Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre OneNote

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Posledná aktualizácia: október 2012

Prehlásenie o ochrane osobných údajov Office 2013

Keďže tím Microsoft Office rešpektuje vaše súkromie, chceme, aby ste porozumeli spôsobu, akým zhromažďujeme a používame informácie o vás. Veľké úsilie venujeme tomu, aby sme pomohli ochrániť vaše osobné údaje a zabezpečili vám úplnú kontrolu nad spôsobom používania a zdieľania vašich informácií.

Všeobecné

V spoločnosti Microsoft sa usilovne snažíme o zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov, zároveň však chceme poskytovať produkty poskytujúce výkon, možnosti a pohodlie, ktoré pri práci s počítačom požadujete. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje mnohé postupy používané pri zbere údajov a používanie aplikácie Microsoft OneNote určenej pre zariadenia s Windowsom 8. Prečítajte si tieto informácie a všetky doplňujúce informácie z prepojení na tejto stránke, kde sa dozviete ďalšie podrobnosti o konkrétnej aplikácii OneNote a službách, ktoré môžete používať. Tieto informácie nemajú slúžiť ako vyčerpávajúci zoznam a nevzťahujú sa na iné webové lokality (online alebo offline), produkty alebo služby spoločnosti Microsoft.

Rovnako ako v prípade všetkých produktov balíka Microsoft Office, aj toto vydanie bolo navrhnuté tak, aby umožňovalo rýchle zostavenie, zobrazenie a zdieľanie údajov s inými ľuďmi. Spoločnosť Microsoft venuje veľké úsilie tomu, aby pomáhala chrániť vaše údaje a pomohla vám zabezpečiť úplnú kontrolu nad používaním a distribúciou vašich údajov.

Súvisiace prepojenia

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Zozbierané osobné informácie používame na aktiváciu funkcií a služieb, ktoré používate, alebo vykonávanie požiadaviek, ktoré autorizujete. Tieto informácie môžeme použiť aj na vyžiadanie pripomienok, na poskytnutie dôležitých aktualizácií a oznámení týkajúcich sa softvéru, na zlepšenie produktu alebo služby (napríklad dotazníky zisťujúce chyby alebo uskutočňujúce prieskumy) či na poskytnutie oznamov týkajúcich sa plánovaných udalostí alebo nových vydaní produktov.

Niektoré zadávané osobné informácie sa v súboroch balíka Microsoft Office môžu nachádzať vo forme metaúdajov (údajov o údajoch). Programy balíka Office používajú tieto metaúdaje na zjednodušenie spolupráce na vašich súboroch s inými ľuďmi. Pokyny na odstránenie metaúdajov zo súborov sa nachádzajú v doplnkových informáciách o konkrétnom programe balíka Office.

Ak v tomto prehlásení nie je uvedené inak, poskytnuté osobné informácie nebudú postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu. Príležitostne najímame iné spoločnosti, ktoré v našom mene vykonávajú služby v obmedzenom rozsahu, napríklad podporu zákazníkov. Týmto spoločnostiam poskytujeme iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie takýchto služieb. Informácie týmto spoločnostiam poskytneme ako dôverné, takže ich nesmú použiť na žiadny iný účel.

Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Microsoft alebo odosielané do spoločnosti Microsoft môžu byť uložené a spracované na území USA alebo ľubovoľnej inej krajiny/oblasti, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti Microsoft alebo jej sesterských spoločností, pobočiek alebo poskytovateľov služieb. Spoločnosť Microsoft dodržiava rámec Safe Harbor tak, ako ho stanovuje Ministerstvo obchodu USA. Týka sa zhromažďovania, používania a uchovávania údajov pochádzajúcich z Európskej únie alebo Švajčiarska.

Spoločnosť Microsoft môže použiť alebo poskytnúť informácie o vás vrátane obsahu vašej komunikácie na účely: a) dodržania zákona alebo reagovania na zákonné požiadavky alebo právny proces, b) zaistenia ochrany práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo jej zákazníkov vrátane vymáhateľnosti našich zmlúv alebo politík upravujúcich používanie služieb, c) realizácie krokov v dobrej viere, že takýto prístup alebo sprístupnenie informácií sú nevyhnutné na zaistenie osobnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti Microsoft, zákazníkov alebo verejnosti.

