Prehľad produktu Microsoft Office Access 2007

Vďaka svojmu používateľskému rozhraniu Microsoft Office Fluent a interaktívnym funkciám dizajnu, ktoré nevyžadujú rozšírené znalosti databáz, vám program Microsoft Office Access 2007 pomáha jednoducho sledovať informácie a vytvárať pomocou nich zostavy. Môžete ho začať rýchlo používať vďaka preddefinovaným aplikáciám, ktoré môžete upraviť alebo prispôsobiť meniacim sa obchodným potrebám. Informácie môžete zhromažďovať prostredníctvom e-mailových formulárov alebo importovaním údajov z externých aplikácií. Môžete vytvárať a upravovať podrobné zostavy, v ktorých sa zobrazujú zoradené, filtrované a zoskupené informácie spôsobom, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť význam údajov a využiť ich pri kvalifikovanom rozhodovaní. Informácie môžete zdieľať uložením súborov programu Office Access 2007 na webovú lokalitu služieb Windows SharePoint Services, kde môžete auditovať históriu revízií, obnovovať odstránené informácie, nastavovať povolenia na prístup k údajom a pravidelne zálohovať informácie.

Vitajte

Office Access 2007 poskytuje knižnicu preddefinovaných databázových riešení, ktoré vám umožnia rýchlo začať.

Čo vás zaujíma?

Rýchle spustenie sledovania informácií

Vytváranie a prispôsobovanie zmysluplných zostáv

Zdieľanie sledovaných informácií s inými používateľmi

Správa a audit citlivých informácií

Rýchle spustenie sledovania informácií

Vďaka funkciám programu Office Access 2007 zameraným na výsledky môžete okamžite začať pracovať:

 • Pripravené databázové riešenia    Nová obrazovka Začíname pracovať obsahuje rôzne pripravené databázové riešenia. Tieto aplikácie môžete použiť buď priamo, alebo s nimi môžete narábať ako so šablónami a rozširovať a vylepšovať ich tak, aby lepšie zodpovedali informáciám, ktoré chcete sledovať, alebo spôsobu, ktorým ich chcete sledovať. Tieto prednastavené aplikácie vám umožnia sledovať kontakty, udalosti, problémy, majetok, úlohy a podobne. Ďalšie šablóny aplikácií budú k dispozícii na lokalite Microsoft Office Online neskôr a budú oznámené na obrazovke Začíname pracovať.

 • Používateľské rozhranie Office Fluent    Office Access 2007 bol aktualizovaný novým vzhľadom, ktorý uľahčuje vytváranie, modifikáciu a prácu s aplikáciami na sledovanie (databázovými riešeniami programu Access). Používateľské rozhranie Office Fluent rozlišuje kontext a je optimalizované pre efektivitu a jednoduché vyhľadávanie. Napriek tomu, že k dispozícii je takmer 1 000 príkazov, používateľské rozhranie Fluent zobrazí iba tie, ktoré súvisia s momentálne vykonávanou úlohou. Zobrazenie okien s kartami, nový stavový riadok, nové posúvače a nové záhlavie okna navyše dávajú aplikáciám programu Office Access 2007 veľmi moderný vzhľad.

 • Vylepšená navigácia    Nová navigačná tabla poskytuje komplexné zobrazenie tabuliek, formulárov, dotazov a zostáv. Môžete dokonca vytvárať vlastné skupiny, ktoré vám umožnia usporiadať a zobraziť všetky formuláre a zostavy týkajúce sa jednej tabuľky.

 • Rýchle vytváranie tabuliek    Office Access 2007 uľahčuje prácu priamo v údajovom hárku na vytváranie a prispôsobovanie tabuliek. Začnite zadávaním údajov do údajových buniek presne tak, ako to robíte v Microsoft Office Exceli. Po zadaní novej hodnoty Office Access 2007 automaticky pridá nové pole a určí typ údajov (napríklad dátum, číslo alebo text). Do nového údajového hárka môžete dokonca prilepiť tabuľky z Excelu a Office Access 2007 automaticky vytvorí všetky polia a rozpozná typy údajov.

