Predstavenie prezentácie

Program Microsoft PowerPoint umožňuje uskutočniť prezentáciu mnohými spôsobmi, vrátane prezentácie na obrazovke, prezentácie online, pomocou fólií, papierových výtlačkov a diapozitívov.

Prezentácie na obrazovke

Pomocou špeciálnych efektov a funkcií programu PowerPoint môže byť (elektronická) prezentácia na obrazovke zaujímavá a ucelená. Môžete použiť prechody snímok, časovanie, video, zvuk, animáciu, hypertextové prepojenie a inteligentné značky. Ak sa rozhodnete predstaviť svoju prezentáciu na počítači, máte k dispozícii niekoľko možností jej uskutočnenia.

Prezentácia s lektorom.       Prezentácia vo veľkej miestnosti s použitím monitora alebo projektora je najčastejším spôsobom predstavovania prezentácií. Lektor má nad takouto prezentáciou úplnú kontrolu a môže ju spustiť automaticky alebo manuálne a dokonca môže aj zaznamenať rozprávanie počas prezentácie.

Prezentácia spúšťaná bez obsluhy.       Prezentáciu je možné nastaviť tak, aby sa spúšťala bez obsluhy v predajných stánkoch alebo kioskoch na obchodných výstavách alebo na konferenciách. Prístup k väčšine ovládací prvok je možné znemožniť, takže používatelia nebudú môcť prezentáciu zmeniť. Takáto prezentácia sa môže znovu spustiť po dokončení a tiež v prípade, že bola neúčinná pri manuálnom prechode na ďalšiu snímku dlhšie ako päť minút.

Prezentácie online

Schôdze s možnosťou spolupráce.       Použitie programu Microsoft NetMeeting s programom PowerPoint umožňuje zdieľanie prezentácie a výmenu informácií medzi ľuďmi na rôznych miestach v reálny čas tak, ako keby sa nachádzali v jednej miestnosti.

Počas konferencie programu NetMeeting môžete zdieľať programy a dokumenty, posielať textové správy pomocou programu reálny časChat, prenášať súbory a pracovať s programom reálny časChatTabuľa. Vzájomnou spoluprácou môžu účastníci riadiť prezentáciu a kontrolovať a upravovať jej obsah. Počas schôdze môže prezentáciu riadiť len jedna osoba, ale v prípade, že je zapnutá spolupráca, môžu viacerí používatelia súčasne používať program Chat alebo program Tabuľa.

Vysielanie prezentácie.       Prezentáciu, vrátane obrazu a zvuku, je možné vysielať na webe. Vysielanie môžete použiť pre podnikovú schôdzu, prezentáciu vzdialeným skupinám alebo usporiadanie schôdze tímu, ktorého členovia sa nachádzajú na rôznych miestach. Pomocou programu Microsoft Outlook alebo iného e-mailového programu môžete naplánovať vysielanie rovnako ako ktorúkoľvek inú schôdzu. Prezentácia je uložená vo formáte HTML, takže poslucháči na jej zobrazenie potrebujú len program Microsoft Internet Explorer, verziu 5.0 alebo novšiu. Vysielanie je možné zaznamenať a uložiť na webový server, kde bude kedykoľvek k dispozícii na prehrávanie.

Prezentácie na webe alebo na intranete.       Prezentáciu je možné navrhnúť špeciálne pre web alebo pre intranet jej publikovaním vo forme webovej stránky. Publikovať prezentáciu znamená umiestniť kópiu prezentácie vo formáte HTML na webe. Kópie jednej prezentácie je možné publikovať na rôznych miestach. Publikovať možno celú prezentáciu, vlastná prezentácia, jednu snímku alebo rozsah snímok. Keďže dôležitým prvkom prezentácie je navigácia, prezentácie programu PowerPoint vo formáte HTML obsahujú panel s prepojeniami, ktorý možno použiť na prechod medzi snímkami prostredníctvom tably prehľadu. V prezentácii publikovanej na webe sa zobrazia aj poznámky lektora, takže táto funkcia sa môže použiť ako popis.

Fólie

Prezentáciu na fóliách je možné vytvoriť vytlačením snímok ako čiernobielych alebo farebných fólií. Tieto snímky je možné navrhnúť na šírku alebo na výšku.

Papierové výtlačky

Prezentáciu je možné navrhnúť tak, aby vyzerala vynikajúco na obrazovke vo farbách aj po vytlačení na laserovej tlačiarni v odtieňoch sivej alebo len čiernobielo.

Diapozitívy

Diapozitívy z elektronických snímok je možné vyrobiť v stredisku poskytujúcom tieto služby. Obráťte sa na miestne stredisko, kde vám poskytnú ďalšie inštrukcie.

Poznámky, podklady a prehľady

Ak chcete prezentáciu zlepšiť, môžete poslucháčom poskytnúť podklady – menšie verzie snímok vytlačené s rôznym rozložením. Pre poslucháčov môžete tiež vytlačiť poznámky lektora a počas práce na prezentácii aj prehľad zahŕňajúci názvy snímok a hlavné body.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×