Prečo sa v programe Word zmenilo riadkovanie?

Príznaky

Môžete sa stretnúť s nasledujúcimi príznakmi:

 • Príliš veľké medzery medzi odsekmi.

 • Príliš veľké medzery medzi riadkami v odseku.

 • Nesprávne riadkovanie na strane.

Príčina

Program Microsoft Office Word 2007 prichádza s novým návrhom predvolenej šablóny na vytváranie dokumentov.

Nová šablóna používa písma, ktoré boli navrhnuté s ohľadom na lepšiu čitateľnosť. Podľa blogu, ktorý bol aktívny počas vývoja programu Word 2007, „nové písma použité v programe Word sú založené na technológii ClearType, ktorá poskytuje ostrejšie a čitateľnejšie zobrazenie písma na väčšine moderných monitorov“. Písmo Calibri je nové predvolené písmo textu a „vzhľad písma Calibri dopĺňa písmo Cambria, ktoré je písmom nadpisov“.

Predvolená šablóna na vytváranie nových dokumentov v programe Word 2007 tiež používa „voľnejšie“ riadkovanie a pridáva medzeru navyše medzi odseky. Voľnejšie riadkovanie je v skutočnosti iba o 15 percent väčšie ako jednoduché riadkovanie (nie je to dvojité riadkovanie ani riadkovanie 1,5). Cieľom tohto riadkovania je vytvorenie väčších medzier medzi blokmi textu, vďaka čomu je text čitateľnejší.

Keďže väčšina používateľov programu Word stlačí na konci každého odseku dvakrát kláves ENTER, program Word 2007 pridá v predvolenom nastavení medzi odseky medzeru. Zákazníci, ktorí chcú medzi odseky pridať medzeru, musia kláves ENTER stlačiť iba raz.

Riadkovanie v programe Word 2003 a Word 2007

1. Jednoduché riadkovanie bez prázdneho riadka medzi odsekmi

2. Riadkovanie 1,15 a prázdny riadok medzi odsekmi

Riešenie

 1. Otvorte dokument, ktorý má mať rovnaký vzhľad ako dokument programu Word 2003.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

  Položka Zmeniť štýly

 3. Ukážte na položku Množina štýlov a kliknite na množinu štýlov Word 2003.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

 5. Ukážte na položku Písma a v skupine Vstavané kliknite na položku Office, klasic. ver..

 6. Ak chcete použiť množinu štýlov Word 2003 pre všetky dokumenty, ktoré vytvoríte, v skupine Štýly kliknite na položku Zmeniť štýly a potom na položku Predvoliť.

  Množina štýlov a písma programu Word 2003 sa použijú ako predvolené vo všetkých dokumentoch, ktoré odteraz otvoríte.

  Poznámka   Ak chcete použiť aktualizované formátovanie programu Word 2007, vyberte množinu štýlov Word 2007 a písma Office. Neskôr môžete znova použiť svoje vlastné predvolené nastavenia kliknutím na položku Obnoviť na rýchle priradenie štýlov zo šablóny (v skupine Štýly kliknite na položku Zmeniť štýly, ukážte na položku Množina štýlov a kliknite na položku Obnoviť na rýchle priradenie štýlov zo šablóny).

Platí pre: Word 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk