov v programe Outlook 2010

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vytvorenie a odosielanie správ

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Čítanie správ a odpovedanie na správy

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Tlač a nastavenie možností programu Outlook

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Práca v kalendári

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vyhľadávanie v programe Outlook 2010

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Cvičenie na nájdenie a používanie každodenných príkazov

Cvičenie v programe Outlook 2010
Cvičenie v programe Outlook 2010

ol_Switch_PpageAudio.wma

Teraz nadišla chvíľa ukázať, čo ste sa naučili. Vyskúšajte si svoje znalosti v nasledujúcom praktickom cvičení.

Informácie o praktickom cvičení

Keď kliknete na tlačidlo Cvičenie, zobrazí sa samostatné okno s inštrukciami cvičenia.

Poznámka    Vo vašom počítači musí byť nainštalovaný program Outlook 2010.

Skôr ako začnete

Ak je už program Outlook spustený, vypnite ho.

Otestujte sa

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.

V tomto cvičení ste sa naučili, ako zobraziť Nástroje vyhľadávania. Ako tieto nástroje znova zobrazíte, keď sa skryjú?

Kliknem na pole Vyhľadať.

Správne. Po kliknutí na pole Vyhľadať sa zobrazia nástroje vyhľadávania, pomocou ktorých môžete nájsť hľadané položky.

Zavriem a znova spustím program Outlook.

Toto je príliš drastické. Aké riešenie je vhodnejšie?

Dvakrát kliknem na kartu pása s nástrojmi.

Takýmto spôsobom sa zobrazí alebo skryje aktuálne zobrazený pás s nástrojmi. Ako ste sa naučili v cvičení, niektoré karty sa zobrazujú a skrývajú podľa vykonávania špecifických akcií. Akú akciu musíte vykonať, aby sa zobrazili nástroje vyhľadávania? Skúste znova.

Miesto, kde môžete rýchlo pridávať najpoužívanejšie príkazy pása s nástrojmi je:

Zobrazenie Backstage

Nie. Toto miesto je ešte praktickejšie ako zobrazenie Backstage. Skúste znova.

Pás s nástrojmi

Pás s nástrojmi môžete prispôsobiť, ale existuje ešte rýchlejšie a dostupnejšie miesto, kde môžete umiestniť príkazy. Skúste znova.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Správne. Skopírovanie možností z pása s nástrojmi na panel s nástrojmi Rýchly prístup zaberie len niekoľko kliknutí myšou.

Panel s úlohami

Panel s úlohami predstavuje veľmi praktickú funkciu, ale nie je to miesto, o ktorom tu hovoríme. Skúste znova.

Ako úplne rozbalíte konverzáciu s viacerými správami, aby ste zobrazili všetky zahrnuté správy?

Dvakrát kliknem na názov konverzácie.

Takto sa konverzácia vyberie, ale nerozbalí. Skúste znova.

Kliknem na malú šípku alebo trojuholník vľavo do názvu konverzácie.

Správne. Malý trojuholník je správne riešenie.

Kliknem na jednu z veľkých oranžových bodiek.

Takto zobrazíte obsah správy s priradenou bodkou, ale nerozbalíte konverzáciu. Skúste znova.

Presuniem myšou konverzáciu na tablu na čítanie.

Nie, toto nebude mať požadovaný efekt. Skúste znova.

Ktorý príkaz odstráni všetky správy v konverzácii vrátane správ, ktoré sa môžu prijať v budúcnosti?

Vyčistiť

Príkaz Vyčistiť odstráni redundantné staršie správy v konverzácii, ale nemá vplyv na budúce správy. Skúste znova.

Ignorovať

Správne. Ak ste naozaj skončili s konverzáciou, príkaz Ignorovať ju navždy odstráni z priečinka Doručená pošta a platí to aj do budúcnosti.

Odstrániť

Príkaz Odstrániť spôsobí odstránenie existujúcich správ z konverzácie, ale nemá vplyv na budúce správy. Skúste znova.

Nevyžiadaná pošta

Označením konverzácie ako nevyžiadanej sa jej skutočne natrvalo zbavíte, ale taktiež zabránite prijímaniu budúcich správ s inými predmetmi od rovnakých odosielateľov. Skúste znova.

Ako zobrazíte nové rýchle tipy na klávesové skratky?

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+Q.

Rýchle tipy zobrazíte stlačením iba jedného klávesu. Skúste znova.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+Q.

Rýchle tipy zobrazíte stlačením iba jedného klávesu. Skúste znova.

