Predvolené skupiny SharePointu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Predvolené skupiny služby SharePoint sa vytvárajú automaticky pri vytvorení kolekcie lokalít. Predvolené skupiny používajú na udeľovanie práv a prístupu používateľom predvolené úrovne povolenia SharePointu, nazývané tiež roly SharePointu. Úrovne povolenia obsiahnuté v týchto skupinách predstavujú bežné úrovne prístupu, ktoré používatelia musia mať. Tieto skupiny sú dobrým miestom, kde začať, ak chcete pridávať používateľov na lokalitu SharePoint.

Správcovia môžu vytvárať ďalšie skupiny, ktoré presnejšie zodpovedajú konkrétnym podnikovým potrebám. Navrhnutie skupín zabezpečenia SharePointu a ich obsadenie používateľmi je dôležitým rozhodnutím, ktoré má vplyv na zabezpečenie lokality a jej obsahu.

Tu sú prepojenia na informácie o princíp a nastavenie povolení SharePointu.

Úrovne povolenia pre predvolené skupiny SharePointu

Skupiny SharePointu vám umožňujú riadiť prístup celých skupín používateľov namiesto jednotlivých používateľov. Skupiny SharePointu sú zvyčajne zložené z mnohých jednotlivých používateľov, môžu však zahŕňať aj skupiny zabezpečenia služby Windows Active Directory (vytvorené v službách Office 365) alebo predstavovať kombináciu jednotlivých používateľov a skupín zabezpečenia.

Každá skupina SharePointu má úroveň povolenia. Úroveň povolenia je jednoducho kolekcia jednotlivých povolení, ako napríklad Otvoriť, Zobraziť, Upraviť alebo Odstrániť. Všetkým používateľom v skupine je automaticky udelená úroveň povolenia danej skupiny. Používateľov môžete usporiadať do ľubovoľného počtu skupín v  závislosti od zložitosti organizácie alebo podľa iných potrieb.

Každá šablóna lokality má priradený súbor skupín SharePointu. Pri vytváraní lokality používate šablónu lokality a SharePoint pre lokalitu automaticky vytvorí správny súbor skupín SharePointu. Konkrétna kolekcia skupín závisí od typu vybratej šablóny.

V nasledujúcej tabuľke sú napríklad uvedené skupiny a úrovne povolenia, ktoré sa vytvoria pre verejnú webovú lokalitu a tímovú lokalitu:

Skupiny SharePointu

Predvolená úroveň povolení

Platí pre verejnú webovú lokalitu

Platí pre tímové lokality

Schvaľovatelia

Schváliť

Áno

Nie

Návrhári

Návrh, Obmedzený prístup

Áno

Nie

Správcovia hierarchie

Spravovať hierarchiu

Áno

Nie

<názov lokality> – členovia

Upraviť

Áno

Áno

<názov lokality> – vlastníci

Úplný prístup

Áno

Áno

<názov lokality> – návštevníci

Čítať

Áno

Áno

Obmedzení čitatelia

Obmedzené čítanie

Áno

Nie

Čitatelia prostriedkov štýlov

Obmedzený prístup

Áno

Nie

Používatelia rýchleho nasadenia

Prispieť

Áno

Nie

Správcovia prekladov

Obmedzený prístup

Áno

Nie

Navrhované použitia skupín SharePointu

V nasledujúcej tabuľke sú popísané skupiny SharePointu, ktoré sa vytvoria pri vytvorení lokality s použitím štandardnej šablóny lokality. Tabuľka obsahuje aj navrhované použitia jednotlivých skupín.

Názov skupiny

Úroveň povolenia

Skupina je určená pre:

Schvaľovatelia

Schváliť

Členovia tejto skupiny môžu upravovať a schvaľovať stránky, položky zoznamu a dokumenty.

Návrhári

Návrh

Členovia tejto skupiny môžu upravovať zoznamy, knižnice dokumentov a stránky na lokalite. Návrhári môžu vytvárať predlohy a rozloženia stránok v Galérii predlôh a meniť správanie a vzhľad každej lokality v kolekcii lokalít pomocou predlôh a súborov CSS.

Správcovia hierarchie

Spravovať hierarchiu

Členovia tejto skupiny môžu vytvárať lokality, zoznamy, položky zoznamu a dokumenty.

Vlastníci

Úplný prístup

Ľudia, ktorí môžu spravovať povolenia, nastavenia a vzhľad pre lokality.

Členovia

Upraviť alebo Prispieť

Ľudia, ktorí môžu upravovať obsah lokality. Úroveň povolenia závisí od šablóny lokality použitej na vytvorenie lokality

Návštevníci

Čítať

Ľudia, ktorí majú možnosť zobraziť obsah lokality, ale nemôžu ho upravovať.

Obmedzení čitatelia

Obmedzené čítanie

Ľudia, ktorí majú možnosť zobrazovať stránky a dokumenty, nie však verzie a povolenia.

Čitatelia prostriedkov štýlov

Obmedzené čítanie

Ľudia s obmedzeným prístupom do knižnice štýlov a knižnice predlôh.

Používatelia rýchleho nasadenia

Prispieť

Ľudia, ktorí môžu plánovať úlohy rýchleho nasadenia (nasadenie obsahu).

