Prehľad pripojení údajov balíka Office

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Údaje v programe môžu pochádzať z externého zdroja údajov, napríklad textový súbor, zošita alebo databázy. V tomto externý zdroj údajov je pripojený k programu prostredníctvom pripojenia údajov, ktorý predstavuje súbor informácií, ktoré popisuje, ako vyhľadať, prihláste sa a získať prístup k externému zdroju údajov. V nasledujúcich častiach sú popísané ako externých údajových pripojení práce, ako zdieľať informácie o pripojení s ostatnými aplikáciami a používateľov a ako sa lepšie zabezpečiť prístup k údajom.

Princíp základné informácie o pripojení údajov

Hlavnou výhodou pripojenia k externým údajom je možnosť pravidelne analyzovať tieto údaje bez kopírovania opakovane. Opakovane Kopírovanie údajov je operácia, ktorá môže byť zdĺhavé a chýb.

Informácie o pripojení sa ukladajú v zošite alebo súbore pripojenia, napríklad v súbore pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) alebo v súbore názov zdroja údajov (DSN) (.dsn).

Aby externé údaje do programu musíte mať prístup k údajom. Ak nie je externý zdroj údajov, ktorý chcete získať prístup k lokálneho počítača, budete musieť obráťte sa na správcu databázy pre hesla, povolenia používateľa alebo iné informácie o pripojení. Ak je zdroj údajov databázy, skontrolujte, či databáza nie je otvorená vo výhradnom režime. Ak zdroj údajov je textový súbor alebo zošit, skontrolujte, či iný používateľ nemá textový súbor alebo zošit otvoriť pre výhradný prístup.

Množstvo zdrojov údajov vyžadujú aj ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB na koordináciu toku údajov medzi programu a súbor pripojenia zdroja údajov.

Nasledujúci diagram obsahuje súhrnné informácie o pripojení údajov kľúčových bodoch.

Pripájanie k externým údajom

1. Existuje množstvo zdrojov údajov, ktoré môžete pripojiť k: Microsoft SQL Server, programu Microsoft Access, program Microsoft Excel a textové súbory.

2. Ku každému zdroju údajov je priradený ovládač ODBC alebo poskytovateľ OLE DB.

3. Súbor pripojenia definuje všetky informácie, ktoré potrebujete na prístup k údajom zo zdroja údajov a ich získanie.

4. Informácie o pripojení sa kopírujú zo súboru pripojenia do príslušného programu.

Zdieľania.

Súbory pripojenia sú užitočné najmä pre zdieľanie pripojenia na základoch, vytvorenie pripojení oveľa jednoduchšie, pomáhajú zlepšiť zabezpečenie a zjednodušenie spravovania zdroja údajov. Najlepší spôsob, ako zdieľať súbory pripojenia je ich umiestnenie v bezpečné a dôveryhodných umiestnení, ako napríklad sieťový priečinok alebo SharePoint knižnice, kde používatelia súbor môžete čítať, ale iba poverení používateľov, môžete ho zmeniť.

Súbory pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) môžete vytvoriť pomocou programu Excel alebo pomocou Sprievodcu pripojením údajov na pripojenie k novým zdrojom údajov. Súbor používa vlastné značky HTML a XML na uloženie informácií o pripojení. Môžete jednoducho zobrazovať alebo upravovať obsah tohto súboru v programe Excel.

Súbory pripojenia môžete zdieľať s ostatnými používateľmi im rovnaký prístup, ktoré máte k externému zdroju údajov. Ostatní používatelia nemajú nastaviť zdroj údajov, ak chcete otvoriť súbor pripojenia, ale sa budete musieť nainštalovať ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB, ktorý je potrebný na prístup k externým údajom v počítačoch.

Princíp Microsoft Data Access Components

Data Access Components (MDAC) 2,8 je súčasťou Windows Server 2003 a Windows XP SP2 alebo novšia verzia. S MDAC, môžete pripojiť k a použiť údaje z rôznych zdrojov relačných a nonrelational údajov. Môžete sa pripojiť k mnoho rôznych zdrojov údajov pomocou Open Database Connectivity (ODBC) ovládače alebo OLE DB poskytovateľov. Buď ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint a odoslané spoločnosťou Microsoft alebo vyvinuté rôzne tretími stranami. Pri pokuse o inštaláciu Microsoft Office, ďalšie ovládače ODBC a OLE DB poskytovateľov sú pridané do vášho počítača.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam poskytovateľov OLE DB, ktoré sú nainštalované v počítači, zobrazí dialógové okno Vlastnosti prepojenia údajov zo súboru údajov prepojenie a potom kliknite na kartu poskytovateľ.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam ovládače ODBC nainštalované v počítači, zobrazí dialógové okno Správca databázy ODBC, a potom kliknite na kartu ovládače.

