Prechod na program OneNote 2010

Prehľad

OneNote 2010 Máte už skúsenosti s predchádzajúcou verziou programu Microsoft Office OneNote a chcete sa iba rýchlo oboznámiť so zmenami vo verzii 2010? Ak áno, tento kurz je určený pre vás.

V tomto kurze sa naučíte:

 • vykonávať bežné úlohy programu OneNote v programe Microsoft OneNote 2010.

Súčasti kurzu:

 • Jedna lekcia vo forme samoštúdia.

 • Jedno praktické cvičenie na získanie potrebných zručností (na absolvovanie tohto praktického cvičenia sa požaduje program OneNote 2010).

 • Krátky test na konci lekcie. Tento test nie je hodnotený.

 • Karta Rýchla referencia, ktorú si môžete vytlačiť alebo uložiť pre prípad budúcej potreby.

Mali by ste byť skúseným používateľom programu OneNote 2003, OneNote 2007 alebo obidvoch verzií.

Rýchle oboznámenie s programom OneNote 2010

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Kreslenie a panel s nástrojmi Rýchly prístup

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámkové bloky a zobrazenie Backstage

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Stránky a sekcie

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Inteligentnejšie vyhľadávanie

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vkladanie a prepájanie poznámok

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Praktické cvičenie

Praktické cvičenie na používanie programu OneNote 2010

Veľkosť položky na prevzatie: 35 kB

Nácvik v programe OneNote 2010

Teraz nastal čas vyskúšať si používanie programu v praktickom cvičení. V rámci tohto praktického cvičenia sa oboznámite s postupmi, pomocou ktorých budete môcť rýchlo začať pracovať v programe OneNote 2010.

Informácie o praktickom cvičení

Skôr než začnete s cvičením, zavrite program OneNote.

Keď kliknete na položku Praktické cvičenie v programe OneNote, program OneNote sa znova otvorí a zobrazí sa dialógové okno Rozbalenie poznámkového bloku.

Ponechajte všetky nastavenia v dialógovom okne tak, ako sú, a kliknite na položku OK.

Cvičný poznámkový blok sa prevezme do vášho počítača, otvorí sa v programe OneNote a súčasne sa zobrazí osobitné okno s pokynmi na vykonanie praktického cvičenia.

Poznámka    V počítači je potrebné mať nainštalovaný program OneNote 2010.

Otestujte sa

Absolvujte nasledujúci test a overte si, či ste porozumeli prezentovanému materiálu. Vaše odpovede zostanú súkromné a výsledky testu nie sú hodnotené.

Ak chcete prepínať medzi zobrazením celého pása s nástrojmi a zobrazením iba kariet pása s nástrojmi:

Kliknete na ľubovoľnú kartu pása s nástrojmi.

Nie, to nie je správna odpoveď. Kliknutím na kartu zobrazíte danú kartu, ale pás s nástrojmi celkovo neminimalizujete ani nemaximalizujete. Aké riešenie je vhodnejšie?

Použite ovládacie prvky na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Na miniatúrnom paneli s nástrojmi nie sú žiadne ovládacie prvky na minimalizáciu alebo maximalizáciu pása s nástrojmi, nájdete tam však množstvo iných užitočných nástrojov. Skúste znova.

Kliknite na tlačidlo rozbalenia pása s nástrojmi v pravom hornom rohu okna programu OneNote.

Správne. Kliknutím na toto tlačidlo môžete prepínať medzi maximalizovaným a minimalizovaným pásom s nástrojmi.

Ak máte pochybnosti o tom, ako urobiť to, čo chcete, najskôr by ste mali vyskúšať nasledujúcu možnosť:

Zatelefonovať na políciu.

Ak vám počítač niekto neukradol, volať políciu nie je najlepší nápad. Rada: Existuje veľmi jednoduchý spôsob vyhľadania ďalších informácií takmer o všetkom na pracovnej ploche programu OneNote. Pamätáte si naň?

Kliknutie pravým tlačidlom myši na to, o čom máte pochybnosti.

Správne. Kliknutím pravým tlačidlom myši síce nemusíte vždy dostať požadovanú odpoveď, ale požadované odpovede získate častejšie, než si myslíte.

Vyhľadávanie pomoci na webe.

Niekedy je vhodné vyhľadávať užitočné informácie na webe, nemalo by však ísť o pravidlo, keď ste sa len mierne „zasekli“ na ďalšom kroku. Na začiatku kurzu bol uvádzaný návrh jednoduchého kroku, ktorý môžete vyskúšať vždy vtedy, keď ste stratení.

Prehľadávanie Pomocníka programu OneNote.

