Príručka začiatočníka pre program Visio

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Existuje veľa druhov diagramov programu Visio, vrátane organizačných schém, diagramov sieťovej, pracovné postupy a plány home alebo balíka office. Však použijete rovnaké tri základné kroky na vytvorenie takmer všetky z nich:

 1. Vyberte a otvorte šablónu.

 2. Presuňte a pripojte tvary.

 3. Pridajte k tvarom text.

Ako príklad použijeme vytvorenie vývojového diagramu.

Krok 1: Vybratie a otvorenie šablóny

 1. Spustite program Visio.

 2. Kliknite na položku kategórie a potom kliknite na položku vývojový diagram.

 3. Kliknite na položku Základný vývojový diagram a potom kliknite na príkaz Vytvoriť.

Všetky šablóny obsahuje tvary vo vzťahu typu kresby v kolekciách nazýva vzorkovníc. V okne tvary vedľa stranu kresby sa vzorkovnice. Napríklad je jedným z vzorkovníc, ktoré sa otvorí s štandardnéTvary základného vývojového diagramu.

Krok 3: Presunutie a pripojenie tvarov

Ak chcete vytvoriť diagram, presuňte tvary zo vzorkovnice na prázdnu stranu a pospájajte ich. Na pripojenie tvarov existuje viacero spôsobov, ale teraz použite funkciu automatického pripojenia. Vo vývojovom diagrame spojíte napríklad tvar Začiatok alebo koniec s tvarom Spracovanie pomocou niekoľkých kliknutí.

 1. Presuňte tvar Začiatok alebo Koniec) zo vzorkovnice Tvary základného vývojového diagramu na stranu kreslenia a pustite tlačidlo myši.

 2. Podržte ukazovateľ nad tvarom, kým sa nezobrazí modrá šípka automatického spojenia.

  Šípky automatického pripojenia

 3. Posuňte ukazovateľ na vrchnú časť modrej šípky, ktorá naznačuje, kde sa umiestni druhý tvar.

  Zobrazí sa miniatúrny panel s nástrojmi, ktorý obsahuje tvary z vrchnej časti vzorkovnice.

  Miniatúrny panel s nástrojmi automatického pripojenia

 4. Kliknite na štvorcový tvar Spracovanie.

  Tvar Spracovanie sa pridá do diagramu, pričom sa automaticky pripojí k tvaru Začiatok alebo koniec.

Ak sa požadovaný tvar na miniatúrnom paneli s nástrojmi nenachádza, požadovaný tvar môžete pretiahnuť z okna Tvary na modrú šípku. Nový tvar sa pripojí k prvému tvaru, akoby ste naň klikli na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Pomocou šípok automatického spojenia môžete tiež spojiť dva tvary, ktoré sa už v kresbe nachádzajú. Presuňte šípku automatického spojenia z jedného tvaru do druhého. Šípka z prvého tvaru sa presunie do druhého.

Krok 3: Pridanie textu k tvarom

 1. Kliknite na tvar a začnite zadávať text. Pre pridanie textu do tvaru nemusíte kliknúť dvakrát – text sa počas písania pridáva do toho tvaru, ktorý je práve vybratý.

  Vyberte tvar a typ

 2. Keď ukončíte zadávanie textu, kliknite na prázdnu oblasť strany nákresu alebo stlačte kláves ESC.

Text môžete pridať takmer do všetkých objektov, dokonca aj do spojníc, a to tak, že objekt vyberiete a začnete písať.

Čo sú tvary, vzorkovnice a šablóny programu Visio?

Tvary

Tvary programu Visio sú hotové objekty, ktoré sa presuňte na stránku kresby, sú preddefinované bloky diagramu.

Ak presuniete tvar z okna tvary na stránku kreslenia, pôvodný tvar ostane vo vzorkovnici. Pôvodné sa nazýva nadradený tvar. Tvar, ktorý vložíte do kresby je kópiou – nazývaný aj inštancia – z tejto predlohy. Čo najviac inštancie toho istého tvaru môžete presunúť do kresby ako chcete.

Otočenie a zmena veľkosti tvarov

Najbežnejšie veci, ktoré ľudia robiť s tvarmi zahŕňajú funkcie, ktoré sú zabudované priamo do tvarov. Vizuálnych pomôcok pomôcť vyhľadať a rýchlo použiť tieto funkcie:

 • Otáčacie rukoväti

  Okrúhla rukoväť Pomocou ponuky môžete spravovať výrazy v rámci množiny výrazov. , ktorá sa nachádza nad vybratým tvarom, sa nazýva rukoväť otáčania. Posunutím rukoväti otáčania doprava alebo doľava sa tvar otočí.

 • Spojovacie šípky na automatické spojenie

  Spojovacie šípky Vzhľad tlačidla pomáhajú jednoducho poprepájať tvary, ako je to uvedené v predchádzajúcej časti.

 • Rukoväti výberu na zmenu veľkostí tvarov

  Štvorcové rukoväti výberu môžete použiť na zmenu výšky a šírky tvaru. Kliknutím na rukoväť výberu a jej presunutím do rohu tvaru sa výber zväčší, pričom sa nezmenia jeho proporcie. Kliknutím na rukoväť výberu a jej presunutím na bočnú stranu tvaru sa zväčší veľkosť alebo výška tvaru.

Špeciálne funkcie tvarov programu Visio

Tvary programu Visio sú oveľa viac ako len jednoduché obrázky alebo symboly.

