Prehlásenie o používaní osobných údajov pre produkty Microsoft Office Communications

Dátum poslednej aktualizácie: január 2009

Ak chcete porozumieť postupom zhromažďovania a používania údajov, ktoré sa týkajú konkrétneho produktu Microsoft Office Communications, prečítajte si toto Prehlásenie o používaní osobných údajov a všetky príslušné doplnky. Ak tento produkt používate vy alebo váš podnik so samostatnou službou, niektoré funkcie sa môžu podstatne líšiť od funkcií uvedených nižšie alebo v doplnkoch. Niektoré funkcie môžu byť integrované so službou alebo služba môže zahŕňať dodatočné funkcie.

Všeobecné

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše súkromie pri poskytovaní softvéru, ktorý vám zabezpečuje výkon, kontrolu a výhody požadované pri používaní počítača. Toto prehlásenie o používaní osobných údajov vysvetľuje mnohé postupy zhromažďovania a používania údajov v produktoch spoločnosti Microsoft uvedených v časti Doplnky tohto dokumentu. Zameriava sa na funkcie, ktoré komunikujú s Internetom. Nevzťahuje sa na iné lokality, produkty ani služby online alebo offline spoločnosti Microsoft.

Doplnky

Vydania produktov v roku 2008

Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromaždené informácie použije spoločnosť Microsoft a ňou riadené pobočky na aktiváciu používaných funkcií a poskytnutie služieb alebo uskutočnenie transakcií, ktoré ste si vyžiadali alebo ich povolili. Môžu sa tiež použiť na analýzu a zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft.

Ak nie je v tomto prehlásení uvedené inak, poskytnuté osobné údaje sa bez vášho súhlasu neprevedú na tretie strany. Na poskytovanie obmedzených služieb v našom zastúpení, akými sú odpovedanie na otázky zákazníkov o produktoch alebo službách alebo uskutočnenie štatistickej analýzy našich služieb, si príležitostne najímame iné spoločnosti. Týmto spoločnostiam poskytujeme len tie osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie danej služby, a nesmú ich použiť na žiadny iný účel.

Spoločnosť Microsoft môže k vašim údajom (vrátane obsahu vašej komunikácie) pristupovať alebo ich môže zverejniť v záujme: (a) dodržania zákonných predpisov alebo reagovania na zákonné požiadavky alebo právny spor, (b) ochrany práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo jej zákazníkov vrátane presadzovania jej zmlúv alebo zásad upravujúcich vaše používanie služby alebo (c) konania v dobrej viere, že takýto prístup alebo zverejnenie sa vyžaduje na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo verejnosti.

Údaje, ktoré spoločnosť Microsoft zhromaždí alebo ktoré sa jej odošlú prostredníctvom produktov uvedených v časti Doplnky tohto dokumentu, môžu byť ukladané a spracovávané v Spojených štátoch amerických alebo ktorejkoľvek inej krajine, v ktorej má spoločnosť Microsoft, jej pridružené spoločnosti, pobočky alebo poskytovatelia služieb svoje zariadenia. Spoločnosť Microsoft dodržiava zásady „bezpečného prístavu“ stanovené Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a zachovávania údajov z Európskej únie.

Zhromažďovanie a používanie informácií o počítači

Ak používate softvér s funkciami podporujúcimi pripojenie na Internet, navštevovaným webovým lokalitám a používaným službám online sa odosielajú informácie o vašom počítači (ďalej „štandardné informácie o počítači“). Spoločnosť Microsoft používa štandardné informácie o počítači na poskytovanie internetových služieb, na pomoc pri zlepšovaní svojich produktov a služieb a na štatistickú analýzu. Medzi štandardné informácie o počítači zvyčajne patria adresa IP, verzia operačného systému, verzia prehľadávača a miestne a jazykové nastavenia. V niektorých prípadoch môžu štandardné informácie o počítači zahŕňať aj identifikáciu hardvéru, ktorá určuje výrobcu, názov a verziu zariadenia. Ak daná funkcia alebo služba odošle spoločnosti Microsoft nejaké informácie, spolu s nimi sa odošlú aj štandardné informácie o počítači.

Zabezpečenie údajov

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje pomáhať pri ochrane zabezpečenia vašich údajov. Na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame rôzne zabezpečovacie technológie a postupy. Poskytnuté osobné údaje napríklad ukladáme v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v kontrolovaných zariadeniach.