Táto odpoveď nie je úplne správna. Pomôže vám, keď vám povieme, že správna odpoveď je súčasne najrýchlejšou možnosťou v zozname?

Ak existuje možnosť pása s nástrojmi, k ktorej sa chcete dostať bez zobrazenia pása s nástrojmi, môžete pridať príkaz do:

Kontextovej ponuky.

Kontextové ponuky nie je možné prispôsobiť. Skúste znova.

Zobrazenia Backstage.

Veru nie. A pravdepodobne by nebolo rýchlejšie prejsť do zobrazenia Backstage k danej možnosti, než prejsť do pása s nástrojmi. Ktorá z možností je správna?

Dialógového okna Možnosti.

Možnosti nie je možné pridávať do dialógového okna Možnosti. Zamyslite sa nad videami a praktickým cvičením. Kam sme uložili príkazy, ktoré používame najčastejšie?

Panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Správne. Príkazy, ktoré používate najčastejšie, môžete pridávať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Tieto príkazy budú vždy tam, kde boli, a kedykoľvek ich môžete odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Ak chcete prilepiť text tak, aby sa nedal upravovať, ktorú z možností prilepenia použijete?

Obrázok.

Správne. Text, ktorý prilepíte ako obrázok alebo ako súčasť obrázka, sa považuje za grafický prvok a nie je ho možné upravovať ako bežný text.

Ponechať len text.

Text, ktorý prilepíte pomocou možnosti Ponechať len text, bude mať iba predvolené formátovanie, ale bude ho možné upraviť. Ktorá odpoveď je správna?

Zlúčenie formátovania.

Keď prilepíte text pomocou možnosti Zlúčiť formátovanie, formátovanie textu sa zmení tak, aby sa zhodovalo s textom, ktorý ho obklopuje, ale prilepený text bude stále možné upravovať. Máte ďalší pokus.

Ponechanie formátovania zdroja.

Ak použijete možnosť Ponechať formátovanie zdroja, prilepený text bude vyzerať tak, ako vyzeral pred kopírovaním. Rada: Ktorá z odpovedí vyzerá ako niečo, čo nie je text?

Ak chcete zatvoriť aktuálny poznámkový blok:

V zobrazení Backstage v paneli naľavo kliknete na položku Skončiť.

Nie, to je práve to, čo sme spomínali. Ak kliknete na položku Skončiť, zatvoríte program OneNote. Skúste znova.

V normálnom zobrazení na paneli Navigácia kliknete na názov poznámkového bloku a potom v ponuke odkazov kliknete na položku Zavrieť tento poznámkový blok.

Správne. Poznámkový blok môžete zavrieť aj kliknutím na tlačidlo pre daný poznámkový blok na karte Informácie v zobrazení Backstage a kliknutím na položku Zavrieť.

Pripomienky

Rýchla referencia

Pozrite tiež

Minimalizácia alebo maximalizácia pása s nástrojmi

V pravom hornom rohu okna programu OneNote vedľa tlačidla Pomocník kliknite na tlačidlo na rozbalenie pása s nástrojmi. (Maximalizáciu alebo minimalizáciu môžete vykonať aj stlačením klávesov CTRL+F1.)

Obrázok tlačidla

Použitie miniatúrneho panela s nástrojmi na prácu s textom

Vyberte a pravým tlačidlom myši kliknite na text, ktorý chcete formátovať (označiť príznakom alebo vytvoriť preň úlohu), a potom vykonajte požadované výbery na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Otvorenie alebo zatvorenie zobrazenia Microsoft Office Backstage

Na ľavom okraji pása s nástrojmi kliknite na kartu Súbor.

Karta Súbor

Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, znova kliknite na kartu Súbor alebo kliknite na niektorú z kariet pása s nástrojmi. (Neklikajte však na tlačidlo Skončiť, pretože takto zatvoríte celý program.)

Kopírovanie formátovania pomocou funkcie Kopírovať formát

 1. Vyberte text s formátovaním, ktoré chcete kopírovať, a potom kliknite na položku Kopírovať formát Obrázok tlačidla na miniatúrnom paneli s nástrojmi alebo v skupine Schránka na karte pása s nástrojmi Domov.
  Všimnite si, že tvar ukazovateľa myši sa zmení na štetec.

 2. Presunutím vyberte text, v ktorom chcete použiť požadované formátovanie.

Poznámka    Ak chcete použiť formátovanie na viacerých miestach, vyberte text s formátovaním, ktoré chcete kopírovať, a potom dvakrát kliknite na položku Kopírovať formát Obrázok tlačidla . Postupne presúvaním vyberte každé z miest, v ktorých chcete použiť formátovanie. Po dokončení formátovania všetkých miest stlačením klávesu ESC vypnete funkciu Kopírovať formát.