Získať informácie z iných zdrojov údajov Microsoft vrátane inými typmi databáz ODBC a OLE DB zdrojov môžete použiť aj ovládače ODBC a OLE DB poskytovateľov od iných výrobcov. Informácie o inštalácii tieto ovládače ODBC alebo poskytovateľov OLE DB nájdete v dokumentácii k databáze alebo obráťte sa na svojho dodávateľa databázy.

Pripojenie k zdrojom údajov pomocou ODBC

Nasledujúce časti podrobnejšie popisujú Open Database Connectivity (ODBC).

Architektúra ODBC

Architektúry ODBC, aplikáciu (napríklad program) sa pripojí k ovládač ODBC manažér, ktorý zasa používa ovládač ODBC (napríklad ovládač Microsoft SQL ODBC) na pripojenie k zdroju údajov (napríklad databázy Microsoft SQL Server).

Definovanie informácie o pripojení

Ak chcete pripojiť k zdrojom údajov ODBC, postupujte takto:

  1. Skontrolujte, či príslušný ovládač ODBC je nainštalovaný v počítači, ktorý obsahuje zdroj údajov.

  2. Definovať názov zdroja údajov (DSN) pomocou buď Správca zdroja údajov ODBC ukladať informácie o pripojení v databáze registry systému Windows alebo súboru .dsn alebo s použitím reťazca pripojenia v kód jazyka Microsoft Visual Basic na odovzdanie informácie o pripojení priamo na ovládač ODBC manažér.

    Definovanie zdroja údajov, otvorte Ovládací Panel, kliknite na položku systém a zabezpečenie > zdrojov údajov ODBC (32-bitový) alebo zdrojov údajov ODBC (64-bitová verzia).

    Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach, kliknite na tlačidlo Pomocník v každom dialógovom okne.

Zdroje údajov zariadenia

Zdroje údajov zariadenia obsahujú informácie o pripojení v databáze registry systému Windows na určitý počítač s názvom definované používateľom. Zdroje údajov zariadenia môžete použiť v počítači, ktoré sú definované. Existujú dva typy zdrojov údajov zariadenia – používateľ a systém. Zdroje údajov používateľa možno použiť len aktuálnym používateľom a zobrazujú sa iba daného používateľa. Systémové zdroje údajov môžu používať všetci používatelia v počítači a sú viditeľné pre všetkých používateľov v počítači. Počítačový zdroj údajov je užitočná, ak chcete poskytnúť dodatočné zabezpečenie, pretože pomáha zabezpečiť, aby len používatelia, ktorí sú prihlásení môžete zobraziť zdroj údajov zariadenia a zdroj údajov zariadenia nie je možné skopírovať vzdialeným používateľom do iného počítača.

Zdroje údajov súboru

Zdroje údajov súboru (nazývaný aj súbory DSN) obsahujú informácie o pripojení v textovom súbore, nie je v databáze registry systému Windows a sú vo všeobecnosti flexibilnejšie ako zdroje údajov zariadenia. Napríklad, môžete skopírovať zdroj údajov súboru na každom počítači, ktorý má správny ovládač ODBC, tak, aby sa vaša žiadosť spoľahnúť na konzistentné a presné informácií o všetkých počítačov, ktoré používa. Alebo môžete umiestniť zdroj údajov súboru na jeden server, zdieľanie s mnohými počítačmi v sieti a jednoducho udržiavať informácie o pripojení na jednom mieste.

Zdroj údajov súboru môže byť tiež zdroj. Zdroj údajov zdroj sa nachádza v jednom počítači a ukazuje na zdroj údajov zariadenia. Zdroje údajov zdroj súboru môžete použiť na prístup k existujúcim zdrojom údajov zariadenia zo zdrojov údajov súboru.

Na začiatok stránky

Pripojenie k zdrojom údajov pomocou OLE DB

Nasledujúce časti podrobnejšie popisujú Object Linking and Embedding databázy (OLE DB).