Tvary môžu obsahovať údaje

Do každého tvaru môžete pridať údaje ich zadaním do okna Vlastnosti tvaru. Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a potom kliknite na položku Vlastnosti tvaru. V programe Visio Professional Edition je tiež možné importovať údaje z externých zdrojov údajov.

Údaje sa v kresbe podľa predvoleného nastavenia nezobrazujú. Ak chcete zobraziť údaje konkrétneho tvaru, otvorte okno Údaje tvaru kliknutím na položky Údaje > Zobraziť alebo skryť > Okno Údaje tvaru a následne vyberte tvar.

Ak chcete zobraziť údaje pre viacero tvarov súčasne, môžete použiť funkciu, ktorá sa nazýva údajová grafika, a tiež sa nachádza na karte Údaje. Na nasledujúcej ilustrácii sú zobrazené údaje pre dva stromy súčasne.

Údajová grafika zobrazuje údaje pre dva tvary súčasne.

Tvary so špeciálnym správaním

Veľa tvarov programu Visio má špeciálne správanie, ktoré môžete nájsť, ak žltý ovládač na tvare natiahnete, kliknite naň pravým tlačidlom alebo ho posuniete.

Ak napríklad chcete zobraziť viac osôb, natiahnite tvar Ľudia, alebo ak chcete zobraziť rast, natiahnite tvar Rastúci kvet.

Tvar Ľudia zobrazuje pri vodorovnom natiahnutí až štyri osoby.   Rastúci kvet rastie vyššia natiahnutí zvislo

Tip : Ak chcete zistiť, čo všetko sa dá s tvarom robiť, kliknite naň pravým tlačidlom a v kontextovej ponuke nájdete všetky špeciálne príkazy.

Pri vytváraní organizačnej schémy môžu tvary automaticky vytvoriť štruktúru hlásenia. Presuňte tvary jednotlivých osôb do grafu do hornej časti tvaru ich manažéra. Tvary sa automaticky spoja a vytvoria hierarchiu.

Vzorkovnice

Visio vzorkovníc podržte skupiny tvarov. Tvary v každej vzorkovnice majú niečo spoločné. Tvary môžu byť kolekcia tvarov, potrebných na vytvorenie určitého typu diagramu alebo niekoľko rôznych verzií toho istého tvaru.

Okno Tvary

Napríklad Tvary základného vývojového diagramu Vzorkovnica obsahuje len bežné tvary vývojového diagramu. Tvary vývojového diagramu špecializovanejšie sa nachádzajú v rôznych vzorkovníc, ako je napríklad Práca Flow objekty a Tvary diagramu TQM.

Vzorkovnice sa zobrazujú v okne Tvary so záhlaviami zoskupenými v hornej časti okna. Ak chcete zobraziť tvary určitej vzorkovnice, kliknite na záhlavie jej okna. Ak šablóna obsahuje veľa vzorkovníc, v oblasti záhlaví sa objaví posúvač a niektoré záhlavia budú skryté. Posuňte posúvač a zobrazia sa všetky záhlavia. Oblasť záhlaví môžete rozbaliť aj presunutím dolného oddeľovača smerom nadol.

Otvorenie ľubovoľnej vzorkovnice programu Visio

Každá šablóna sa otvorí so vzorkovnicami, ktoré sú potrebné na vytvorenie určitého typu kresby. Kedykoľvek však môžete otvoriť iné vzorkovnice.

 • V okne Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary, ukážte na požadovanú kategóriu a potom kliknite na názov vzorkovnice, ktorú chcete použiť.

šablóny

Ak chcete vytvoriť diagram, začnite so šablónou pre daný typ diagramu (alebo najbližší typu, ak nie je presnej zhody – môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia tak, aby sa to, čo chcete). Visio šablóny vám pomôže začať s správne nastavenie:

 • Vzorkovnice s množstvom tvarov potrebných na vytvorenie určitého typu kresby

  Napríklad šablóna Plán bytu sa otvorí so vzorkovnicami obsahujúcimi množstvo tvarov, ako napríklad steny, nábytok, zariadenia, skrine ap.

  Šablóna Organizačná schéma obsahuje odlišné tvary pre vedúcich, manažérov, asistentov, pozície, konzultantov, voľné pracovné miesta atď.

 • Vhodná veľkosť mriežky a mierkové jednotky pravítka

  Niektoré kresby vyžadujú osobitnú mierku. Šablóna Plán miesta sa napríklad otvorí s technickou mierkou, kde sa 1 palec rovná 10 stopám. Súčasťou šablón sú príslušné nastavenia pre typ kresby.

 • Špeciálne karty

  Niektoré šablóny majú jedinečné funkcie, ktoré nájdete na špeciálnych kartách na páse s nástrojmi. Ak napríklad otvoríte šablónu Rozloženie kancelárie, zobrazí sa karta Plán. Kartu Plán možno použiť na konfigurovanie možností zobrazenia, ktoré sú špecifické pre diagramy rozloženia kancelárie.

 • Sprievodcovia, ktorí pomáhajú pri špeciálnych typoch kresieb

  V niektorých prípadoch sa po otvorení šablóny programu Visio spustí sprievodca, ktorý pomáha začať. Šablóna Plán priestoru sa napríklad otvorí so sprievodcom, ktorý pomôže pri nastavení informácií o priestore a miestnostiach.

Zobrazenie príkladov šablón

Ak chcete zistiť, ktoré šablóny sú k dispozícii:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Nový.

 3. Kliknite na rôzne kategórie šablón a potom kliknutím na miniatúry šablón zobrazte stručné popisy šablón.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×