Vytvorenie nového pera alebo zvýrazňovača

 1. Na karte Kreslenie v skupine Nástroje v pravom dolnom rohu galérie pier kliknite na položku Ďalšie.
  Tlačidlo Ďalšie v galérii pier

 2. V dolnej časti galérie kliknite na položku Možnosti farieb a hrúbky.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti pera v časti Typ a hrúbka ťahu kliknite na položku Pero alebo Zvýrazňovač a potom kliknite na požadovanú hrúbku.

 4. Kliknite na položku Farba čiary pre pero alebo zvýrazňovač a potom kliknite na položku OK.

Pridanie alebo odstránenie pier a zvýrazňovačov na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

 • Pridanie celej galérie pier   
  Na karte pása s nástrojmi Kreslenie kliknite pravým tlačidlom myši na galériu pier a v ponuke odkazov kliknite na položku Pridať galériu na panel s nástrojmi Rýchly prístup   .

 • Pridanie jedného pera alebo zvýrazňovača   
  Kliknite na tlačidlo Ďalšie na pravom okraji panela s nástrojmi Rýchly prístup.
  Obrázok tlačidla
  V kontextovej ponuke kliknite na niektoré z obľúbených pier a zvýrazňovačov.
  Ak chcete zobraziť väčší počet obľúbených pier a zvýrazňovačov, ktoré môžete pridať, kliknite na tlačidlo Ďalšie na paneli s nástrojmi Rýchly prístup. V dolnej časti kontextovej ponuky kliknite na položku Ďalšie príkazy a potom pridajte perá alebo zvýrazňovače pomocou ovládacích prvkov v dialógovom okne Možnosti programu OneNote.

 • Odstránenie ľubovoľného nástroja alebo príkazu v panela s nástrojmi Rýchly prístup   
  Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Premiestnenie panela s nástrojmi Rýchly prístup bližšie k stránke s poznámkami

Na pravom okraji panela s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Ďalšie a v rozbaľovacej ponuke kliknite na položku Zobraziť pod pásom s nástrojmi. (Ak chcete premiestniť panel s nástrojmi Rýchly prístup naspäť na pôvodné miesto, znova kliknite na tlačidlo Ďalšie – teraz však kliknite na položku Zobraziť nad pásom s nástrojmi.)

Vytvorenie nového poznámkového bloku

 1. Kliknutím na kartu Súbor otvorte zobrazenie Backstage a potom v ľavej časti kliknite na kartu Nový.

 2. Zadajte miesto uloženia a názov nového poznámkového bloku a potom kliknite na veľké tlačidlo Vytvoriť poznámkový blok.
  Tento proces môžete taktiež spustiť kliknutím pravým tlačidlom myši na ľubovoľný poznámkový blok v zozname na navigačnom paneli a kliknutím na položku Nový poznámkový blok.

Zmena vlastností poznámkového bloku (zobrazovaný názov, farba, umiestnenie a formát súboru)

Pravým tlačidlom myši kliknite na poznámkový blok v zozname na navigačnom paneli a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti. Vykonajte zmeny v dialógovom okne Vlastnosti poznámkového bloku.

Zatvorenie poznámkového bloku

Pravým tlačidlom myši kliknite na poznámkový blok v zozname na navigačnom paneli a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zavrieť tento poznámkový blok. (Pamätajte, že zatvorenie poznámkového bloku odporúčame vykonať iba vtedy, ak ho už aktívne nepoužívate a nechcete ho zahrnúť do vyhľadávania.) Súčasne pamätajte, že zatvorenie poznámkového bloku nevedie k jeho odstráneniu – odstráni sa iba z navigačného panela.

Pridávanie stránok

 • V spodnej časti zoznamu kariet stránky   
  Kliknite na tlačidlo Nová strana.

 • Na inom mieste zoznamu kariet stránky   
  Ukážte na karty stránky – naľavo sa zobrazí malá ikona Nová strana so šípkou.
  Obrázok ikony
  Ukážte na ikonu (neklikajte však na ňu) a potom pomocou ukazovateľa myši posúvajte nahor alebo nadol karty stránok. Všimnite si, že na aktuálnom umiestnení sa nachádza hrubá čierna čiara. V mieste, kde chcete umiestniť novú stránku, kliknite na ikonu.

 • Na základe šablóny   
  Priamo nad kartami stránky kliknite na trojuholník na pravom konci tlačidla Nová strana a potom kliknite na položku Šablóny strán.
  Obrázok tlačidla
  Na pracovnej table Šablóny kliknite na šablónu strany, ktorú chcete použiť.

