Prehrávanie hudby počas celého trvania prezentácie

Ak chcete na pozadí svojej prezentácie prehrávať skladbu, postupujte takto:

  1. Na karte Vložiť vyberte položku Zvuk a potom položku Zvuk v mojom počítači.

  2. Pomocou prieskumníka vyhľadajte hudobný súbor, ktorý chcete použiť, a vyberte položku Vložiť.

  3. Na karte Prehrať vyberte položku Prehrať na pozadí.

    Prehrávanie hudby na pozadí

Tip :  Ak chcete použiť hudbu z webu, pred použitím v prezentácii ju stiahnite do PC.

Poznámka : Ak používate PowerPoint Online, môžete prehrávať hudbu a ďalšie zvukové efekty, ktoré ste pridali na snímky pomocou počítačovej aplikácie PowerPoint. Z PowerPointu Online ich však pridávať nemožno. Ak máte počítačovú aplikáciu PowerPoint, môžete pridať zvukové aplikácie v nej. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehrávanie hudby alebo iných zvukov na snímkach.

Chcete v priebehu viacerých snímok prehrávať viaceré skladby?

Ak trvanie prezentácie presahuje dĺžku jednej skladby, môžete ich pridať niekoľko. V prípade problémov pri synchronizácii hudby a prezentácie môžete použiť nástroj tretej strany na úpravu zvuku, napríklad Audacity®, a skladby pomocou neho spojiť do jedného súboru, aby sa počas prezentácie prehrávali za sebou a bez prerušenia.

Ďalší súvisiaci obsah, ktorý vám môže pomôcť, zahŕňa témy:

Informácie pre ľudí, ktorí používajú PowerPoint for Apple Macintosh, nájdete v témach:

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×