Office
Prihlásenie

Predvolené skupiny SharePointu na serveri SharePoint Server

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri vytváraní lokality, SharePoint automaticky vytvorí skupiny pre danú lokalitu a priradí úrovní povolení skupinám. Sú označované ako predvolené skupiny SharePointu. Preto, lebo predstavujú najbežnejšie úrovne prístupu, ktoré by mali používatelia, predvolených skupín a nim priradenú úroveň povolení sú prvým krokom pri pridávaní používateľov na lokalitu SharePoint. Ďalšie informácie o úrovniach povolení nájdete v téme princípy úrovne povolení.

Správcovia môžu pridávať vlastné skupiny, aby sa čo najviac priblížili potrebám organizácie. Návrh skupín SharePointu a ich zaplnenie je dôležitým rozhodnutím, ktoré má vplyv na zabezpečenie lokality a jej obsahu.

Obsah tohto článku

Predvolené skupiny SharePointu

Roly skupín SharePointu

Špeciálne skupiny SharePointu

Správcovia kolekcie lokalít

Predvolené skupiny SharePointu

Prostredníctvom skupín SharePointu môžete spravovať prístup celých skupín používateľov namiesto jednotlivých používateľov. Skupiny SharePointu väčšinou pozostávajú z veľkého počtu jednotlivých používateľov, môžu ale zahŕňať aj skupiny zabezpečenia Windowsu. Do skupiny SharePointu si môžete napríklad pridať skupinu zabezpečenia Windowsu svojho tímu, čím naraz poskytnete prístup celému tímu. Keď do skupiny SharePointu pridáte používateľov alebo skupiny zabezpečenia Windowsu, pridaným používateľom sa priradí rovnaká úroveň povolení.

Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, ako pracovať s Windows zabezpečenia a distribučné skupiny, ktoré sú súčasťou doménových služieb Active Directory, pozrite si tému výber skupín zabezpečenia (SharePoint Server 2010).

SharePoint priradí úroveň povolení každej predvolenej skupiny SharePoint automaticky. Úroveň povolení sa vzťahuje na všetkých členov tejto skupiny. Ďalšie informácie o konkrétnych povolení úrovniach povolení nájdete v téme princípy úrovne povolení.

Predvolené skupiny SharePointu môžete prispôsobovať tak, že im priradíte požadovanú úroveň povolení, ale môžete vytvoriť aj novú skupinu SharePointu a priradiť jej ľubovoľné úrovne povolení.

V tejto tabuľke sú uvedené predvolené skupiny SharePointu a k nim priradené úrovne povolení.

Skupiny SharePointu

Predvolená úroveň povolení

Schvaľovatelia

Schváliť

<názov lokality> – členovia

Prispievať alebo Upraviť, v závislosti od šablóny lokality

<názov lokality> – vlastníci

Úplný prístup

<názov lokality> – návštevníci

Čítať

Návrhári

Návrh, Obmedzený prístup

Správcovia hierarchie

Spravovať hierarchiu

Obmedzení čitatelia

Obmedzené čítanie

Čitatelia prostriedkov štýlov

Obmedzený prístup

Čitatelia

Iba zobraziť

Používatelia rýchleho nasadenia

Prispieť

Ak ste na verejnej webovej lokalite, v zozname skupín SharePointu sa zobrazuje skupina <názov lokality> – členovia. Ak sa napríklad daná webová lokalita nazýva Contoso Retail, zobrazí sa skupina s názvom Contoso Retail – členovia. To isté platí aj pre podlokalitu s jedinečnými povoleniami. Na čoraz väčšej lokalite si pri zobrazovaní povolení v rámci lokality v koreňovej lokalite kolekcie lokalít môžete všimnúť viacero skupín <názov lokality> – členovia, návštevníci a vlastníci. Pred každou z nich je názov lokality, napríklad Contoso Retail – členovia a Contoso Charities – členovia.

Názov lokality sa k názvu skupiny pridáva v niekoľkých prípadoch:

  • keď prerušíte dedenie povolení na podlokalitách, ktoré povolenia predtým dedili,

  • keď pre konkrétnu lokalitu vytvoríte nové skupiny,

  • keď vytvoríte nové lokality.

Názov lokality uvedený pred skupinou SharePointu vo všetkých prípadoch označuje názov lokality, do ktorej skupina patrí. Skupina Contoso Charities – členovia teda patrí do lokality Contoso Charities.

Tip:  Mená, ktoré SharePoint automaticky priraďuje týmto skupinám, môžete kedykoľvek zmeniť.

Roly skupín SharePointu

V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú navrhované spôsoby použitia predvolených skupín SharePointu.

Názov skupiny

Úroveň povolenia

Činnosti členov skupiny

Schvaľovatelia

Schváliť

Úprava a schvaľovanie dokumentov, stránok a položiek zoznamu

Vlastníci

Úplný prístup

Správa povolení, nastavení a vzhľadu lokality

Členovia

Prispievať alebo Upraviť

Úprava obsahu lokality

Návštevníci

Čítať

Zobrazenie obsahu lokality bez možnosti upravovať ho

Návrhári

Návrh

Zobrazovanie, pridávanie, aktualizácia, odstraňovanie, schvaľovanie a prispôsobovanie lokality

Správcovia hierarchie

Spravovať hierarchiu

Tvorba lokalít a úprava stránok, položiek zoznamov a dokumentov

Obmedzení čitatelia

Obmedzené čítanie

Zobrazenie stránok a dokumentov, nie však verzií a povolení

Čitatelia prostriedkov štýlov

Obmedzené čítanie

Potreba len obmedzeného prístupu do knižnice štýlov a knižnice predlôh

Čitatelia

Iba zobraziť

Potreba zobraziť obsah, ale nie ho upravovať ani stiahnuť

Používatelia rýchleho nasadenia

Prispieť

Plánovanie úloh rýchleho nasadenia

Poznámka:  Skupina Čitatelia prostriedkov štýlov obsahuje skupinu zabezpečenia Windowsu s názvom NT Authority/Authenticated Users. To znamená, že všetci overení používatelia si môžu zobrazovať predlohy a štýly všetkých stránok na lokalite.

Na začiatok stránky

Špeciálne skupiny SharePointu

Špeciálne skupiny SharePointu podporujú úlohy správy vysokej úrovne, ako napríklad prideľovanie úrovní povolení skupinám.

Dôležité: Na zabezpečenie plnej funkčnosti lokality sa vždy uistite, že je určitá skupina používateľov, ktorá má úplný prístup ku kolekcii lokalít. Okrem toho sa ubezpečte, že sa títo používatelia zobrazujú v zozname správcov kolekcie lokalít.

Na začiatok stránky

Správcovia kolekcie lokalít

Správcovia kolekcie lokalít nie sú skupinou SharePointu. Napriek tomu sa tu spomínajú, keďže majú úplný prístup na všetky lokality v kolekcii lokalít.

Lokalita SharePoint môže mať primárnych a sekundárnych správcov kolekcie lokalít. Ak ste správcom kolekcie lokalít, môžete určovať ďalších správcov kolekcie lokalít. Títo používatelia sú hlavné kontakty v rámci celej kolekcie lokalít. Majú úplnú kontrolu nad všetkými lokalitami danej kolekcie lokalít a môžu auditovať celý obsah lokality. Okrem toho dostávajú správcovské výstrahy o aktivite lokality, napríklad či je daná lokalita ešte stále aktívna.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×