Prechod na program Word 2010

Prehľad

Word 2010 Ak chcete z programu Word 2003 alebo inej staršej verzie prejsť na program Word 2010 a máte prax v používaní programu Word, ale chcete sa oboznámiť s jeho najnovšou verziou, tento kurz je určený pre vás. Pomôžeme vám oboznámiť sa so zmenami a naučíme vás vykonávať dôležité každodenné úlohy v programe.

V tomto kurze sa naučíte:

 • rýchlo nachádzať obľúbené príkazy na páse s nástrojmi,

 • pochopiť, ako sa ponuka Súbor zmenila na zobrazenie Microsoft Office Backstage,

 • vykonávať najdôležitejšie úlohy, akými sú formátovanie, ukladanie alebo tlačenie,

 • pracovať so súbormi skorších verzií programu Word v programe Word 2010.

Súčasti kurzu:

 • jedna samovzdelávacia lekcia,

 • jedno praktické cvičenie na získanie potrebných zručností. Na absolvovanie tohto cvičenia sa vyžaduje program Microsoft Word 2010,

 • krátky test na konci lekcie. Test nie je hodnotený,

 • stručná referenčná karta, ktorú si na konci kurzu môžete vytlačiť.

Oboznámenie sa s pásom s nástrojmi

Nová úloha

Osvieženie znalostí o postupoch v rámci každodenných úloh

Nová úloha

Niektoré nástroje sa zobrazia v prípade, že ich používateľ potrebuje

Nová úloha

Čo je v zákulisí: karta Súbor a zobrazenie Backstage

Nová úloha

Novinky v rámci klávesových skratiek

Karta Domov v programe Word 2010 a zobrazenie tipov na stlačenie klávesov

V programe Word 2010 sú klávesové skratky nahradené tipmi na stlačenie klávesov. Po stlačení klávesu ALT sa nad každou z kariet na páse s nástrojmi objaví tip na stlačenie klávesov. Na zobrazenie niektorej z kariet stlačte príslušný tip na stlačenie klávesov.

wd_maketheswitch_section5_keyboard_audio.wma

Ak uprednostňujete používanie klávesnice pred používaním myši, v tejto téme sa dozviete, aké zmeny v súvislosti s klávesovými skratkami prinieslo zobrazenie funkcií prostredníctvom pása s nástrojmi.

Pokiaľ ide o klávesové skratky s použitím klávesu CTRL, sú naďalej platné v rovnakej podobe ako v predchádzajúcich verziách programu Word. Napríklad, klávesová skratka CTRL+C sa stále používa na kopírovanie a skratka CTRL+ALT+1 na zobrazenie nadpisu 1.

Pás s nástrojmi však prináša aj nové klávesové skratky. Prečo? Pretože táto zmena prináša dve zásadné výhody voči starším verziám:

 • každé tlačidlo na páse s nástrojmi má samostatnú klávesovú skratku,

 • menší počet klávesov na použitie klávesovej skratky.

Okrem toho majú tieto nové klávesové skratky aj nové pomenovanie: tipy na stlačenie klávesov. Po stlačení klávesu ALT sa tipy na stlačenie klávesov zobrazia nad všetkými kartami na páse s nástrojmi, ako aj nad príkazmi panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Stlačte tip na stlačenie klávesov zodpovedajúci karte, ktorú chcete zobraziť. Napríklad stlačením klávesu D dosiahnete zobrazenie karty Domov, ako znázorňuje ukážka. Následne sa zobrazia aj tipy na stalčenie klávesov všetkých príkazov danej karty a môžete stlačiť tip na stlačenie klávesov požadovaného príkazu.

Podobným spôsobom, ako sa otvára ponuka Súbor, sa pracuje aj v zobrazení Backstage. Napríklad pomocou klávesového tipu ALT+S otvoríte ponuku Súbor, kombináciou klávesov ALT+S+K sa otvorí príkaz Uložiť ako, kombináciou ALT+S+T sa otvorí príkaz Tlačiť a podobne.

Poznámka

Naďalej môžete používať klávesové skratky ALT+, pomocou ktorých sa ovládali ponuky a príkazy v starších verziách programu Word. Pretože však nie sú dostupné rovnaké ponuky ako v predchádzajúcich verziách, nie sú k dispozícii ani žiadne pripomenutia na obrazovke, ktoré písmená je potrebné stlačiť. Celý odkaz je teda potrebné zadať spamäti.