Zhromažďovanie a používanie informácií o vašom počítači

OneNote obsahuje funkcie, ktoré majú prístup na internet, aby vám mohli poskytnúť ďalšie informácie alebo možnosť zdieľania údajov s ostatnými. Tieto funkcie sú k dispozícii vždy, keď máte aktívne pripojenie na internet.

Vždy, keď balík OneNote nadviaže spojenie so serverom spoločnosti Microsoft, informácie o vašom počítači (ďalej len „štandardné informácie o počítači“) sa odošlú navštíveným webovým lokalitám a používaným online službám. Spoločnosť Microsoft používa štandardné informácie o počítači na poskytovanie internetových služieb, na zlepšenie produktov a služieb a na štatistické analýzy. Štandardné informácie o počítači spravidla zahŕňajú adresu IP, verziu operačného systému, verziu prehliadača, ako aj miestne a jazykové nastavenia. Ak určitá funkcia alebo služba odošle informácie spoločnosti Microsoft, odošlú sa s nimi aj štandardné informácie o počítači.

Po inštalácii aplikácie OneNote môžu budúce internetové požiadavky z príslušného počítača obsahovať informácie zahŕňajúce názov softvérového produktu a číslo verzie. Tieto informácie používajú webové lokality na to, aby vám poskytli materiály kompatibilné s aplikáciou OneNote. Tieto informácie neobsahujú osobné údaje.

Spoločnosť Microsoft môže občas zmeniť internetové adresy (URL) poskytovaných internetových služieb. V záujme zamedzenia výpadkov v poskytovaní služieb môže spoločnosť Microsoft stiahnuť do vášho systému súbor obsahujúci nové internetové adresy, ktoré OneNote potrebuje na poskytovanie internetových služieb.

Pri prvom výbere funkcie požadujúcej pripojenie softvéru k internetovej službe odošle tento softvér požiadavku na stiahnutie súboru XML spolu s názvom vašej aplikácie, údajmi o vybratom miestnom nastavení a jazyku, ako aj o verzii vašej aplikácie. Na základe týchto informácií odošle spoločnosť Microsoft vášmu klientovi súbor XML obsahujúci zoznam URL adries pre internetové služby balíka Microsoft Office.

Súbory cookie

Cookie je malý textový súbor umiestnený internetovým serverom na pevný disk počítača. Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré môže čítať internetový server v doméne, ktorá vám súbor cookie vydala. Súbory cookie nemožno používať na spúšťanie programov ani na šírenie vírusov vo vašom počítači.

Jedným z najdôležitejších účelov súborov cookie je poskytnutie funkcie šetriacej váš čas. Súbor cookie, ktorý používa balík Microsoft Office napríklad umožňuje programu OneNote zapamätať si lokality služby Microsoft SharePoint Foundation, ktoré ste predtým navštívili. Tým sa zjednodušuje proces opätovného vyhľadania lokality a poskytnutia relevantného obsahu.

Keď OneNote kontaktuje server spoločnosti Microsoft, môže dôjsť k uloženiu alebo získaniu prístupu k súborom cookie. Súbory cookie nám pomáhajú aj pri zbere informácií o tom, ktoré stránky na lokalite Office.com naši zákazníci navštevujú, pričom údaje o návštevnosti sú identifikované len pomocou jedinečného identifikačného čísla a ak neudelíte súhlas (tak ako sa uvádza v inej časti prehlásenia o ochrane osobných údajov), nikdy nie sú prepojené s osobnými údajmi.

Zmenou nastavení na karte Ochrana osobných údajov v časti Možnosti siete Internet v ovládacom paneli môžete nastaviť prijímanie alebo odmietanie súborov cookie a zmeniť jazyk či miestne nastavenie. Nastavenia súborov cookie používaných v Office môžete ovládať aj pomocou ponuky Nástroje Internet Explorera 8 a 9, v ktorej kliknete na položky Možnosti siete Internet > Ochrana osobných údajov.

