Príručka začiatočníka pre program Visio 2010

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Existuje množstvo typov diagramov programu Visio, ale na vytvorenie takmer každého z nich môžete vykonať nasledujúce tri základné kroky:

 1. Vyberte a otvorte šablónu.

 2. Presuňte a pripojte tvary.

 3. Pridajte k tvarom text.

Obsah tohto článku

Vytvorenie jednoduchého vývojového diagramu

Krok 1: Vybratie a otvorenie šablóny

Krok 3: Presunutie a pripojenie tvarov

Krok 3: Pridanie textu k tvarom

Čo sú tvary, vzorkovnice a šablóny programu Visio?

Tvary

Vzorkovnice

Šablóny

Vytvorenie jednoduchého vývojového diagramu

Krok 1: Vybratie a otvorenie šablóny

 1. Spustite program Visio.

 2. V časti Kategórie šablón kliknite na položku Vývojový diagram.

 3. V okne Vývojový diagram dvakrát kliknite na položku Základný vývojový diagram.

Vytvorenie nového diagramu

Šablóny obsahujú súvisiace tvary v kolekciách, ktoré sa nazývajú vzorkovnice. Napríklad jedna zo vzorkovníc, ktorá sa otvorí so šablónou Základný vývojový diagram, je Tvary základného vývojového diagramu.

Vzorkovnica Tvary základného vývojového diagramu

Krok 3: Presunutie a pripojenie tvarov

Ak chcete vytvoriť diagram, presuňte tvary zo vzorkovnice na prázdnu stranu a pospájajte ich. Na pripojenie tvarov jestvuje viacero spôsobov, ale teraz použite funkciu automatického pripojenia.

 1. Presuňte tvar Začiatok alebo Koniec) zo vzorkovnice Tvary základného vývojového diagramu na stranu kreslenia a pustite tlačidlo myši.

  Presuňte tvar začiatok alebo koniec na stránku

 2. Podržte ukazovateľ nad tvarom, kým sa nezobrazí modrá šípka.

  Šípky automatického pripojenia

 3. Posuňte ukazovateľ na vrchnú časť modrej šípky, ktorá naznačuje, kde sa umiestni druhý tvar.

  Zobrazí sa miniatúrny panel s nástrojmi, ktorý obsahuje tvary z vrchnej časti vzorkovnice.

  Miniatúrny panel s nástrojmi automatického pripojenia

 4. Kliknite na štvorcový tvar Spracovanie.

  Tvar Spracovanie sa pridá do diagramu, pričom sa automaticky pripojí k tvaru Začiatok alebo koniec

Ak sa požadovaný tvar na miniatúrnom paneli s nástrojmi nenachádza, požadovaný tvar môžete pretiahnuť z okna Tvary na modrú šípku. Nový tvar sa pripojí k prvému tvaru, akoby ste naň klikli na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Krok 3: Pridanie textu k tvarom

 1. Kliknite na tvar a začnite zadávať text.

  Vyberte tvar a typ

 2. Keď ukončíte zadávanie textu, kliknite na prázdnu oblasť strany nákresu alebo stlačte kláves ESC.

Horná časť strany

Čo sú tvary, vzorkovnice a šablóny programu Visio?

Tvary

Tvary programu Visio sú už hotové obrázky, ktoré môžete myšou presunúť na stranu kreslenia. Predstavujú teda stavebné prvky diagramov.

Keď presuniete tvar zo vzorkovnice na stranu kreslenia, pôvodný tvar zostane vo vzorkovnici. Tento originál sa nazýva nadradený tvar. Tvar, ktorý umiestnite na kresbu je jeho kópiou, ktorá sa nazýva tiež inštancia. Do kresby môžete presunúť ľubovoľný počet inštancií rovnakého tvaru.

Otočenie a zmena veľkosti tvarov

Najbežnejšie úkony, ktoré používatelia s tvarmi robia, zahŕňajú funkcie, ktoré sú zabudované priamo do tvarov. Vizuálne indície pomáhajú tieto funkcie rýchlo nájsť a použiť.

 • Otáčacie rukoväte

  Okrúhla rukoväť, ktorá sa nachádza nad tvarom, sa nazýva otáčacia rukoväť. Posunutím otáčacej rukoväte doprava alebo doľava sa tvar otočí.

 • Modré spojovacie šípky na automatické pripájanie

  Svetlomodré spojovacie šípky pomáhajú jednoducho poprepájať tvary, ako je to uvedené v predchádzajúcej časti.

 • Rukoväte výberu na zmenu veľkostí tvarov

  Štvorcové rukoväte výberu môžete použiť na zmenu výšky a šírky tvaru. Kliknutím na rukoväť výberu a jej presunutím do rohu tvaru sa výber zväčší, pričom sa nezmenia jeho proporcie. Kliknutím na rukoväť výberu a jej presunutím na bočnú stranu tvaru sa zväčší veľkosť alebo výška tvaru.

