Prehľad vytvárania grafov

V programe Microsoft Office Excel 2007 je vytváranie profesionálne vyzerajúcich grafov veľmi jednoduché. Vyberiete si typ grafu, rozloženie grafu a jeho štýl, pričom všetko je jednoducho dostupné na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou nového rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Takto dosiahnete okamžitý profesionálny výsledok pri každom vytváraní grafu. Túto úlohu si môžete ešte zjednodušiť tak, že si svoj obľúbený graf uložíte ako šablónu grafu, ktorú môžete rýchlo použiť kedykoľvek pri vytváraní nového grafu.

Ak máte nainštalovaný program Office Excel 2007, výhody výkonných funkcií grafov programu Excel môžete využiť aj v ďalších programoch balíka systém Microsoft Office 2007, ako napríklad Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo Microsoft Office Word 2007.

Obsah tohto článku

Vytváranie grafov v programe Excel

Vytváranie grafov v programoch PowerPoint a Word

Úprava grafov

Používanie preddefinovaných rozložení grafu a štýlov s profesionálnym vzhľadom

Pridanie príťažlivého formátovania do grafu

Opätovné použitie grafov vytvorením šablón grafov

Vytváranie grafov v programe Excel

Ak chcete vytvoriť základný graf v programe Excel, ktorý by ste mohli neskôr upraviť a formátovať, začnite zadaním údajov grafu do pracovného hárka. Potom jednoducho vyberte údaje a zvoľte na páse s nástrojmi rozhrania Office Fluent požadovaný typ grafu (karta Vložiť, skupina Grafy).

Údaje hárka a graf

Bublina 1   Údaje pracovného hárka

Bublina 2   Graf vytvorený z údajov pracovného hárka

Program Excel podporuje množstvo typov grafov na zobrazenie údajov požadovaným spôsobom podľa cieľových skupín. Keď vytvoríte alebo zmeníte existujúci graf, môžete si vybrať zo širokej škály typov grafov (ako je napríklad stĺpcový graf alebo koláčový graf) a ich podtypy (ako napríklad skladaný stĺpcový graf alebo koláčový graf v priestore). Môžete tiež vytvoriť kombinovaný graf použitím viac ako jedného typu grafu v jednom grafe.

Kombinovaný graf

Príklad kombinovaného grafu, ktorý používa stĺpcový a čiarový typ grafu.

Ďalšie informácie o vytváraní grafov v programe Excel nájdete v téme Vytvorenie grafu.

Vytváranie grafov v programoch PowerPoint a Word

Grafy sú úplne integrované s ostatnými programami balíka Office, verzia 2007, ako sú napríklad program Office PowerPoint 2007 a Office Word 2007. Obidva programy poskytujú rovnaké nástroje na tvorbu grafov, aké sú k dispozícii v programe Excel. Ak máte nainštalovaný program Excel, môžete vytvoriť grafy programu Excel v programoch PowerPoint a Word kliknutím na tlačidlo Graf na páse s nástrojmi (karta Vložiť, skupina Ilustrácie) a potom pomocou nástrojov na prácu s grafmi graf upraviť alebo formátovať. Vytvorené grafy budú vložené do programov Office PowerPoint 2007 a Office Word 2007 a údaje grafu budú uložené v pracovnom hárku programu Excel, ktorý je použitý v súbore programu PowerPoint alebo Word.

Poznámka: Ak v programe Word pracujete v režime kompatibility, graf môžete namiesto programu Excel vložiť pomocou programu Microsoft Graph. V programe PowerPoint môžete vždy na vytvorenie grafu použiť program Excel.

Graf môžete tiež kopírovať z programu Excel do programov PowerPoint 2007 a Word 2007. Pri kopírovaní môže byť graf buď vložený ako statické údaje, alebo ako prepojenie na zošit. Pre graf, ktorý je prepojený na zošit, ku ktorému máte prístup, môžete špecifikovať automatickú kontrolu zmien v prepojenom zošite pri každom otvorení grafu.

Ďalšie informácie o vytváraní grafov v programoch PowerPoint 2007 alebo Office Word 2007, nájdete v téme Používanie grafov v prezentáciáchalebo Prezentácia údajov v grafoch.

Na začiatok stránky

Úprava grafov

Po vytvorení grafu ho môžete upraviť. Môžete napríklad zmeniť spôsob zobrazenia os, pridať názov grafu, presunúť alebo skryť legendu alebo zobraziť ďalšie prvky grafu.

Ak chcete graf zmeniť, môžete:

  • Zmeniť zobrazenie osí grafu    Môžete určiť škálu osí a upraviť interval medzi hodnotami alebo kategóriami, ktoré sú zobrazené. Na uľahčenie čítania grafu môžete tiež pridať k osiam značky a označenia značiek a určiť interval, s ktorým sa budú zobrazovať.

  • Pridať do grafu názvy a menovky údajov    Na zvýšenie prehľadnosti informácií, ktoré sa zobrazia v grafe, môžete pridať názov grafu, názvy osí a označenie údajov.