Balík Microsoft Office sa riadi nastavením ochrany osobných údajov v časti Možnosti siete Internet v ovládacom paneli Windowsu alebo v Internet Exploreri a nebude sťahovať súbory cookie, ak ste to nepovolili. Tieto funkcie, ktoré používajú súbory cookie a popisujú sa ďalej v tomto prehlásení, však s takýmto nastavením nemusia fungovať správne. Okrem toho funkcie používané webovými lokalitami a službami, ktoré používajú súbory cookie, nemusia fungovať správne v Internet Exploreri. Súbory cookie, ktoré už boli uložené na pevný disk, sú pre aplikáciu OneNote naďalej k dispozícii na čítanie, ak ich neodstránite v časti Možnosti siete Internet v ovládacom paneli Windowsu alebo v Internet Exploreri.

Overovanie konta Microsoft

OneNote vyžaduje prihlásenie do aplikácie pomocou e-mailovej adresy a hesla, ktoré sú priradené k vášmu kontu Microsoft, alebo pomocou identifikácie používateľa, ktorú používate na prístup do služieb Office 365. Keď sa do programu OneNote prihlásite pomocou konta Microsoft, poznámky, ktoré ste vo OneNote vytvorili, sa automaticky uložia do služby OneDrive.

Ak ešte konto Microsoft nemáte, môžete sa pripojiť k službe pre kontá Microsoft a vytvoriť si ho.

Pri vytváraní konta Microsoft prostredníctvom Microsoft Office alebo na lokalite Office.com, registračné informácie, ktoré poskytujú uložený vo vašom profile konta Microsoft a niektoré tieto registračné informácie môžu byť uložené v službe na lokalite Office.com. Ďalšie informácie o službe konta Microsoft, informácií uložených v profile konta Microsoft a ako konto Microsoft využíva a pomáha chrániť vaše osobné údaje, prečítajte si konto Microsoft prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Použitie aplikácie OneNote na prihlásenie do Windowsu 8 pomocou konta Microsoft

Windows 8 poskytuje požívateľom možnosť prihlásiť sa do Windowsu 8 pomocou konta Microsoft s cieľom synchronizovať určité nastavenia a prispôsobiť tak prácu na zariadeniach s Windowsom 8. Prihlásením do Windowsu 8 pomocou konta Microsoft budete automaticky pomocou toho istého konta prihlásení aj do aplikácie OneNote. Toto vám umožní ukladanie a získavanie prístupu k súborom aplikácie OneNote v službe OneDrive bez toho, aby bolo opätovne potrebné zadať meno používateľa a heslo Windowsu 8.

Overovanie balíka Office 365

Identifikácia, ktorú použijete na prihlásenie do služieb Microsoft Office 365, vám umožní získať prístup k obsahu služieb Office 365 pomocou aplikácie OneNote. Ak tak chcete urobiť, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo priradené ku kontu služieb Office 365.

OneNoteZískanie licencie a aktivácia

Aktivácia pomáha obmedziť falšovanie softvéru, čo pomáha zabezpečiť takú kvalitu softvéru, akú zákazníci od spoločnosti Microsoft očakávajú. Aktivácia znamená priradenie konkrétneho kódu Product Key k hardvéru, na ktorom je produkt nainštalovaný. Licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft pre OneNote určujú, koľkokrát môžete svoj kód Product Key použiť na aktiváciu. Ak bol dosiahnutý stanovený počet inštalácií aplikácie OneNote v tom istom alebo v iných počítačoch, nemožno ho ďalej používať na aktiváciu v ďalších počítačoch.

Ak chcete využívať úplné možnosti a funkcie aplikácie OneNote, používatelia musia mať platnú licenciu a aktivovanú aplikáciu. Ak sa do aplikácie OneNote prihlásite pomocou konta Microsoft alebo identifikácie, ktorú používate na získanie prístupu k službám Office 365, tieto informácie môžu byť odoslané spoločnosti Microsoft, ktorá určí, či sú predplatné alebo multilicencia priradené k vášmu kontu či identifikácii platné. Ak balík Office určí, že predplatné alebo multilicencia priradené k vášmu kontu alebo identifikácii sú platné, spoločnosti Microsoft sa odošlú tieto informácie o aktivácii, aby mohla aplikáciu aktivovať:

  • Kód produktu spoločnosti Microsoft, čiže päťciferný kód identifikujúci produkt Office, ktorý aktivujete.

  • ID kanála alebo kód lokality, ktorý identifikuje, kde ste produkt Office získali. Identifikuje sa tým napríklad to, či sa produkt zakúpil v maloobchodnej sieti, či ide o skúšobnú verziu, či ide o produkt multilicenčného programu alebo bol produkt predinštalovaný výrobcom počítača.