Čitatelia

Iba zobraziť

Ľudia, ktorí môžu zobraziť obsah, ale nemôžu ho upravovať ani stiahnuť.

Špeciálne skupiny SharePointu

Špeciálne skupiny SharePointu okrem toho podporujú úlohy správy na vyššej úrovni, ako sú napríklad správcovia kolekcie lokalít, ktorí majú úplný prístup k všetkým lokalitám v príslušnej kolekcii lokalít.

Správcovia spoločnosti a všetci okrem externých používateľov pre používateľov služieb Office 365

Skupiny Správcovia spoločnosti a Všetci okrem externých používateľov obsahujú správcov a používateľov služieb Office 365. Poskytujú prístup používateľom služieb Office 365 na lokalitu SharePoint.

Všetci okrem externých používateľov    Keď používateľ je pridaný do služieb Office 365, používateľ automaticky stáva členom skupiny všetci okrem externých používateľov. Táto skupina má predvolené úrovne povolení prispievať. Keď pridelíte povolenia k tejto skupine, môžete všetkým používateľom, ktorí sa pridajú do služieb Office 365 Zobraziť, pridať, aktualizovať a odstrániť položky zo zoznamov a knižníc (Ak zmeníte predvolené úrovne povolení pre skupinu).

Správcovia spoločnosti    Skupiny Správcovia spoločnosti sa pridá do zoznamu správcov kolekcie lokalít. Táto skupina má úroveň povolení úplný prístup.

Hoci môžete zmeniť členstvo v skupine pre správcov spoločnosti, je dôležité Buďte opatrní. Keďže členovia skupiny Správcovia spoločnosti majú globálnych správcov v službách Office 365, ako aj správcovia kolekcie lokalít, zmení ich stav skupiny môžu mať neočakávané dôsledky. Napríklad, ak odstránite podnikový správca ako správca kolekcie lokalít, globálny správca skupiny môže už povolenia na úplný prístup.

Dôležité: Skupiny správcov spoločnosti ani globálnych správcov neodstraňujte predtým, ako správne nakonfigurujete povolenia. Uistite sa, že títo používatelia majú úroveň povolení nevyhnutnú na to, aby mohli vykonávať potrebné akcie. Ak nezabezpečíte, aby mali potrebné úrovne povolení, konfigurácia zabezpečenia SharePointu bude omnoho zložitejšia. Správcovia lokality už napríklad nebudú môcť konfigurovať prístupy pre skupiny, ale namiesto toho budú musieť udeľovať prístup na lokality individuálnym používateľom.

Správcovia kolekcie lokalít

SharePoint Online

Lokálny SharePoint

Kto môže túto skupinu používať?

Áno

Áno

Lokalita SharePoint môže mať primárnych a sekundárnych správcov kolekcie lokalít. Ak ste správcom kolekcie lokalít, môžete určovať ďalších správcov kolekcie lokalít.

Títo používatelia sú hlavné kontakty v rámci celej kolekcie lokalít. Správcovia kolekcie lokalít majú úplnú kontrolu nad všetkými lokalitami v kolekcii lokalít, môžu auditovať celý obsah lokality a prijímať správcovské výstrahy.

V lokálnom SharePointe sa správca kolekcie lokalít určuje pri inštalácii lokality.

V SharePointe Online sa konto použité pri nastavení SharePointu Online automaticky stane správcom kolekcie lokalít. Viac správcov kolekcie lokalít v SharePointe Online môže pridať existujúci správca kolekcie lokalít alebo správca SharePointu Online.

Správcovia SharePointu Online

SharePoint Online

Lokálny SharePoint

Kto môže túto skupinu používať?

Áno

Predvolene nie.

Vyžaduje sa osobitná inštalácia.

Ak používate služby SharePoint Online v Office 365 plánoch služieb okrem Office 365 Small Business a Office 365 Small Business Premium, je tiež správca SharePointu online. Všetky globálnym správcom služieb Office 365 má tiež povolenia potrebné na prehľadávanie aj na používanie lokalitou správy. Nastavenia pre všetky kolekcie lokalít, ktoré sú k dispozícii na odber služby SharePoint online spravuje správca SharePointu online.

Správca SharePointu Online môže vykonávať ľubovoľné z týchto úloh:

  • konfigurovať používateľský profil a InfoPath Forms Services,

  • nastaviť parametre vyhľadávania,

  • nastaviť službu zabezpečeného ukladacieho priestoru a Business Connectivity Services,

  • vytvoriť ukladací priestor výrazov,

  • definovať systém spravovania záznamov,

  • sledovať kvóty,

  • zapnúť alebo vypnúť možnosť pozývať externých používateľov na prístup k lokalite SharePointu Online,

  • vytvoriť, aktualizovať alebo odstrániť kolekcie lokalít,

  • priradiť primárnych a sekundárnych vlastníkov kolekcie lokalít k ľubovoľnej kolekcii v ich umiestnení.

Ak používate lokálny SharePoint, po štandardnej inštalácii SharePointu nemáte správcu služby SharePoint Online ani lokalitu správcu služby SharePoint Online.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×