 • Import záznamov kontaktov z programu Microsoft Office Outlook 2007    Office Access 2007 umožňuje jednoducho vymieňať individuálne záznamy kontaktov programu Access s programom Office Outlook 2007. Do programu Office Access 2007 môžete importovať záznam kontaktu programu Outlook a takisto môžete exportovať záznam kontaktu z programu Office Access 2007 a uložiť ho ako kontakt v Office Outlooku 2007.

Zoznam outlookových kontaktov

Office Access 2007 poskytuje prepracované používateľské rozhranie Office Fluent a úzku integráciu s kontaktmi programu Outlook.

 • Filtrovanie a zoraďovanie údajov    Office Access 2007 umožňuje jednoduchšie filtrovať údaje, čím prináša jasnejšie odpovede na pracovné otázky. K dispozícii sú rôzne možnosti filtrovania pre typy údajov obsahujúce text, čísla a údaje. Nové možnosti filtrovania umožňujú napríklad jednoducho filtrovať stĺpec s dátumami a zobraziť všetky záznamy v zobrazení Dnes, Včera, Minulý týždeň, Budúci mesiac, Budúce, Minulé a tak ďalej. Možnosti pri používaní filtrov v programe Office Access 2007 sú konzistentné s programom Office Excel 2007, takže sa nemusíte učiť nový spôsob vyhľadávania požadovaných informácií.

Access

Office Access 2007 umožňuje jednoduchšie filtrovať údaje, čím prináša jasnejšie odpovede na pracovné otázky.

 • Práca s poľami s viacerými hodnotami    Office Access 2007 podporuje komplexné typy údajov, vďaka čomu môžete vytvárať stĺpce, ktoré môžu vo svojich bunkách obsahovať viac než jednu hodnotu. Ak napríklad priradíte úlohu viacerým osobám, bunka môže obsahovať všetky mená. S týmito zložitými typmi údajov je kompatibilná aj technológia Windows SharePoint Services, čo pomáha zabezpečiť symetriu údajov medzi lokálnymi a webovými priestormi na ukladanie údajov.

 • Prikladanie dokumentov a súborov k databáze    Vaše aplikácie teraz môžu obsahovať informácie, ktoré sú zaujímavejšie a nápomocnejšie ako kedykoľvek predtým. K jednotlivým záznamom v rámci ukladacieho priestoru údajov môžete priložiť viacero súborov – napríklad fotografie, dokumenty alebo tabuľky – na jednoduchú referenciu. Ak súbor nie je v skomprimovanom formáte, Office Access 2007 ho automaticky skomprimuje, čím šetrí priestor na pevnom disku.

 • Interaktívny dizajn formulárov    Pre Office Access 2007 je typické rozhranie formulárov typu WYSIWYG (z angl. what-you-see-is-what-you-get), v ktorom môžete navrhovať a modifikovať rozloženie formulára v reálnom čase na obrazovke a zobraziť ukážku formulára počas vytvárania. Pomocou rozhrania interaktívneho dizajnu môžete vytvárať formuláre veľmi rýchlo a venovať tak viac času samotnej práci namiesto zdĺhavého navrhovania a formátovania.

 • Chcete pracovať s formátovaným textom   , tučným textom alebo kurzívou? Žiadny problém. Office Access 2007 podporuje formátovanie textu v údajoch uložených v tabuľkách.

Ikona jazdca hlasovej schránky

Úprava formulárov v režime interaktívneho návrhu programu Office Access 2007 je skutočným zážitkom typu WYSIWYG.

Na začiatok stránky

Vytváranie a prispôsobovanie zmysluplných zostáv

Program Office Access 2007 dáva zmysel aj tým najzložitejším údajom, pretože umožňuje zhromažďovať informácie v zmysluplných zostavách, ktoré zabezpečujú informované rozhodovanie.

 • Interaktívne úpravy v režime návrhu zostáv    Nové funkcie programu Office Access 2007 vám umožňujú vidieť, ako sa údaje zobrazia v zostave už počas jej vytvárania. Pomocou nového interaktívneho rozhrania môžete manipulovať s rozložením zostavy priamo počas prehľadávania údajov v návrhárovi zostáv, takže nemusíte spustiť zostavu na to, aby ste videli jej vzhľad na stránke. Tým sa uľahčuje vytváranie úhľadných zostáv a šetrí sa čas.