Zvýšenie alebo zníženie úrovne strany alebo strán

 • Presúvaním myšou   
  Na karte strany presuňte názov strany doprava (zníženie úrovne strany) alebo doľava (zvýšenie úrovne strany). Pamätajte, že k dispozícii máte tri pozície – koncová ľavá, stredová a koncová pravá.

 • Pomocou kontextovej ponuky   
  Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu strany a potom kliknite na položku Vytvoriť podstranu (zníženie úrovne strany o jednu pozíciu) alebo Zvýšiť úroveň podstrany (zvýšenie úrovne podstrany o jednu pozíciu).

Výber, zbalenie a rozbalenie skupín strán

 • Výber rozbalenej skupiny   
  Kliknutím na ľubovoľnú stranu v skupine vyberte danú stranu a potom na ňu dvakrát kliknite, čím vyberiete celú skupinu.

 • Zbalenie rozbalenej skupiny   
  Ukážte na kartu strany primárnej strany (hornej strany), čím zobrazíte tlačidlo Rozbaliť alebo zbaliť, a potom kliknite na toto tlačidlo.
  Skupina strán s tlačidlom Rozbaliť alebo zbaliť
  Všimnite si, že na karte Sekcie strany sa teraz zobrazuje tlačidlo Rozbaliť alebo zbaliť bez ohľadu na to, či je strana vybratá alebo nie, a že sa zobrazujú okraje ďalších strán, ktoré vytŕčajú spod karty strany, t. j. ide o dve pripomenutia, že ide o zbalenú skupinu strán.

 • Rozbalenie zbalenej skupiny   
  Kliknite na položku Rozbaliť alebo zbaliť v zbalenej skupine.

Premiestnenie alebo kopírovanie strán presúvaním myšou

 • Na miesto v rovnakej sekcii   
  Vyberte karty tých strán, ktoré chcete premiestniť alebo kopírovať, presúvajte myšou nahor alebo nadol zoznam kariet strán, kým sa nezobrazí hrubá lokalizačná čiara na mieste, kam chcete umiestniť strany, a potom uvoľnením tlačidla myši vložte strany.

 • Na iné miesto v aktuálnom alebo akomkoľvek inom otvorenom poznámkovom bloku   
  Vyberte karty tých strán, ktoré chcete premiestniť alebo kopírovať, a potom vykonajte presunutie myšou do cieľovej sekcie na navigačnom paneli. Dbajte na to, aby ste označili správnu sekciu pred tým, ako uvoľníte tlačidlo myši a vložíte strany.

Ak požadujete kópie v obidvoch umiestneniach, počas presúvania myšou nezabudnite podržať stlačený kláves CTRL.

Presúvanie myšou môže byť užitočnejšie vtedy, ak najskôr zbalíte skupiny strán.

Premiestňovanie alebo kopírovanie strán pomocou dialógového okna

Vyberte karty tých strán, ktoré chcete premiestniť alebo kopírovať, kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté strany a potom kliknite na položku Premiestniť alebo kopírovať. V dialógovom okne vykonajte požadované výbery a nezabudnite použiť tlačidlo Kopírovať, ak požadujete kópie v obidvoch umiestneniach.

Premiestnenie alebo kopírovanie sekcií presúvaním myšou

V riadku s kartami sekcie nad stránkou s poznámkami alebo v zozname poznámkových blokov na navigačnom paneli myšou presuňte kartu sekcií na miesto, na ktorom chcete umiestniť sekciu. Dbajte na správne umiestnenie malého lokalizačného trojuholníka (v riadku kariet) alebo čiernej lokalizačnej čiary (v zozname poznámkových blokov) pred tým, než uvoľníte tlačidlo myši a vložíte sekciu. (Ak požadujete kópie v obidvoch umiestneniach, počas presúvania myšou podržte stlačený kláves CTRL.)
Obrázok ikony
Lokalizačný riadok sekcie na table Poznámkové bloky

Odoslanie strán poznámkového bloku v prílohe e-mailovej správy

Vyberte strany, ktoré chcete odoslať, a potom na karte Zdieľať na páse s nástrojmi v skupine E-mail kliknite na tlačidlo Odoslať stranu e-mailom.

Nezabúdajte, že na karte Zdieľať v zobrazení Backstage nájdete ďalšie možnosti zdieľania.