Architektúry OLE DB

Architektúry OLE DB, aplikácia, ktorá získava prístup k údajom sa nazýva údajov spotrebiteľa (napríklad vydavateľ) a program, ktorý umožňuje natívne prístup k údajom sa nazýva databázy poskytovateľa (napríklad Microsoft poskytovateľa OLE DB pre SQL Server).

Definovanie informácie o pripojení

Súbor Universal Data Link (.udl) obsahuje informácie o pripojení údajov spotrebiteľa sa používa na získanie prístupu k zdroju údajov pomocou poskytovateľa OLE DB z tohto zdroja údajov. Informácie o pripojení môžete vytvoriť vykonaním niektorého z týchto krokov:

  • V Sprievodcovi pripojením údajov, použite dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti definovať prepojenie údajov pre poskytovateľa OLE DB.

  • Vytvorte prázdny textový súbor typu .udl súbor, a potom upraviť súbor, ktorý sa zobrazí dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

Na začiatok stránky

Lepšie zabezpečenie prístupu k údajom

Pri pripájaní k externému zdroju údajov alebo obnoviť údaje, je dôležité sa o možných problémov zabezpečenia a vedieť, čo môžete urobiť o týchto problémov so zabezpečením. Použite tieto pokyny a najvhodnejšie postupy na zvýšenie zabezpečenia údajov.

Ukladaní údajových pripojení v dôveryhodnom umiestnení

Súbor pripojenia údajov často obsahuje jeden alebo viac dotazov na zdroj údajov. Nahradením tohto súboru používateľa, ktorý obsahuje lokalitu môžete navrhnúť dotazu na prístup k dôverné informácie a distribúcia priradiť iným používateľom alebo vykonať ďalšie akcie nebezpečnými. Preto je potrebné zabezpečiť takto:

  • Súbor pripojenia napísali spoľahlivý jednotlivca.

  • Súbor pripojenia je bezpečné, a že pochádza z dôveryhodného umiestnenia.

Ak chcete zlepšiť zabezpečenie pripojení k externým údajom môžu byť nedostupné vo vašom počítači. Pripojenie k údajom pri pokuse o otvorenie zošita, musíte aktivovať údajové pripojenia pomocou panela Centrum dôveryhodnosti alebo umiestnením zošita do dôveryhodného umiestnenia.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie, odstránenie, alebo zmena dôveryhodného umiestnenia, pridať, odstrániť, alebo zobrazenie dôveryhodného vydavateľaa Zobrazenie možností a nastavení v Centre dôveryhodnosti.

Pomocou poverení udeje

Prístup k externému zdroju údajov zvyčajne vyžaduje poverenia (napríklad meno používateľa a heslo), ktoré sa používajú na overenie používateľa. Uistite sa, či tieto poverenia sú vám poskytované spôsobom bezpečné a, aby ste omylom neodhalí tieto poverenia iným používateľom.

Použite heslá rozlišujú veľké a malé písmená, čísla a symboly. Slabými heslá nekombinujte tieto prvky. Príklad silného hesla je Y6dh! et5. Príklad zložité je House27. Heslo by mali mať 8 alebo viac znakov. Heslo, ktoré používa 14 alebo viacero znakov je lepšie.

Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

Vyhnite sa ukladaniu prihlasovacích informácií pri pripojení k zdrojom údajov. Tieto informácie je možné uložiť ako obyčajný text v zošite a súbor pripojenia a používateľ môže prístup k informáciám bezpečnosti zdroja údajov.

Ak je to možné, použite overovanie systému Windows (ďalej len dôveryhodné pripojenie), ktorý používa používateľské konto systému Windows na pripojenie k SQL serveru. Keď sa používateľ pripojí pomocou používateľské konto systému Windows, SQL Server používa informácie v operačnom systéme Windows Overte názov konta a heslo. Pred použitím overovania systému Windows, musíte nakonfigurovať správcu servera SQL Server na používanie tohto režimu overovania. Ak overovanie systému Windows nie je k dispozícii, neukladajte prihlasovacie informácie používateľov. Je to bolo bezpečnejšie, aby ich používatelia mohli zadajte svoje prihlasovacie informácie zakaždým, keď sa prihlásiť na.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Pomocou Sprievodcu pripojením údajov na import údajov do programu Publisher

Pomocou Sprievodcu pripojením údajov na import údajov do programu Word

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×