Zmeny v prehlásení o používaní osobných údajov

Prehlásenie o používaní osobných údajov alebo jeho doplnky príležitostne aktualizujeme, aby odrážali zmeny produktov, služieb a odozvu zákazníkov. Pri zverejnení zmien zmeníme aj dátum poslednej aktualizácie uvedený na začiatku stránky. Odporúčame, aby ste si toto prehlásenie a jeho doplnky pravidelne pozerali a boli tak informovaní o ochrane vašich údajov spoločnosťou Microsoft.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Microsoft privíta vaše pripomienky týkajúce sa tohto prehlásenia o používaní osobných údajov a jeho doplnkov. Ak máte akékoľvek otázky alebo si myslíte, že sme nedodržali tieto dokumenty, obráťte sa na nás prostredníctvom tohto kontaktného formulára na poskytnutie odozvy týkajúcej sa používania osobných údajov v systéme zjednotenej komunikácie alebo napíšte na nasledujúcu poštovú adresu:

Microsoft Privacy – UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Špecifické funkcie

Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft

Čo táto funkcia ponúka: Pomocou služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft môžete spoločnosti Microsoft hlásiť svoje problémy a prijímať informácie, ktoré vám môžu pomôcť pri predchádzaní alebo riešení takýchto problémov.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Informácie o údajoch zhromažďovaných, spracovávaných a prenášaných pomocou služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft nájdete v prehlásení o používaní osobných údajov pre túto službu na stránke Prehlásenie o používaní osobných údajov pre službu Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft.

Použitie údajov: Odoslané údaje s hláseniami chýb sa môžu použiť na riešenie problémov zákazníkov a zlepšenie softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládanie: Pri prvom výskyte chyby vám bude ponúknutá možnosť podieľať sa na službe Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft. Ak sa ju rozhodnete povoliť, služba Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft bude spoločnosti Microsoft automaticky hlásiť problémy, ktoré sa vám vyskytnú.

V zriedkavých prípadoch, napríklad pri problémoch, ktorých riešenie je obzvlášť zložité, si môže spoločnosť Microsoft vyžiadať ďalšie údaje vrátane častí pamäte (ktoré môžu zahŕňať pamäť zdieľanú niektorými alebo všetkými aplikáciami spustenými v čase výskytu problému), niektorých nastavení databázy Registry a súborov z počítača. Môže sa to vzťahovať aj na aktuálne otvorené dokumenty. Pri vyžiadaní ďalších údajov budete mať možnosť zobraziť informácie uvedené v chybovom hlásení skôr, ako sa rozhodnete, či hlásenie odošlete spoločnosti Microsoft.

Dôležité informácie: Zákazníci v podnikoch môžu pomocou skupinovej politiky konfigurovať správanie služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft vo svojich počítačoch. Možnosti konfigurácie zahŕňajú aj vypnutie služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft. Ak ste správca a chcete konfigurovať skupinovú politiku pre službu Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft, technické podrobnosti nájdete na lokalite TechCenter – skupinové politiky servera Windows Server.

Odozva online

Čo táto funkcia ponúka: Funkcia Odozva online umožňuje poskytovanie odozvy týkajúcej sa produktov a služieb priamo spoločnosti Microsoft.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Ak použijete funkciu Odozva online, obsah vašej správy a štandardné informácie o počítači sa odošlú spoločnosti Microsoft.

Použitie údajov: Odoslané údaje sa môžu použiť na zlepšenie lokalít, produktov alebo služieb spoločnosti Microsoft. Zhromaždené údaje sa môžu použiť aj na vyžiadanie ďalších informácií o poskytnutej odozve týkajúcej sa používaného produktu alebo služby.

Výber a ovládanie: Použitie funkcie Odozva online je voliteľné.

Pomocník online

Čo táto funkcia ponúka: Kliknutím na položku Pomocník online alebo Pomocník sa pripojíte k materiálom technickej podpory online, ktoré poskytujú najaktuálnejší obsah.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Ak použijete funkciu Pomocník online alebo Pomocník, vaša žiadosť sa spoločnosti Microsoft odošle spolu s akýmkoľvek hodnotením alebo odozvou, ktorou sa rozhodnete reagovať na zobrazené témy Pomocníka. Ak do vyhľadávacieho poľa alebo poľa na poskytnutie odozvy napíšete akékoľvek osobné údaje, tieto údaje sa odošlú spoločnosti Microsoft, ale nepoužijú sa na to, aby vás identifikovala ani kontaktovala.

Použitie údajov: Funkcie Pomocník online a Pomocník používajú vyhľadávané informácie na zobrazenie najrelevantnejších výsledkov, vývoj nového a zlepšenie existujúceho obsahu.

Výber a ovládanie: Ak sa nechcete pripojiť k materiálom technickej podpory online, neklikajte na položku Pomocník online ani Pomocník.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×