Stlačením klávesu CTRL.

Máte pravdu, že stačí stlačiť jeden kláves, ale nie je to kláves CTRL. (Teraz by malo byť ľahké označiť správnu odpoveď.)

Stlačením klávesu ALT.

Správne. Stlačte kláves ALT a potom na klávesnici stlačte kláves, ktorý je priradený požadovanej karte, ponuke alebo príkazu.

Na ktorú kartu na páse s nástrojmi musíte kliknúť, aby sa zobrazila karta Tlačiť, Pomocník a Informácie?

Zobraziť

Skúste znova. (Pomôcka: Všetky tri hľadané karty sa nachádzajú v zobrazení Backstage.)

Priečinok

Skúste znova. (Pomôcka: Všetky tri hľadané karty sa nachádzajú v zobrazení Backstage.)

Súbor

Správne. Karty Tlačiť, Pomocník a Informácie sa nachádzajú v zobrazení Backstage, ktoré sa otvorí po kliknutí na kartu Súbor.

Odoslať a prijať

Skúste znova. (Pomôcka: Všetky tri hľadané karty sa nachádzajú v zobrazení Backstage.)

Domov

Skúste znova. (Pomôcka: Všetky tri hľadané karty sa nachádzajú v zobrazení Backstage.)

Kde je umiestnené tlačidlo, ktoré otvára dialógové okno Možnosti programu Outlook?

V skupine Rozloženie na karte Zobraziť na páse s nástrojmi.

Na karte Zobraziť sa nachádza veľa možností, ale toto tlačidlo medzi ne nepatrí. Skúste znova.

V ponuke Štart systému Windows.

V ponuke Štart sa nachádza veľa príkazov, ale tento medzi ne nepatrí. Skúste znova.

Na ľavej table v zobrazení Backstage.

Správne. Nachádza sa priamo v zobrazení Backstage.

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Tento príkaz by sa na paneli s nástrojmi Rýchly prístup nachádzal len vtedy, ak by ste ho tam sami pridali. Skúste znova.

Pripomienky

Rýchla referencia

Pozrite tiež

Priradenie príznaku Rýchle kliknutie – sledujte a naučte sa

Minimalizácia alebo maximalizácia pása s nástrojmi

 • Kliknite na tlačidlo Minimalizovať alebo Maximalizovať v pravom hornom rohu okna programu Outlook.

  Tlačidlo Minimalizovať alebo Maximalizovať pás s nástrojmi

Zmena usporiadania priečinka

Ak chcete zmeniť jednoduché usporiadanie Dátum na usporiadanie Dátum (konverzácie), použite nasledujúci postup:

 • Prejdite na kartu Zobraziť na páse s nástrojmi a v skupine Konverzácie začiarknite políčko Zobraziť správy v konverzáciách.

  Ak sa chcete vrátiť späť na usporiadanie Dátum, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť správy v konverzáciách.

Ak chcete zmeniť usporiadanie Dátum alebo Dátum (konverzácie) na iné usporiadanie, použite nasledujúci postup:

 • Prejdite na kartu Zobraziť na páse s nástrojmi a v skupine Usporiadanie kliknite na tlačidlo Usporiadať podľa a potom kliknite na usporiadanie, ktoré chcete použiť.

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup

 • Na páse s nástrojmi kliknite pravým tlačidlom myši na príkaz alebo tlačidlo, ktoré chcete pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup, a v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup

 • Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite pravým tlačidlom myši na príkaz, ktorý chcete odstrániť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Používanie nových klávesových skratiek – klávesových tipov

 • Stlačte kláves ALT a potom stlačte kláves, ktorý je priradený k požadovanej karte, ponuke alebo príkazu, ktorý chcete použiť.

  Klávesové tipy na obrazovke môžete vypnúť stlačením klávesu ESC.

Tlač e-mailovej správy

 1. Stlačením kombinácie klávesov CTRL+P prejdite na kartu Tlačiť v zobrazení Backstage.

 2. Vyberte možnosti a nastavenia, ktoré chcete použiť.

 3. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Otvorenie dialógového okna Možnosti programu Outlook

 • Kliknutím na kartu Súbor otvorte zobrazenie Backstage a na ľavej table kliknite na tlačidlo Možnosti.

Odpoveď na správu s pozvaním na schôdzu

 1. Vyberte správu s pozvaním na schôdzu, na ktorú chcete odpovedať, a na karte Domov kliknite v skupine Reagovať na položku Schôdza.