Práca s novou verziou a staršími verziami

Nová úloha

Praktické cvičenie

Praktické cvičenie Word 2010

Veľkosť položky na prevzatie: 15 kB

Praktické cvičenie v programe Word 2010

wd_maketheswitch_practice_audio.wma

Teraz nastal čas vyskúšať si používanie programu v praktickom cvičení.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Praktické cvičenie v programe Word 2010 sa do počítača prevezme cvičný dokument, ktorý sa otvorí v programe Word 2010, a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia.

Poznámka.    V počítači musí byť nainštalovaný program Word 2010.

Otestujte sa

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.

Čo sa stane, ak v programe Word 2010 stlačíte toto tlačidlo? Tlačidlo Spúšťač dialógového okna v programe Word 2010  

Dočasne sa skryje pás s nástrojmi, takže máte viac miesta na prácu s dokumentom.

Nesprávne. Dočasné skrytie pása s nástrojmi je možné, avšak pomocou dvojitého kliknutia na aktívnu kartu. Skúste to znova.

Text vášho dokumentu sa zobrazí väčším písmom.

Ľutujeme, nesprávna odpoveď. Pouvažujte nad tým, kde sa tlačidlo nachádza. Nachádza sa v rámci istej skupiny. Skúste to znova.

Zobrazia sa ďalšie možnosti.

Správne. Často sa zobrazí dialógové okno, aké pravdepodobne už poznáte z predchádzajúcich verzií programu Word.

Pridá sa príkaz na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Ľutujeme, nie. Na pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup je potrebné kliknúť pravým tlačidlom myši na príkaz. Skúste to znova.

Kde sa nachádza panel s nástrojmi Rýchly prístup a kedy sa používa?

Nachádza sa v ľavom hornom rohu obrazovky a používa sa na vykonávanie najobľúbenejších príkazov.

Správne. Je to malý panel s nástrojmi, ktorý obsahuje tlačidlá ako Uložiť, Späť alebo Opakovať. Svoje obľúbené príkazy môžete pridať kliknutím na šípku Ďalšie v pravej časti tohto panelu s nástrojmi, prípadne kliknutím pravým tlačidlom myši na samotný príkaz a vybratím možnosti Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Pláva ponad text a používa sa na vykonanie zmien vo formátovaní textu.

Nesprávne. To je miniatúrny panel s nástrojmi, nie panel s nástrojmi Rýchly prístup. Skúste to znova.

Nachádza sa v ľavom hornom rohu obrazovky a používa sa na rýchly prístup do dokumentu.

Nesprávne. Uhádli ste umiestnenie panela s nástrojmi Rýchly prístup, nie však jeho funkciu. Skúste to znova.

Nachádza sa na karte Domov a používa sa na rýchle spustenie alebo otvorenie nového dokumentu.

Nesprávne. Panel s nástrojmi Rýchly prístup sa nenachádza na tomto mieste a aj jeho funkcia je iná. Skúste to znova.

Miniatúrny panel s nástrojmi sa zobrazí, ak:

dvakrát kliknete na aktívnu kartu na páse s nástrojmi.

Nie. Po dvojitom kliknutí na aktívnu kartu sa dočasne skryje pás s nástrojmi, miniatúrny panel s nástrojmi sa však nezobrazí. Skúste to znova.

vyberiete text.

Nie. Na to, aby sa zobrazil miniatúrny panel s nástrojmi, je potrené urobiť niečo viac. Skúste to znova.

vyberiete text a ukážete naň kurzorom.

Správne. Tip: miniatúrny panel s nástrojmi sa zobrazí aj po dvojitom kliknutí na vybratý text.

všetky vyššie uvedené možnosti.

Nesprávne. Iba jedna z uvedených možností je správna. Skúste to znova.

Použitie odrážok v texte umožňuje karta ____ a v nej skupina _____ .

Karta Rozloženie strany, skupina Odsek.

Nesprávne. V tejto skupine môžete vybrať veľkosť medzier pred a za odsekmi. Skúste to znova.

Karta Domov, skupina Odsek.

Správne. Táto skupina umožňuje vybrať odrážky. Tip: odrážky môžete do textu vložiť aj pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi.

Karta Vložiť, skupina Symboly.

Nesprávne. Skúste to znova.

Karta Vložiť, skupina Text.

Ľutujeme, nie. Taká skupina sa tu nenachádza. Skúste to znova.