  • Dátum inštalácie.

  • Systémové informácie a informácie o hardvéri používanom na spustenie produktu Office.

  • Informácie, ktoré spoločnosti Microsoft pomáhajú určiť, či bol softvér správne aktivovaný a či podlieha náležitej a platnej licencii.

Informácie o tom, či bol váš softvér aktivovaný správne, nájdete v nastaveniach aplikácie OneNote.

Predplatné

Pri zakúpení alebo inovovaní predplatného, ktoré vám umožňuje používanie aplikácie OneNote z lokality Office.com, je na dokončenie nákupu potrebné poskytnúť vaše konto Microsoft. Po úspešnom stiahnutí aplikácie OneNote do vášho počítača a prihlásení do nej pomocou konta priradeného k vášmu predplatnému, sa informácie o vašom práve na používanie aplikácie OneNote v tomto počítači uložia do počítača. Po prihlásení a používaní aplikácie OneNote sa spoločnosti Microsoft pravidelne odosielajú informácie o aktivácii vrátane uvedených informácií o verzii aplikácie OneNote, ktorú máte momentálne nainštalovanú (ak nejakú máte), informácií o nastaveniach jazyka aplikácie OneNote a štandardné informácie o počítači, pomocou ktorých spoločnosť Microsoft skontroluje, či máte platné predplatné.

Multilicencie

Vaša kópia aplikácie OneNote dokáže zistiť a prijať zmeny v konfigurácii vášho zariadenia. Malé inovácie nevyžadujú opätovnú aktiváciu, ak však OneNote odinštalujete, produkt bude pravdepodobne potrebné aktivovať znova. Niektoré zmeny súčastí počítača alebo softvéru môžu vyžadovať opätovnú aktiváciu softvéru.

Ak vykonávate aktiváciu počas inovovania určitých produktov balíka Microsoft Office, ako je napríklad skúšobná verzia aplikácie OneNote, aktivácia zbiera z vášho počítača aj informácie o verziách produktov, ktoré inovujete, vrátane informácií o tom, ako dlho ste tieto produkty používali. Výsledkom aktivácie je aj vygenerovanie určitého čísla, ktoré vychádza z hardvérovej konfigurácie počítača, a odoslanie štandardných informácií o počítači do spoločnosti Microsoft.

Za istých okolností, napríklad v prípade, ak sa aktivácia nedokončí, môžete byť tiež požiadaní o opätovnú aktiváciu svojej kópie balíka Microsoft Office. V takom prípade vám môže Sprievodca aktiváciou umožniť získať ďalšie informácie online, aby ste zistili, či bola vaša kópia balíka Office správne aktivovaná, a ako problémy s aktiváciou riešiť. Ak sa rozhodnete takéto informácie získať, odošlú sa vám informácie, ktoré sa bežne zasielajú počas aktivácie.

Ak nevykonáte aktiváciu, resp. reaktiváciu svojej kópie balíka Microsoft Office, pravdepodobne ho nebudete môcť používať alebo bude označený ako produkt bez príslušnej licencie. Informácia, že produkt nemá príslušnú licenciu, sa môže zobrazovať napríklad v záhlaví okna.

Nákup OneNote z Microsoft Store

"OneNote licencie a aktivácia" sekcie nevzťahuje, ak máte zakúpené licenciu na používanie OneNote z Microsoft Store. Informácie o údajoch zhromaždených Microsoft Store odkazovať na lokalitu Microsoft Obchod podmienky používania.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Pozývame vás na účasť v našom Programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP) s cieľom zvýšenia kvality, spoľahlivosti a výkonu softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Na stránke prispôsobenia nastavení môžete vybrať možnosť Odoslať informácie a pomôcť so zlepšovaním programu OneNote.

Ak ste sa rozhodli zúčastniť, spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o hardvérovej konfigurácie a ako sa používa softvér a služby identifikovať trendy a spôsoby používania. Úplné Podrobnosti o programe CEIP nájdete na webovej lokalite Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft .

Zabezpečenie

Spoločnosť Microsoft svojím úsilím pomáha zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. Používame množstvo zabezpečovacích technológií a postupov, aby sme tak pomohli ochrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.

Lokalita SharePoint Foundation

Microsoft SharePoint Foundation 2013 poskytuje zdieľané webové lokality pracovných priestorov, kde môžete spolupracovať na dokumentoch alebo schôdzach.