 2. V otvorenom okne pozvania na schôdzu pridajte do riadka Komu všetkých ľudí, ktorých chcete zahrnúť do pozvania.

 3. Vykonajte požadované zmeny v riadku Predmet.

 4. Zadajte miesto, dátum, začiatok a koniec schôdze. Môžete tak spraviť manuálne alebo na to môžete použiť možnosti dostupné na table Vyhliadač miestností.

 5. Ak je to žiaduce, zadajte text do tela správy.

 6. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Odstránenie redundantných správ z jednej konverzácie alebo z celého priečinka pomocou príkazu Vyčistiť

 1. Kliknite na konverzáciu, ktorú chcete vyčistiť, alebo na ľubovoľnú konverzáciu v priečinku, ktorý chcete celý vyčistiť.

 2. Prejdite na kartu Domov na páse s nástrojmi a v skupine Odstrániť kliknite na položku Vyčistiť. V rozbaľovacej ponuke kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Vymazať konverzáciu    Ak chcete vymazať vybratú konverzáciu.

  • Vymazať priečinok    Ak chcete vymazať všetky konverzácie v aktuálnom priečinku, ale nie konverzácie v podpriečinkoch aktuálneho priečinka.

  • Vymazať priečinok a podpriečinky    Ak chcete vymazať všetky konverzácie v aktuálnom priečinku a všetkých jeho podpriečinkoch.

Nastavenie umiestnenia, kde sa odošlú správy po ich vymazaní funkciou Vyčistiť

 1. Kliknutím na kartu Súbor otvorte zobrazenie Backstage a na ľavej table kliknite na tlačidlo Možnosti.

 2. V dialógovom okne Možnosti programu Outlook kliknite na kartu Pošta na ľavej table a potom sa presuňte do sekcie Vyčistenie konverzácií.

 3. Pomocou tlačidla prehľadávania vedľa poľa Vyčistené položky sa premiestnia do tohto priečinka vyberte nový cieľový priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.

Začiarkavacie políčka v tejto sekcii poskytujú ďalšie možnosti na prispôsobenie funkcie Vyčistiť.

Odstránenie všetkých správ v konverzácii, vrátane budúcich správ, pomocou funkcie Ignorovať

 • Kliknite na konverzáciu, ktorú chcete ignorovať, a na karte Domov na páse s nástrojmi kliknite v skupine Odstrániť na položku Ignorovať.

Hľadanie

 1. Zobrazte priečinok, v ktorom chcete nájsť položku, a potom kliknite na pole Vyhľadať.

  Nevybraté pole Vyhľadať

 2. Použite jeden alebo oba z nasledujúcich postupov:

  • Do poľa Vyhľadať zadajte text z položky, ktorú chcete nájsť.

  • Pomocou možností na karte Hľadať môžete rozširovať alebo zužovať rozsah vyhľadávania, pokým nenájdete hľadanú položku.

 3. Po nájdení hľadanej položky kliknite na tlačidlo Zastaviť vyhľadávanie na konci poľa Vyhľadať.

  Pole vyhľadávania programu Outlook s tlačidlom Zavrieť

Práca v kalendári

 1. Na karte Domov v kalendári kliknite na malú šípku v dolnom rohu skupiny Prejsť na.

  Spúšťač dialógového okna na páse s nástrojmi

 2. Pomocou možností v dialógovom okne Prejsť na dátum zadajte požadovaný dátum, na ktorý chcete prejsť, a potom kliknite na tlačidlo OK..

 3. Ak sa chcete vrátiť späť na dnešný dátum, kliknite na tlačidlo Dnes (tiež v skupine Prejsť na na karte Domov).

Vytvorenie podpisu

 1. Kliknutím na kartu Súbor otvorte zobrazenie Backstage a na ľavej table kliknite na tlačidlo Možnosti.

 2. V ľavom stĺpci dialógového okna Možnosti programu Outlook kliknite na položku Pošta.

 3. V sekcii Vytvoriť alebo upraviť podpisy správ kliknite na tlačidlo Podpisy.

 4. Pomocou možností v dialógovom okne Podpisy a grafické efekty vytvorte svoj podpis.

  Poznámka    Ak chcete toto dialógové okno otvoriť z novej e-mailovej správy, kliknite na tlačidlo Podpis v skupine Zahrnúť na karte Domov na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Podpisy.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta

 1. Kliknutím na kartu Súbor otvorte zobrazenie Backstage a na ľavej table kliknite na tlačidlo Informácie.

 2. Kliknite na položku Pridať konto a postupujte podľa inštrukcií..

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×