Ktorým z nasledujúcich postupov je možné vybrať nastavenie funkcií ako zobrazenie dokumentu, kontrola pravopisu a gramatiky alebo jazyk?

V ponuke Nástroje kliknutím na položku Možnosti.

Ľutujeme, nie. Tento postup platil v predchádzajúcich verziách programu. V tejto verzii je to inak. Skúste to znova.

V ponuke Súbor kliknutím na položku Možnosti.

Správne. Okrem toho sa tu dajú vybrať aj mnohé iné nastavenia.

Kliknutím pravým tlačidlom myši kdekoľvek na pás s nástrojmi a vybratím položky Možnosti.

Nesprávne. Musíte zobraziť položku Možnosti programu Word, toto však nie je správna cesta na jej zobrazenie. Skúste to znova.

Na karte Zobraziť kliknutím na položku Vlastnosti.

Nesprávne. Na karte Zobraziť sa nenachádza položka Vlastnosti. Skúste to znova.

Priateľ vám poslal dokument programu Word 2000 ako prílohu e-mailovej správy. Je možné otvoriť túto prílohu aj v novej verzii programu Word?

Áno, ale zobrazí sa upozornenie o tom, že je potrebné získať konvertor.

Nie. V takomto prípade nie je potrebné získať balík Compatibility Pack. Skúste to znova.

Áno, ale dokument sa otvorí v režime kompatibility.

Správne. Dokument sa otvorí v režime kompatibility a niektoré funkcie v ňom budú obmedzené, pretože pracujete so súborom v staršom formáte.

Áno, najskôr je však potrebné pomocou panela s nástrojmi Rýchly prístup zapnúť režim kompatibility.

Nesprávne. Režim kompatibility nemôže zapnúť používateľ. Zapne sa automaticky v prípade, že súbor, ktorý sa má otvoriť, je v staršom formáte. Skúste to znova.

Nie. V novej verzii programu Word je možné otvoriť iba súbory programu Word 2002 alebo novších verzií.

Nesprávne. V novej verzii programu je možné otvoriť súbory všetkých predchádzajúcich verzií od verzie Microsoft Word 1.0. Skúste to znova.

Pripomienky

Rýchla referencia

Pozrite tiež

Pás s nástrojmi a jeho 3 časti

Pás s nástrojmi je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft® Office Fluent. Je to obdĺžniková oblasť v hornej časti okna dokumentu. Jeho úlohou je čo najjednoduchšie zobraziť požadované možnosti. Pás s nástrojmi sa skladá z troch základných súčastí:

 • Karty. V celej hornej časti sa ich nachádza osem. Každá z nich zastupuje inú oblasť aktivít.

 • Skupiny. Každá karta obsahuje viaceré skupiny, v ktorých sa príbuzné položky zobrazujú spolu.

 • Príkazy. Príkazom môže byť tlačidlo, rozbaľovací zoznam alebo políčko na zadanie informácií.

Viac príkazov v dialógových oknách

Šípkou, ktorá sa nazýva Spúšťač dialógového okna Tlačidlo Spúšťač dialógového okna v programe Word 2010 a nachádza sa v pravom dolnom rohu skupiny, sa zobrazia podrobnejšie alebo rozšírené možnosti dostupné pre príkazy v skupine. Kliknutím na šípku sa otvorí dialógové okno alebo pracovná tabla, kde sa zobrazia dostupné možnosti.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup je malý riadok s ikonami vľavo hore nad pásom s nástrojmi. Obsahuje príkazy, ktoré sa opakovane používajú každý deň, ako sú príkazy Uložiť, Späť alebo Opakovať. Na panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete pridať aj svoje obľúbené príkazy, aby ste ich mali k dispozícii bez ohľadu na to, na akej karte sa práve nachádzate.

Ak chcete na panel s nástrojmi Rýchly prístup pridať príkazy, kliknite na šípku Ďalšie v pravej časti panelu s nástrojmi, prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na príkaz, ktorý chcete pridať a vyberte možnosť Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Čo sa stalo s ponukou Súbor?

Ponuku Súbor v programe Microsoft Office Word 2010 nahradila karta Súbor. Kliknutím na túto kartu sa zobrazí nové zobrazenie Microsoft Office Backstage, obsahujúce rovnaké základné príkazy, aké boli v predchádzajúcich verziách, pomocou ktorých môžete otvárať, ukladať a tlačiť dokumenty, ako aj nastavovať povolenia, pripravovať dokumenty na zdieľanie s inými používateľmi a spravovať verzie dokumentov.