Zobrazenie zoznamov pretečenia pre sekcie a poznámkové bloky

 • Sekcie   
  Na pravom okraji riadka kariet sekcií (priamo nad stranou s poznámkami) kliknite na malý trojuholník na karte s tromi bodkami.
  Karta pretečenia sekcií

 • Poznámkové bloky   
  Na minimalizovanom navigačnom paneli kliknite na malý trojuholník na tlačidle v spodnej časti (tlačidlo s tromi bodkami).
  Karta pretečenia poznámkových blokov

Vyhľadávanie obsahu vo všetkých otvorených poznámkových blokoch

 1. Stlačte klávesy CTRL+E a potom zadajte vyhľadávaný text.

 2. Výsledkami môžete prechádzať pomocou kolieska myši alebo pomocou klávesov so šípkami na klávesnici.
  Všimnite si časť Najnovšie výbery v hornej časti zoznamu.
  Všimnite si aj to, že v programe OneNote je k dispozícii aj ukážka strany, na ktorej sa nachádza každá inštancia.

 3. Ak chcete vybrať stranu na aktuálne zobrazenej ukážke, stlačte kláves ENTER.

Vyhľadávanie obsahu iba na aktuálnej strane

 1. Stlačte klávesy CTRL+F a potom zadajte vyhľadávaný text.

 2. Ak chcete prechádzať zvýraznenými inštanciami, použite malé šípky vedľa poľa Vyhľadávanie (priamo nad tlačidlom Nová strana).
  Obrázok tlačidla

 3. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie, kliknite na malý znak „x“ na konci poľa Vyhľadávanie.
  Obrázok tlačidla

Vytvorenie prepojenia na iné umiestnenie

Vyberte text alebo inú položku, na ktorú kliknete a aktivujete prepojenie, pravým tlačidlom myši kliknite na výber a potom kliknite na položku Prepojenie. Vykonajte príslušné výbery v dialógovom okne Prepojenie. (Pamätajte, že v predchádzajúcich verziách mal tento príkaz názov Hypertextové prepojenie.)

Ak chcete použiť prepojenie, ktoré ste práve vytvorili, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na prepojený text alebo položku.

Výber správneho spôsobu prilepenia skopírovaného materiálu

 • Ponechať formátovanie zdroja    Obrázok ikony
  Prilepený text si zachová pôvodné formátovanie.

 • Zlúčiť formátovanie    Obrázok ikony
  Prilepený text prevezme formátovanie okolitého textu v umiestnení, kam text prilepíte.

 • Ponechať len text    Obrázok ikony
  Prilepí sa iba text bez grafických prvkov. Keď vykonáte prilepenie mimo ostatného textu, prilepený text sa zobrazí v predvolenom formátovaní programu OneNote.

 • Obrázok    Obrázok ikony
  Všetok skopírovaný materiál sa prilepí ako jeden obrázok a nie je možné upravovať žiadny text, ktorý sa zobrazí v obrázku.
  Poznámka    Môžete mať k dispozícii možnosť extrahovania textu prilepeného ako časť obrázka vo formáte, ktorý možno upravovať. Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok, ktorý obsahuje text, a potom kliknite na položku Kopírovať text z obrázka.

Kompatibilita verzií v programe OneNote 2010

 • S programom OneNote 2007   
  Program OneNote 2010 dokáže upravovať a otvárať poznámkové bloky vo formáte programu OneNote 2007.
  Ak chcete zdieľať poznámkový blok vytvorený v programe OneNote 2010 s používateľmi, ktorí používajú program OneNote 2007, najskôr je potrebné skonvertovať poznámkový blok z formátu 2010 na formát 2007: v programe OneNote 2010 kliknite pravým tlačidlom myši na poznámkový blok v zozname na navigačnom paneli, kliknite na položku Vlastnosti a potom v dialógovom okne Vlastnosti poznámkového bloku kliknite na položku Konvertovať na verziu 2007. (Pamätajte, že niektoré nové funkcie verzie 2010 nie sú dostupné v poznámkových blokoch verzie 2007.)

 • S programom OneNote 2003   
  V programe OneNote 2010 je možné otvoriť poznámkové bloky vo formáte verzie programu 2003 na čítanie – nie je ich však možné upravovať dovtedy, kým ich neskonvertujete na formát programu OneNote 2010 alebo OneNote 2007. Ak chcete konvertovať poznámkový blok, otvorte ho v programe OneNote 2010, pravým tlačidlom myši kliknite na zoznam poznámkových blokov na navigačnom paneli, kliknite na položku Vlastnosti a v dialógovom okne Vlastnosti poznámkového bloku kliknite na položku Konvertovať na verziu 2010 alebo Konvertovať na verziu 2007. (Pamätajte, že niektoré nové funkcie verzie 2010 nie sú dostupné v poznámkových blokoch verzie 2007.)

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×