 • Interaktívne prehľadávanie zostáv    V novom režime prehľadávania zostáv sú zostavy dostupnejšie. Pomocou klávesovej skratky CTRL + F môžete vyhľadávať záznamy, kopírovať údaje do iných aplikácií a získať prístup k podrobným záznamom na úpravu údajov. Nové funkcie filtrovania vám zasa umožnia získať jasnejšie informácie, na základe ktorých sa môžete rozhodovať.

 • Zoskupovanie informácií v zostavách    Na vylepšenej zoskupovacej table sa prehľadnejšie zobrazujú zoskupené údaje, vďaka čomu môžete zobraziť ukážku zmien pri ich aplikovaní v zostavách. Môžete jednoducho pridávať súčty, medzisúčty, počty a ďalšie prvky, ktoré vám pomôžu analyzovať údaje. Môžete tiež zoskupiť informácie do jednej vrstvy alebo viacerých vrstiev a pridať medzisúčty.

Výber ľudí pre korešpondenciu

Úprava zostáv v režime interaktívneho návrhu programu Office Access 2007 umožňuje jednoducho zoskupovať a upravovať údaje.

Na začiatok stránky

Zdieľanie sledovaných informácií s inými používateľmi

Program Office Access 2007 vám umožňuje jednoducho zhromažďovať informácie a sprístupniť ich iným používateľom s lepším zabezpečením a flexibilitou.

 • Zhromažďovanie údajov pomocou programu Office Outlook 2007    Office Access 2007 zjednodušuje proces zhromažďovania informácií od iných používateľov. Automaticky zostavuje formulár na zhromažďovanie údajov v programe Microsoft Office InfoPath 2007 alebo vo formáte HTML v tele e-mailovej správy. Tento formulár môžete príjemcom odoslať na e-mailové adresy z kontaktov programu Outlook alebo priamo z programu Access. Office Outlook 2007 spracováva prijaté formuláre a ukladá údaje v priestore na ukladanie údajov programu Office Access 2007, vďaka čomu sa údaje okamžite aktualizujú v aplikácii na ich sledovanie bez toho, aby ich bolo potrebné prepisovať.

Prihlasovacia obrazovka do služieb Office 365

Informácie od iných používateľov možno zhromažďovať e-mailom pomocou formulárov programu InfoPath (alebo formulárov vo formáte HTML) vytvorených v programe Office Access 2007.

 • Webová spolupráca so službami Windows SharePoint Services    Webové lokality využívajúce služby Windows SharePoint Services predstavujú miesto, na ktorom môže váš tím komunikovať, zdieľať dokumenty a spolupracovať na projektoch. Pomocou programu Office Access 2007 môžete svoje súbory programu Access publikovať v knižniciach alebo premiestniť aplikácie do služieb Windows SharePoint Services (spolu s premiestnením údajov a klientskou databázou na server), takže váš tím ich bude môcť jednoducho používať priamo v prehliadači. Formuláre a zostavy možno zobrazovať, aktualizovať alebo odstraňovať priamo na lokalite služieb Windows SharePoint Services v súlade s definovanými nastaveniami povolení.

 • Sledovanie zoznamov služieb Windows SharePoint Services pomocou programu Office Access 2007    Ak hľadáte viac možností, môžete sledovať informácie v zoznamoch služieb Windows SharePoint Services pomocou klienta programu Office Access 2007 vo svojom počítači.

 • Práca so zoznamami služieb Windows SharePoint Services v režime offline    Office Access 2007 vám umožňuje pracovať so službami Windows SharePoint Services v režime offline. Ak napríklad cestujete, môžete si do svojho prenosného počítača uložiť lokálnu kópiu zoznamu služby SharePoint, pomocou ktorej môžete zoznam upravovať a zadávať naň dotazy rovnako, ako keby išlo o inú tabuľku v programe Office Access 2007. Formuláre a zostavy, ktoré využívajú zoznam služby SharePoint, sú plne interaktívne. Keď svoj prenosný počítač neskôr znova pripojíte, Office Access 2007 môže synchronizovať lokálny zoznam so zoznamom online.

