Prečo sa zobrazí hlásenie „Objekty sa nedajú presunúť mimo hárka“, keď skryjem stĺpce alebo riadky?

Príznaky

Pri pokusoch o skrytie stĺpcov alebo riadkov sa zobrazí chybové hlásenie, ktoré informuje o tom, že program Microsoft Office Excel nemôže presunúť objekty mimo pracovného hárka.

Príčina

Tento problém sa zvyčajne vyskytuje v prípade, keď sú splnené nasledovné podmienky:

 • Objekty, ako sú napríklad komentáre v bunkách, boli zadané do buniek na konci mriežky pracovného hárka. Nie je možné skryť rovnaký alebo väčší počet stĺpcov alebo riadkov ako je počet stĺpcov alebo riadkov medzi ľavým okrajom objektu a posledným stĺpcom (stĺpec XFD) alebo posledným riadkom (číslo riadka 1048576) na pracovnom hárku.

 • V dialógovom okne Formátovať <názov objektu> je vybratá možnosť Nepresúvať a nemeniť veľkosť objektu podľa buniek. Táto možnosť je vybratá v predvolenom nastavení.

Ak napríklad zahrniete komentár do bunky XFC1 a je vybratá možnosť Nepresúvať a nemeniť veľkosť objektu podľa buniek, pri pokuse o skrytie troch alebo viacerých stĺpcov na ľubovoľnom mieste medzi prvým stĺpcom a stĺpcom obsahujúcim ľavý okraj komentára bunky sa zobrazí toto hlásenie.

Rovnaký problém sa môže vyskytnúť aj s riadkami, aj keď v tomto prípade to nie je až také bežné, pretože vysoký limit pre riadky v programe Microsoft Office Excel 2007 znižuje pravdepodobnosť umiestnenia objektov na úplný koniec pracovného hárka.

Poznámka: Dôležité je uvedomiť si aj to, že tento problém sa môže vyskytnúť aj v prípade, ak sa objekt nachádza ďalej od konca a vy sa pokúsite skryť ľubovoľný celkový počet stĺpcov a riadkov, ktorý je rovnaký alebo väčší ako počet stĺpcov a riadkov medzi ľavým okrajom objektu a posledným stĺpcom alebo riadkom na pracovnom hárku.

Riešenie

 1. Ak ide o objekt, ktorým je komentár bunky, vyberte bunku obsahujúcu komentár.

  Tip: Ak sa objekt nachádza na konci pracovného hárka, môžete rýchlo prejsť na poslednú bunku v riadku alebo stĺpci. Stlačte kláves END a potom stlačte kláves ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA NADOL. Ak chcete prejsť na poslednú bunku na pracovnom hárku, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte klávesy CTRL+END.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratú bunku alebo rozsah buniek a potom kliknite na položku Zobraziť alebo skryť komentár.

 3. Prejdite ukazovateľom na okraj objektu tak, aby sa ukazovateľ zmenil na štvorstrannú šípku, a potom kliknite na okraj.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položku Formátovať a potom kliknite na položku Formátovať <názov objektu>.

 5. Na karte Vlastnosti prejdite do časti Nastavenie polohy objektu, kliknite na položku Presun a zmena veľkosti podľa buniek a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete znova skryť komentár bunky, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Skryť komentár.

 7. Kroky 1 až 6 opakujte pre každý objekt, ktorý spôsobuje výskyt problému.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×