Keď prejdete na lokalitu SharePoint pomocou webového prehliadača alebo ľubovoľného programu balíka Microsoft Office, lokalita uloží do počítača súbor „cookie“, ak máte povolenia na vytvorenie novej podlokality na tejto lokalite. Tieto súbory „cookie“ tvoria spolu zoznam lokalít, pre ktoré máte povolenia. Tento zoznam používajú viaceré programy balíka Office, aby vám mohli poskytnúť rýchly prístup na lokality, ktoré ste už navštívili.

Spoločnosť Microsoft nepristupuje k zoznamu navštívených lokalít a zoznam sa nezverejňuje na internete, ak sa ho sami nerozhodnete sprístupniť.

Ak vytvoríte novú webovú lokalitu alebo zoznam v službe SharePoint Foundation alebo ak pridáte alebo pozvete používateľov na existujúcu webovú lokalitu alebo do zoznamu, lokalita uloží pre každého používateľa (vrátane vás) celé meno a e-mailovú adresu.

Ku každému prvku, ktorý používatelia (vrátane vás) na lokalitu pridajú alebo ktorý tam zmenia, sa pridá identifikácia používateľa. Podobne ako v prípade všetkého obsahu na lokalite SharePoint, aj v takomto prípade by mali mať k daným informáciám prístup iba správcovia a členovia lokality.

Všetky prvky na lokalite SharePoint obsahujú polia: Vytvoril a Upravil. Pole Vytvoril obsahuje meno používateľa, ktorý pôvodne prvok vytvoril, a dátum vytvorenia tohto prvku. Pole Upravil obsahuje meno používateľa, ktorý naposledy zmenil súbor, a dátum poslednej zmeny.

Správcovia serverov, na ktorých sú hosťované lokality SharePoint, majú prístup k niektorým údajom z týchto lokalít. Tieto údaje môžu používať na analýzu modelov používania danej lokality a na zvýšenie percentuálneho podielu časovej dostupnosti lokality. Údaje sú dostupné iba správcom servera a neposkytujú sa spoločnosti Microsoft s výnimkou prípadov, keď je hostiteľom lokality SharePoint spoločnosť Microsoft. Medzi tieto údaje patria mená, e-mailové adresy a povolenia všetkých osôb, ktoré majú prístup na danú lokalitu.

Všetci používatelia s prístupom ku konkrétnej lokalite SharePoint môžu vyhľadávať a zobrazovať celý obsah dostupný na danej lokalite.

Meno autora

Všetky poznámkové bloky aplikácie OneNote obsahujú meno autora, ktorý poznámkový blok vytvoril, ako aj sekcie alebo poznámky bloku. V aplikácii OneNote sa ako meno autora zobrazí meno poslednej osoby, ktorá upravila niektorú z poznámok.

OneNote do súboru uloží aj časovú pečiatku vrátane času vytvorenia a času poslednej úpravy.

Synchronizácia poznámkových blokov aplikácie OneNote vám umožňuje upravovať poznámkový blok v zdieľanom umiestnení alebo na lokalite SharePoint a potom pravidelne zlučovať vaše zmeny so zmenami ostatných ľudí. Ak počas operácie zlučovania dôjde ku konfliktu verzií, meno autora sa uloží s každou konfliktnou stranou a zobrazí sa vedľa nej. Mená autorov sa potom môžu použiť na identifikovanie zdrojov konfliktov.

Zmeny v prehlásení o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Microsoft môže príležitostne toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov aktualizovať. Pri každej revízii bude v hornej časti stránky prehlásenia o ochrane osobných údajov uvedený dátum poslednej aktualizácie. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať toto prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft pomáha chrániť vaše informácie.

Kontaktné údaje

Spoločnosť Microsoft uvíta vaše pripomienky k tomuto prehláseniu o ochrane osobných údajov. Ak máte otázky týkajúce sa tohto prehlásenia alebo ste presvedčení, že ho nedodržiavame, kontaktujte nás pomocou webového formulára na lokalite Kontaktujte nás: Pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052 USA

Ak potrebujete nájsť pobočku spoločnosti Microsoft vo svojej krajine alebo oblasti, pozrite si stránku https://www.microsoft.com/worldwide/.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×