Prehľad textovej tably používanej pri práci s obrázkami SmartArt

Textová tabla je tabla naľavo od obrázka SmartArt a môžete v nej zadávať a upravovať text, ktorý sa zobrazí v obrázku SmartArt. Ak hľadáte informácie o pridávaní čísel alebo odrážok na snímky alebo do dokumentov v programe Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo Microsoft Office Word 2007, pozrite si témy Pridávanie odrážok alebo čísel do textu a Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu. Ak potrebujete pomoc s vytvorením obrázka SmartArt, pozrite si tému Vytvorenie grafického prvku SmartArt.

Čo váz zaujíma?

Úvodné informácie o textovej table

Čo označujú odrážky na textovej table?

Formátovanie textu na textovej table

Klávesové skratky

Úvodné informácie o textovej table

Používanie textovej tably používateľovi umožňuje sústrediť sa na obsah bez obáv o výsledný obrázok SmartArt. Keď vytvárate obrázok SmartArt, obrázok a textová tabla sa vyplnia textom zástupného symbolu, ktorý môžete upraviť a nahradiť vlastnými informáciami. V hornej časti textovej tably môžete upravovať text, ktorý sa má zobraziť v obrázku SmartArt. V dolnej časti textovej tably sa zobrazujú ďalšie informácie o obrázku SmartArt, napríklad odporúčanie, pre ktorý typ údajov je daný obrázok najvhodnejší. Ak sa informácie v dolnej časti textovej tably nezobrazujú, umiestnite kurzor na názov obrázka SmartArt v dolnej časti textovej tably alebo potiahnite orámovanie textovej tably a tablu zväčšite.

Hoci do textovej tably nie je možné myšou presunúť text, v rámci textovej tably máte možnosť text kopírovať a prilepiť. Ďalej môžete kopírovať text z textovej tably do ľubovoľného dokumentu systému produktov systém Microsoft Office 2007 alebo môžete text kopírovať z dokumentov balíka Office, verzia 2007 do textovej tably. Po zadaní obsahu na textovej table môžete vyskúšať iné rozloženia alebo môžete obrázok SmartArt prispôsobiť.

Obrázok textovej tably zobrazujúcej text úrovne 1 a úrovne 2

Vo všeobecnosti platí, že obrázok SmartArt funguje najlepšie s kratším textom. Väčšie množstvo textu môže odvádzať pozornosť od vizuálneho pôsobenia obrázka SmartArt a sťažiť vizuálne sprostredkovanie obsahu. Existujú však rozloženia, ako napríklad rozloženie Lichobežníkový zoznam v rámci typu Zoznam, ktoré dobre fungujú aj s väčším množstvom textu. Ďalšia možnosť je pridať ďalšie informácie mimo obrázok SmartArt v rámci dokumentu balíka Office, verzia 2007 alebo informácie prezentovať ústne.

V niektorých obrázkoch SmartArt sa zobrazí len časť textu z textovej tably, pretože daný obrázok obsahuje pevný počet tvarov. Text, obrázky a ďalší obsah, ktorý sa nezobrazí, sa na textovej table označí červeným krížikom. Nezobrazený obsah je naďalej k dispozícii, ak prepnete na iné rozloženie, ale ak toto rozloženie uložíte a zatvoríte, informácie sa neuložia kvôli ochrane osobných údajov.

Textová tabla s červenými krížikmi

Pri každom kliknutí mimo obrázka SmartArt sa textová tabla prestane zobrazovať. Ak ju neskryjete, tabla sa opäť zobrazí po kliknutí na obrázok SmartArt. Ak chcete textovú tablu zavrieť, kliknite na tlačidlo Zavrieť v pravom hornom rohu textovej tably. Ak chcete textovú tablu zobraziť, kliknite na rukoväť naľavo od obrázka SmartArt.

tabla ovládací prvok textu

Na textovej table môžete skontrolovať pravopis v texte a zmeniť veľkosť alebo pozíciu textu.

Na začiatok stránky

Čo označujú odrážky na textovej table?

Textová tabla funguje ako prehľad alebo zoznam s odrážkami, ktorý mapuje informácie priamo k obrázku SmartArt. Každý obrázok SmartArt má definované vlastné mapovanie odrážok na textovej table ku skupine tvarov v obrázku SmartArt.

Ak chcete na textovej table vytvoriť nový riadok textu s odrážkami, stlačte kláves ENTER. Ak chcete odsadiť riadok na textovej table, vyberte požadovaný riadok a v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na položku Povýšiť. Ak chcete riadok odsadiť doľava, kliknite na položku Degradovať. Na textovej table môžete na odsadenie použiť aj kláves TAB, respektíve kombináciu klávesov SHIFT+TAB na odsadenie doľava. Tieto úpravy aktualizujú mapovanie medzi odrážkami na textovej table a tvarmi v rozložení obrázka SmartArt. Text nie je možné degradovať o viac ako jednu úroveň od textu v predchádzajúcom riadku a takisto nie je možné degradovať tvar na najvyššej úrovni.

Poznámka : V závislosti od vybratého rozloženia obrázka SmartArt sa jednotlivé odrážky na textovej table znázorňujú v obrázku SmartArt ako nové tvary alebo ako odrážky vnútri tvaru. Pozrite sa napríklad, ako je ten istý text odlišne mapovaný v dvoch nasledujúcich obrázkoch SmartArt. V prvom príklade sa pododrážky zobrazujú ako samostatné tvary. V druhom príklade sa pododrážky znázorňujú ako odrážky vnútri tvaru.

Grafický prvok SmartArt Hierarchický zoznam, na ktorom sa odrážky zobrazujú na textovej table, ale nie v tvaroch

Grafický prvok SmartArt Základný proces, na ktorom sa odrážky na textovej table zobrazujú ako odrážky vnútri tvaru

Ak používate rozloženie organizačnej schémy s tvarom asistenta, odrážka s pripojenou čiarou označuje tvar asistenta.

Textová tabla zobrazujúca odrážky pre nadradený tvar, podradené tvary a tvar asistenta.

Na začiatok stránky

Formátovanie textu na textovej table

Hoci je možné v texte na textovej table použiť formátovanie znakov, napríklad písmo, veľkosť písma, tučné písmo, kurzívu alebo podčiarknutie, na textovej table sa formátovanie znakov nezobrazí. Všetky zmeny formátovania sa však zobrazia na obrázku SmartArt.

Na začiatok stránky

Klávesové skratky

Požadovaná akcia

Stlačte

Odsadenie textu

TAB alebo ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Odsadenie textu doľava

SHIFT + TAB alebo ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Pridanie znaku tabulátora

CTRL + TAB

Vytvorenie nového riadka textu

ENTER

Kontrola pravopisu v texte

F7

Zlúčenie dvoch riadkov textu

Na konci prvého riadka textu stlačte kláves DELETE

Zobrazenie kontextovej ponuky

SHIFT + F10

Prepínanie medzi hornou časťou textovej tably a prepojením Ďalšie informácie o obrázkoch SmartArt v dolnej časti

CTRL + SHIFT + F1

Prepínanie medzi obrázkom SmartArt a textovou tablou

CTRL + SHIFT + F2

Zatvorenie textovej tably

ALT + F4

Prepnutie z textovej tably na orámovanie obrázka SmartArt

ESC

Na začiatok stránky

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×