Špeciálne funkcie tvarov programu Visio

Tvary Visia sú oveľa viac ako len jednoduché obrázky alebo symboly.

Tvary môžu obsahovať údaje

Do každého tvaru môžete pridať údaje ich zadaním do okna Vlastnosti tvaru. Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a potom kliknite na položku Vlastnosti tvaru. Údaje je tiež možné importovať z externých zdrojov údajov.

Údaje sa v kresbe podľa predvoleného nastavenia nezobrazujú. Ak chcete zobraziť údaje tvaru, otvorte okno Vlastnosti tvaru a vyberte príslušný tvar.

Ak chcete súčasne zobraziť údaje pre viacero tvarov, môžete použiť funkciu, ktorá sa nazýva údajová grafika. Na nasledujúcej ilustrácii sú zobrazené údaje súčasne pre dva stromy.

Údajová grafika zobrazuje údaje pre dva tvary súčasne.

Tvary so špeciálnym správaním

Veľa tvarov programu Visio má špeciálne správanie, ktoré môžete nájsť, ak žltý ovládač na tvare natiahnete, kliknite naň pravým tlačidlom alebo ho posuniete.

Ak napríklad chcete zobraziť viac osôb, natiahnite tvar Ľudia, alebo ak chcete zobraziť rast, natiahnite tvar Rastúci kvet.

Tvar Ľudia zobrazuje pri vodorovnom natiahnutí až štyri osoby.   Rastúci kvet rastie vyššia natiahnutí zvislo

Tip : Ak chcete zistiť, čo všetko sa dá s tvarom robiť, kliknite naň pravým tlačidlom a v kontextovej ponuke nájdete všetky špeciálne príkazy.

Horná časť strany

Vzorkovnice

Vzorkovnice programu Visio obsahujú kolekcie tvarov. Tvary každej vzorkovnice majú niečo spoločné. Tvary môžu byť kolekciou tvarov, ktoré sú potrebné na vytvorenie určitého typu diagramu alebo viacerých rôznych verzií rovnakého tvaru.

Vzorkovnica Tvary základného vývojového diagramu napríklad obsahuje len bežné tvary vývojového diagramu. Špecializovanejšie tvary vývojového diagramu sa nachádzajú v iných vzorkovniciach, ako sú napríklad BPMN alebo TQM.

Vzorkovnice sa nachádzajú v okne Tvary. Ak chcete zobraziť tvary určitej vzorkovnice, kliknite na jej záhlavie okna.

Otvorenie ľubovoľnej vzorkovnice programu Visio

Každá šablóna sa otvorí so vzorkovnicami, ktoré sú potrebné na vytvorenie určitého typu kresby. Kedykoľvek však môžete otvoriť iné vzorkovnice.

 • V okne Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary, ukážte na požadovanú kategóriu a potom kliknite na názov vzorkovnice, ktorú chcete použiť.

Horná časť strany

Šablóny

Ak chcete vytvoriť diagram, začnite so šablónou pre príslušný typ diagramu (alebo ak presne požadovaný typ nie je k dispozícii, tak s najpodobnejšou).

 • Vzorkovnice s množstvom tvarov potrebných na vytvorenie určitého typu kresby

  Napríklad šablóna Plán bytu sa otvorí so vzorkovnicami obsahujúcimi množstvo tvarov, ako napríklad steny, nábytok, zariadenia, skrine ap.

 • Vhodná veľkosť mriežky a mierkové jednotky pravítka

  Niektoré kresby vyžadujú osobitnú mierku. Šablóna Plán miesta sa napríklad otvorí s technickou mierkou, kde sa 1 palec rovná 10 stopám.

 • Špeciálne karty

  Niektoré šablóny majú jedinečné funkcie, ktoré nájdete na špeciálnych kartách na páse s nástrojmi. Ak napríklad otvoríte šablónu Časová os, na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Časová os. Kartu Časová os možno použiť na konfigurovanie časovej osi a importovanie alebo exportovanie údajov medzi programami Visio a Microsoft Project.

 • Sprievodcovia, ktorí pomáhajú pri špeciálnych typoch kresieb

  V niektorých prípadoch sa po otvorení šablóny programu Visio spustí sprievodca, ktorý pomáha začať. Šablóna Plán priestoru sa napríklad otvorí so sprievodcom, ktorý pomôže pri nastavení informácií o priestore a miestnostiach.

Zobrazenie príkladov šablón

Ak chcete zistiť, ktoré šablóny sú k dispozícii:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nový.

 3. Kliknite na rôzne kategórie šablón a potom kliknutím na miniatúry šablón zobrazte stručné popisy šablón.

Horná časť strany

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×