V zobrazení Backstage kliknite na položku Možnosti a vyhľadajte nastavenia programu, ktoré určujú napríklad preferencie pre kontrolu pravopisu. (V predchádzajúcich verziách sa tieto možnosti nastavujú v ponuke Nástroje, v položke Možnosti.)

Používanie klávesnice

Klávesové skratky s použitím klávesu CTRL sú naďalej platné v rovnakej podobe ako v predchádzajúcich verziách programu Word (napríklad klávesová skratka CTRL+C na kopírovanie, CTRL+ALT+1 na zobrazenie nadpisu 1 a podobne). Klávesové skratky začínajúce klávesom ALT sa zmenili.

 1. Stlačte kláves ALT. Na páse s nástrojmi sa zobrazia tipy na stlačenie klávesov.

 2. Stlačte kláves zobrazený na tipe na stlačenie klávesov na spustenie požadovanej karty alebo príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

  • Stlačením tipu na stlačenie klávesov príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup dosiahnete vykonanie príslušného príkazu.

  • Stlačením tipu na stlačenie klávesov karty dosiahnete zobrazenie tipov na stlačenie klávesov všetkých príkazov na danej karte. Stlačte kláves (alebo klávesy) požadovaného príkazu. V závislosti od vybratého príkazu sa buď vykoná príslušná akcia alebo sa otvorí galéria či ponuka. V prípade otvorenia ponuky sa opäť zobrazia možnosti výberu spomedzi ďalších tipov na stlačenie klávesov.

Poznámka    Väčšina prístupových klávesov ponuky programu Microsoft Office 2003 (začínajúcich klávesom ALT) naďalej funguje. Už sa však na obrazovke nezobrazujú pripomenutia toho, ktorú kombináciu klávesov je potrebné stlačiť.

Nový formát súborov a práca so súbormi predchádzajúcich verzií programu Word

Nový formát súborov dokumentov v programe Word 2010 je založený na nových formátoch Office Open XML (XML je skratkou pre jazyk Extensible Markup Language). Nemusíte rozumieť jazyku XML. Stačí vedieť, že formát založený na jazyku XML pomáha:

 • vytvárať dokumenty s vyšším stupňom zabezpečenia, a to oddeľovaním súborov obsahujúcich skripty a makrá a zjednodušením identifikácie a blokovania nežiaducich kódov alebo makier,

 • vytvárať súbory dokumentov s menšou veľkosťou,

 • vytvárať dokumenty menej náchylné na poškodenie.

Stručný popis formátov súborov v programe Word 2010:

 • prípona .docx: štandardný formát programu Word bez makier a kódu,

 • prípona .dotx: šablóna programu Word bez makier a kódu,

 • prípona .docm: dokument programu Word, ktorý môže obsahovať makrá alebo kód,

 • prípona .dotm: šablóna programu Word, ktorá môže obsahovať makrá alebo kód.

V programe Word 2010 je možné otvárať súbory vytvorené v predchádzajúcich verziách programu Word.

 • Ak chcete uložiť súbor, ktorý bol pôvodne vytvorený v staršej verzii, v dialógovom okne príkazu Uložiť ako sa automaticky ponúkne možnosť uložiť súbor v pôvodnom formáte (prípona .doc).

 • V prípade, že chcete uložiť súbor vo formáte staršej verzie a niektoré funkcie programu Word 2010 nie sú kompatibilné s predchádzajúcou verziou, prostredníctvom nástroja Kontrola kompatibility programu Microsoft Office Word budete na túto skutočnosť upozornení a nové funkcie nebudú fungovať.

 • Ak chcete otvoriť súbor programu Word vytvorený v staršej verzii alebo ak chcete súbor vytvorený v programe Word 2010 uložiť ako súbor staršej verzie, automaticky sa zapne režim kompatibility.

 • Kontrola kompatibility sa spúšťa automaticky. Ak máte pochybnosti o kompatibilite niektorých funkcií dokumentu s funkciami staršej verzie, môžete kontrolu kompatibility spustiť aj manuálne. Kliknite na kartu Súbor , potom na položku Informácie , ďalej kliknite na položku Overiť výskyt problémov a vyberte možnosť Skontrolovať kompatibilitu .

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×