  • Pridať legendy alebo tabuľky s údajmi     legenda môžete zobraziť alebo skryť, prípadne zmeniť jej umiestnenie. V niektorých grafoch môžte tiež zobraziť tabuľka údajov, ktorá zobrazuje kľúče legendy a hodnoty, ktoré sú prezentované v grafe.

  • Použiť špeciálne možnosti pre každý typ grafu    Pre rôzne typy grafov sú k dispozícii špeciálne čiary (ako napríklad spojnice extrémov a trendová spojnica), stĺpce (ako napríklad stĺpce rastu a poklesu a chybové úsečky), značka údajového bodu a ďalšie možnosti.

Na začiatok stránky

Používanie preddefinovaných rozložení grafu a štýlov s profesionálnym vzhľadom

Namiesto manuálneho pridávania alebo zmeny prvkov grafu alebo formátovania grafu, môžete do grafu rýchlo aplikovať preddefinované rozloženie a štýl grafu. Program Excel poskytuje celú škálu užitočných preddefinovaných rozložení a štýlov, z ktorých môžete vyberať, avšak rozloženie alebo štýl môžete podľa potreby doladiť pomocou manuálnych zmien rozloženia a formátu jednotlivých prvkov grafu, ako je napríklad oblasť grafu, zobrazovaná oblasť, rad údajov alebo legenda.

Keď použijete preddefinované rozloženie grafu, špecifická množina prvkov grafu (ako sú nadpis grafu, legenda, tabuľka údajov alebo označenie údajov) sa zobrazí v špecifickom rozmiestnení v grafe. Vybrať si môžete z celej škály rozložení, ktoré sú k dispozícii pre každý typ grafu.

Keď použijete preddefinovaný štýl grafu, graf sa formátuje na základe použitého motív dokumentu, takže graf bude zodpovedať farby motívu(množine farieb), písma motívu (množina písiem nadpisov a základného textu) a efekty motívu (množina čiar a efektov výplne) vašej organizácie alebo vlastnému motívu.

Poznámka: Nie je možné vytvoriť vlastné rozloženia a štýly grafov, ale môžete vytvoriť šablóny grafov, ktoré zahrňujú požadované rozloženie a formátovanie. Ďalšie informácie o šablónach grafov nájdete v téme Opätovné použitie grafov vytvorením šablón grafov.

Ďalšie informácie o zmene vzhľadu grafu nájdete v téme Zmena rozloženia alebo štýlu grafu.

Na začiatok stránky

Pridanie príťažlivého formátovania do grafu

Okrem použitia preddefinovaných štýlov grafu môžete jednoducho použiť formátovanie na jednotlivé prvky grafu, ako sú napríklad značka údajového bodu, plocha grafu, plocha zobrazenia a čísla a text v titulkoch a menovkách, čím graf získa vlastný príťažlivý vzhľad. Použiť môžete aj špecifické štýly tvarov a štýly WordArt, pričom tieto tvary a text grafu je tiež možné formátovať manuálne.

Ak chcete pridať formátovanie, môžete:

  • Vyplniť prvky grafu    Na zvýraznenie určitých prvkov grafu môžete použiť farby, textúry, obrázky a prechodové výplne.

  • Zmeniť obrys prvkov grafu    Môžete použiť farby, štýly čiar a hrúbky čiar na zvýraznenie prvkov grafu.

  • Pridať špeciálne efekty do prvkov grafu    Na tvary prvkov grafu môžete použiť špeciálne efekty, ako je napríklad tieň, odraz, žiara, mäkké okraje, skosenie a priestorové otočenie, ktoré dávajú grafu profesionálny vzhľad.

  • Formátovať text a čísla    Môžete formátovať text a čísla v titulkoch, menovkách a blokoch textu v grafe podobným spôsobom ako text a čísla v pracovnom hárku. Ak chcete, aby boli text a čísla zvýraznené, môžete dokonca použiť štýly WordArt.

Ďalšie informácie o formátovaní prvkov grafu nájdete v téme Formátovanie prvkov grafu.

Na začiatok stránky

Opätovné použitie grafov vytvorením šablón grafov

Ak budete chcieť opätovne použiť graf, ktorý ste prispôsobili podľa potreby, môžete ho uložiť ako šablónu grafu (*.crtx) v priečinku pre šablóny grafov. Keď vytvoríte graf, môžete potom použiť šablónu grafu rovnakým spôsobom ako ľubovoľný vstavaný typ grafu. V skutočnosti sú šablóny grafov skutočné typy grafov a môžete ich tiež použiť na zmenu typu existujúceho grafu.

Ak používate šablónu grafu často, môžete ju uložiť ako predvolený typ grafu.

Poznámka: Šablóny grafov nie sú založené na motív dokumentu. Ak chcete v grafe, ktorý ste vytvorili pomocou šablóny grafu použiť farby motívu, písma motívu a efekty motívu, môžete na graf aplikovať štýl. Štýl grafu obnoví motív grafu na motív dokumentu. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie preddefinovaných štýlov grafu a rozložení grafu pre profesionálny vzhľad.

Ďalšie informácie o používaní šablón grafov nájdete v téme Vytvorenie, použitie alebo odstránenie šablóny grafu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×