 • Integrácia s pracovným postupom služieb Windows SharePoint Services    Autori programu Office Access 2007 môžu vďaka využívaniu obchodnej logiky vytvorenej s podporou pracovných postupov v službách Windows SharePoint Services zostavovať aplikácie pracovných skupín zamerané na spoluprácu. Pracovné postupy možno používať na automatické priraďovanie úloh iným používateľom, vytváranie zostáv o stave projektov a zabezpečenie včasného dokončenia úloh. V závislosti od vášho štýlu práce môžete všetky úlohy služieb Windows SharePoint Services zobraziť v programe Office Access 2007 alebo Office Outlook 2007.

 • E-mailové oznámenia a oznámenia informačných kanálov RSS    Používatelia sa môžu prihlásiť na odber e-mailových oznámení, ktoré sa odosielajú po pridaní, odstránení alebo zmene záznamov. Používatelia odoberajúci kanály RSS (Really Simple Syndication) sa navyše môžu prihlásiť na odber informačných kanálov zoznamov v programe Office Outlook 2007.

 • Mobilné pripojenie    Prístup k zoznamom služieb Windows SharePoint Services možno získať aj na mobilných telefónoch, takže vzdialení používatelia môžu sledovať najnovšie zmeny obchodných informácií.

 • Podpora formátov PDF a XPS    V programe Office Access 2007 môžete zostavu uložiť ako súbor vo formáte PDF (Portable Document Format) alebo XPS (XML Paper Specification), ktorý možno vytlačiť, publikovať alebo distribuovať e-mailom. Ak zostavu uložíte ako súbor PDF alebo XPS, zaznamenáte informácie zostavy v jednoducho distribuovateľnej podobe, v ktorej sa zachovajú všetky vlastnosti formátovania a ktorá od používateľov nebude vyžadovať, aby na tlač alebo zobrazenie zostavy museli použiť Office Access 2007.

V programoch balíka Microsoft Office 2007 môžete ukladať súbory vo formáte PDF alebo XPS iba po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete v téme Tlač, zdieľanie a ochrana súborov vo formátoch PDF a XPS.

Sledovanie problémov

Premiestnenie aplikácie programu Office Access 2007 do služieb Windows SharePoint Services umožňuje získať prístup k informáciám prostredníctvom prehliadača.

Na začiatok stránky

Správa a auditovanie citlivých informácií

Program Office Access 2007 vám umožňuje ľahšie splniť vaše požiadavky na správu informácií prostredníctvom vyššej úrovne transparentnosti údajov v spravovateľnom prostredí.

 • Vylepšené zabezpečenie    S cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň zabezpečenia a konzistentnosti programu Office Access 2007 s ostatnými programami balíka Microsoft Office 2007 ponúka program Office Access 2007 vylepšené aj nové funkcie zabezpečenia. V Centre dôveryhodnosti balíka Office sú integrované jednotné rozhodnutia o dôveryhodnosti. Dôveryhodné umiestnenia umožňujú jednoducho nastaviť všetky databázy v priečinkoch s vyššou úrovňou zabezpečenia ako dôveryhodné. Aplikáciu programu Access však možno spustiť aj s vypnutým kódom alebo makrami, čo umožňuje vytvoriť bezpečnejšie prostredie.

Zoznam problémov

Nové funkcie programu Office Access 2007 umožňujú sledovať záznamy a získať informácie o tom, kto vytvoril, upravil a odstránil záznamy.

 • Audit údajov    Bez akejkoľvek podpory zo strany oddelenia IT môžete jednoducho migrovať údaje z lokálneho databázového súboru na server so službami Windows SharePoint Services, ktorý môžu odborníci IT vašej organizácie spravovať, zabezpečiť a zálohovať v súlade s pravidlami organizácie.

 • História revízií    Nové funkcie umožňujú sledovať záznamy a získať informácie o tom, kto vytvoril, upravil a odstránil záznamy. Môžete tiež zobraziť informácie o tom, kedy boli informácie upravené, a v prípade potreby vrátiť úpravy údajov späť.

 • Nastavenie povolení    Pomocou služieb Windows SharePoint Services môžete definovať, ktorí používatelia majú mať prístup k vašim údajom, a priradiť obmedzené povolenia umožňujúce iba čítanie alebo práva na vykonávanie úplných úprav.

 • Kôš    Pomocou funkcie koša v službách Windows SharePoint Services môžete obnoviť omylom odstránené údaje.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×